) 5.Bao cao BKS

5.Bao cao BKS nam 2014 phytopharma - 16.4.2014

5.Bao cao BKS nam 2014 phytopharma - 16.4.2014
... di hn khỏc TNG NGUN VN N PHI TR N ngn hn N di hn VN CH S HU Vn ch s hu - Vn c phn - Thng d c phn - Li nhun cha phõn phi - Cỏc qu thuc ch s hu Ngun kinh phớ v cỏc qu khỏc S liu quyt toỏn nm 2013 ... khu : 1500 sn phm - S lụ hng nhp : 4860 lụ - Kim tra cm quan v phỏt hnh phiu KNCL :5986 phiu ú cú phiu khụng t - Kim tra cht lng: 235 mt hng, ú 17 lụ hng cha cú kt qu kim nghim - B sung quy ch ... Trn Vit Thng CễNG TY C PHN DC LIU TRUNG NG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp- T do- Hnh phỳc TP H Chớ Minh, ngy 15 thỏng nm 2014 PH LC BO CO CA BAN KIM SOT NM 2013 V VN TRCH LP V X Lí N XU Cn...
 • 8
 • 40
 • 0

5.Bao cao BKS 2014 SHI

5.Bao cao BKS 2014 SHI
... lao cho HĐQT BKS: Thù lao HĐQT BKS thực theo nghị ĐHĐCĐ năm 2013 Cụ thể: năm 2013, BKS nhận tổng cộng 96 triệu đồng Trong đó, chức danh trưởng BKS nhận 48 triệu đồng, thành viên BKS nhận 24 triệu ... đốc cổ đông BKS tiếp cận, rà soát cách độc lập, khách quan thông tin, báo cáo tình hình hoạt động định HĐQT, BTGĐ BKS cung cấp cách tương đối đầy đủ tài liệu liên quan Đồng thời, BKS giữ liên ... phải thu ngắn hạn BKS đề nghị cần có biện pháp xử lý hợp lý vấn đề nợ phải thu khó đòi để không làm thất thoát tài sản Công ty + Trong cấu nguồn vốn Công ty, nợ phải trả mức cao so với vốn chủ...
 • 5
 • 45
 • 0

5.Bao cao BKS 2015-SHA

5.Bao cao BKS 2015-SHA
... lao cho HĐQT BKS Thù lao HĐQT BKS thực theo nghị ĐHĐCĐ năm 2014 Cụ thể: năm 2014, BKS nhận tổng cộng 72 triệu đồng Trong đó, chức danh trưởng BKS nhận 36 triệu đồng, thành viên BKS nhận 36 triệu ... đốc cổ đông BKS tiếp cận, rà soát cách độc lập, khách quan thông tin, báo cáo tình hình hoạt động định HĐQT, BTGĐ BKS cung cấp cách tương đối đầy đủ tài liệu liên quan Đồng thời, BKS giữ liên ... 2013 BKS đề nghị Ban TGĐ cần có biện pháp xử lý hợp lý vấn đề nợ phải thu khó đòi để không làm thất thoát tài sản Công ty + Trong cấu nguồn vốn Công ty báo cáo tài hợp nhất, nợ phải trả mức cao...
 • 5
 • 39
 • 0

5 Bao cao hoat dong nam 2016 cua BKS

5 Bao cao hoat dong nam 2016 cua BKS
... doanh thu thực năm 2016 457 ,40 tỷ đồng, đạt 104,19% kế hoạch năm 64,28% so với năm 20 15; Lợi nhuận trước thuế 31, 15 tỷ đồng, đạt 103,83% kế hoạch năm 64,09% so với năm 20 15 Một số tiêu tình hình ... 102,78% 63,87% ST T - Tỷ lệ % thực so với KH năm TH năm 2016 20 15 100,00% 100,00% Chỉ tiêu KH năm 2016 711 .58 0 Cơ cấu vốn góp thời điểm 31/12 /2016: Đvt: tr đồng ST T Tên công ty PTSC Thanh Hóa Tỷ ... đông khác PVFC Capital 218.773 6.227 1 75. 000 400.000 54 ,69% 1 ,56 % 43, 75% 100,00% Công tác đầu tư xây dựng mua sắm phương tiện, thiết bị: Tổng cộng Trong năm 2016, PTSC Thanh Hóa đầu tư xây dựng...
 • 6
 • 33
 • 0

5 Báo cáo tổng hợp về khái quát về Công ty & công tác kế toán tại Công ty ứng dụngcông nghệ tiến bộ

5 Báo cáo tổng hợp về khái quát về Công ty & công tác kế toán tại Công ty ứng dụngcông nghệ tiến bộ
... Đăng Quân 11 - Kế toán K44 Lớp Tài Báo cáo thực tập kinh tế Phần II Công tác kế toán Tại công ty ứng dụng công nghệ Tiến Bộ 2.1 Tình hình tổ chức kế toán công ty ứng dụng công nghệ tiến 2.1.1 Cơ ... thiệu khái quát Công ty TNHH ứng dụng công nghệ Tiến Bộ Phần II: Công tác kế toán Công ty ứng dụng công nghệ Tiến Bộ Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Dơng Văn An tập thể ban lãnh đạo, anh chị công ... Nguyễn Đăng Quân - Kế toán K44 Lớp Tài Báo cáo thực tập kinh tế giới thiệu khái quát công ty ứng dụng công nghệ tiến Bộ 1.1 trình hình thành phát triển công ty ứng dụng công nghệ tiến Cùng với phát...
 • 36
 • 321
 • 0

5 báo cáo tốt nghiệp Kế toán tại Trung tâm chuyển giao công nghệ PTTH & Viễn thông VTC

5 báo cáo tốt nghiệp Kế toán tại Trung tâm chuyển giao công nghệ PTTH & Viễn thông VTC
... công nghiệp Hà Nội - Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần I: Khái quát trung trung tâm chuyển giao công nghệ PTTH viễn thông VTC I./ Đặc điểm tình hình trung tâm chuyển giao công nghệ PTTH viễn thông ... Lớp HTH04.3 kế toán trởng (đã kí) thủ trởng (đã kí) 26 Trờng Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội - Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đơn vị :Trung tâm chuyển giao công nghệ PTTH & viễn thông VTC địa chỉ: ... Lớp HTH04.3 Thủ trởng (đã kí) 25 Trờng Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội - Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đơn vị :Trung tâm chuyển giao công nghệ PTTH & viễn thông VTC địa chỉ;ngõ 128C -đại la-hai...
 • 80
 • 455
 • 0

5 Báo cáo thực tập tại Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán & kiểm toán

5 Báo cáo thực tập tại Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán & kiểm toán
... công ty chủ yếu cung cấp hoạt động tài kế toán Từ 14/9/1993 đến hoạt động công ty đợc mở rộng thêm bao gồm lĩnh vực sau: - Dịch vụ kiểm toán: cung cấp dịch vụ kiểm toán gồm: + Kiểm toán báo cáo ... toán báo cáo tài + Kiểm toán hoạt động dự án + Kiểm toán báo cáo toán công trình xây dựng + Kiểm toán xác định vốn góp liên doanh + Giám định tài liệu kế toán, tài - Cung cấp dịch vụ kế toán nh: ... chức làm việc hành chính, tổ chức, tài vụ, kế toán quản trị nội - Các phòng nghiệp vụ thực hoạt động công ty cung cấp dịch vụ t vấn cho khách hàng tài chính, kế toán, kiểm toán Hoạt động phòng...
 • 9
 • 205
 • 0

5 Báo cáo Quản trị kinh doanh lữ hành

5 Báo cáo Quản trị kinh doanh lữ hành
... công việc báo cáo phận 5. 2 Cơ cấu Phòng Điều hành: : Phòng điều hành gồm thành viên, chia thành phận: 15 Báo cáo Quản trị kinh doanh lữ hành - Bộ phận Điều hành: Gồm + trưởng phận: người quản lý ... vốn cổ phần; giá trị lại loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần c ủ a t n g l o i t i s ả n Báo cáo Quản trị kinh doanh lữ hành Báo cáo Quản trị kinh doanh lữ hành III PHÁC THẢO ... hành) 16 Báo cáo Quản trị kinh doanh lữ hành PHỤ LỤC II PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC - Bản Mô tả công việc - Bản Yêu cầu chuyên môn - Bản Mô tả tiêu chuẩn công việc 17 Báo cáo Quản trị kinh doanh lữ hành...
 • 28
 • 663
 • 0

Chương 5: Báo cáo tài chính

Chương 5: Báo cáo tài chính
... Minh báo cáo ti Báo cáo ti Thông tin cần thiết cho ngời sử dụng Thông tin nguồn vốn, sử dụng vốn Thông tin : kết kinh doanh Thông tin : vốn tiền Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh Báo cáo ... minh báo cáo ti Giải trình v bổ sung, thuyết minh tình hình hoạt động SXKD, tình hình ti doanh nghiệp kỳ báo cáo, m cha đợc trình by đầy đủ, chi tiết hết báo cáo ti khác 38 Thuyết minh báo cáo ... tr; Cú th so sỏnh Hệ thống báo cáo ti a Phân loại: - Theo mức độ khái quát Theo cấp quản lý Theo mức độ tiêu chuẩn b Hệ thống báo cáo ti DN: - Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết KD Bảng lu chuyển...
 • 39
 • 215
 • 0

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 docx

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 docx
... Báo cáo thường niên 2008 Cơng ty cổ phần xây dựng số BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ Tên giao ... cơng ty xây dựng số - Bộ xây dựng Thng 5/2007 – : Phó Tổng giám đốc Cơng ty cổ phần xây dựng số - Tổng cơng ty xây dựng số - Bộ xây dựng - 27 - Báo cáo thường niên 2007 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số ... XNXD số Cơng ty CP Xây dựng số Tổng Cơng ty Xây dựng số – Bộ Xây dựng - 25 - Báo cáo thường niên 2007 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số Tháng 5/2006 đến nay: Phó Tổng Giám đốc - Kiêm Giám đốc XNXD số...
 • 28
 • 371
 • 0

Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho cá nhân pptx

Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho cá nhân pptx
... pháp; Bằng khen Bộ trưởng Bộ pháp) (3): Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu thành tích đạt việc thực nhiệm vụ Đối với Chiến sỹ thi đua Ngành báo cáo nêu rõ thành tích 03 năm (năm đề nghị ... Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Số định, ngày, tháng, năm Danh hiệu thi đua - Chiến sỹ thi đua sở năm … - Chiến sỹ thi đua ngành pháp năm … … Hình thức khen thưởng - Bằng khen ... trước liền kề); Bằng khen Bộ trưởng Bộ pháp báo cáo nêu rõ thành tích năm (năm đề nghị năm trước liền kề) (4): - Đối với nhân Phó Thủ trưởng đơn vị cán bộ, công chức đơn vị thuộc Bộ nhận xét,...
 • 3
 • 2,606
 • 7

Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới pptx

Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới pptx
... (1): Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị (trừ trường hợp đặc biệt, đột xuất) - (2): Ghi rõ danh hiệu đề nghị Nhà nước phong tặng (Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân ... tắt thành tích đơn vị; lập bảng thống kê tiêu, nhiệm vụ 10 năm gần (có so sánh với năm trước nhằm làm rõ vai trò nhân tập thể) - (5): Nêu biện pháp để đạt thành tích đặc biệt xuất sắc đổi ... đạt thành tích đặc biệt xuất sắc lao động, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu (5): 3- Thực nhiệm vụ khác (6): III- Các hình thức khen thưởng: (7) Thủ trưởng đơn vị xác nhận Người báo cáo...
 • 3
 • 411
 • 0

Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua và Bằng khen cấp Bộ đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị) pdf

Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua và Bằng khen cấp Bộ đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị) pdf
... hồ sơ + Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương ghi rõ thời gian 03 lần liên tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua sở trước ... đề nghị Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, 05 năm Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.vv… + Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến thi đua toàn quốc: ghi rõ số định, ngày, tháng, năm ký ... tái sản xuất, thu nhập bình quân (có xác nhận thực nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định) - (5): Nêu thành tích nhân việc thực nhiệm vụ giao (kết đạt suất, chất lượng, hiệu thực nhiệm vụ; biện...
 • 2
 • 3,202
 • 0

Mẫu 5: Báo cáo kết quả thanh tra

Mẫu 5: Báo cáo kết quả thanh tra
... ………………………………………………………………………………………………………………… TM CƠ SỞ GIÁO DỤC TM.ĐOÀN THANH TRA (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu 5: Báo cáo kết tra CSGD ... ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Mẫu 5: Báo cáo kết tra CSGD ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………………………… III.KIẾN NGHỊ: ………………………………………………………………………………………………………………… Mẫu 5: Báo cáo kết tra CSGD ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………...
 • 5
 • 860
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM