ke hoach kiem tra nam dinh da sua

Mẫu KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM số 09a/KH-KT pptx

Mẫu KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM số 09a/KH-KT pptx
... VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM … STT Kế hoạch kiểm tra Nội dung kiểm tra Đơn vị phối hợp Thời gian thực (Quý) I KIỂM TRA CHUYÊN SÂU BHXH tỉnh … …………… II PHỐI HỢP ... 2 Số đơn vị kiểm tra - Cơ quan BHXH - Đơn vị SDLĐ - Cơ sở KCB - Đại lý thu đại diện chi trả II KIỂM TRA LIÊN NGÀNH Số kiểm tra Số đơn vị kiểm tra - Cơ quan BHXH - Đơn vị ... Cơ quan BHXH - Đơn vị SDLĐ - Cơ sở KCB Ghi chú: Mẫu 09a/KH-KT dùng cho BHXH tỉnh, huyện Ngày … tháng …… năm … GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) Mẫu số 09b/KH-KT BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ĐƠN VỊ …………...
 • 5
 • 595
 • 0

KE HOACH KIEM TRA NAM 2015

KE HOACH KIEM TRA NAM 2015
... vụ Huyện đoàn tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát định kỳ, kiểm tra đột xuất 2.1.1 Tổ chức kiểm tra đợt cao điểm năm 2015: - Đợt 1: * Nội dung kiểm tra: Tổ chức kiểm tra, gắn với việc ban hành triển ... kiểm tra, thời gian kiểm tra đợt kiểm tra) IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Cấp huyện: - Xây dựng triển khai kế hoạch kiểm tra đến đơn vị tiến hành kiểm tra - Ra định thành lập phân công nhiệm vụ Đoàn kiểm tra, ... dựng lịch kiểm tra - Họp đoàn kiểm tra để thống nội dung, phương pháp kiểm tra; đánh giá, thẩm định kết công tác Đoàn phong trào TTN năm 2015; kiểm tra sổ sách đoàn vụ Các đơn vị kiểm tra: - Chuẩn...
 • 3
 • 195
 • 0

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2013-2014

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
... giáo viên theo kh i lớp, qui định bắt đầu nộp kiểm tra, mở niêm phong đề phát đề cho giám thị - Giáo viên coi kiểm tra kí vào giấy kiểm tra giấy nháp học sinh Yêu cầu học sinh kí tên nộp Giáo viên ... bu i kiểm tra 5/ Công tác coi kiểm tra: - Trước kiểm tra 10 phút giáo viên tập trung văn phòng - Chủ tịch h i đồng kiểm tra thông qua định coi kiểm tra, thông qua số n i qui bản, phân công giáo ... cho học sinh sớm ảnh hưởng đến em khác Lưu ý coi kiểm tra nghiêm túc không để học sinh nhìn nhau, hay giở t i liệu - Chủ tịch phó chủ tịch h i đồng coi kiểm tra việc coi kiểm tra ghi chép đề giáo...
 • 7
 • 170
 • 0

Quyết định 2853 QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 2853 QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
... TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÁNG ĐẦU NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Kèm theo Quyết định số: 2853/ QĐ-UBND ngày 28 /9/ 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh) Để đánh giá kết thực Chương trình xây dựng nông thôn tháng ... cáo kiểm tra gửi Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn UBND tỉnh Trên Kiểm tra kết thực Chương trình xây dựng nông thôn tháng ... Chỉ đạo xây dựng nông thôn huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn huyện - Cấp xã: mời Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn xã Báo cáo kết kiểm tra Các Đoàn kiểm tra chủ động thực kế hoạch, ...
 • 3
 • 83
 • 0

Kế hoạch Kiểm tra chuyên môn năm hoc 2008 - 2009

Kế hoạch  Kiểm tra chuyên môn năm hoc 2008 - 2009
... gian kiểm tra: 2.2.1 Hồ sơ chuyên môn: Từ 02/3 /2009 đến 13/3 /2009 2.2.2 Dự giờ: - Cấp khoa: Từ 16/3 /2009 đến 24/4 /2009 - Cấp trờng: Nhà trờng bố trí dự khoa nh sau: + Khoa Mầm non : Từ 23/3 /2009 ... phòng Đào tạo- NCKH; Lãnh đạo khoa III.Tổ chức thực - Các khoa: + Tự xây dựng kế hoạch tổ chức dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn gửi lịch dự đến Bộ phận đảm bảo chất lợng (phòng ĐT-NCKH) để tổng ... GV khoa kế hoạch dự nhà trờng + Tổng hợp kết kiểm tra gửi phòng Đào tạo - NCKH(bộ phận Đảm bảo chất lợng) chậm ngày 29/4 /2009 để phòng tổng hợp báo cáo lãnh đạo nhà trờng - Phòng Đào tạo - NCKH:...
 • 2
 • 2,001
 • 10

Kế hoạch kiểm tra đảng viên năm 2011

Kế hoạch kiểm tra đảng viên năm 2011
... kiểm tra đồng chí Trong năm 2011, đảng viên chi kiểm tra lần Nội dung kiểm tra thông báo trước cho đảng viên kiểm tra - Giao cho đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giúp chi chọn nội dung kiểm ... kinh nghiệm đề kế hoạch kiểm tra cho năm 2012 Nơi nhận - TT Đảng ủy xã ( để báo cáo) - UBKT đảng ủy xã ( để báo cáo) - Đảng viên chi (để thực hiện) - Lưu VT Kế hoạch kiểm tra năm 2011/ CB THCSĐHA ... tất đảng viên sinh hoạt chi bộ, trước hết đảng viên giữ cương vị lãnh đạo quan, tổ chức đoàn thể III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN; - Quán triệt kế hoạch kiểm tra năm 2011 Đảng ủy Chi đến tất đảng viên...
 • 2
 • 1,193
 • 0

Bài soạn Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm hcọ 2010-2011

Bài soạn Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm hcọ 2010-2011
... hiện: - Đầu tháng, ban kiểm tra nội xây dựng kế hoạch kiểm tra cho tháng tuần cụ thể công khai kế hoạch kiểm tra trước tập thể để người biết thực - Sau kiểm tra phải có kết luận biện pháp khắc ... NỘI DUNG KIỂM TRA - Kiểm tra việc thực quy chế dân chủ 02 6-7 - Kiểm tra việc dạy học theo chuẩn KT-KN - Kiểm tra toàn diện giáo viên - Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng học tập học sinh - Kiểm tra ... công tác tài - Kiểm tra hồ sơ học sinh - Kiểm tra việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng HSG - Kiểm tra toàn diện GV - Kiểm tra khoản thu quy định - Kiểm tra đánh giá xếp loại HS - Kiểm tra sở vật...
 • 2
 • 308
 • 0

Tài liệu MẪU THÔNG BÁO Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm... của KTNN chuyên ngành (khu vực) ppt

Tài liệu MẪU THÔNG BÁO Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm... của KTNN chuyên ngành (khu vực) ppt
... 2 Phạm vi kiểm tra: bao gồm toàn hoạt động có liên quan đến nội dung kiểm tra việc thực kiến nghị kiểm toán đơn vị kiểm tra Danh sách đơn vị dự kiến kiểm tra thực kiến nghị kiểm toán Thời gian, ... Đoàn kiểm tra Kiểm toán Nhà nước thông báo để KTNN chuyên ngành (khu vực), Vụ Tổng hợp đơn vị có liên quan biết tổ chức thực hiện. / Nơi nhận: - Lãnh đạo KNTN (phụ trách); - KTNN chuyên ngành (khu ... (khu vực); - Văn phòng KTNN; - Vụ Tổng hợp; - Lưu: VT Tổng KTNN người ủy quyền ký TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC2 (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM...
 • 3
 • 720
 • 2

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 2009 - 2010

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 2009 - 2010
... Đoàn kiểm tra công tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2009 - 2010 - Căn điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Căn quy chế hoạt BCH huyện Đoàn nhiệm kỳ 200 7-2 012 - Căn kế hoạch kiểm tra công tác Đội ... liên đội định kiểm tra riêng không tham gia hoạt động kiểm tra cụm Trên kế hoạch kiểm tra hoạt động công tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2009 - 2010 HĐĐ huyện đề nghị liên đội tham mưu với ... Bàn, ngày tháng năm 2010 LỊCH PHÂN CÔNG KIỂM TRA Hoạt động công tác Đội phong trào thiếu nhi Năm học 2009 2010 Kèm theo kế hoạch số 12KH/HĐĐ (Thơì gian từ ngày 16/4 đến ngày 21/4 /2010) Buổi sáng(BS):...
 • 5
 • 369
 • 0

Kế hoạch kiểm tra giai đoạn III năm học 2012-2013

Kế hoạch kiểm tra giai đoạn III năm học 2012-2013
... 1601/TB-STC ngày 28/11/2011 Sở Tài chính, cụ thể sau: Đề kiểm tra môn tự luận: 600 đồng/đề Đề kiểm tra trắc nghiệm đề kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận: 1000 đồng/đề Môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng ... vị báo cáo kết kiểm tra chất lượng PGDĐT theo mẫu đăng tải mạng nội bộ- (Người nhận: ông Vũ Thế Võ, chuyên viên phòng GD-ĐT) Phòng GD-ĐT yêu cầu đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng ... 25/3/2013: Từ 14-15h00 HT(PHT): +Nhận đề, đáp án kiểm tra PGD Các đơn vị phải có phương án bảo vệ đề, đáp án kiểm tra trình vận chuyển trình tổ chức kiểm tra +Nhận Bảng ghi tên dự thi cho HS Khối mã...
 • 3
 • 254
 • 0

Ke hoach Kiem tra cuoi hoc ky 2 nam hoc 2012 -2013

Ke hoach Kiem tra cuoi hoc ky 2 nam hoc 2012 -2013
... kiểm tra, đối chiếu ( cần thiết ) IV Thời gian nhận đề kiểm tra Nhà trường cử người Phòng nhận đề kiểm tra theo qui định thời gian sau: - V Ngày 13 / / 20 13 ( thứ hai ): nhận đề Toán – TV lớp 2, ... Nhà trường thực theo công văn số 150/SGD&ĐT-GDTH ngày 23 tháng 02 năm 20 10 Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa việc làm rõ số nội dung thông tư 32 đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học @ Chú ý: Bài thi ... 2, ( đề PGD&ĐT ) Ngày 21 / / 20 13 ( thứ ba ): nhận đề Toán – TV lớp ( đề SGD&ĐT ) Nộp báo cáo kết cuối năm Các trường thực file báo cáo cuối năm gởi Phòng đến ngày 25 / / 20 13 ( Tất theo file...
 • 2
 • 283
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP