Tài liệu TOEIC sát với đề thi thật nhất - TOEIC mỗi ngày

Tài liệu TOEIC sát với đề thi thật nhất - TOEIC mỗi ngày L i tho i cu n E

Tài liệu TOEIC sát với đề thi thật nhất - TOEIC mỗi ngày L i tho i cu n E
... you use? (A) The one near my home (B) readmills mostly (C) I think it's new 11 i 12 Where will the ban uet take place? 12 l 7f iCIIIA �.ItR? 13 When will the company release its annual re ort? ... are always on the go I sent you a catalog of our new sprin collection, and I hope you will consider carrying the line in your retail shop ...
 • 126
 • 37
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 sát với đề thi thật có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 sát với đề thi thật có lời giải chi tiết
... 4/281 Chương Phần đề thi 1.1 ĐH Sư Phạm – THPT Chuyên Sở GD & ĐT Hà Nội ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 lần Môn: Toán đề thi: 108 ĐH Sư Phạm – THPT Chuyên Đề gồm trang Thời gian làm bài: ... THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh Dự án – Nhóm LATEX 1.2 THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH THPT Chuyên Hạ Long Đề gồm trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 lần Môn: Toán ... 36/281 1.5 THPT Đông Sơn I – Thanh Hóa lần Dự án – Nhóm LATEX 1.5 THPT Đông Sơn I – Thanh Hóa lần ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 lần SỞ GD & ĐT THANH HÓA Môn: Toán đề thi: 108 Thời gian làm...
 • 281
 • 850
 • 0

TÀI LIỆU SÁT VỚI ĐỀ THI IELTS THẬT NHẤT PHẦN SPEAKING

TÀI LIỆU SÁT VỚI ĐỀ THI IELTS THẬT NHẤT PHẦN SPEAKING
... you think this person dresses well 14 Describe a person you know who speaks a second (or foreign) language well You should say: who this person is how you know this person what language this ... would work what effects this law would have (= what changes would result from this law) and explain why you would like to see this law in existence or why you you think this law is needed I was ... to society You should say: who this person is how you know this person what job they (= he or she does) and explain why you think their job is important or why you think their work contributes...
 • 37
 • 216
 • 1

Tuyen tap tai lieu May tinh va de thi

Tuyen tap tai lieu May tinh va de thi
... sinh lµm bµi trùc tiÕp lªn ®Ị thi; thÝ sinh kh«ng ®ỵc ký tªn hay viÕt bÊt kú mét dÊu hiƯu g× vµo tê giÊy thi; tr¸i víi ®iỊu nµy th× bµi thi sÏ bÞ lo¹i Quy ®Þnh: NÕu bµi thi kh«ng nãi g× thªm th× ... g× vµo tê giÊy thi; tr¸i víi ®iỊu nµy th× bµi thi sÏ bÞ lo¹i Quy ®Þnh: NÕu bµi thi kh«ng nãi g× thªm th× kÕt qu¶ tÝnh chÝnh x¸c ®Õn ch÷ sè thËp ph©n, gãc th× lµm trßn ®Õn gi©y Bµi thi thư : C©u ... 1,5 2,5 2,5 2,0 1,5 1,5 KỲ THI GIẢI TỐN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP HUYỆN - NĂM HỌC 2009 – 2010 Lớp Thời gian: 150 phút (khơng kể thời gian giao đề thi) ĐỀ CHÍNH THỨC Khố thi: Ngày 23 tháng 11 năm...
 • 95
 • 333
 • 1

Tài liệu an col trong de thi dai hoc 20072010

Tài liệu an col trong de thi dai hoc 20072010
... CH3CH(OH)CH2CH3 Câu 16: (§Hka 2007 ) Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu 24,5 gam chất rắn Hai ancol : A CH3OH C2H5OH B C3H7OH C4H9OH.C C2H5OH C3H7OH ... (§HKa 2008)Khi phân tích thành phần rượu (ancol) đơn chức X thu kết quả: tổng khối lượng cacbon hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử X là: A B ... với công thức phân tử X là: A B C D Câu 22: (§HKa 2008) Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm thu : A 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en) B 2-metylbuten-2...
 • 2
 • 426
 • 4

Tài liệu Huong dan giai de thi vao THPT tinh Thai Binh 2010 - 2011

Tài liệu Huong dan giai de thi vao THPT tinh Thai Binh 2010 - 2011
... điểm) Với m = -1 , thi phương trình (1) trở thành : x2 + 2x – = ∆’ = + = > 0, nên phương trình có hai nghiệm phân biệt : x1 = -1 – = -4 ; x2 = -1 + = 2 27 Xét ∆’ = m2 - m + = (m − ) ... giả thi ́t a + b + c = ⇒ 3c ≤ a + b + c ⇒ c ≤ Do đó ≤ c ≤ Đặt a = + x, b = + y thi c = – x – y Do ≤ c ≤ nên ≤ x + y ≤ Ta có : (a – 1)3 + (b – 1)3 + (c – 1)3 = x3 + y3 + (-x – y)3 = -3 xy(x ... cắt trục Ox thi k – ≠ ⇔ k ≠ ;0) Khi đó giao điểm của (d) và Ox là C ( 1− k Các tam giác OAB và OAC đều vuông tại O, nên: 1 SOAB = OA.OB ; SOAC = OA.OC 2 Theo giả thi ́t : SOAC...
 • 5
 • 541
 • 1

Tài liệu Ma trận và đề thi học kì sử 12 theo chuẩn KT-KN

Tài liệu Ma trận và đề thi học kì sử 12 theo chuẩn KT-KN
... năm 1920, Người đọc Sơ khảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin, từ Nguời tâm theo đường Cách mạng tháng Mười Nga - Tháng 12- 1920, Đại hội Đảng Xã hội Pháp, Người bỏ phiếu ... Sơn, Hà Nội (12- 1946) - Ngày 18 -12- 1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự Hà Nội Nếu không chúng hành động vào sáng 20 -12- 1946 b) Đường ... Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12- 12-1946); Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chỉ tịch 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 điểm 0.25 0.25 Hồ Chí Minh (19 -12- 1946) tác phẩm Kháng chiến...
 • 6
 • 637
 • 3

Tài liệu TUYEN CHON 150 DE THI, DAP AN TOAN CHON LOC TIEU HOC

Tài liệu TUYEN CHON 150 DE THI, DAP AN TOAN CHON LOC TIEU HOC
... đến trang 99 có 90 trang, trang đủ hai chữ số Từ trang 100 trở trang có chữ số, trang thừa chữ số, nên phải có trang để “bù” đủ cho trang gồm chữ số Vậy sách có số trang : + 90 + = 108 (trang) ... trang sách lần số trang sách Hỏi sách có trang ? Bài giải : Để số chữ số lần số trang sách trung bình trang phải dùng hai chữ số Từ trang đến trang có trang gồm chữ số, nên thiếu chữ số Từ trang ... lần tuổi tuổi anh tuổi em Đến tuổi em tuổi anh tổng số tuổi hai anh em 51 Hỏi anh tôi, em tuổi ? Bài giải : Hiệu số tuổi hai anh em số không đổi Ta có sơ đồ biểu diễn số tuổi hai anh em thời điểm...
 • 83
 • 483
 • 0

Tài liệu Lịch Sử 12: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011

Tài liệu Lịch Sử 12: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011
... Tiên Yên ********* ĐỀ LẺ: Câu (3 đ) (3 đ) (3 đ) ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 201 0-2 011 Môn: Lịch sử – Khối: 12 Thời gian: 45 phút Nội dung * Hoàn cảnh lịch sử: - 2 8-1 -1 941, NAQ nước trực ... Trường THPT Tiên Yên ********* ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 201 0-2 011 Môn: Lịch sử – Khối: 12 Thời gian: 45 phút ĐỀ CHẴN: Câu Nội dung * Hoàn cảnh lịch sử: - 1 1- 1939, Hội nghị BCH TW Đảng ... nhiệm vụ trung tâm toàn Đảng toàn dân * Ý nghĩa: Hoàn chỉnh chủ trương đề HN TW tháng 1 1-1 939 nhằm giải vấn đề số ĐLDT * Bảng so sánh: Nội dung Cương lĩnh Luận cương (NAQ, 3/2/1930) (Trần Phú, 10/1930)...
 • 4
 • 859
 • 3

Tài liệu Vật Lý 10: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011

Tài liệu Vật Lý 10: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011
... 10x1=10m/s (1đ) b, F-Fms= ma(0,5đ) Fms= F- ma= 3000 0-1 000x2=1000N(0,5đ) F 1000 c, a,= àms = =- 0,5m/s2(0,5đ) 2000 v v0 =56,25m 2a , 2 s= v ,v0 =100m Đề IV: v0=10m/s 2a Đề II: v0=7,5m/s s= ... ngi lai xe tt may Tinh quãng đờng chuyờn ụng cua xe t luc tt may ờn luc dng lai Đáp án thi học kì i Môn: Vật lí 10 Đề I i trắc nghiệm(7đ=0,5Đ/CÂU) Câu c a a b d Đ/a d d a c 10 b 11 c 12 c 13 b ... 12 c 13 b 14 b Đề iIi i trắc nghiệm(7đ=0,5Đ/CÂU) Câu b c a c d Đ/a a d c II Tự luận(3đ): a, Vận tốc xe sau 7,5s: v=v0+ at= 7,5x2=15m/s (1đ) b, F-Fms= ma(0,5đ) Fms= F- ma= 250 0-1 000x2=500N(0,5đ)...
 • 10
 • 366
 • 1

Tài liệu Vật Lý 12: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011

Tài liệu Vật Lý 12: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011
... hiệu dụng UAM? ( Gi¸o viªn coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm ! ) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM THI HỌC KỲ I MƠN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 201 0-2 011 ĐỀ 001 I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Đ án A B A C D D B B C 10 B 11 A ... C.Hiệu điện hiệu dụng UAM? ( Gi¸o viªn coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm ! ) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM THI HỌC KỲ I MƠN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 201 0-2 011 ĐỀ 003 II Câu Đ án PHẦN TRẮC NGHIỆM D D B B D B B D C ... n 2 ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 0-2 011 MƠN VẬT LÝ 12 Thang điểm 1đ 1đ 1đ Thời gian làm bài:45 phút( khơng kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: .L ớp Mã đề thi...
 • 10
 • 341
 • 0

Tài liệu Ngữ Văn 11: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011

Tài liệu Ngữ Văn 11: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011
... p, cỏi thin cú sc mnh cm húa ngi * Ngh thut miờu t : - Ti dng cnh: rừ nột, sinh ng, giu cht hi ho in nh - Ngôn ngữ trang trọng, cổ kính, giàu chất tạo hình ( đờng nét, màu sắc, ánh sáng ) - Th ... Đáp án, biểu điểm đề thi HC Kè I môn văn lớp 11 P N I Cõu (3 im) * chn: Phõn tớch s sỏng to cỏch s dng t ng ca tỏc gi hai cõu th sau : Ln li thõn cũ quóng vng Eo sốo mt nc bui ũ ụng (Thng v - ... - im 3: m bo y cỏc ý, hnh trụi chy , din t cú sỏng to - im 1, 5- 2: Nu ch t ẵ ý c bn hoc ni dung cũn s si, din t cũn hn ch - im 1: Quỏ s si, khụng m bo yờu cu c bn - im 0: B giy trng Cõu 2: -...
 • 6
 • 293
 • 4

Tài liệu Toán học 11: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011

Tài liệu Toán học 11: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011
... phng (SAB) v (SCD) d) Xỏc nh thit din ca hỡnh chúp b ct bi mt phng (MNP) c) cos2x = cos Đáp án đề thi khảo sát năm 201 0-2 011 Phần I Nội dung Trắc nghiệm: Hãy chọn phơng án 1/c) x = + k , k Z x= ... TIấN YấN đề THI HC Kè I NM HC 2010 - 2011 Mụn: Toỏn 11 (Thi gian: 90 khụng k thi gian giao ) l Cõu 1: gii phng trỡnh: d) 3tan x tan x + = Cõu Vit phng trỡnh nh ca ng trũn tõm I( 2; -3 ) bỏn...
 • 4
 • 313
 • 0

Tài liệu Toán học 12: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011

Tài liệu Toán học 12: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011
... ÷   Hết Sở GD & ĐT Quảng Ninh Trường THPT Tiên Yên ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 0- 2011 MÔN TOÁN: KHỐI 12 Đề Câu Đáp án tóm tắt Câu a) + TXĐ: D = ¡ \ { 1} (3đ) −5 + SBT: y ' = x − ...   0,25 0,25 0,5 Sở GD & ĐT Quảng Ninh Trường THPT Tiên Yên ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 0- 2011 MÔN TOÁN: KHỐI 12 Đề Câu Đáp án tóm tắt Câu a) + TXĐ: D = ¡ \ { 2} (3đ) + SBT: y ' = x − 2 ... Sở GD & ĐT Quảng Ninh Trường THPT Tiên Yên ĐỀ THI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 201 0- 2011 Môn toán: Khối 12 ( Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề) Đề2 Câu1( điểm): Cho hàm số y = −2 x + (C) x−2...
 • 6
 • 295
 • 1

Tài liệu Tin Học 12: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011

Tài liệu Tin Học 12: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011
... bình cá môn Toán, Lí, Hóa, Tin Các thông tin học sinh lưu vào hồ sơ lớp Đến cuối học kì, vào điểm trung bình môn, GV tạo báo cáo thống kê đánh giá học lực học sinh toàn lớp Với toán trên, dùng ... KIỂM TRA HỌC KÌ I THỜI GIAN 45’ MÔN: TIN HỌC – KHỐI 12 Năm học 2010 - 2011 Họ tên: Lớp: 12 SBD: Số Phách: (Phần dọc phách) Mã Đề: I Phần Trắc Nghiệm: (Khoanh tròn vào đáp án nhất)7đ: ... mẫu hỏi để khai thác liệu CSDL, giải toán quản lí Ví Dụ: 0,5 đ ( dẫn dắt vấn đề) Bài toán quản lí học sinh lớp Để quản lí học sinh lớp, giáo viên chủ nhiệm tạo bảng gồm thông tin: họ tên, ngày sinh,...
 • 7
 • 1,022
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ