2013 phulucso01 bc6thang.doc

Tài liệu Global Risks 2013 Eighth Edition doc

Tài liệu Global Risks 2013 Eighth Edition doc
... (0) 22 869 1212 Fax: +41 (0) 22 786 2744 contact@weforum.org www.weforum.org Global Risks 2013 Global Risks 2013 Eighth Edition An Initiative of the Risk Response Network Lee Howell World Economic ... map and describe global risks, we cannot predict when and how they will manifest; therefore, building national resilience to global risks is of paramount importance Global Risks 2013 Klaus Schwab ... 2011, the list of 50 risks that was assessed by the survey did not change in 2012 and 2013 Global Risks 2013 13 Section Introduction Section Section Section The nature of global risks is constantly...
 • 80
 • 176
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 37 docx

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 37 docx
... khác Câu 43: Hai vật dao động trục Ox có phương trình x1  A1 cos(2,5t   / 3)cm ; x2  A2 cos(2,5t   / 6)cm Sau 0,1s, kể từ thời điểm t = vật ngang qua lần thứ Tỉ số A1 /A2 A 1,5 B C 2,4 ... cách AB = 6,15cm số điểm dao động với biên độ cực đại có đoạn AB A 10 B C D 11 Câu 24: Một lò xo có độ cứng k treo vật khối lượng M Khi hệ cân bằng, ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo vật khối ... Khi vật treo qua vị trí cân đoạn ON = 68/3(cm) Gia tốc trọng trường g = 10m/s2 Tần số góc dao động riêng A 2,5 rad/s B 10 rad/s C 10 rad/s D rad/s Câu 26: Một lắc lò xo có giá treo cố định, dao...
 • 4
 • 245
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 39 docx

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A Vật Lý 2013 - Đề 39 docx
... 35: Hai điểm A B cách 24 cm phương truyền sóng Trên đoạn AB có điểm A 1, A2 , A3 dao động pha với điểm A có điểm B1, B2, B3 dao động pha với điểm B Biết chiều truyền sóng theo thứ tự A, B1, A1 , ... (s) Câu 27: Vật khối lượng m = 400gam dao động điều hoà Động vật biến thi n theo thời gian đồ thị hình vẽ Phương trình dao động vật     A x  5cos(2 t+ )cm B x  5cos(2 t- )cm C x  ... hình vẽ Số điểm dao động với biên độ cực đại cực tiểu đoạn MN A cực đại; cực tiểu B cực đại; cực tiểu C cực đại; cực tiểu D cực đại; cực tiểu Câu 19: Trên dây AB = 40cm căng ngang, hai đầu dây cố...
 • 4
 • 316
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA docx
... phóng 8,96 lít H2 n h p X (có H2SO4 c xt) ch t h n h p ph n ng v v i t o thành 34,88 gam este (gi thi t ph n ng este hoá x y t hi u su t 80%) Hai axit cacboxylic h n h p A C3H7COOH & C4H9COOH B...
 • 4
 • 103
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LÝ docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LÝ docx
... c/ Khi v Mv E v0 10 m/s 0= 10 m/s < 2 m M 5gl 2m Mg 2l T mv l mg cos gl D Cõu 13: (Dành cho học sinh thí điểm phân ban) (H T -07) Một nhẵn đồng tính AB có khối l- ợng M độ dài AB = d, quay...
 • 17
 • 113
 • 0

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 vòng 1 năm 2013 môn sử docx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 vòng 1 năm 2013 môn sử docx
... ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM 2 012 Môn : LỊCH SỬ (BẢNG A) (Hướng dẫn chấm có 04 trang) I Hướng dẫn chung : Khi làm bài, hoc sinh trả lời theo ... chống quân Mông-Nguyên : 0.25 - Lần (12 5 8) 0.25 - Lần (12 8 5) 0.25 - Lần (12 8 8) 0.25 b Những nhân tố dẫn tới thắng lợi : - Sự lãnh đạo tài tình vua-quan nhà Trần (0.25) với 0.50 vị tướng tài giỏi (0.25) ... khai Hướng dẫn chấm Sở (ngày 24 /10 /2 012 ) Điểm toàn không làm tròn II Đáp án thang điểm : CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Ở thị quốc Điạ Trung Hải thời cổ đại, thể chế dân chủ (1 iểm) biểu nào? - Không chấp nhận...
 • 6
 • 383
 • 3

Tài liệu Đề thi HSG Lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Toán doc

Tài liệu Đề thi HSG Lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Toán doc
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM 2 012 (VÒNG 1) Môn: TOÁN, BẢNG A Ngày thi: 23 /10 /2 012 ( Hướng dẫn có 03 trang ) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Nếu ...    y x   y  x 1 y2 x   0,25  y x  1 y  x 1  0,25  y  x 1 0,25  Do x 1   x 1  x  Thay vào, thử lại thấy x  15  33 32 15  33 thỏa mãn 32 15  33 32 b ( 2,5 điểm ... 21   22    n   21  22   n  n 2n   n  2n 1  n  2 1 a 1, 5 điểm Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương: 14 a  14 b2  16 a 2b2  36ab   S  (3,0 điểm) 0,5 + 0,5 0,5 0,5  14 ...
 • 5
 • 416
 • 7

Tài liệu Đề Thi ĐH Môn Toán Khối A Năm 2013 (Có ĐA) doc

Tài liệu Đề Thi ĐH Môn Toán Khối A Năm 2013 (Có ĐA) doc
... trung điểm BC, ta có tam giác ABC nên SM  BC , SM   ABC Ta có : AC  a. sin 300  a  SBC   ABC nên AB  a. cos 300  a a 3 1 a  VSABC  SM.SABC  SM AB.AC  3 16 SM   ABC  SM  MH ... SM chiều cao tam giác cạnh a nên SM  3a2 a2 1 3a2  SH  SM  MH    16 16 1 a 13 a a 39 SSAB  SH.AB   2 16 3.VSABC a 39 d  C,  SAB    SSAB 13 2  SH  a 13 Câu : a b (a  c)(b ...  Gọi A    A  m;m  1 1 1 Ta có :  2    2 2 2 AH R AC AC AH R 40  IC  50 Theo đề C  tia Oy  C  0 ;a   a  0  AC2  40 HC2  AC2  AH2  32  HC  a d  C,    4  a 8  C...
 • 9
 • 364
 • 0

[VNMATH.COM]-Toan lan 1 (2012-2013)BIMSON-KHOID docx

[VNMATH.COM]-Toan lan 1 (2012-2013)BIMSON-KHOID docx
... = 1( loai ) ⇔ n − 11 n − 12 = ⇔   n = 12 12 1 1  k Với n = 12 ta có:  x + ÷ =  x + ÷ = ∑ C12 x x  x  k =0 C12 23 = 17 60 Số hạng không chứa x ứng với k = VIb 0.25 Giải hệ gồm (1) , ... + 1) n = 4n + n 0.25 0.25 0.25 0.5 12 ( ) 12 − k k 12 1 k = ∑ C12 212 −k x 36− k  ÷  x k =0 Vì B ∈ 1 ⇒ B ( b,5 − b ) ; C ∈ ∆ ⇒ C ( c, c − ) Do M(3; -1) trung điểm BC nên ta có hpt: b + ... c =  ⇔ ⇔ ⇒ B ( 4 ;1) , C ( 2; −3)  b =  − b + c − = 1 c − b = −2   Vì H (11 ; 0) trực tâm tam giác ABC nên ta có: uu uu u r ur  AH BC =   x + y A = 11 x =  ( 11 − x A ) ( −2 ) + (...
 • 6
 • 204
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Vật Lý 2013 - Đề 3 doc

Đề Thi Thử Đại Học Vật Lý 2013 - Đề 3 doc
... truyền sóng mặt nước 30 cm/s M1, M2 hai điểm elip nhận A, B làm tiêu điểm Biết AM  BM  1cm; AM  BM  3, 5cm Tại thời điểm li độ M1  3cm li độ M2 A  3 cm B 3 cm C cm D  cm Câu 39 : Khi tổng hợp ... đoạn mạch A / 13 B / 10 C / 13 D / 10 Câu 45: Với vật dao động điều hòa A giá trị gia tốc vật nhỏ tốc độ lớn C gia tốc vật sớm pha li độ  / B véc tơ vận tốc gia tốc chiều vật từ biên âm vị ... giá trị tương ứng nói U L2 , U R , cos  Biết 3U R2  4U R1 Tỉ số cos 1 / cos  A 0,75 B 0 ,31 C 0,49 D 0,64 - HẾT Trang 4/4 - đề thi 485 ...
 • 4
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ