Giải trình BCTC năm 2016

20130402 KSH Giai Trinh BCTC Nam 2012 Truoc Va Sau Kiem Toan

20130402 KSH Giai Trinh BCTC Nam 2012 Truoc Va Sau Kiem Toan
... ca khdEn phii rri oh nhd hoin cd r dddc nhan doqiam It r61ri.d ft, rhoii rhd ao hd dd|q qlin L va ban kidm soar 6eo Ehr 4ycr cia 6ai hd d ddns oduchiih o;n drir6i.hra phanphd 1r2.202369 ddE d...
 • 3
 • 43
 • 0

167KH UBND Thực hiện chương trình 05CTRQU của Quận ủy Hoàng Mai về việcPhát triển văn hóa xã hội, xây dựng nếp sống thanh lịch văn minh giai đoạn 20152020 năm 2016 KH167201601_signed

167KH UBND Thực hiện chương trình 05CTRQU của Quận ủy Hoàng Mai về việcPhát triển văn hóa xã hội, xây dựng nếp sống thanh lịch văn minh giai đoạn 20152020 năm 2016 KH167201601_signed
... hoạch Trên Kế hoạch triển khai thực Chương trình 05-CTr/QU Quận ủy "Phát triển Văn hóa hội, xây dựng nếp sông Thanh lịch ~ Văn minh quận Hoàng Mai giai đoạn 20ỉ5 - 2020", ƯBND Quận yêu cầu phòng, ... Tham mưu ƯBND Quận xây dựng tiêu chí “Người Hoàng Mai lịch - văn minh Đưa nhiệm vụ xây dựng “Người Hoàng Mai lịch - văn minh vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vãn hóa ” gắn với ... tốt, điển hình tiên tiến hoạt động xây dựng, phát triển văn hóa, người Hà Nội Thanh lịch -văn minh Đẩy mạnh nội dung xây dựng nếp sống văn minh -hiện đại - Thực đồng giải pháp nhằm giáo dục nâng...
 • 6
 • 207
 • 0

20120425 KSH Giai trinh BCTC quy 1 nam 2012

20120425 KSH Giai trinh BCTC quy 1 nam 2012
... 1- Lqr nhuQn Quy tt hoat dQng sAn xuAt kinh doanh ctra Quf I ndm 2 012 gi6m so v6i I ndm20l1 do: Doanh thu b6n hdng cria Quf I nf,m 2OI2 gi6m nhidu so v6i doanh thu b6n hdng ctra Quy 2 012 tang ... hdng ctra Quy 2 012 tang nhi6u so vdi Quy I n6m 2 011 Mat kh6c, c*c chi phi cira Quf I I nlm 2 011 Til nhfrng nguyOn nhAn trOn ddn ddn lgi doanh ctra Quf I ndm 2 012 ffi TAP U HOAN( HAMI \:_ lv-r 2-Loi ... rdt cao, d6n ddn loi nhuAn kh6c ctra Quf I ndm 2 012 gi6m so vdi Quy nhuQn gifra nhuQn vdi Quy I nhuAn kh6c: Thu nhAp kh6c ctra Quy nhap kh6c cira Quy nam fti xin trdn cdm on! 4rs:lt> -e,/'^ \ DoAN...
 • 2
 • 36
 • 0

08 To trinh phe duyet BCTC nam 2016

08 To trinh phe duyet BCTC nam 2016
... nhuận sau thuế Năm 2016 Năm 2015 1.298. 908 765.429 453.172 80.307 283.388 267.705 869.223 451.679 410.203 7.341 266.738 266.290 II Báo cáo tài hợp năm 2016 Bảng Cân đối kế to n hợp Đơn vị: Triệu ... không kiểm soát 31/12 /2016 19.794.423 9.232.273 3.214.917 3.206.971 10.562.150 5.920 .080 2.078.912 19.794.423 12.199.952 6.882.415 5.317.537 7.594.471 5.000.000 1.651.984 01/01 /2016 Đã điều chỉnh ... tiêu TT 2.2 - Nợ ngắn hạn - Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu - Vốn điều lệ 31/12 /2016 765.530 2.057.260 5.570.995 5.000.000 01/01 /2016 731.049 745.791 5.570.294 5.000.000 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh:...
 • 3
 • 34
 • 0

giai trinh BCTC

giai trinh BCTC
...
 • 10
 • 199
 • 1

7 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT NĂM 2016

7 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT NĂM 2016
... = 0, vận tốc vật lúc gia tốc đổi chi u lần kể từ t = có độ lớn A:0,8m/s B:0 ,79 m/s C:0 ,75 m/s D:0 ,77 m/s Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì T = 1s Tạu thời điểm t1 li độ vật -2 cm thời ... = 0, vận tốc vật lúc gia tốc đổi chi u lần kể từ t = có độ lớn A:0,8m/s B:0 ,79 m/s C:0 ,75 m/s D:0 ,77 m/s Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì T = 1s Tạu thời điểm t1 li độ vật -2 cm thời ... 25.A 35.B 45.C 6.D 16.A 26.D 36.C 46.A 7. D 17. C 27. D 37. B 47. A 8.B 18.B 28.A 38.B 48.C 9.C 19.D 29.C 39.A 49.D 10.A 20.A 30.B 40.B 50.A ĐỀ THI THỬ đề - 2016 14 Câu 1: Một sợi dây đàn hồi dài...
 • 76
 • 466
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ