BCQT tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2012, trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2013

2013 8 To trinh thu lao HDQT BKS nam 2013 va ke hoach 2014

2013 8 To trinh thu lao HDQT BKS nam 2013 va ke hoach 2014
... SXKD năm 2013 kế hoạch SXKD năm 2014, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét: Thông qua việc thực Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2013 319.769.145 đồng Thông qua Bảng quỹ thù lao kiêm ... b) Dự kiến Quỹ thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Đơn vị tính: Đồng STT I Chức danh Thời gian Số hưởng người thù lao Mức thù lao tháng Mức thù lao năm Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT ... 2013 319.769.145 đồng Thông qua Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2014 kế hoạch dự kiến Quỹ thù lao chức danh HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2014 150.000.000 đồng Đối với chức danh chuyên trách Quy chế...
 • 2
 • 51
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
... 098.770.8400 x 1  2x  x2 1     x  1   x   x2  x  ( x  1)  x     ( x  2) ( x  2)      x  2( *) x 1  2x   x 1 1 2x   Phương trình (*) không xảy VT (*)    2, VP (*) ... 8a  5a  8ac  5c  a  2c  19a  40ac  4c    2c a  19  2 TH1: a  2c Chọn a = 2, c = 1, phương trình mặt phẳng (P) x  y  z  11  TH2: a  2c Chọn a = 2, c = 19, phương trình mặt ... mặt phẳng (Q) Gọi n p  (a; b; c) Ta có nP nQ   2a  b  2c   b  2a  2c  nP  (a;2a  2c; c ) Phương trình mặt phẳng (P) a( x  1)  2( a  c)( y  3)  c( z  3)  7c  8a Ta có: d (...
 • 6
 • 656
 • 2

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)
... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com MĐ 11 1 www.DeThiThuDaiHoc.com ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN THI: HÓA HỌC Câu Mã đề 11 1 Mã đề 222 Mã đề 333 Mã đề 444 C D B B C D A ... A C B D A C C D D B A A B B A D A 10 A D B D 11 B C B B 12 B C C A 13 B B A A 14 A B A D 15 A A D C 16 A B B D 17 D B A D 18 B B C A 19 A A C D 20 D A B B 21 B A D B 22 A D B A 23 A C C C 24 ... có công thức: Pro-Pro-Gly-Arg-Phe-Ser-Phe -Pro Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit thu tối đa loại peptit có aminoaxit đầu N phenylalanin (Phe)? A B C D Câu 38 Cho mol m-HO-C6H4-CH2OH tác dụng...
 • 6
 • 658
 • 9

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013 2014 môn lý- thpt tây tiền hải

ĐỀ THI THỬ đại học lần i năm 2013  2014 môn lý- thpt tây tiền hải
... n i dòng i n xoay chiều ? A Có thể dùng dòng i n xoay chiều i n, đúc i n B i n lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn chu kì dòng i n C i n lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn khoảng th i gian ... hai đầu tụ i n i n áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos ωt i n áp cường độ dòng i n qua tụ th i i m t1, t2 tương ứng là: u1= 60V; i1 = A; u2= 60 V; i2 = A i n áp hai tụ cường độ dòng i n ... Đặt i n áp xoay chiều u = 120 cos(ωt + ϕ ) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc n i tiếp gồm i n trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ i n có i n dung C thay đ i i u chỉnh C để i n áp hiệu dụng hai đầu...
 • 5
 • 324
 • 7

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề 132

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề 132
... = 2cos(100 π t − ) (A) Giá trị R L Trang 5/7 - đề thi 1 32 0,75 H B R = 25 2 , L = H π π 0, 61 0, 22 C R = 25 2 , L = H D R = 25 2 , L = H π π Câu 47: Nguồn sóng O dao động với tần số 20 ... m/s2 Khi lò xo có chiều dài 28 cm vận tốc lúc lực đàn hồi có độ lớn N Năng lượng dao động vật Trang 6/7 - đề thi 1 32 A 0,08 J B 0, 02 J C 1,5 J D 0,1 J Câu 57: Một cầu đặc đồng chất có khối lượng ... sóng λ1 = 0,6 µ m 2 = 0,4 µ m Biết khoảng cách hai khe a = 0,5 mm, Trang 2/ 7 - đề thi 1 32 cách hai khe m Khoảng cách ngắn vị trí có hai vân sáng hai xạ trùng ? A 2, 4 mm B 3 ,2 mm C 1,6 mm D...
 • 7
 • 390
 • 1

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề 209

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề 209
... lắc đạt cực đại thời điểm 5T 7T 11T A t = B t = 0,5T C t = D t = 12 12 A u = Trang 2/ 7 - đề thi 20 9 Câu 19: Điện trạm phát điện truyền điện áp kV công suất 20 0 kW Hiệu số công tơ điện trạm ... cuộn dây uL = 8V lượng điện trường lượng từ trường mạch tương ứng A 1,6.1 0-4 J 2. 1 0-4 J B 2, 5.1 0-4 J 1,1.1 0-4 J -4 -4 C 2. 10 J 1,6.10 J D 0,6.1 0-4 J 3.1 0-4 J Câu 59: Trên mặt thoáng chất lỏng có ... dài 28 cm vận tốc lúc lực đàn hồi có độ lớn N Năng lượng dao động vật A 0,08 J B 0, 02 J C 1,5 J D 0,1 J Trang 6/7 - đề thi 20 9 lần tốc độ âm không khí, phát siêu âm có tần số 39 kHz Hỏi dơi “nghe”...
 • 7
 • 293
 • 0

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề 357

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề 357
... 0,6.1 0-4 J 3.1 0-4 J D 2, 5.1 0-4 J 1,1.1 0-4 J Trang 6/7 - đề thi 357 Câu 55: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m Người ta ... cực đại điện áp hai đầu tụ điện U = 12 V Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn dây uL = 8V lượng điện trường lượng từ trường mạch tương ứng A 2. 1 0-4 J 1,6.1 0-4 J B 1,6.1 0-4 J 2. 1 0-4 J C 0,6.1 0-4 ... 50Ω , L = H B R = 25 2 , L = H π π 0, 61 0, 22 C R = 25 2 , L = H D R = 25 2 , L = H π π Câu 47: Cho xạ sau: I Tử ngoại II Hồng ngoại III Rơnghen IV Gama Thứ tự xạ theo thứ tự giảm dần bước...
 • 7
 • 336
 • 1

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề 485

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề 485
... cực đại điện áp hai đầu tụ điện U = 12 V Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn dây uL = 8V lượng điện trường lượng từ trường mạch tương ứng A 0,6.1 0-4 J 3.1 0-4 J B 1,6.1 0-4 J 2. 1 0-4 J -4 -4 C 2. 10 ... 2. 1 0-4 J -4 -4 C 2. 10 J 1,6.10 J D 2, 5.1 0-4 J 1,1.1 0-4 J Câu 55: Một rơi bay phía tường với tốc độ - - HẾT Trang 7/7 - đề thi 485 ... độ dòng điện qua mạch có dạng i = 2cos(100 π t − ) (A) Giá trị R L 0, 61 0, 75 A R = 25 2 , L = H B R = 50Ω , L = H π π 0, 22 C R = 25 2 , L = H D R = 25 2 , L = H π π Câu 44: Một sóng âm...
 • 7
 • 306
 • 0

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề 570

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề 570
... cực đại điện áp hai đầu tụ điện U = 12 V Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn dây uL = 8V lượng điện trường lượng từ trường mạch tương ứng A 0,6.1 0-4 J 3.1 0-4 J B 2, 5.1 0-4 J 1,1.1 0-4 J -4 -4 C 2. 10 ... i = 2 Câu 28 : Vật dao động điều hòa với biên độ A, thời gian ngắn vật từ vị trí cân đến li độ x = 0,5 A vật theo chiều âm 0 ,2 s Chu kì dao động vật A 0,3 s B 1 ,2 s C 2, 4 s D 0 ,2 s Câu 29 : Trong ... chiều gồm tụ điện có điện dung C = Trang 3/7 - đề thi 570 Câu 27 : Mạch dao động có cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây I Khi lượng điện trường hai lần lượng từ trường cường độ qua cuộn...
 • 7
 • 284
 • 0

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề 628

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề 628
... đổi Khi C= π L = L1 điện áp UL có giá trị cực đại Giá trị L1 ULmax 2, 1, 25 A H; 150 V B H; 150 V C H; 20 0 V D H; 150 V π π π π Trang 2/ 7 - đề thi 628 Câu 18: Mạch xoay chiều RLC nối tiếp, trường ... M vuông pha với dao động O B Thời gian sóng từ O đến m 2, 75T C Biên độ dao động O lớn biên độ dao động M D Khi dao động O có li độ cực đại dao động M có li độ Trang 3/7 - đề thi 628 Câu 28 : ... tụ điện A V B 1,73 V C 0,5 V D 0 ,25 V C ϕ − ϕ1 = (2k + 1) Trang 5/7 - đề thi 628 Câu 46: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, đặt thí nghiệm không khí vị trí M người ta thu vân...
 • 7
 • 281
 • 0

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề 896

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề 896
... giá trị cực đại Giá trị L1 ULmax 2, 5 1, 25 A H; 150 V B H; 20 0 V C H; 150 V D H; 150 V π π π π Trang 2/ 7 - đề thi 896 Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, nguồn sáng ... = 4sin (2 π t − ) cm 2 π π C x = 4sin (2 π t + ) cm D x = 4cos( π t − ) cm 2 Trang 4/7 - đề thi 896 2 −4 H C = 10 F Đặt hai π π đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 20 0 V tần ... trị cực đại điện áp hai đầu tụ điện U = 12 V Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn dây uL = 8V lượng điện trường lượng từ trường mạch tương ứng A 2. 1 0-4 J 1,6.1 0-4 J B 1,6.1 0-4 J 2. 1 0-4 J -4 -4 C 0,6.10...
 • 7
 • 320
 • 0

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề chuẩn

đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần thứ 2 năm 2013 - 2014 môn vật lý mã đề chuẩn
... C x = 4sin (2 π t − ) cm D x = 4sin (2 π t + ) cm 2 Trang 2/ 7 - đề thi KSĐH Câu 20 : Khi mắc tụ điện C1 với cuộn cảm L mạch thu sóng có bước sóng λ1 = 60 m Khi mắc tụ có điện dung C2 với cuộn ... cực đại điện áp hai đầu tụ điện U = 12 V Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn dây uL = 8V lượng điện trường lượng từ trường mạch tương ứng A 1,6.1 0-4 J 2. 1 0-4 J B 0,6.1 0-4 J 3.1 0-4 J C 2, 5.1 0-4 ... có biểu thức u = 22 0 cos(100 π t − ) V cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức π i = 4,4cos(100 π t − ) (A) Biểu thức điện áp hai đầu tụ điện 3π A uC = 22 0cos(100 π t − ) V B uC = 22 0cos(100...
 • 7
 • 265
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÝ Khối A và A1- CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH (Mã đề thi 132 ) ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÝ Khối A và A1- CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH (Mã đề thi 132 ) ppt
... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 6/7 - Mã đề thi 13 2 www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÃ ĐỀ 13 2 ... Mã 13 2 Mã 13 2 C Câu 31 A 32 A C 33 C D 34 C D 35 B D 36 D C 37 A B 38 D D 39 B 10 C 40 B 11 B 41 C 12 C 42 C 13 A 43 A 14 A 44 B 15 A 45 A 16 D 46 C 17 A 47 D 18 B 48 B 19 B 49 D 20 C 50 C 21 ... gia tốc góc γ A 10 rad/s2 B 10 rad/s2 C rad/s2 D – rad/s2 Câu 55: Vật rắn thứ quay quanh trục cố định 1 có momen động lượng L1, momen quán tính trục 1 I1 = kg.m2 Vật rắn thứ hai quay quanh...
 • 7
 • 315
 • 0

TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ Mã đề 131 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN SINH HỌC ppt

TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ Mã đề 131 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN SINH HỌC ppt
... ADN sinh vt nhõn chun v sinh vt nhõn s l s chộp ADN sinh vt nhõn chun cú th xy ng thi trờn nhiu phõn t ADN sinh vt nhõn chun, cú nhiu im u chộp trờn mi phõn t ADN, cũn sinh vt nhõn s ch cú mt ... hỡnh thnh loi bng ng ng a lớ v ng sinh thỏi luụn a lớ v sinh thỏi rt khú tỏch bch vỡ luụn din c lp loi m rng khu phõn b a lớ thỡ nú cng ng thi gp nhng iu kin sinh thỏi khỏc C Loi mi c hỡnh thnh ... Okazaki c hỡnh thnh quỏ trỡnh chộp ADN sinh vt nhõn s di hn cỏc on Okazaki sinh vt nhõn chun mch ADN mi ca sinh vt nhõn chun c hỡnh thnh theo chiu - cũn sinh vt nhõn s l Phng ỏn ỳng l A 1, B...
 • 8
 • 543
 • 1

Tìm hiểu công tác tổ chức tiền lương của công ty TNHH cảng hải an năm 2013

Tìm hiểu công tác tổ chức tiền lương của công ty TNHH cảng hải an năm 2013
... Hàng hải Việt Nam công ty tổ chức khánh thành đưa cầu Cảng Hải An vào khai thác Năm 2012, Công ty TNHH Vận tải Xếp dỡ Hải An chuyển thành công ty CP vận tải xếp dỡ Hải An Cho đến nay, năm 2013 cảng ... – PHƯƠNG PHÁP CHIA LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN TRONG NĂM 2013 Chương I :NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Những pháp lý Quy chế tiền lương Công ty TNHH Cảng Hải An (Cảng Hải An) xây dựng dựa pháp ... nhập mặt hàng Công ty kinh doanh Giới thiệu công ty - Tên tổ chức: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CẢNG HẢI AN - Tên giao dịch quốc tế: HAIANTS Co.Ltd - Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN - Trụ sở...
 • 51
 • 629
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đơn giá tiền lương năm 2013báo cáo thực tập kế toán tiền lương năm 2013tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2013chế độ tiền lương năm 2013chế độ tiền lương mới năm 2013mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2013chế độ tiền lương mới nhất năm 2013tiền lương đóng bảo hiểm năm 2013báo cáo tiền lương năm 2013chính sách cải cách tiền lương năm 2013tiền lương cơ bản năm 2013sản lượng tiêu thụ thép năm 2013tiền lương và các khoản trích theo lương năm 2013tiền lương tối thiểu chung năm 2013tiền lương tối thiểu năm 2013Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ