QD bo nhiem lai KTT PIACOM

Biện pháp tổ chức luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học

Biện pháp tổ chức luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học
... việc tổ chức luân chuyển, bổ nhiệm lại cán quản trường tiểu học huyện Bảo Lâm 59 2.4.1 Luân chuyển cán quản trường tiểu học 59 2.4.2 Bổ nhiệm lại cán quản trường tiểu học ... sở luận tổ chức luân chuyển bổ nhiệm lại cán quản trường tiểu học Chương 2: Thực trạng việc tổ chức thực luân chuyển bổ nhiệm lại cán quản trường tiểu học Chương 3: Một số biện pháp tổ ... ngũ cán quản 1.4.4 Qui trình luân chuyển bổ nhiệm lại cán quản trường tiểu học 1.4.4.1 Qui trình luân chuyển cán Theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, ...
 • 123
 • 1,089
 • 1

Biện pháp tổ chức luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học huyện bảo lâm tỉnh cao bằng

Biện pháp tổ chức luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường tiểu học huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
... việc tổ chức luân chuyển, bổ nhiệm lại cán quản trường tiểu học huyện Bảo Lâm 59 2.4.1 Luân chuyển cán quản trường tiểu học 59 2.4.2 Bổ nhiệm lại cán quản trường tiểu học ... quản trường tiểu học 5.2 Khảo sát thực trạng việc tổ chức luân chuyển bổ nhiệm lại cán quản trường tiểu học huyện Bảo Lâm 5.3 Đề xuất số biện pháp tổ chức luân chuyển bổ nhiệm lại cán góp ... sở luận tổ chức luân chuyển bổ nhiệm lại cán quản trường tiểu học Chương 2: Thực trạng việc tổ chức thực luân chuyển bổ nhiệm lại cán quản trường tiểu học Chương 3: Một số biện pháp tổ...
 • 123
 • 887
 • 1

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC LUÂN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BẢO LÂM TỈNH CAO BẰNG

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC LUÂN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BẢO LÂM TỈNH CAO BẰNG
... việc tổ chức luân chuyển, bổ nhiệm lại cán quản trường tiểu học huyện Bảo Lâm 59 2.4.1 Luân chuyển cán quản trường tiểu học 59 2.4.2 Bổ nhiệm lại cán quản trường tiểu học ... quản trường tiểu học 5.2 Khảo sát thực trạng việc tổ chức luân chuyển bổ nhiệm lại cán quản trường tiểu học huyện Bảo Lâm 5.3 Đề xuất số biện pháp tổ chức luân chuyển bổ nhiệm lại cán góp ... sở luận tổ chức luân chuyển bổ nhiệm lại cán quản trường tiểu học Chương 2: Thực trạng việc tổ chức thực luân chuyển bổ nhiệm lại cán quản trường tiểu học Chương 3: Một số biện pháp tổ...
 • 123
 • 472
 • 0

MẪU BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG , XÊP HẠNG TRƯỜNG ,NHẬN XÉT CÁN BỘ HỢP ĐỒNG 2010

MẪU QĐ BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG , XÊP HẠNG TRƯỜNG ,NHẬN XÉT CÁN BỘ HỢP ĐỒNG 2010
... vàng, kiên định, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trơng Đảng, sách pháp luật Nhà nớc Luôn tu dỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trung thực, đoàn kết, sống giản d , lành mạnh (Quan hệ với đồng nghiệp, ... Ninh hợp đồng làm Từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 31/12 /2010 trờng Trong trình làm việc, thực nghiêm túc điều khoản Hợp đồng lao động, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm ... đợc giao Đến thời gian hợp đồng hết, làm đơn đề nghị Quý ban xem xét cho đợc ký hợp đồng tiếp tục làm việc trờng Tôi xin hứa thực nghiêm túc thỏa thuận hợp đồng làm việc mới, chấp hành nghiêm chỉnh...
 • 5
 • 631
 • 1

Tài liệu Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; giám đốc trung tâm dạy nghề thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ docx

Tài liệu Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; giám đốc trung tâm dạy nghề thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ docx
... phê duyệt bổ nhiệm lại: - Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; giám đốc trung tâm dạy nghề tự kiểm điểm trách 1 nhiệm thời gian giữ chức vụ - Tập thể lãnh đạo trường, cấp uỷ, ... giá lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại 2 Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ xem xét, định Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân thời ... đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề gửi lên quan có thẩm quyền định bổ nhiệm lại Số hồ sơ: Văn không quy định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung - Hoàn thành nhiệm vụ thời...
 • 4
 • 543
 • 1

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ, công chức nhà nước ppt

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ, công chức nhà nước ppt
... đơn vị nghiệp (nếu có); Quyết định lương hưởng; văn bằng, chứng có chứng thực; Quyết định bổ nhiệm chức vụ gần nhất; Bản kê khai tài sản Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ... Chiều từ 13h00 đến 17h00 Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn đề nghị Thủ trưởng nêu rõ yêu cầu nhận xét đơn vị Biên họp góp ý kiến phiếu tín nhiệm cấp ủy, cán chủ chốt Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh chứng ... bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định Nộp hồ sơ phòng Tổ chức Cán (phòng số 1, lầu 2) số 164 đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận Khi nhận hồ sơ, Tổ tiếp nhận...
 • 3
 • 540
 • 0

Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc pdf

Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc pdf
... Điều kiện bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá thành viên tham dự Hội nghị nhân giới thiệu đề nghị bổ nhiệm lại Hội nghị tiến hành biểu nhân đề nghị bổ nhiệm lại: Kết ... - Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………… chức danh………………………… - Thư ký Hội nghị: đ/c …………… ……chức danh ……………………… Vắng mặt: …/… (lý do): …… …………… III Nội dung Nêu nhu cầu bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; ... phiếu thu về: .phiếu - Số phiếu hợp lệ: .phiếu - Số phiếu không hợp lệ: .phiếu - Số phiếu đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại: ….phiếu/…… phiếu (…….%) - Số phiếu không đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại: ……phiếu/…...
 • 3
 • 2,334
 • 2

Mẫu biên bản hội nghị liên tịch về việc đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc pptx

Mẫu biên bản hội nghị liên tịch về việc đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc pptx
... kiện bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc, kết giới thiệu nhân đề nghị bổ nhiệm lại Hội nghị cán chủ chốt trường/trung tâm Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá thành viên tham dự Hội nghị nhân giới thiệu ... Hội nghị nhân giới thiệu đề nghị bổ nhiệm lại Hội nghị tiến hành biểu nhân giới thiệu nhân đề nghị bổ nhiệm lại: Kết quả: - Số phiếu phát ra: .phiếu - Số phiếu thu về: phiếu - Số phiếu hợp ... đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại: ….phiếu/…… phiếu (…….%) - Số phiếu không đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại: ……phiếu/… phiếu ( %) (Có biên kiểm phiếu kèm theo) Biên lập thành 02 thành viên tham dự Hội nghị...
 • 3
 • 2,098
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bản tự nhận xét đánh giá bổ nhiệm lạiđề nghị bổ nhiệm lạimẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại cán bộmẫu công văn đề nghị bổ nhiệm lại cán bộmẫu đề nghị bổ nhiệm lại cán bộcông văn đề nghị bổ nhiệm lạimẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm lạivăn bản đề nghị bổ nhiệm lạitờ trình đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởngtờ trình đề nghị bổ nhiệm lại cán bộtờ trình đề nghị bổ nhiệm lạicông văn đề nghị bổ nhiệm lại cán bộmẫu công văn đề nghị bổ nhiệm lạicông văn đề nghị bổ nhiệm lại kế toán trưởngmau to trinh xin bo nhiem lai can boBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP