To trinh PHCP Rieng le 2011

Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị

Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị
... tục hành chính: Giấy phép 1.8 Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy phép xây dựng - Mức lệ phí: theo quy định HĐND cấp tỉnh 1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (đính kèm ... xây dựng, cải tạo đường phố phải xây dựng hệ thống nen ngầm để lắp đặt đồng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng quy hoạch xây dựng thiết kế đô ... bảo vệ công trình khác theo quy định pháp luật c) Yêu cầu điều kiện 3: Các công trình xây dựng, nhà riêng lẻ khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, ...
 • 3
 • 545
 • 1

Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
... tục hành chính: Giấy phép 1.8 Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy phép xây dựng - Mức lệ phí: theo quy định HĐND cấp tỉnh 1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (đính kèm ... xây dựng, cải tạo đường phố phải xây dựng hệ thống nen ngầm để lắp đặt đồng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng quy hoạch xây dựng thiết kế đô ... bảo vệ công trình khác theo quy định pháp luật c) Yêu cầu điều kiện 3: Các công trình xây dựng, nhà riêng lẻ khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, ...
 • 3
 • 312
 • 0

Cấy giấy phép xây dựng (đối với trường hợp xây dựng mới công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị) pptx

Cấy giấy phép xây dựng (đối với trường hợp xây dựng mới công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị) pptx
... phí cấp giấy phép xây dựng nhà gia đình: 50.000 đồng /giấy phép + Lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình: 100.000 đồng /giấy phép - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử ... 16/2010/QĐUBND) + 01 Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho công trình, nhà riêng lẻ đô thị) (theo mẫu); + 01 photo có chứng thực (hoặc photo kèm theo để kiểm tra đối chiếu) giấy tờ quyền sử dụng đất ... sử dụng công trình liền kề xung quanh; + Khi xây dựng, cải tạo đường phố phải xây dựng đồng công trình hạ tầng kỹ thuật, cột xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng quy hoạch xây dựng thiết...
 • 10
 • 244
 • 0

Nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÂN TỐ ĐIỀU TRA CÂY RIÊNG LẺ VỚI ĐƯỜNG KÍNH GỐC, LÀM CƠ SỞ TRUY TÌM THỂ TÍCH NHỮNG CÂY KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) BỊ MẤT Ở RỪNG TRỒNG THUẦN LOÀI ĐỀU TUỔI TẠI HÀM YÊN, TUYÊN QUANG " potx

Nghiên cứu khoa học
... NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÂN TỐ ĐIỀU TRA CÂY RIÊNG LẺ VỚI ĐƯỜNG KÍNH GỐC, LÀM CƠ SỞ TRUY TÌM THỂ TÍCH NHỮNG CÂY KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) BỊ MẤT RỪNG TRỒNG THUẦN LOÀI ĐỀU TUỔI ... lẻ với đường kính gốc, làm sở truy tìm thể tích Keo tai tượng (Acacia mangium) bị rừng trồng loài tuổi Hàm Yên – Tuyên Quang ĐỐI TƯỢNG, SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng: lâm phần Keo ... quan hệ nhân tố điều tra thân với đường kính gốc cho thấy: đường kính ngang ngực với đường kính gốc tồn mối quan hệ chặt chẽ (R > 0,9), chiều cao với đường kính gốc đường kính ngang ngực có mối...
 • 23
 • 891
 • 1

Cấp giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ docx

Cấp giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ docx
... phí: Tên phí Mức phí Văn qui định Lệ phí cấp giấy phép Mức thu 100.000 Thông tư số 03/2001/TT- xây dựng đồng /giấy phép BTC ng Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn ... giấy phép xây dựng có xác nhận UBND phường (nơi công trình toạ lạc) việc tranh chấp, khiếu nại (theo mẫu); Chủ quyền nhà (sao y); Thành phần hồ sơ Đối với công trình có nguy cháy nổ, ảnh hưởng ... hợp nhà dân thể ranh giới nhà đất Thông báo nộp lệ phí trước bạ (sao y); Bản vẽ trạng nhà (pho to); Bản vẽ thiết kế; Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn xin cấp phép xây dựng...
 • 5
 • 230
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị doc

Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị doc
... dung Văn qui định Trường hợp công trình xây dựng từ tầng trở có khối tích từ 5000m3 trở lên, phải có thiết kế phòng cháy chữa cháy quan có đủ lực thiết kế phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ... từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp phép xây dựng theo mẫu quy định Bản có chứng thực giấy tờ quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất 3 Bản vẽ thiết kế xây dựng công ... trí công trình số lô, ranh đất ranh lộ giới tỉ lệ 1/500 - 1/1000 (trường hợp xây dựng toàn lô đất, họa đồ vị trí phải thể từ đường dẫn đến công trình) + Mặt tầng, mặt đứng, mặt cắt công trình, ...
 • 5
 • 211
 • 0

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2 năm 2011 td bảng cân đối kế toán

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2 năm 2011 td bảng cân đối kế toán
... I/01i2011 0ong aong 30/06 /20 I USD 20 ,618 18,9 32 EIIR 29 ,766 2. 7,508 GBI) 33.075 I1,994 CHF 24 ,7 02 22, 051 JPY 25 5 25 3 SGD 16,681 16,089 AUD 22 ,007 2t, 027 HKD 2, 620 L,OJ I CAD 21 ,24 1 20 .6 82 Hd ... 1"63.5. 520 .668 473.817 "27 4 - Thu0 G]'GI' 1.6.1(, .23 520 1t2 .26 9.7 92 7. 92, 1.0 12. 297 76 .22 t,67I ^641 1.10^.1 6"93 I 0., 129 .5 1.609 2" 807 61.5,50 35 ^27 7 9(t2-195 11 ,27 6,1,40,,160 7, 929 ,668,653 ll 7. 929 .668.6.s3 ... 13,937,430,000 (2, 899,590,5601 22 ho4t cl6ng kinh doanh ,508,353,833,743 (29 ,776, 828 ,548) (707 ,354,076,383) 24 4 ,29 2 ,20 6,395,957 605,069, 426 , 022 25 (2' 7,1 02, 910,5 72) ( 32, 315,789,5s5) 26 U CHUYEN...
 • 41
 • 458
 • 0

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 năm 2011 td báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 năm 2011 td báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý
... 31il2t2010 VND 4, 295,1 34, 807, 545 4, 167,896,3 77,5 26 3.6i4 145 .9 34. 0 34 3,t 57,816. 940 .298 660,988.873.51 I 30,363,221,310,7 74 21,3 54, 186 ,40 8 ,45 5 28,369 .40 2"67 5.2 74 19,608,605,010, 047 1.993.8l ... U 23,929.202- 244 3 ,44 3.996.336 I20,220,897,4I4 I I I, 946 , 642 ,297 4. 258,373.129 52.098,500 5 ,41 8,5 .45 ,1l5 42 .996,363 6,727,915,303 4, 5 58,029,803 1,8 94, 848 ,953 Chi phf hogt dQng kltdc J36,303,725,891 ... Ngdn hdng Nhd nu6'c 3111212010 VND 201 ,358 ,46 1,805 34. 712.661,358 505,232 ,49 4.1 64 I 58, 245 ,1 74. 689 5,972,692,782, 041 10 r 08,878,231.4e7 2,822,3 94, 444 .44 5 13.726,939,650,827 Ti6n gu'i to6n tai...
 • 42
 • 381
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ