TUYỂN TẬP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ HÓA 10 CÓ ĐÁP ÁN

Đề kiểm tra học II L9 (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì II L9 (Có đáp án)
... ®iÓm Ngêi ®Ò §µo V¨n ThiÕt TRƯỜNG THCS XUÂN GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ ĐỀ SỐ Thời gian: 45 phút làm MÔN VẬT LÝ Câu 1: Chọn đáp án thích hợp câu sau: Nhìn mảnh giấy đỏ ánh sáng xanh, ta ... 3X Thể thuỷ tinh mắt giống vật kính máy ảnh chỗ: A Đều thấu kính phân kỳ B Đều thấu kính phân kỳ có tiêu cự thay đổi C Đều thấu kính hội tụ D Đều thấu kính hội tụ có tiêu cự thay đổi Câu 2: Đặt ... tránh bị tật mắt, ngồi học bài, em Không làm theo điều sau đây? A Giữ mắt với sách khoảng cách C Ánh sáng phải đầy đủ B Ngồi học tư không ngồi lâu D Phải đặt mắt gần sách ngồi học lâu Trong loại...
 • 3
 • 197
 • 0

de kiem tra hoc ky lop 10 co dap an

de kiem tra hoc ky lop 10 co dap an
... khởi hành không vận tốc ban đầuvới gia tốc 2m/s2 Tính động ôtô đợc 5m, coi ma sát không đáng kể: 103 J B 104 J C 5 .103 J D 1,5 .104 J Lực sau lực : Lực ma sát B Lực hấp dẫn C Trọng lực D Lực đàn hồi ... diện 10cm2 50cm2 mắc nối tiếp Vận tốc dòng chảy hai ống : Chênh lệch lần B Chênh lệch 0,5 lần Chênh lệch 25 lần D Chênh lệch 2,5 lần Một ôtô có khối lợng 100 0kg khởi hành không vận tốc ban đầuvới ... vào vận tốc chất lỏng Một động điện cung cấp công suất 15kW cho cần cẩu nâng 100 0kg lên cao 30m Lấy g= 10m/s2 Thời gian tối thiểu để thực công việc : 30s B 20s C 25s D 15s Một lợng khí tích 7m3...
 • 3
 • 278
 • 2

tuyển tập đề kiểm tra học II,-hóa 9

tuyển tập đề kiểm tra học kì II,-hóa 9
... A,Viết PTHH xảy B,Tính khối lượng brom phản ứng C,XĐ TP% thể tích khí hôn hợp ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II HOÁ Năm học 2008-20 09 Câu1(3đ)Thực dãy chuyển hoá sau PTHH : Canxicacbua  axetilen  etilen  ... xảy B, Toàn khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào 50g dd NaOH 16% Muối đựợc tạo thành nồng độ ? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II ...
 • 2
 • 156
 • 0

Bài giảng Tuyển tập đề kiểm tra Học 1 - Toán 10 - tập 1

Bài giảng Tuyển tập đề kiểm tra Học kì 1 - Toán 10 - tập 1
... Tùng Ôn tập Toán 10 Học 39 KIỂM TRA HỌC KÌ I ĐỀ SỐ 14 A Phần trắc nghiệm: − x2 Bài 1: Tập nghiệm BPT x − x2 a)  1; 0 )  c) ( 0;+ ∞ ) ≤ là: b) ( −∞ ; − 1) ∪  0; + ∞ )  d) ( 1; +∞) Bài 2: ... Ôn tập Toán 10 Học KIỂM TRA HỌC KÌ I ĐỀ SỐ 19 I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu : Tổng tích nghiệm phương trình : x2 + 2x – = : A x1 + x2 = ; x1x2 = –3 B x1 + x2 = ; x1x2 = C x1 + x2 = –2 ; x1x2 = D x1 ... 8x − y + 27x + 14 = { 0, −2} x 1 x Ôn tập Toán 10 Học 32 Trần Só Tùng A/ (1; 7) B/ (2 ;10 ) C/ (1; 7) D/ (1; 7) (2 ;10 ) Câu : Phương trình (m+2)x2 –2(m+8)x +5m – 10 = có nghiệm x1 =– giá trò m...
 • 50
 • 549
 • 2

Tuyen tap de kiem tra hoc ki 1 toan 10 tap 2

Tuyen tap de kiem tra hoc ki 1 toan 10 tap 2
... 9; 11  D u   9; 11   Câu 21 : Cho A( 2 ;1) B(3 ;2) Độ dài vectơ AB : A B 26 C 10 D 27 Câu 22 : Cho ABC biết A(4;0), B (1; 1), C(7;8) Trọng tâm ABC là: A G(4;3) B G(3;4) C G ( 12 ;9) D G(9 ; 12 ) ... c x > – 2, ø x  1 x    3x là: x 1 d x  2 x  1 3x  5y  Câu 11 : Nghiệm hệ phương trình  là:  4x  2y  a.(–39 /26 ;3 /13 ) b.( 17 /13 ;–5 /13 ) c.(39 /26 ;1/ 2) x  y  z   Câu 12 : Nghiệm ... số là: x 1 A) D=R B) R\ 1 C) D=R\  1; 0 ;1 D ) D=R* \ 1 Câu 9: Cho hàm số y=x2 + x Điểm thuộc đồ thò hàm số: A) A(0 ;1) B) B( 1; 2) C) C (1; 2) D) D(3 ;10 ) Câu 10 : Cho hàm số f(x)=2x + Hãy chọn...
 • 27
 • 251
 • 0

Tuyen tap de kiem tra Hoc ki 1 Toan 10 tap 2

Tuyen tap de kiem tra Hoc ki 1 Toan 10 tap 2
... 10 chúng nghiệm phương trình: A) x – 7x + 10 = B) x2 + 7x – 10 = C) x2 + 7x + 10 = D) x2 – 7x – 10 = x +1 Câu Điều ki n xác đònh phương trình =0 là: x + 2x  x ≥ 1  x ≥ 1 x ≠ 2 A) x ≥ 1 ... = a.(–39 /26 ;3 /13 ) b.( 17 /13 ;–5 /13 ) c.(39 /26 ;1/ 2) x + y + z =  Câu 12 : Nghiệm hệ phương trình  x − y = z là:  x + y = 5z d.( 1/ 3 ;17 /6) a.(x,y,z) = (2; 3;6) b.(x,y,z) = (1/ 2 ;1/ 3; 1/ 6) c.(x,y,z) ... 3x + 2y = x − 2x − =0 x 2 Câu .Chứng minh ( 1 x)3 +( 1 y)3 ≥ ( 1 x )2( 1 y ) +( 1 x)( 1 y )2 với ∀ x,y ∈  0 ;1  b) ============== Ôn tập Toán 10 Học kì LTTK KI M TRA HỌC KÌ I ĐỀ SỐ 25 I/...
 • 28
 • 202
 • 0

Tuyen tap de kiem tra hoc ki 1 toan 10 tap 1

Tuyen tap de kiem tra hoc ki 1 toan 10 tap 1
... 14  A/ (1; 7) B/ (2 ;10 ) C/ (1; 7) D/ (1; 7) (2 ;10 ) Câu : Phương trình (m+2)x2 –2(m+8)x +5m – 10 = có nghiệm x1 =– giá trò m nghiệm thứ : A/ m = – 1, x2 =14 B/ m = – 1, x2 = – 15 C/ m = 1, x2 =14 ...  CB D) AB  AC  CB Câu 10 : Nếu hình chữ nhật ABCD có diện tích 18 7 cm2 chu vi 56 cm hai cạnh hình chữ nhật có độ dài là: (A) 13 15 (B) 11 17 (C) 11 18 (D) 12 17 Câu 11 : Cho phương trình 2x  ... – 1, x2 = – 15 Câu : Khi phương trình (1 –m)x +(2m+3)x + + m = có nghiệm x1 ,x2 hệ thức x1và x2 độc lập m : A/ x1 + x2 + x1x2 = , B/ x1 + x2 – x1x2 = , C/ x1 + x2 – x1x2 = , D/ x1 + x2 + x1x2...
 • 48
 • 314
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 đáp án. Tuyển tập gồm nhiều đề

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 có đáp án. Tuyển tập gồm nhiều đề
... Hydrocacbon %H = 14 ,29 đồng phân CTPT là: A C2H6 B C3H6 C C4H10 D C2H4 ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Họ tên: MƠN: HĨA HỌC Lớp: 11 Thời gian làm 45 phút Điểm Lời nhận xét thầy giáo MÃ ĐỀ: HHL 11 - A1 51 ... 9: C Câu 10 : C Câu 11 : A Câu 12 : D Câu 13 : A Câu 14 : B Câu 15 : C Câu 16 : A Câu 17 : A Câu 18 : A Câu 19 : C Câu 20: C Câu 21: B Câu 22: C Câu 23: D Câu 24: A Câu 25: A ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Họ tên: ... lượng Oxi 3gam hợp chất hữu A là: A 1, 04g B 0,0g C 0,64g D 0 ,16 g ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Họ tên: MƠN: HĨA HỌC Lớp: 11 Thời gian làm 45 phút Điểm Lời nhận xét thầy giáo MÃ ĐỀ: HHL 11 - A1 51 Khoanh...
 • 48
 • 431
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC HÓA 10

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ HÓA 10
... 30 SỞ GD-ĐT AN GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II KHỐI 10 (20072008) TRƯỜNG THPT VĨNH XƯƠNG MÔN : HÓA HỌC Tổ : HÓA Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) ****** (Đề thức) Họ tên thí ... H2SO4 Ở phản ứng Br2 đóng vai trò: A Chất oxy hóa B Chất khử C Vừa chất oxy hóa, vừa chất khử D Khơng chất oxy hóa, khơng chất khử Câu 10: Liên kết hóa học NaCl hình thành do: A Hai hạt nhân ngun ... kim M kim loại Câu 6: Ngun tử khối trung bình Ag 107 ,88 Ag có đồng vị 107 Ag 108 Ag Tính % số ngun tử loại đồng vị 107 107 A) 50% Ag B) 60% Ag 07 107 C) 55% Ag D) 12% Ag Câu 7: (1) 1s2 2s2 2s6...
 • 44
 • 76
 • 0

De kiem tra hoc ki I (Ma tran+dap an)

De kiem tra hoc ki I (Ma tran+dap an)
... án + biểu i m môn Tin học (lí thuyết) Năm học 2010 2011 Câu (2 i m) a Nêu kh i niệm thông tin 1đ b Nêu số ví dụ: Tiếng trống trờng, báo, tranh trờng em, tiếng thầy giáo giảng 1đ (m i VD đợc ... đợc 0,5đ) Câu (2 i m) a Nêu kh i niệm phần mềm 1đ b Cho số ví dụ: Windows, PhotoShop, Word, Excel 1đ (m i VD đợc 0,5đ) Câu (2 i m) a Nêu kh i niệm đờng dẫn 1đ b Viết đờng dẫn t i th mục Lop 6B ... Truong Lai Vu\ Khoi 6\ Lop 6B c Th mục th mục Khoi là: Lop 9A, Lop 9B 0,5đ Câu (2 i m) Nêu đủ, thao tác v i th mục 2đ + Tạo th mục, đ i tên , chép 1,5đ + Xóa, di chuyển 0,5đ Câu (2 i m) a Đ i 12...
 • 3
 • 422
 • 3

Đề kiểm tra học II cực chuẩn+ đáp án

Đề kiểm tra học kì II cực chuẩn+ đáp án
... KỲ II NĂM HỌC 2008-2009 (đề 2) I Lý thuyết: (4 điểm) Câu 1: (2 điểm) - Câu (2), (5), (6) ca dao câu rút gọn, lược bỏ thành phần chủ ngữ để làm cho câu ca dao ngắn gọn, thể loại thơ lục bát, tránh ... phương tiện II Tập làm văn (6 điểm) * Yêu cầu chung: - Kiểu : Nghị luận giải thích - Yêu cầu: HS làm bước nghị luận giải thích, lời văn chặt chẽ, sinh động, giàu dẫn chứng Mở bài: Học sinh viết ... sử, thứ tiếng mẹ đẻ - phải đoàn kết gắn bó với Lấy dẫn chứng học yêu thương đùm bọc lẫn dân tộc ta qua thời kỳ lịch sử Kết luận: Rút học kinh nghiệm * Hướng dẫn chấm Điểm 6: Bài làm hoàn chỉnh,...
 • 3
 • 416
 • 0

Cac de Kiem tra dinh ki Toan 9 (Co dap an)

Cac de Kiem tra dinh ki Toan 9 (Co dap an)
... KIM TRA HC Kè I Thi gian: 90 phỳt A/ TRC NGHIM KHCH QUAN: (4 im) Cõu 1: Tớnh (1 ) Kt qu: ( 1) A B Cõu 2: iu kin cn thc 3x cú ngha l: A x B x C x Cõu 3: Tớnh 3a 27a ta c kt qu l: A a B 9a2 ... c cotgC (D) c = b.tgC C + =90 0 Cõu 6: Cho bit B a Hình Trong cỏc h thc sau, h thc no khụng ỳng? (A) sin + cos = (B) cos = sin (90 -) (B) sin = cos (D) tg = cotg (90 0 - ) Cõu 7: Mt tam giỏc vuụng ... C TRUNGCâu 2:C S BN GIN3: A B Câu TRNG HC Câu 4: B Câu 5: C KIM TRA CHNG I H v Câu 6: Ctờn: C Mụn: Hỡnh hcD Câu 7: C Câu 8: Câu 9: Lp Thi gian: 45 phỳt Câu 10: A A Li phờ ca thy cụ im B tự LUậN:...
 • 12
 • 1,047
 • 17

kiem tra học II 11(có dáp án )

kiem tra học kì II 11(có dáp án )
... (2điểm ) + (hình vẽ 0,5 điểm ) S A D B C a) + BD ⊥ SA , DB ⊥ AC suy BD ⊥ (SAC) => BD ⊥ SC (0,75 điểm ) + BD ⊥ (SAC) mà BD ⊂ (SBD) => (SBD) ⊥ (SAC) ( 0,75 điểm ) b) AC hình chiếu SC (ABCD) nên ... −41 ) : y = 3x 3 CÂU : (1 điểm ) y = f(x) = 2x − − sin[ t an(x+ 1)] −x + 2x − )' − x + − [ t an(x+ 1)] 'cos[tan( x + 1)] 2x − −x + − cos[tan( x + 1)] 2x − 2(− x + 5) ( x + 1) − x + cos ( + f'(x) = ... TRƯỜNG THPT YÊN THỦY A ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC K Ì II MÔN TOÁN LỚP 11 ( NĂM HỌC 2008 – 2009 ) CÂU : (3điểm ) a (1đ ) + + 3x − lim − x →1 − x Có xlim −(3x + 2) = : xlim −(1 − x) = 0,1 − x > →1 →1 3x...
 • 3
 • 509
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 CÓ ĐÁP ÁN
... Mã đề 012 C 16 B 10 11 12 13 14 15 B B C B B D C A C C C D B C 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C C A D B B C A C B C A D Mã đề 013 C 16 B 10 11 12 13 14 15 B B C B B D ... C 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A D C A D B B C A C B B A C Mã đề 014 D B 16 17 C B C C 16 17 B B D 18 C A 18 C C 19 C C 19 B A 20 A C 20 A B 21 D C 22 B C 23 B A 24 C 10 C 25 A 11 ... 23 B A 24 C 10 C 25 A 11 C 26 C 12 C 27 B 13 B 28 C 14 B 29 A 15 B 30 D D 21 D Mã đề 015 D C A 22 23 24 B B C 10 B 25 A 11 C 26 C 12 B 27 C 13 D 28 C 14 B 29 A 15 C 30 B ...
 • 16
 • 969
 • 0

Toán 7 Đề kiểm tra định tháng 4 đáp án

Toán 7 Đề kiểm tra định kì tháng 4 có đáp án
... 2015 x, y thỏa mãn: x − + (y + 2)20 = - Trang | - Toán Kiểm tra định tháng HDG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ THÁNG 4/ 2015 Câu Nội dung Phần I 1.B 2.D Phần II 4. D 6b Đ 6a S 3.C 6c S Điểm 5.C 6d Đ a/ ... (cm) b/ Xét hai tam giác vuông DAI DAC DA: Cạnh chung AI = AC (gt) - Trang | - Toán Kiểm tra định tháng Vậy ∆ DAI = ∆ DAC (c-g-c) Suy DI = DC c/ Ta có: BDI + IDA = 1800 BDC + CDA = 1800 ... Toán Kiểm tra định tháng b/ Chứng tỏ : Đa thức : x2 + x + nghiệm với x Bài 2: ( 3điểm) Cho ∆ ABC vuông A AB = 9cm, AC = 12cm a) Tính BC b) Trên...
 • 4
 • 605
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra chương 1 hóa 8 có đáp ánde kiem tra 1 tiet hoa 8 co dap ande kiem tra dinh ki toan 4 co dap anđề kiểm tra vật lý lớp 10 có đáp ánđề kiểm tra học kì hóa lớp 10đề kiểm tra học kì hóa 9đề kiểm tra học kì hóa 12đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn anhđề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn anhđề kiểm tra học kì toán 9 có ma trậnđề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn anhđề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn anhđề kiểm tra học kì gdcd 10de kiem tra hoc ki 2 lop 9 tieng anhđề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn anhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ