14 BC BKS nam 2015 và nhiem ky 2011 2015

7 Bao cao BKS nam 2015 nhiem ky 2011 2016 fixed (1)

7 Bao cao BKS nam 2015  nhiem ky 2011 2016 fixed (1)
... 5.19 94.2 57. 992.326 32.641.623.0 67 3 .78 1.945.615 18.858.296.105 21.460.118.496 5.25 381.088.342 385.238.623 17 Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52) 60 18 Lãi cổ phiếu 70 20.693 .79 1.531 5.24 1 .76 3 IV ... 05/2012 Trưởng BKS từ T7/2013 Vũ Thị Mai Thư Thành viên BKS Bầu bổ sung tháng 05/2012 Miễn nhiềm tháng 05 /2015 Trần Minh Tân Thành viên BKS Bầu bổ sung tháng 07/ 2013 Miễn nhiềm tháng 05 /2015 Nguyễn ... STT Các tiêu ĐVT Năm 2015 Kế hoạch Thực So sánh TH/KH Tổng doanh thu Tỷ đồng 150 ,7 1 27, 454 84,2% Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 44, 37 21,46 48,36% Lao động Người 900 635 70 ,7% Thu nhập bình quân...
 • 7
 • 42
 • 0

Kết Quả Công Tác Điều Dưỡng Năm 2014 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Năm 2015 - 2016

Kết Quả Công Tác Điều Dưỡng Năm 2014 Và Nhiệm Vụ Trọng Tâm Năm 2015 - 2016
... B NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2015 - 2016 MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 201 5- 2016 Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm giao tiếp ứng xử ĐD, HS: Triển khai tốt kế hoạch ký cam kết ... lượng công tác ĐD chăm sóc NB toàn diện THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NĂM 2014 TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA ĐD, HS CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NĂM 2014 KẾT QUẢ KIỂM ... nghiên cứu khoa học thực hành dựa vào chứng MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 201 5- 2016 Nâng cao hiệu công tác quản lý điều dưỡng Duy trì hoàn thiện hệ thống quản lý ĐD, bổ nhiệm ĐD trưởng Sở Y tế thiếu...
 • 36
 • 170
 • 0

Chỉ thị 14 CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Phước

Chỉ thị 14 CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
... Báo Bình Phước, Đài Phát Truyền hình: Phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo thực tốt việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục Đào tạo, UBND tỉnh nhiệm vụ chủ yếu năm ... với Sở Giáo dục Đào tạo việc thực nhiệm vụ năm học 2016- 2017 Chỉ thị có hiệu lực kể từ ngày ký./ KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - VPCP; - Bộ GDĐT; - TTTU, TT.HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; - ... trường học, bước nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia Các sở, ban ngành: Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục Đào tạo triển khai thực nhiệm vụ năm học 2016- 2017...
 • 6
 • 44
 • 0

Tài liệu BC TONG KET GIUA NHIEM KY 2011-2013 pot

Tài liệu BC TONG KET GIUA NHIEM KY 2011-2013 pot
... chăn nuôi cá gia súc, doanh thu hàng năm đạt từ 100 – 250 triệu/hộ/năm 4/- Công tác quản lý bảo vệ tài nguyên - môi trường: Tổng diện tích địa bàn xã có 2033,05 Trong đất nông nghiệp 1.607,10 chiếm ... dụng đất 4639 giấy, tồn 647 giấy Kết hợp với quan chức tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm khai thác tài nguyên, khoáng sản, qua kiểm tra nhắc nhở sai phạm việc sử dụng đất theo quy định Xã vận động ... muôi để cải tạo giống trồng vật nuôi góp phần mang lại hiệu kinh tế nâng cao đời sống nhân dân 6/ -Tài chính, tín dụng: Thu ngân sách hàng năm tăng, tổng thu ngân sách là: 8.154.681.943 đ đạt 127.08%...
 • 15
 • 372
 • 1

Công ty cổ phần pin ắc quy miền nam THUYẾT MINH báo cáo tài CHÍNH GIỮA NIÊN độ vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 cho kỳ kế toán chín tháng kết thúc cùng ngày

Công ty cổ phần pin ắc quy miền nam THUYẾT MINH báo cáo tài CHÍNH GIỮA NIÊN độ vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 và cho kỳ kế toán chín tháng kết thúc cùng ngày
... động tài VNĐ Cho kỳ kế to Cho kỳ kế toá án n năm kết th năm kết thúc úc ngày 31 tháng ngày 31 tháng 12 15 Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ... đoạn Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 cho kỳ kế toán chín tháng kết thúc c ùng ngày TÓM TẮT CÁC CHÍNH ... 112. 843.476.194 Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc c ùng ngày TÀI...
 • 28
 • 259
 • 0

Công ty cổ phần pin ắc quy miền nam THUYẾT MINH báo cáo tài CHÍNH GIỮA NIÊN độ vào ngày 30 tháng 9 năm 2010 cho kỳ kế toán chín tháng kết thúc cùng ngày

Công ty cổ phần pin ắc quy miền nam THUYẾT MINH báo cáo tài CHÍNH GIỮA NIÊN độ vào ngày 30 tháng 9 năm 2010 và cho kỳ kế toán chín tháng kết thúc cùng ngày
... thán g9 năm 201 VNĐ Cho kỳ kế tốn tháng kết thú c ngày 30 tháng năm 20 09 15 Cơng ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm ... ngồi Việt Nam Cơng ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2010 cho kỳ kế tốn chín tháng kết thúc cù ng ngày CƠ SỞ ... trả tài sản thuế thu nhập hà nh sở Cơng ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2010 cho kỳ kế tốn chín tháng kết thúc...
 • 28
 • 328
 • 0

Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào ? - [bài 5] Tranh luận về chủ quyền liên bang nhiệm kỳ của Hạ nghị sĩ pot

Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào ? - [bài 5] Tranh luận về chủ quyền liên bang và nhiệm kỳ của Hạ nghị sĩ pot
... tiểu bang mâu thuẫn với quyền liên bang, đặc biệt cạnh tranh việc vay tiền hợp bang tiểu bang Tướng PINKNEY: Cho quyền tiểu bang phận quyền liên bang Nếu hủy bỏ quyền tiểu bang giảm bớt quyền ... toàn lập luận phản đối này, xem xét giả sử quyền lực vô hạn trao cho quan lập pháp liên bang, tiểu bang trở thành tổ chức phụ thuộc vào quan lập pháp liên bang Tại điều lại buộc quyền liên bang phải ... gia vào quyền liên bang giúp quan lập pháp tiểu bang có hội bảo vệ quyền lợi Liệu có cần thiết lập qui định tương hỗ, trao cho quyền liên bang quyền tự bảo vệ, việc bổ nhiệm nhánh quyền tiểu bang...
 • 6
 • 366
 • 0

Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào ? - [bài 9] Bầu chọn nhiệm kỳ của Tổng thống pdf

Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào ? - [bài 9] Bầu chọn và nhiệm kỳ của Tổng thống pdf
... pháp phải nhân dân bầu để ông ta độc lập với quan lập pháp Sự độc lập đạt Tổng thống quan lập pháp bổ nhiệm thế, Tổng thống cần được bổ nhiệm theo cách thức khác, tốt dân chúng Cách chọn Tổng ... thuộc trực tiếp Tổng thống độc lập với Quốc hội không trao cho Tổng thống nhiệm kỳ suốt đời quyền tái cử dân chúng bầu chọn Có thể nhiệm kỳ hai năm ngắn Nhưng ông tin Tổng thống có tư cách tốt, ... thống đại cử tri, Thống đốc tiểu bang bổ nhiệm, tiến hành Như vậy, dân chúng tiểu bang bầu chọn Hạ viện, quan lập pháp tiểu bang bầu chọn Thượng viện, Thống đốc bầu chọn Tổng thống Ông nghĩ mô...
 • 10
 • 439
 • 0

Bầu chọn nhiệm kỳ của Tổng thống pps

Bầu chọn và nhiệm kỳ của Tổng thống pps
... việc bầu chọn Tổng thống đại cử tri, Thống đốc tiểu bang bổ nhiệm, tiến hành Như vậy, dân chúng tiểu bang bầu chọn Hạ viện, quan lập pháp tiểu bang bầu chọn Thượng viện, Thống đốc bầu chọn Tổng thống ... phụ thuộc trực tiếp Tổng thống độc lập với Quốc hội không trao cho Tổng thống nhiệm kỳ suốt đời quyền tái cử dân chúng bầu chọn Có thể nhiệm kỳ hai năm ngắn Nhưng ông tin Tổng thống có tư cách tốt, ... chiếm ưu Nếu Tổng thống quan lập pháp bầu chọn, Hội nghị định, Tổng thống bầu chung phiếu hai viện, Hạ viện đề cử, Thượng viện chọn lựa Nhưng trường hợp nào, bang lớn chiếm ưu Nếu Tổng thống tìm...
 • 23
 • 72
 • 0

Tranh luận về chủ quyền liên bang nhiệm kỳ của Hạ nghị sĩ potx

Tranh luận về chủ quyền liên bang và nhiệm kỳ của Hạ nghị sĩ potx
... tiểu bang mâu thuẫn với quyền liên bang, đặc biệt cạnh tranh việc vay tiền hợp bang tiểu bang Tướng PINKNEY: Cho quyền tiểu bang phận quyền liên bang Nếu hủy bỏ quyền tiểu bang giảm bớt quyền ... vô hạn trao cho quan lập pháp liên bang, tiểu bang trở thành tổ chức phụ thuộc vào quan lập pháp liên bang Tại điều lại buộc quyền liên bang phải giành quyền lực tiểu bang, tồn quyền tiểu bang ... quyền tiểu bang để tiểu bang trì quyền cá nhân Mọi thành viên liên bang có lợi ích chung Trong quyền liên bang, việc nghị đại diện cho lợi ích dân chúng tiểu bang cho phép tiểu bang trì quyền mà...
 • 14
 • 156
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỀ ĐAY MẠN TÍNH NHIỄM SINH TRÙNG potx

ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỀ ĐAY MẠN TÍNH VÀ NHIỄM KÝ SINH TRÙNG potx
... số mối liên quan bệnh mề đay mãn tính nhiễm sinh trùng Những mối liên quan mà nhận thấy là: - Tỷ lệ nhiễm sinh trùng nói chung nhóm mề đay mãn tính 100% so với nhóm chứng (không có mề đay) ... vào miễn dịch Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Đánh giá mối liên quan bệnh mề đay mãn tính nhiễm sinh trùng Mục tiêu chuyên biệt -Xác định tỷ lệ nhiễm sinh trùng nhóm mề đay mãn tính ... có mối liên quan nhiễm sinh trùng biểu dị ứng, chủ yếu bệnh mề đay mãn tính[ 1, 2, 4, 5, 7, 9] Hiện nay, Việt Nam chưa có nghiên cứu tìm hiểu mối liên quan mề đay mãn tính nhiễm sinh trùng...
 • 54
 • 290
 • 2

đang ky danh gia TB nam 2012 va dang ky TB nam 2013

đang ky danh gia TB nam 2012 va dang ky TB nam 2013
... đăng ký danh mục gửi Phòng Giáo dục Đào tạo ( Đ/c Ban trước ngày 25/3 /2013) Bảng tự đánh giá công tác thiết bị dạy học cấp năm 2012 ( Mẫu A), Bảng đăng ký danh mục trang cấp thiết bị năm 2013 (Mẫu ... x) Mẫu mã ( ghi rõ lí do) Tốt Không Diễn giải ( Chi tiết danh mục Số Stt TBGD Mầm non Đvt A thiết bị cấp lượng 2012) B TBGD Tiểu học C TBGD THCS Tổng cộng II Đánh giá công tác quản lý sử dụng: ... Năm 2013 Sở Giáo dục Đào tạo dự kiến đầu tư trang thiết bị theo (danh mục đính kèm ) đề nghị đơn vị đăng ký nhu cầu theo mẫu Tổ chức thực hiện, thủ tục đăng ký danh mục trang cấp thiết bị năm 2013: ...
 • 7
 • 67
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015