Quyết đinh thành lập tổ quan hệ cổ đông.pdf

Cấp giấy thay đổi tên quan quyết định thành lập tổ chức hoạt động Khoa học công nghệ potx

Cấp giấy thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập tổ chức hoạt động Khoa học công nghệ potx
... lập, quản lý trực tiếp tổ chức hoạt động khoa học công nghệ Quyết định đổi tên cuả quan định thành lập, quản lý trực tiếp tổ chức hoạt động khoa học công nghệ (có chứng thực quan nhà nước có thẩm ... Tên phí Mức phí tiếp tổ chức KHCN Phí cấp giấy thay đổi tên quan định thành lập, quan quản lý trực tiếp ghi giấy chứng nhận Thông tư số 106/TTLB ngày 28 50.000 Thông tư số 106/TT- đ/lần định ... giấy chứng nhận với trường hợp cấp Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận nhận văn trả lời quan có thẩm quyền Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn đề nghị thay đổi tên quan định thành lập, ...
 • 4
 • 591
 • 0

Quyết định thành lập Tổ mạng lưới chuyên môn năm học 2009 - 2010

Quyết định thành lập Tổ mạng lưới chuyên môn năm học 2009 - 2010
... Đòa Công nghệ Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên (Danh sách gồm 47 người) Mời bà : Ngô Thò Thanh Chung - Chủ tòch Công ... Lợi Sinh Tổ viên THCS Tân Tiến Toán - Tổ viên THCS Thuận Phú Toán Tổ viên THCS Thuận Lợi Toán - Tin Tổ viên THCS Tân Phú Lý Tổ viên THCS Tân Lập Toán - Tổ viên Phòng GD - ĐT Toán Tổ viên ... GD - ĐT Văn Tổ phó Phòng GD - ĐT Hoá Thư ký THCS Thuận Phú Văn Tổ viên THCS Tân Phú Văn Tổ viên THCS Tân Lập Văn Tổ viên THCS Thuận Lợi Văn Tổ viên THCS Tân Lập Văn Tổ viên THCS Tân Tiến Văn Tổ...
 • 3
 • 888
 • 1

quyết định thành lập tổ Thư viện TrH

quyết định thành lập tổ Thư viện TrH
... Thanh Hoa CB thư viện Tổ phó Nguyễn Thị Thẩn Tổ trưởng Tổ KHTN Trương Thị Chấm Nguyễn Thị Hồng Vân Tổ trưởng Tổ KHXH Giáo viên chủ nhiệm Tổ viên Tổ viên Đàm Thị Hường Giáo viên chủ nhiệm Tổ viên Chu ... viên chủ nhiệm Tổ viên Ma Thị Bồng Giáo viên chủ nhiệm Tổ viên Doãn Thị Lan Giáo viên chủ nhiệm Tổ viên 10 Hứa Thị Tâm Giáo viên chủ nhiệm Tổ viên 11 Tống Thị Hoà Giáo viên chủ nhiệm Tổ viên 12 Hoàng ... DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC (kèm theo QĐ số: ngày 16 tháng năm 2010 trường PTDT Nội Trú Ba Bể - Năm học 2010-2011) TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ Nông Văn Thấm P.hiệu trưởng Tổ trưởng...
 • 2
 • 1,421
 • 3

Quyết định thành lập Tổ mạng lưới chuyên môn tiểu học năm học 2010 - 2011

Quyết định thành lập Tổ mạng lưới chuyên môn tiểu học năm học 2010 - 2011
... DANH SÁCH TỔ MẠNG LƯỚI CHUYÊN MÔN CẤP TIỂU HỌC Năm học 2010 2011 (Kèm theo QĐ số: /QĐ-GD ngày 04/10 /2010) Ngô Xuân Quang CV TH ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Phòng GD-ĐT Vũ Thanh Tuấn Hiệu trưởng ... TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐHSP MÔN PHỤ TRÁCH P.Trách chung Phụ trách môn Toán Phụ trách môn Tiếng Việt Phụ trách môn TN-XH Phụ trách môn Khoa, Sử, Địa Phụ trách môn Đạo đức Phụ trách môn Tiếng Việt ...
 • 2
 • 784
 • 0

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ RA ĐỀ THI GKI

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ RA ĐỀ THI GKI
... việc thành lập Tổ đề KTĐK GKI năm học 2010 – 2011, phân công nhiệm vụ cho thành viên sau : Tổ trưởng : Trần Văn Đồng - Hướng dẫn đề thi - Chọn đề thi thức - Sao chép phụ đề thi thức (đề thi phát ... nhiệm vụ kiểm tra lại đề thi thức trước nộp lại cho tổ trưởng chép thành phụ Thời gian nộp đề cho tổ trưởng : Ngày tháng 10 năm 2010 *Lưu ý : Các thành viên phải bảo đảm tính bảo mật đề thi vi phạm ... HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự – Hạnh Phúc PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TỔ RA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010 – 2011 Căn vào Quyết định số /QĐ-THLTA ngày 28 tháng năm...
 • 3
 • 830
 • 1

Quyet dinh thanh lap to CM, Cu GV lam TPT Doi, bo nhiem to truong to pho chuyen mon( Yen Bai)

Quyet dinh thanh lap to CM, Cu GV lam TPT Doi, bo nhiem to truong to pho chuyen mon( Yen Bai)
... tạo 7+3 CĐSP CĐSP CĐSP CĐSP (Danh sách điều chỉnh ngày 11/10/2010) Môn đào tạo To n- Lý Thể dục Sinh Địa To n - Lý To n - Lý Ghi Phòng GD&ĐT lục yên Trờng THCS Tân Phợng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ... CĐSP CĐSP TC ĐHSP (Danh sách điều chỉnh ngày 11/10/2010) Môn đào tạo Văn Sử GDCD Sử Văn Sử Kế To n To n Ghi Phòng GD&ĐT Lục yên Trờng THCS Tân Phợng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập ... Điều 1: Thành lập Tổ Khoa học Xã hội Trờng THCS Tân Phợng năm học 2010-2011 gồm: 1, Ông: Lý Đạt Phong - Tổ trởng 2, Bà: Lơng Ngọc Hà - Tổ phó (Các thành viên khác tổ có danh sách kèm theo) Điều...
 • 10
 • 1,053
 • 0

Quyết định thành lập Tổ thư viện

Quyết định thành lập Tổ thư viện
... GVCN lớp 71 GVCN lớp 72 GVCN lớp NHIỆM VỤ Tổ trưởng Tổ phó Phụ trách thư viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên Tổ viên (Tổng cộng danh sách có 12 người) ... DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC THƯ VIỆN Năm học 2010 - 2011 (Kèm theo QĐ số 11/QĐ.HT ngày 15/9/2010 Hiệu trưởng) TT 10 11 12...
 • 2
 • 1,016
 • 0

Cac quyet dinh thanh lap To chuyen mon vµ van phong

Cac quyet dinh thanh lap To chuyen mon vµ van phong
... Chức vụ Ghi Nguyễn Thị Phợng CĐ To n - Lý Hiệu phó Tổ trởng Hoàng Thị Minh Hậu TC Th viên -TB CBTV- TB Tổ phó Bùi Kim Tuyến CĐ To n - Lý TTCM Uỷ viên Dơng Thị Lơng CĐ To n - Lý Giáo viên Uỷ viên ... sinh/ lớp Tổ chuyên môn - Số tổ chuyên môn: 02 tổ, gồm tổ + Tổ Khoa học Tự nhiên: ngời gồm môn To n, Lý, Hoá, Sinh, TD, Công nghệ + Tổ khoa học Xã hội: ngời, gồm môn Văn, Sử, Địa, GDCD, Tiếng ... lý luận trị, 03 học đại học Tổ hành quản trị - Tổng số: 07 ngời + Ban giám hiệu: 02 ngời + Kế to n VT: 01 ngời + Y tế học đờng: 01 ngời + Thiết bị Th viện: 02 ngời + Bảo vệ: 01 ngời ( Hợp...
 • 16
 • 1,411
 • 2

Quyet dinh thanh lap to

Quyet dinh thanh lap to
... tạo 7+3 CĐSP CĐSP CĐSP CĐSP (Danh sách điều chỉnh ngày 11/10/2010) Môn đào tạo To n- Lý Thể dục Sinh Địa To n - Lý To n - Lý Ghi Phòng GD&ĐT lục yên Trờng THCS Tân Phợng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ... CĐSP CĐSP TC ĐHSP (Danh sách điều chỉnh ngày 11/10/2010) Môn đào tạo Văn Sử GDCD Sử Văn Sử Kế To n To n Ghi Phòng GD&ĐT Lục yên Trờng THCS Tân Phợng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập ... Văn Tuân giáo viên trờng THCS Tân Phợng, sinh ngày 14/05/1987, trình độ Cao đẳng, chuyên ngành SP To n lý giữ chức vụ tổ phó tổ Khoa học Tự nhiên trờng THCS Tân Phợng, kể từ ngày 01/10/2010 Điều...
 • 10
 • 1,181
 • 1

Tài liệu Quyết định Thành lập Ban quản lý chương trình, dự án ODA đầu tư - phụ lục 2 pptx

Tài liệu Quyết định Thành lập Ban quản lý chương trình, dự án ODA đầu tư - phụ lục 2 pptx
... Theo quy định Điểm d, Khoản 3.1, Điều 3, Mục III, Thông số /20 07/TT-BKH ngày tháng năm 20 07 Bộ Kế hoạch Đầu hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Ban quản chương trình, dự án ODA ... Bổ nhiệm Ông/Bà…… Kế toán trưởng/Kế toán dự án Điều Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động Ban QLDA trình phê duyệt thời hạn ... 15 ngày làm việc kể từ Quyết định có hiệu lực Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Giám đốc Ban QLDA, Thủ trưởng đơn vị liên quan Chủ dự án có trách nhiệm thi hành định ...
 • 2
 • 5,983
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: quyết định thành lập tổ quản lý dự ánmẫu quyết định thành lập tổ quản lý dự ánquyết định thành lập tổ kiểm kê tài sản cố địnhquyết định thành lập đội bảo vệ cơ quanđơn vị thực hiện đơn vị chủ trì lập tờ trình và dự thảo quyết định thành lập ban quản lý dự án quyết định giao nhiệm vụquyết định thành lập tổ tiếp dânquyết định thành lập tổ công nghệ thông tinmẫu quyết định thành lập ban quản lý xây dựngquyết định thành lập ban quản lý xây dựngquyết định thành lập ban quản lý dự ánquyết định thành lập tổ công tác 141quyết định thành lập tổ công tácquyết định thành lập tổ công tác thư việnquyết định thành lập tổ công tác liên ngànhquyết định thành lập tổ chức phát triển quỹ đấtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam