Quy che nang bac luong doi voi nguoi lao dong

Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm pdf

Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm pdf
... người sử dụng lao động Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn người lao động xin giám định khả lao động (theo mẫu 01)(dùng cho trường hợp: Giám định khả lao động giám định phúc quyết) - Tóm tắt hồ sơ người ... Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Biên giám định Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Người lao động gửi hồ sơ xin giám định khả lao động cho người ... động cho người sử dụng lao động Người sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ, hoàn chỉnh đủ hồ sơ theo quy định, giới thiệu chuyển hồ sơ củangười lao động đến Bước Hội đồng giám định y khoa tỉnh (số...
 • 4
 • 224
 • 0

Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm potx

Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm potx
... bước Người lao động lấy mẫu Hội đồng Giám định Y khoa - Pháp y hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị giám định khả lao động Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp Hội đồng Giám định Y khoa - Pháp y (Đường phạm Ngọc ... hội đồng giám định thông qua 15 ngày sau, Bước người giám định đến địa để nhận biên giám định y khoa Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin giám định khả lao động (theo mẫu) Tóm tắt hồ sơ người tham gia ... xin giám định khả lao động (theo mẫu) .Bệnh án chi tiết (theo mẫu) Thành phần hồ sơ Giấy giới thiệu (theo mẫu) Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn xin giám định khả lao động...
 • 5
 • 316
 • 0

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên và bị ốm đau do bệnh tật thông thường ppt

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên và bị ốm đau do bệnh tật thông thường ppt
... hội bắt Luật Bảo hiểm xã buộc hội Người lao động làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc thường xuyên nơi phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên bị ốm đau bệnh tật thông thường, ... : Người lao động nộp Giấy viện giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người sử dụng lao động Người sử dụng lao động xác nhận điều kiện làm việc người lao động; thực giải chế độ cho người lao ... lao động điều kiện làm việc người lao động (bản chính); Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau người sử dụng lao động lập (mẫu số C66a – HD, chính) Số hồ sơ: Mỗi loại hồ sơ 01 Riêng...
 • 5
 • 328
 • 0

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên và bị ốm đau do bệnh tật thông thường ppsx

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên và bị ốm đau do bệnh tật thông thường ppsx
... hiểm xã buộc hội Người lao động làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc thường xuyên nơi phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên bị ốm đau bệnh tật thông thường, bị tai nạn rủi ... bước Người lao động nộp Giấy viện giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người sử dụng lao động Người sử dụng lao động xác nhận điều kiện làm việc người lao động; thực giải chế độ cho người lao ... lao động Bước 3: hàng quý tháng lập Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (mẫu số C66a – HD) hồ sơ người lao động nộp cho BHXH cấp huyện để toán BHXH cấp huyện: Tiếp nhận hồ sơ người...
 • 5
 • 315
 • 0

Thủ tục giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm mã số hồ sơ 148054 pps

Thủ tục giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm mã số hồ sơ 148054 pps
... 1, Đơn người lao động xin giám định khả lao động (theo mẫu số 01) 2, Tóm tắt hồ người lao động (theo mẫu số 03) 3, Bệnh án chi tiết (theo mẫu số 04) b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) d) Thời ... từ nhận đủ hồ hợp lệ e) Đối tượng thực thủ tục hành chính: Cá nhân f) Cơ quan thực thủ tục hành chính: Hội đồng giám định y khoa tỉnh g) Kết thực thủ tục hành chính: Biên giám định y khoa ... thủ tục hành chính: 1- Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 Về việc ban hành điều lệ bảo hiểm xã hội 2- Nghị định số 45/CP ngày 15/07/1995 Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội người lao động...
 • 3
 • 210
 • 0

sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động.PDF

sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động.PDF
... tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG 1.Khái niệm – ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương: 1.1 Tiền lương: Tiền lương ... tuần = 52 tuần -Tiền lương ngày: tiền lương trả cho ngày làm việc Tiền lương tháng Tiền lương ngày SVTH : Lưu Phước Vẹn = 26 ngày Trang Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động Ví dụ ... Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động Khi có quỹ lương phân phối, kế tốn lao động tiền lương tính lương cho phận Bảng 4: Phân Bổ Quỹ Lương Bộ Phận Văn Phòng Tên đơn vị Số người...
 • 68
 • 469
 • 0

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty liên doanh may An giang.pdf

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty liên doanh may An giang.pdf
... nghiệp… yêu cầu đặt doanh nghiệp xu Xuất phát từ yêu cầu trên, em chọn đề tài “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH MAY AN GIANG” làm đê ø ... Trang 15 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động Tóm lại: Tiền lương số tiền dùng để bù bắp sức lao động người lao động, động lực vơ quan trọng việc thành - bại doanh nghiệp Do doanh ... 71,964,533 Trang 42 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.Phân Tích Các Chỉ Tiêu Giữa Năm 2001 2002: 1.1Quỹ lương: ...
 • 68
 • 397
 • 0

46 Kế Toán Tiền Lương Và Sự ảnh Hưởng Của Tiền Lương Đối Với Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh May An Giang

46 Kế Toán Tiền Lương Và Sự ảnh Hưởng Của Tiền Lương Đối Với Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh May An Giang
... nghiệp… yêu cầu đặt doanh nghiệp xu Xuất phát từ yêu cầu trên, em chọn đề tài “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH MAY AN GIANG làm đê ø ... Trang 15 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động Tóm lại: Tiền lương số tiền dùng để bù bắp sức lao động người lao động, động lực vơ quan trọng việc thành - bại doanh nghiệp Do doanh ... nhập vào Cơng ty xuất nhập An Giang Như vậy, hai đơn vị trực tiếp quản lý Cơng ty liên doanh may An Giang Cơng ty xuất nhập An Giang Cơng ty may Nhà Bè Ngành nghề sản xuất kinh doanh Cơng ty liên...
 • 68
 • 358
 • 0

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động
... Trang 42 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.Phân Tích Các Chỉ Tiêu Giữa Năm 2001 2002: 1.1Quỹ lương: ... 10,000 SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 15 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động Tóm lại: Tiền lương số tiền dùng để bù bắp sức lao động người lao động, động lực vơ quan trọng việc thành ... tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG 1.Khái niệm – ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương: 1.1 Tiền lương: Tiền lương...
 • 68
 • 453
 • 0

Thu nhập và tiền lương đối với người lao động

Thu nhập và tiền lương đối với người lao động
... tái sản xuất sức lao động, nghĩa sức lao động người bỏ phải bồi hoàn dạng thù lao lao động Tiền lương (tiền công) phần thù lao lao động biểu tiền giá sức lao động Mặt khác tiền lương đòn bẩy ... hao yếu tố (lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động) Trong lao động với tư cách hoạt động chân tay trí óc người sử dụng tư liệu lao động nhằm tác động, biến đổi đối tượng lao động thành vật ... chia thành tiền lương lao động trực tiếp tiền lương lao động gián tiếp, chi tiết theo tiền lương tiền lương phụ Các hình thức trả lương doanh nghiệp (chế độ tiền lương) a Hình thức trả lương theo...
 • 57
 • 245
 • 0

Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang còn quan hệ lao động

Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang còn quan hệ lao động
... tả bước Người lao động nộp giắy tờ, chứng từ nghỉ thai sản cho người sử dụng lao động Người sử dụng lao động giải chế độ cho người lao Bước động lập danh sách người hưởng chế độ thai sản, tập ... phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên xác nhận người sử dụng lao động lao động nữ người tàn tật Danh sách người hưởng chế độ thai sản người sử dụng lao động lập Số hồ sơ: không quy định Yêu cầu Yêu ... Xác nhận người sử dụng động điều kiện làm việc người lao động làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ ca; làm việc thường xuyên nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ...
 • 4
 • 889
 • 0

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động
... khu vực hệ số từ 0,7 trở lên; - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ người sử dụng lao động lập hàng quý; - Danh sách người lao động hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng duyệt Số ... lên (sau gọi tắt người sử dụng lao động) điều kiện làm việc người Thành phần hồ sơ lao động, người lao động làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, ... 1 2 3 Người lao động nộp hồ sơ cho quan nhân đơn vị Cơ quan nhân tiếp nhận, kiểm tra hoàn thiện thủ tục hồ sơ, trình Thủ trưởng đơn vị Thủ trưởng đơn vị phê duyệt giải hưởng chế độ ốm đau Hồ...
 • 3
 • 357
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)