14.TT Thay doi TVHDQT

Tổng hợp thay đổi về chuẩn mực và chính sách kếtoán trong năm 2006 tại Việt Nam và quốc tế 14/01/2007

Tổng hợp thay đổi về chuẩn mực và chính sách kếtoán trong năm 2006 tại Việt Nam và quốc tế 14/01/2007
... sau: Phan Long, CPA (2006) .Tổng hợp thay đổi chuẩn mực sách kế toán năm 2006 Việt Nam quốc tế Bản quyền www.kiemtoan.com.vn Link: [http://www.kiemtoan.com.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=926] ... tiền hợp Sửa đổi IAS 39 IFRS - Hợp đồng bảo hiểm tài Sửa đổi hợp đồng bảo hiểm taìi bao gồm phạm vi điều chỉnh IAS 39 Tuy nhiên, đối tượng phát hành hợp đồng xác nhận cách rõ ràng hợp đồng hợp ... hướng dẫn kế toán quản trị CÁC CHUẨN MỰC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12 /2006 IFRS - Khai thác đánh giá khoáng sản IFRS không yêu cầu ngăn cấm sách kế toán cụ thể việc ghi...
 • 4
 • 360
 • 0

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên pdf

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên pdf
... thay đổi, cải hộ tịch cho người chưa thành niên người lực hành vi dân thực theo yêu cầu cha, mẹ người giám hộ; + Đối với việc thay đổi họ tên cho người từ đủ 09 tuổi trở lên phải có đồng ý người ... 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Chính phủ đăng quản lý hộ tịch; + Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu việc ban hành biểu mức thu lệ phí đăng hộ tịch địa bàn tỉnh Bà ... hành chính: Quyết định hành - Yêu cầu, điều kiện để thực thủ tục hành chính: + Việc cải nội dung Giấy khai sinh, đặc biệt cải ngày, tháng, năm sinh giải trường hợp có đủ sở để xác định đăng ký...
 • 3
 • 643
 • 0

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch (cho trẻ em dưới 14 tuổi) ppt

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch (cho trẻ em dưới 14 tuổi) ppt
... + Tờ khai đăng việc thay đổi, cải hộ tịch; + Các giấy tờ có liên quan để làm cho việc thay đổi, cải hộ tịch - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời gian giải ... Trường hợp yêu cầu cải nội dung Giấy khai sinh đương cố tình sửa chữa sai thật đăng trước để hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân tại, không giải + Việc thay đổi, cải hộ tịch cho người chưa ... Chính phủ đăng quản lý hộ tịch; + Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng năm 2008 Bộ Tư pháp hướng dẫn thực số quy định Nghị định số 158/2005/NĐ-CP Chính phủ đăng quản lý hộ tịch; + Quyết...
 • 3
 • 971
 • 1

Thủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch pot

Thủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch pot
... theo Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) + Việc thay đổi, cải hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa ... ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; - Xuất trình Giấy khai sinh (bản chính) ; - Các giấy tờ có liên quan để làm thay đổi, cải hộ tịch Đối ... niên người lực hành vi dân thực theo yêu cầu cha, mẹ người giám hộ + Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ tuổi trở lên xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, ...
 • 4
 • 652
 • 0

Thủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch ppt

Thủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch ppt
... ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1) - Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: + Việc thay đổi, cải hộ tịch, ... bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên người lực hành vi dân thực theo yêu cầu cha, mẹ người giám hộ + Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ tuổi trở lên xác định lại dân tộc cho người ... hồ sơ, bao gồm: - Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải hộ tịch; - Xuất trình Giấy khai sinh (bản chính) ; - Các giấy tờ có liên quan để làm thay đổi, cải hộ tịch b) Số lượng hồ sơ: 01 - Thời hạn...
 • 3
 • 554
 • 0

Đăng ký thay đổi tên tàu biển Việt Nam (B-BGT-017434-TT) potx

Đăng ký thay đổi tên tàu biển Việt Nam (B-BGT-017434-TT) potx
... chứng nhận đăng có thời hạn tàu biển Việt Nam - Trường hợp đăng tàu biển Việt Nam đóng hồ sơ bao gồm: + Đơn đề nghị đăng thay đổi theo mẫu; + Bản Giấy chứng nhận đăng tàu biển đóng ... hợp đăng tàu biển Việt Nam loại nhỏ hồ sơ bao gồm: + Đơn đề nghị đăng thay đổi theo mẫu; + Giấy chứng nhận đăng kinh doanh, Giấy phép thành lập chi nhánh văn phòng đại diện Việt Nam ... ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, quan đăng tàu biển khu vực vào số đăng ký, ngày đăng hình thức đăng trước để cấp Giấy chứng nhận đăng tàu biển Đối tượng thực TTHC: Tổ chức, cá nhân...
 • 4
 • 210
 • 0

Đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển (B-BGT-017510-TT) doc

Đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển (B-BGT-017510-TT) doc
... ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, quan đăng tàu biển khu vực vào số đăng ký, ngày đăng hình thức đăng trước để cấp Giấy chứng nhận đăng tàu biển Đối tượng thực TTHC: Tổ chức, cá nhân ... NGHỊ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI APPLICATION FOR CHANGING REGISTRATION Kính gửi: (Tên quan đăng tàu biển khu vực) To: (Name of the Regional Registrar of ship) Đề nghị đăng tàu biển với thông số thay đổi ... + Hợp đồng đóng tàu biển (bản có công chứng); + Bản Giấy chứng nhận đăng tàu biển đóng - Trường hợp đăng tàu biển Việt Nam loại nhỏ hồ sơ gồm: + Đơn đề nghị đăng thay đổi theo mẫu; +...
 • 7
 • 213
 • 0

Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký tàu biển khu vực (B-BGT-017630-TT) potx

Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký tàu biển khu vực (B-BGT-017630-TT) potx
... đăng tàu biển Việt Nam loại nhỏ hồ sơ bao gồm: + Đơn đề nghị đăng thay đổi theo mẫu; + Tờ khai đăng tàu biển theo mẫu; + Giấy chứng nhận xóa đăng tàu biển Việt Nam biên bàn giao tàu ... NGHỊ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI APPLICATION FOR CHANGING REGISTRATION Kính gửi: (Tên quan đăng tàu biển khu vực) To: (Name of the Regional Registrar of ship) Đề nghị đăng tàu biển với thông số thay đổi ... year……… TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN APPLICATION FOR REGISTRATION OF SHIP Kính gửi: (Tên quan đăng tàu biển khu vực) To: (Name of the Regional Registrar of ship) Đề nghị đăng tàu biển với thông...
 • 5
 • 248
 • 0

Đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển Việt Nam (B-BGT-017658-TT) docx

Đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển Việt Nam (B-BGT-017658-TT) docx
... Giấy chứng nhận đăng tàu biển Việt Nam - Trường hợp đăng có thời hạn tàu biển Việt Nam hồ sơ gồm: + Đơn đề nghị đăng thay đổi theo mẫu; + Giấy chứng nhận dung tích tàu biển (bản có chứng ... cấp tàu biển (bản có chứng thực kèm để đối chiếu); + Bản Giấy chứng nhận đăng có thời hạn tàu biển Việt Nam - Trường hợp đăng tàu biển Việt Nam đóng hồ sơ gồm: + Đơn đề nghị đăng thay đổi ... Bản Giấy chứng nhận đăng tàu biển đóng - Trường hợp đăng tàu biển Việt Nam loại nhỏ hồ sơ gồm: + Đơn đề nghị đăng thay đổi theo mẫu; + Sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu biển (bản chính);...
 • 6
 • 212
 • 0

Đăng ký thay đổi tên tàu biển Việt Nam (B-BGT-017434-TT) ppt

Đăng ký thay đổi tên tàu biển Việt Nam (B-BGT-017434-TT) ppt
... cấp tàu biển (bản có chứng thực kèm để đối chiếu); + Bản Giấy chứng nhận đăng tàu biển Việt Nam; - Trường hợp đăng có thời hạn tàu biển Việt Nam hồ sơ bao gồm: + Đơn đề nghị đăng thay đổi ... mua tàu hợp đồng thuê tàu trần (bản chính); + Bản Giấy chứng nhận đăng có thời hạn tàu biển Việt Nam - Trường hợp đăng tàu biển Việt Nam đóng hồ sơ bao gồm: + Đơn đề nghị đăng thay đổi ... + Bản Giấy chứng nhận đăng tàu biển đóng - Trường hợp đăng tàu biển Việt Nam loại nhỏ hồ sơ bao gồm: + Đơn đề nghị đăng thay đổi theo mẫu; + Giấy chứng nhận đăng kinh doanh, Giấy phép...
 • 9
 • 192
 • 0

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu tàu biển (B-BGT-017475-TT) doc

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu tàu biển (B-BGT-017475-TT) doc
... nghị đăng thay đổi theo mẫu; + Hợp đồng mua, bán tàu biển hợp đồng đóng tàu biển chứng khác có giá trị pháp lý tương đương quyền sở hữu tàu biển (bản chính); + Giấy chứng nhận dung tích tàu biển ... xã (trường hợp chủ tàu cá nhân Việt Nam); + Bản Giấy chứng nhận đăng tàu biển Việt Nam; - Trường hợp đăng có thời hạn tàu biển Việt Nam hồ sơ gồm: + Đơn đề nghị đăng thay đổi theo mẫu; ... đóng - Trường hợp đăng tàu biển Việt Nam loại nhỏ hồ sơ gồm: + Đơn đề nghị đăng thay đổi theo mẫu; + Hợp đồng mua, bán tàu biển hợp đồng đóng tàu biển chứng khác quyền sở hữu có giá trị pháp...
 • 8
 • 382
 • 0

Đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển (B-BGT-017510-TT) pot

Đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển (B-BGT-017510-TT) pot
... ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, quan đăng tàu biển khu vực vào số đăng ký, ngày đăng hình thức đăng trước để cấp Giấy chứng nhận đăng tàu biển Đối tượng thực TTHC: Tổ chức, cá nhân ... NGHỊ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI APPLICATION FOR CHANGING REGISTRATION Kính gửi: (Tên quan đăng tàu biển khu vực) To: (Name of the Regional Registrar of ship) Đề nghị đăng tàu biển với thông số thay đổi ... + Hợp đồng đóng tàu biển (bản có công chứng); + Bản Giấy chứng nhận đăng tàu biển đóng - Trường hợp đăng tàu biển Việt Nam loại nhỏ hồ sơ gồm: + Đơn đề nghị đăng thay đổi theo mẫu; +...
 • 7
 • 208
 • 0

Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký tàu biển khu vực (B-BGT-017630-TT) pptx

Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký tàu biển khu vực (B-BGT-017630-TT) pptx
... đăng tàu biển Việt Nam loại nhỏ hồ sơ bao gồm: + Đơn đề nghị đăng thay đổi theo mẫu; + Tờ khai đăng tàu biển theo mẫu; + Giấy chứng nhận xóa đăng tàu biển Việt Nam biên bàn giao tàu ... NGHỊ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI APPLICATION FOR CHANGING REGISTRATION Kính gửi: (Tên quan đăng tàu biển khu vực) To: (Name of the Regional Registrar of ship) Đề nghị đăng tàu biển với thông số thay đổi ... đăng tàu biển Việt Nam không thời hạn hồ sơ gồm: + Đơn đề nghị đăng thay đổi theo mẫu; + Tờ khai đăng tàu biển theo mẫu; + Bản Giấy chứng nhận xóa đăng tạm ngừng đăng tàu biển qua...
 • 12
 • 255
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)