Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016

Bao cao hoat dong he nam 2016

Bao cao hoat dong he nam 2016
... nhân viên chưa có ý thức cao việc bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn + Cơn bão số khiến nhiều mái tôn, trần nhựa khu lớp bị lật tung, cối đổ, đổ tường bao, biển báo hư hỏng hết ... cách chế biến ăn cho trẻ đảm bảo VSATTP nhà trường - Cử nhân viên y tế bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề hè 2016 + Tổng số lớp bồi dưỡng hè: lớp + Tổng số ngày bồi dưỡng : ngày +Số học viên tham ... lý hồ sơ sổ sách cô trẻ cách khoa học, - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập trị hè 2016 ` - Bồi dưỡng cho giáo viên cách làm sử dụng số đồ dùng, đồ chơi sáng tạo từ nguyên phế liệu...
 • 3
 • 80
 • 0

4.Bao cao hoat dong SXKD nam 2016

4.Bao cao hoat dong SXKD nam 2016
... Support 27/04 /2016 60 năm 02/2017 Gói thầu vận chuyển xếp dỡ PP handling 23/12 /2016 86 năm 02/2017 Gói thầu Logistics cho hóa chất 28/10 /2016 90 năm 11 /2016 04/8 /2016 30 tháng 10 /2016 18/03/16 ... nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Kết hoạt động SXKD năm 2016 sau: Doanh thu thực năm 2016 đạt 457,4 tỷ đồng, đạt 104,19% so với kế hoạch năm 64,28% so với năm 2015 Lợi nhuận thực năm 2016 đạt ... hoạch 2016 Thực năm 2016 2.500.000 1.726.355 2.250.000 69,05% 76,73% KH 2016 TH 2015 Sản lượng hàng hóa thông qua (tấn) Doanh thu 439.000 457.400 711.580 104,19% 64,28% Doanh thu hoạt động SXKD...
 • 9
 • 37
 • 0

3. Bao cao hoat dong HDQT va dinh huong nam 2017

3. Bao cao hoat dong HDQT va dinh huong nam 2017
... hướng hoạt động năm 2017 sau: - Củng cố, nâng cao lực máy điều hành, nhằm nâng cao hiệu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh - Tăng cường kiểm soát tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng công ... thực thành công tiêu Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Một số tiêu kế hoạch năm 2017: Đơn vị tính: 1.000 đồng Kế hoạch năm 2017 Chỉ tiêu Stt Tổng doanh thu Thu nhập khác Lợi nhuận trước ... lý, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động tích cực Ban huy tàu - Nâng cao lực quản lý Ban lãnh đạo, Ban điều hành Công ty; Huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên...
 • 5
 • 36
 • 0

Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012

Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012
... nghiệp C BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (có báo cáo riêng kèm theo) D BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (có Báo cáo riêng kèm theo) E PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2012 STT ... kiểm tra, đánh giá kết hoạt động đạo thực hoạt động SXKD Công ty, nội dung họp tập chung giải vấn đề sau: Thông qua báo cáo chương trình nghị trình Đại hội cổ đông năm 2012 tổ chức triển khai ... tháng năm 2013 chế tạo xong tiến hành thay III HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 Tổng kết họp định HĐQT Trong năm 2012, Hội đồng quản trị tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012...
 • 9
 • 259
 • 0

Tài liệu "Báo cáo hoạt động SXKD năm 2007 và phương hướng kế hoạch năm 2008" của công ty Cp Lương thực thực phẩm SAFACO doc

Tài liệu
... sinh công nợ phải thu khó đòi Báo cáo Tài năm 2007 Công ty kiểm toán Công ty Dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán (AASC) Công ty AASC đánh giá Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài ... số liệu cho thấy, năm 2007 hoạt động SXKD Công ty đạt kết khả quan, tiêu doanh thu, sản lượng, lợi nhuận vượt so với kế hoạch đề Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 2/- Kết thực công tác SXKD: ... tức năm sau cao năm trước); đồi sống người lao động ổn định tư tưởng gắn bó làm việc lâu dài với Công ty nhiều Trang 6/8 Báo cáo Đại hội Cổ đông năm 2007 PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM...
 • 8
 • 245
 • 0

06 Bao cao hoat dong HDQT

06 Bao cao hoat dong HDQT
... 25 /06/ 2015 13 229 25 /06 ĐHĐCĐ ngày 25 /06/ 2015 tổ chức Hội trường công ty (Bình Dương), theo tất vấn đề quan trọng ĐHĐCĐ trí thông qua 14 229a 25 /06 Thống xin hủy niêm yết tự nguyện 15 230 18 /06 ... ngày 12/05/2015 11 12 227 228 01 /06 Vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Tp.Hồ Chí Minh (hạn mức 150 tỷ đồng) 22 /06 HĐQT họp trù bị cho ĐHĐCĐ ngày 25 /06/ 2015 thống thông qua nội dung ... Tầng – Tòa nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM T: (84.8) 6682.6555 - F: (84.8) 3510.6222 - www.beton6.com P.3/10 nhà Hưng Bình, số 406 Ung Văn Khiêm, phường 25,...
 • 10
 • 46
 • 0

Bao cao hoat dong SXKD nam 2012_DHCD_9-4

Bao cao hoat dong SXKD nam 2012_DHCD_9-4
... TĂNG CA & TĂNG CAO THU NHẬP” - Tiếp tục kiện toàn khâu tổ chức, đẩy mạnh công tác cải tiến xếp lao động XN Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ CB quản lý, nâng cao tay nghề cho ... truyền thông phát triển thương hiệu F.house - Tham gia hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao Hội chợ Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Tính toán chi phí & đònh mức sử dụng hợp lý tài phận KDNĐ – Công ... nhằm nâng cao trách nhiệm GĐXN - Hàng tháng , hàng q phân tích đánh giá hiệu phận giao khoán - Kiểm soát, theo dõi chặt chẽ công nợ, tăng vòng quay vốn để việc sử dụng vốn đạt hiệu cao - Quan...
 • 6
 • 51
 • 0

8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
... BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 I Đánh giá hoạt động năm 2016 PV GAS Trong năm 2016, PV GAS triển khai thực kế ... HĐQT đã:  Tổ chức 14 họp HĐQT vào ngày 07/01 /2016, 25/02 /2016, 11/04 /2016, 29/04 /2016, 23/05 /2016, 17/06 /2016, 21/07 /2016, 10/08 /2016, 23/08 /2016, 16/09 /2016, 06/10 /2016, 31/10 /2016, 02/11 /2016, ... pháp linh hoạt, nhạy bén để sẵn sàng đối phó với bất lợi, rủi ro III Hoạt động năm 2016 Hội đồng Quản trị Hoạt động HĐQT  HĐQT hoàn thành tốt chức nhiệm vụ việc đạo, giám sát hoạt động Ban điều...
 • 11
 • 65
 • 0

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUÝ III NĂM 2016 CỦA HỘI KHUYẾN HỌC XÃ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUÝ III NĂM 2016 CỦA HỘI KHUYẾN HỌC XÃ
... Đề nghị cấp thẻ cho hội viên Hội Khuyến học Trên tình hình công tác đến quý III năm 2016 phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2016 Hội Khuyến học Thạnh Lợi, báo cáo Hội Khuyến học huyện Tháp Mười ... dựng quỹ Khuyến học, Khuyến tài Số tiền 00 đồng 5- Hoạt động Tổ Dân Phòng Khuyến học: - Tổng số toàn có 38 tổ dân phòng Khuyến học - Có 38 tổ sinh hoạt thường xuyên - Vận động giúp đỡ 10 học sinh ... hoạch hàng năm phù hợp chi Hội sở tổ Hội - Đảng kiểm tra Hội sở tháng/lần, Chi kiểm tra tổ Hội 01 quý/ lần - Định kỳ 01 quý báo cáo hội cấp 01 lần, tháng sơ kết tổng kết năm - Phát động thi đua...
 • 7
 • 868
 • 1

báo cáo hoạt động công đoàn năm 2016

báo cáo hoạt động công đoàn năm 2016
... lần thứ IV (nhiệm kỳ 20122017) Trên báo cáo tình hình hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Công đoàn Phòng Nội vụ huyện Công đoàn Phòng Nội vụ báo cáo để LĐLĐ huyện biết theo dõi đạo./ ... - Các chế độ sách cán công đoàn chưa phù hợp không động viên cán công đoàn hoạt động - Các hoạt động công đoàn nhiều mang tính hình thức chưa thu hút tham gia nhiệt tình đoàn viên IV MỤC TIÊU, ... ngày 8/3, 20/10, ngày lễ, tết năm Công tác Kiểm tra công đoàn Hoạt động Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn: sau đại hội bầu, Ban tra nhân dân xây dựng Quy chế hoạt động hàng năm xây dựng chương trình kế...
 • 7
 • 316
 • 0

BAO CAO HOAT DONG KY NANG SONG NAM 2016

BAO CAO HOAT DONG KY NANG SONG NAM 2016
... quan tâm, sát đạo điều phối với phân công rõ ràng - Giáo viên nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao hoạt động giảng dạy hoạt động ngoại khóa - Duy trì lịch lên lớp dạy kỹ sống đặn, thực thời khóa...
 • 4
 • 469
 • 3

9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017
... BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2017 I Hoạt động năm 2016 Ban Kiểm soát Hoạt động Ban Kiểm soát ... công việc kiểm toán Tổng công ty nhiều năm qua, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đơn vị kiểm toán báo cáo tài PV GAS năm 2017 T/M BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN ... tra, giám sát VI Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017: Qua hồ sơ lực kinh nghiện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm chứng việc tham gia toàn công việc kiểm toán đơn vị Tập đoàn dầu...
 • 7
 • 64
 • 0

new11.hdqt bao cao hoat dong nam 2013 ke hoach 2014 final

new11.hdqt bao cao hoat dong nam 2013  ke hoach 2014 final
... 3 /2014, TPBank NHNN chấp thuận cho mở chi nhánh hoàn thành tiêu 2013 đặt ra, khai trương vào hoạt động gồm 01 Hà Nội, 01 HCM 01 Bình Dương CN lại khai trương Trang tháng 4 /2014 Dự kiến năm 2014 ... năm 2013 HĐQT trọng kế hoạch đảm bảo vận hành liên tục hạn chế rủi ro đạo đức Hệ thống văn quy định đảm bảo vận hành liên tục đánh giá lại, điều chỉnh bổ sung Cơ chế tách bạch rõ maker – checker, ... mực cao NHNN chuẩn mực quốc tế Đối với hoạt động quản trị rủi ro, HĐQT TPBank định lựa chọn mô hình chuyên môn hóa cao đảm bảo tách bạch khâu thực giao dịch kiểm soát giao dịch (nguyên lý “maker...
 • 8
 • 42
 • 0

5 Bao cao hoat dong nam 2016 cua BKS

5 Bao cao hoat dong nam 2016 cua BKS
... doanh thu thực năm 2016 457 ,40 tỷ đồng, đạt 104,19% kế hoạch năm 64,28% so với năm 20 15; Lợi nhuận trước thuế 31, 15 tỷ đồng, đạt 103,83% kế hoạch năm 64,09% so với năm 20 15 Một số tiêu tình hình ... 102,78% 63,87% ST T - Tỷ lệ % thực so với KH năm TH năm 2016 20 15 100,00% 100,00% Chỉ tiêu KH năm 2016 711 .58 0 Cơ cấu vốn góp thời điểm 31/12 /2016: Đvt: tr đồng ST T Tên công ty PTSC Thanh Hóa Tỷ ... đông khác PVFC Capital 218.773 6.227 1 75. 000 400.000 54 ,69% 1 ,56 % 43, 75% 100,00% Công tác đầu tư xây dựng mua sắm phương tiện, thiết bị: Tổng cộng Trong năm 2016, PTSC Thanh Hóa đầu tư xây dựng...
 • 6
 • 33
 • 0

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017
... sii chi tiOu chi y6u: Nim Thgc EVT Chi tiOu SS % hiQn Kii ho4ch 2015 1- 2016 Thgc hiQn 2016( D.C) 2016 TH 2016 v6i KH TH 2016 2015 Sin lugng 1,1- S6n phAm sin xu61 TAn 73.442 69.000 71.830 l04,lo ... qui ho4t dsng SXKD: Tlong cti€u kien hoat d6ne SXKD crii Doanh ngftiQp nim 2016 v6n.cdn gflp nhieu kh6 khdn, 4*g d6c dA binh tinh] OOng thufln vd quyi5t tdmgiti nhip ho4t ...
 • 10
 • 37
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP