16 TT PA phat hanh them cp de tang von

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
... Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức /phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Tên cổ phiếu: Loại cổ phiếu: Mệnh giá cổ phiếu: Tổng số cổ phần phát hành: Số lượng cổ phiếu ... lưu hành: Số lượng cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ tổng số cổ phiếu) : 10 Nguồn vốn: ... hành/ tổng số cổ phiếu) : 10 Nguồn vốn: 11 Ngày chốt danh sách cổ đông: 12 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: …, ngày … tháng … năm (Tên tổ chức phát hành) (Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên...
 • 2
 • 686
 • 3

MẪU BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU potx

MẪU BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU potx
... đích phát hành cổ phiếu: (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức /phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) III Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức /phát hành cổ phiếu để tăng ... phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức /phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Báo cáo tài kỳ gần kiểm toán; Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ... tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Tên cổ phiếu: Loại cổ phiếu: Mệnh giá cổ phiếu: Tổng số cổ phần: Số lượng cổ phiếu lưu hành: Số lượng cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: ...
 • 3
 • 414
 • 0

Sử dụng mô hình jones để nhận diện diều chỉnh lợi nhuận trường hợp các công ty niêm yết ở hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013

Sử dụng mô hình jones để nhận diện diều chỉnh lợi nhuận trường hợp các công ty niêm yết ở hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013
... đề tài: Sử dụng hình Jones để nhận diện điều chỉnh lợi nhuận: trường hợp công ty niêm yết Hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu nhận diện hành động ... mục tiêu lợi nhuận nhà quản trị doanh nghiệp 1.3 CÁC MÔ HÌNH NHẬN DIỆN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA NHÀ QUẢN TRỊ 1.3.1 Nhận diện điều chỉnh lợi nhuận Để nhận diện hành động điều chỉnh lợi nhuận nhà ... ban đầu công ty cổ phần niêm Hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013 với hình thức phát hành “quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hữu”, không bao gồm công ty tài ngân hàng Các công ty chọn phải có...
 • 26
 • 657
 • 0

Luận văn thạc sĩ Sử dụng mô hình jones để nhận diện diều chỉnh lợi nhuận trường hợp các công ty niêm yết ở hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013 (full)

Luận văn thạc sĩ Sử dụng mô hình jones để nhận diện diều chỉnh lợi nhuận trường hợp các công ty niêm yết ở hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013 (full)
... DƯƠNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH JONES ĐỂ NHẬN DIỆN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN: TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT HOSE PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU NĂM 2013 Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ... chỉnh lợi nhuận: trường hợp công ty niêm yết Hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu nhận diện hành động quản trị lợi nhuận nhà quản trị phát hành thêm cổ phiếu ... nghiên cứu vận dụng hình Modified Jones coi hình ưu việt để nhận diện hành động điều chỉnh lợi nhuận trường hợp phát hành thêm cổ phiếu công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ...
 • 91
 • 1,320
 • 9

Định giá Công ty trên thị trường chứng khoán VN tại thời điểm phát hành thêm. Áp dụng cho Công ty Dược Hậu Giang.pdf

Định giá Công ty trên thị trường chứng khoán VN tại thời điểm phát hành thêm. Áp dụng cho Công ty Dược Hậu Giang.pdf
... chuẩn bị cho đời thị trường chứng khoán, năm 1998, Chính phủ ban hành Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11/07/1998 chứng khoán thị trường chứng khoán Hướng dẫn việc phát hành chứng khoán công chúng, ... cảnh báo cho nhà đầu tư, ổn định thị trường Sở giao dịch chứng khoán: cung cấp nơi giao dịch cho chứng khoán phát hành thúc đẩy việc niêm yết đợt phát hành 1.2.4 Các tiêu chí phát triển thị trường ... hóa nhà phát hành thị trường Trước năm 1998, công ty kinh doanh tài sản thật phát hành chủ yếu thị trường TPDN SGD, chiếm khoảng 70% tổng giá trị phát hành Bây giờ, tập hợp người phát hành trở...
 • 96
 • 512
 • 1

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ THỰC TRẠNG ĐỊNH GIÁ PHÁT HÀNH THÊM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ THỰC TRẠNG ĐỊNH GIÁ PHÁT HÀNH THÊM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... ĐỊNH GIÁ PHÁT HÀNH THÊM VIỆT NAM HIỆN NAY I Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam Lịch sử hình thành chức thị trường chứng khoán Việt Nam 1.1 Lịch sử hình thành Thị trường chứng khoán điều ... sâu vào vấn đề định giá công ty thị trường Việt Nam Chuyên đề gồm chương: Chương 1: Tổng quan thị trường chứng khoán thực trạng định giá phát hành thêm Việt Nam. Chương trình bày vấn đề thị trường ... dịch chứng khoán phát hành thị trường sở thị trường thứ cấp đảm bảo tính khoản cho chứng khoán phát hành Hàng hoá thị trường chứng khoán 3.1 Cổ phiếu Cổ phiếu loại chứng khoán xác nhận quyền sở...
 • 60
 • 767
 • 1

Định giá công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại thời điểm phát hành thêm cổ phiếu. Áp dụng cho công ty cổ phần Vincom

Định giá công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại thời điểm phát hành thêm cổ phiếu. Áp dụng cho công ty cổ phần Vincom
... lãnh phát hành, công ty kiểm toán tổ chức tư vấn tiến hành định giá chứng khoán phát hành Định giá chứng khoán khâu khó khăn phức tạp tiến hành phát hành chứng khoán công chúng Nếu định giá chứng ... Tế PHẦN I TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN , THỰC TẾ CÁC CÔNG TY SAU PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU, PHÁT HÀNH THÊM Ở VIỆT NAM I Khái quát thị trường chứng khoán Việt Nam Lịch sử hình thành chức thị trường ... trạng định giá phát hành thêm Việt Nam Khái Niệm: Phát hành thêm hoạt động phát hành thêm chứng khoán thị trường nhằm mục đích tăng thêm vốn tổ chức phát hành Trước hết, ta tạm chia việc phát hành...
 • 68
 • 430
 • 1

ĐỊNH GIÁ CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TẠI THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU. ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

ĐỊNH GIÁ CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TẠI THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU. ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
... CÁC CÔNG TY SAU PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU, PHÁT HÀNH THÊM Ở VIỆT NAM I Khái quát thị trường chứng khoán Việt Nam Lịch sử hình thành chức thị trường chứng khoán Việt Nam 1.1 Sơ lược lịch sử hình thành trường ... lãnh phát hành, công ty kiểm toán tổ chức tư vấn tiến hành định giá chứng khoán phát hành Định giá chứng khoán khâu khó khăn phức tạp tiến hành phát hành chứng khoán công chúng Nếu định giá chứng ... việc định giá công ty quan trọng để xác định giá trị thự công ty để có định kinh doanh định đầu tư xác Với ý nghĩa đó, em lựa chọn đề tài Định giá công ty thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm...
 • 70
 • 411
 • 0

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
... Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức /phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Tên cổ phiếu: Loại cổ phiếu: Mệnh giá cổ phiếu: Tổng số cổ phần phát hành: Số lượng cổ phiếu ... cổ phiếu lưu hành: Số lượng cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ tổng số cổ phiếu) : 10 Nguồn ... hành/ tổng số cổ phiếu) : 10 Nguồn vốn: 11 Ngày chốt danh sách cổ đông: 12 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: …, ngày … tháng … năm (Tên tổ chức phát hành) (Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên...
 • 2
 • 565
 • 6

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ THỰC TRẠNG ĐỊNH GIÁ PHÁT HÀNH THÊM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ THỰC TRẠNG ĐỊNH GIÁ PHÁT HÀNH THÊM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... dựng thị trường chứng khoán Việt Nam Ngày 11/7/1998 phủ ban hành định số 48/1998/NĐ-CP quy định việc phát hành chứng khoán công chúng, giao dịch chứng khoán dịch vụ liên quan đến chứng khoán ... bàn thành phẩm xác định giá chúng • Hai phương pháp định giá: Dựa vào giá trị ban đầu (giá trị sổ kế toán) khấu trừ khấu hao điều  chỉnh theo giá thị trường Dựa vào giá thị trường Giá trị thực ... nghiệp niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán, thị trường định giá xác giá trị công ty thông tin công khai thị trường nên việc định giá xác Khi doanh nghiệp thực phát hành thêm cổ phiếu công chúng...
 • 17
 • 400
 • 0

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TY VÀO XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TY DƯỢC HẬU GIANG (DHG) TẠI THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH THÊM( 7 -2007)

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TY VÀO XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TY DƯỢC HẬU GIANG (DHG) TẠI THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH THÊM( 7 -2007)
... Hải - tạp chí Kinh tế phát triển, số đặc san Khoa Toán Kinh tế, tháng 10/2006 Áp dụng phương pháp xác định giá trị công ty cổ phần Dược Hậu Giang đợt phát hành thêm vào 07/ 20 07: Mô hình CAPM mô ... ty: Định giá công ty thời điểm phát hành thêm: Đối với công ty niêm yết thị trường, thực phát hành thêm cổ phiếu việc xác định giá trị tiếp cận từ thông tin thị trường, tức phân tích kỹ thuật giá ... 156,916,198,951 23,183, 972 ,71 2 58,0 67, 973 ,916 180, 376 , 876 ,545 202,313,081, 279 236,996,133 4,534, 972 ,942 4,320,611,069 125,912,848,169 29,858 ,76 7,366 42,243,488,935 58,122,263,804 42,4 97, 483,486 7, 265 5,312...
 • 10
 • 439
 • 0

Định giá công ty trên thị trường chúng khoán việt nam tại thời điểm phát hành thêm áp dụng cho công ty dược hậu giang

Định giá công ty trên thị trường chúng khoán việt nam tại thời điểm phát hành thêm áp dụng cho công ty dược hậu giang
... chính- công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, em lựa chọn vấn đề “ Định giá công ty thị trường chúng khoán Việt Nam thời điểm phát hành thêm Áp dụng cho công ty Dược Hậu Giang ... III ÁP DỤNG LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TY VÀO XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TY DƯỢC HẬU GIANG (DHG) TẠI THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH THÊM ( /2007) Phần tiến hành định giá công ty DHG thời điểm phát hành thêm ... thành cổ phiếu thường II Thực trạng định giá phát hành thêm Việt Nam Mục đích phát hành thêm công ty 1.1 Trả cổ tức Một số công ty thị trường Việt Nam tiến hành phát hành thêm cổ phiếu công chúng...
 • 60
 • 341
 • 0

Tài liệu Cách tính lại giá cổ phiếu khi công ty phát hành thêm docx

Tài liệu Cách tính lại giá cổ phiếu khi công ty phát hành thêm docx
... thưởng cổ phiếu I3 :Tỷ lệ vốn tăng chi trả cổ tức cổ phiếu TTHcp : Giá trị thưởng cổ phiếu Divcp : Giá trị cổ tức cổ phiếu TTHt : Giá trị tiền thưởng tiền Divt : Giá trị cổ tức tiền Pr1 : Giá cổ phiếu ... người có quyền mua cổ phiếu : Giá cổ phiếu tính cho người thưởng cổ Pr2 phiếu : Giá cổ phiếu tính cho người nhận cổ tức Pr3 cổ phiếu Trong thực tế, dùng công thức tổng quát để tính toán cho tất ... xảy ta để giá trị Giá tham chiếu cổ phiếu trường hợp phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Trong trường hợp giá tham chiếu cổ phiếu ngày không hưởng quyền mua cổ phiếu (Ptc) tính theo công thức:...
 • 4
 • 1,017
 • 3

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU docx

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU docx
... sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 11 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12 Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: II Kết phát hành cổ phiếu ... phát hành cổ phiếu Số cổ phiếu phân phối: Số cổ đông phân phối: Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Tổng số cổ phiếu (ngày ), đó: - Số lượng cổ phiếu lưu hành: - Số lượng cổ phiếu quỹ: III Tài liệu ... Tài liệu gửi kèm (nếu có) Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có) Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thông qua …, ngày … tháng … năm (Tổ chức phát hành) (Người đại diện theo pháp luật) (Ký,...
 • 2
 • 354
 • 0

thông tư hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

thông tư hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng
... mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu công ty đại chúng Thông số 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng năm 2007 Bộ Tài hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu số trường ... DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ (Ban hành kèm theo Thông số 130/TT-BTC ngày 10 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu công ty ... cổ phiếu quỹ đó); Tổng số lượng cổ phiếu tối đa tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu /bán cổ phiếu quỹ: Mục đích mua lại cổ phiếu /bán cổ phiếu quỹ: Nguồn vốn (trong trường hợp mua lại cổ phiếu trường...
 • 33
 • 492
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP