14. TT Phe duyet noi dung khac thuoc tham quyen DHDCD

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh potx

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh potx
... 1- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch; 2- Quy t định phê duyệt nhiệm vụ hồ sơ nhiệm vụ khảo sát lập quy hoạch; 3-Văn HĐND cấp tỉnh thông qua đồ án quy hoạch; 4- Hồ sơ pháp ... phí quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị; - Quy t định số 104/2009/QĐ -UBND ngày 08/10/2009 UBND tỉnh Bắc Giang việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn, cấu tổ chức Sở Xây dựng tỉnh ... dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng; - Quy t định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 Ban hành quy định nội dung thể vẽ, thuyết minh nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng; - Quy t...
 • 6
 • 225
 • 0

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh doc

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh doc
... phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch; Quy t định phê duyệt nhiệm vụ hồ sơ nhiệm vụ khảo sát lập quy hoạch; Văn HĐND cấp thông qua đồ án quy hoạch; Hồ sơ pháp lý, điều ... phí quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị; - Quy t định số 104/2009/QĐ -UBND ngày 08/10/2009 UBND tỉnh Bắc Giang việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn, cấu tổ chức Sở Xây dựng tỉnh ... môi trường chiến lược; + Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị + Dự thảo Quy t định phê duyệt đồ án quy hoạch * Ghi chú: Về tỷ lệ đồ - Đối với thành phố thuộc Tỉnh, thị xã: + Sơ đồ...
 • 6
 • 203
 • 0

Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác potx

Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác potx
... phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ………… , ngày…… tháng…… năm …… ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ... thành phố ) cấp, có chức nhập băng, đĩa ca nhạc, sân khấu Thực kế hoạch đơn vị, đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch… ) phê duyệt nội dung chương trình đây: Tên chương ... ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT NỘI DUNG BĂNG, ĐĨA CA NHẠC, SÂN KHẤU Kính gửi: - Cục Nghệ thuật biểu diễn (đối với đơn vị thuộc Trung ương) - Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch … (đối với đơn vị thuộc địa phương...
 • 3
 • 238
 • 0

Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác (ghi trên mọi chất liệu) không phải là tác phẩm điện ảnh cho các doanh nghiệp nhập khẩu potx

Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác (ghi trên mọi chất liệu) không phải là tác phẩm điện ảnh cho các doanh nghiệp nhập khẩu potx
... phí: Không Kết việc thực TTHC: Văn chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp có chức kinh doanh nhập băng, đĩa ca nhạc, sân sản phẩm nghe nhìn thuộc thể loại Gửi hồ sơ khác (ghi chất liệu) ... Văn hóa, Thể thao Du lịch có văn trả lời kết phê duyệt nội dung sản phẩm Mô tả bước Tên bước Văn phê duyệt nội dung sản phẩm Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch để doanh nghiệp làm thủ tục nhập hải ... chất liệu) tác phẩm điện ảnh trước làm thủ tục nhập gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt nội dung sản phẩm đến Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Trả lời kết phê duyệt Trong thời hạn không ngày làm việc kể...
 • 4
 • 335
 • 1

Tài liệu Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA (Cấp khác)* pptx

Tài liệu Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA (Cấp khác)* pptx
... quan trình quan chủ quản để quan chủ quản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện chương trình (nếu chương trình thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ) quan chủ quản phê duyệt văn kiện chương ... chương trình Thông báo kết phê duyệt: Cơ quan chủ quản thông báo cho nhà tài trợ chủ dự án kết phê duyệt văn kiện dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài báo cáo thẩm định, định phê duyệt, ... văn kiện chương trình phê duyệt tiếng Việt tiếng Anh có đóng dấu giáp lai quan chủ quản Hồ sơ Thành phần hồ sơ -Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình quan chủ quản (đối với chương trình Thủ...
 • 4
 • 252
 • 0

Phê duyệt nội dung quảng cáo khám chữa bệnh bằng YHCT cho cơ sở có thầy thuốc nước ngoài tham gia khám chữa bệnh và cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài pdf

Phê duyệt nội dung quảng cáo khám chữa bệnh bằng YHCT cho cơ sở có thầy thuốc nước ngoài tham gia khám chữa bệnh và cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài pdf
... khám bệnh, chữa bệnh Nội dung - Nếu nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh nội dung quảng cáo thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, trang thiết bị y tế nội dung phải tuân theo quy định điều kiện quảng ... khác, makét quảng cáo Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thầy thuốc nước Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Mẫu giấy đăng ký quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh y học cổ ... hồ sơ thông báo cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo không quảng cáo theo nội dung đăng ký Bước 4: Đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo quyền quảng cáo theo Tên bước Mô tả bước nội dung đăng ký sau...
 • 5
 • 258
 • 0

Tiếp nhận hồ sơ và phê duyệt nội dung quảng cáo khám chữa bệnh bằng YHCT của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế potx

Tiếp nhận hồ sơ và phê duyệt nội dung quảng cáo khám chữa bệnh bằng YHCT của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế potx
... Nếu nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh Văn qui định Nội dung nội dung quảng cáo thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, trang thiết bị y tế nội dung phải tuân theo quy định điều kiện quảng cáo thuốc, ... việc thực TTHC: Gi y tiếp nhận hồ Các bước Mô tả bước Tên bước Bước 1: Đơn vị , cá nhân gửi hồ Sở Y tế Sở Y tế tiếp nhận kiểm tra hồ hồ đăng ký quảng Bước 2: cáo hợp lệ gửi cho đơn ... makét quảng cáo Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Mẫu gi y đăng ký quảng cáo dịch vụ khám bệnh, Thông tư liên tịch số chữa bệnh y học cổ truyền. (phụ lục 1) 01/200 Y u cầu Y u...
 • 5
 • 321
 • 0

Tài liệu Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA (Cấp Bộ)* pdf

Tài liệu Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA (Cấp Bộ)* pdf
... nghị phê duyệt chương trình quan chủ quản (đối với chương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) , chủ dự án (với chương trình quan chủ quản phê duyệt) ; - Thông báo Bộ Kế hoạch Đầu tư danh mục tài ... chuẩn bị báo cáo kết thẩm định kèm theo tài liệu liên quan trình quan chủ quản để quan chủ quản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện chương trình (nếu chương trình thuộc thẩm quyền Thủ tướng ... quản phê duyệt văn kiện chương trình Thông báo kết phê duyệt: Cơ quan chủ quản thông báo cho nhà tài trợ chủ dự án kết phê duyệt văn kiện dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài báo cáo thẩm...
 • 5
 • 308
 • 0

Tài liệu Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA (Cấp UBND)* pdf

Tài liệu Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA (Cấp UBND)* pdf
... trì thẩm định chuẩn bị báo cáo kết thẩm định kèm theo tài liệu liên quan trình quan chủ quản để quan chủ quản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện chương trình (nếu chương trình thuộc thẩm ... phần hồ sơ -Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình quan chủ quản (đối với chương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) , chủ dự án (với chương trình quan chủ quản phê duyệt) ; Thành phần hồ sơ - ... quản phê duyệt văn kiện chương trình Thông báo kết phê duyệt: Cơ quan chủ quản thông báo cho nhà tài trợ chủ dự án kết phê duyệt văn kiện dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài báo cáo thẩm...
 • 4
 • 234
 • 1

Tài liệu Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình, dự án Ô sử dụng vốn ODA. docx

Tài liệu Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình, dự án Ô sử dụng vốn ODA. docx
... phủ) quan chủ quản phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô Thông báo kết phê duyệt: Cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô thông báo văn cho nhà tài trợ chủ chương trình, dự án ô đồng thời gửi ... thẩm định kèm theo tài liệu liên quan để quan chủ quản chương trình, dự án ô trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô (nếu chương trình, dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng ... ô đồng thời gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài báo cáo thẩm định, định phê duyệt chương trình, dự án (bản gốc công chứng) văn kiện chương trình, dự án ô phê duyệt tiếng Việt tiếng Anh có đóng dấu...
 • 5
 • 309
 • 0

Tài liệu Thẩm định, phê duyệt nội dung dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA pdf

Tài liệu Thẩm định, phê duyệt nội dung dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA pdf
... nghị phê duyệt dự án quan chủ quản (đối với dự án Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) , chủ dự án (với dự án quan chủ quản phê duyệt) ; - Thông báo Bộ Kế hoạch Đầu tư danh mục tài trợ thức; - Văn kiện dự ... cho nhà tài trợ chủ dự án kết phê duyệt văn kiện dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài báo cáo thẩm định, định phê duyệt (bản gốc công chứng) kèm theo văn kiện dự án phê duyệt tiếng ... phủ phê duyệt văn kiện dự án (nếu chương trình, dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ) quan chủ quản phê duyệt văn kiện dự án Thông báo kết phê duyệt: Cơ quan chủ quản thông báo cho nhà tài...
 • 5
 • 308
 • 0

Tài liệu Thẩm định, phê duyệt nội dung dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA doc

Tài liệu Thẩm định, phê duyệt nội dung dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA doc
... nghị phê duyệt dự án quan chủ quản (đối với dự án Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) , chủ dự án (với dự án quan chủ quản phê duyệt) ; - Thông báo Bộ Kế hoạch Đầu tư danh mục tài trợ thức; - Văn kiện dự ... cho nhà tài trợ chủ dự án kết phê duyệt văn kiện dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài báo cáo thẩm định, định phê duyệt (bản gốc công chứng) kèm theo văn kiện dự án phê duyệt tiếng ... phủ phê duyệt văn kiện dự án (nếu chương trình, dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ) quan chủ quản phê duyệt văn kiện dự án Thông báo kết phê duyệt: Cơ quan chủ quản thông báo cho nhà tài...
 • 5
 • 343
 • 2

Tài liệu Phê duyệt nội dung chi tiết và dự toán chương trình khuyến nông, khuyến ngư doc

Tài liệu Phê duyệt nội dung chi tiết và dự toán chương trình khuyến nông, khuyến ngư doc
... nội dung dự toán chi tiết trình Bộ phê duyệt trước ngày 15/11 hàng năm TTKNKNQG tiến hành ký Hợp đồng với đơn vị \Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn đề nghị phê duyệt ; Dự án chi tiết; Dự toán chi ... Tài liệu Trung tâm dự án khuyến nông, khuyến ngư) Khuyế Đề cương Dự án khuyến nông - khuyến ngư; Mẫu Tài liệu Trung tâm ND-DT Khuyế Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu DT-01(mô hình trình diễn Mẫu DT-02 ... phê duyệt danh mục trước 20/7 hàng năm TTKNKNQG thông báo cho đơn vị duyệt Các đơn vị xây dựng dự án dự toán chi tiết gửi TTKNKNQG trước ngày 30/8 hàng năm Trung tâm KNKN Quốc gia thẩm định nội...
 • 5
 • 268
 • 0

Tài liệu Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình, dự án Ô sử dụng vốn ODA doc

Tài liệu Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình, dự án Ô sử dụng vốn ODA doc
... quản phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô Tên bước Mô tả bước Thông báo kết phê duyệt: Cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô thông báo văn cho nhà tài trợ chủ chương trình, dự án ô đồng ... cáo kết thẩm định kèm theo tài liệu liên quan để quan chủ quản chương trình, dự án ô trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô (nếu chương trình, dự án thuộc thẩm quyền ... ô đồng thời gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài báo cáo thẩm định, định phê duyệt chương trình, dự án (bản gốc công chứng) văn kiện chương trình, dự án ô phê duyệt tiếng Việt tiếng Anh có đóng dấu...
 • 4
 • 265
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ