Lua chon don vi kiem toan

9 Lua chon don vi kiem toan 2015

9 Lua chon don vi kiem toan 2015
... TNHH Deloitte Vi t Nam; - Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán tư vấn UHY ACA; - Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá Vi t Nam; - Công ty TNHH Kiểm toán VACO; - Công ty Hợp danh kiểm toán Vi t Nam Kiến ... năm tài 2015 Công ty Trên ý kiến đề xuất kiến nghị Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn vi c lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực kiểm toán soát xét Báo cáo tài cho năm tài 2015 Kính ... trình ĐHĐCĐ sau: - Thông qua vi c ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty l ựa chọn 01 05 đơn vị kiểm toán nêu để cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét Báo cáo tài năm tài 2015 Công ty Cổ phần Khoáng...
 • 2
 • 56
 • 0

9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017
... BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2017 I Hoạt động năm 2016 Ban Kiểm soát Hoạt động Ban Kiểm soát ... công việc kiểm toán Tổng công ty nhiều năm qua, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đơn vị kiểm toán báo cáo tài PV GAS năm 2017 T/M BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN ... tra, giám sát VI Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017: Qua hồ sơ lực kinh nghiện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm chứng việc tham gia toàn công việc kiểm toán đơn vị Tập đoàn dầu...
 • 7
 • 64
 • 0

Đánh giá rủi ro kiểm soát và tác động của đánh giá rủi ro kiểm soát đến lựa chọn phương pháp kiểm toán

Đánh giá rủi ro kiểm soát và tác động của đánh giá rủi ro kiểm soát đến lựa chọn phương pháp kiểm toán
... RỦI RO KIỂM SOÁT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT ĐẾN LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT 1.1 .Đánh giá ban đầu rủi ro kiểm soát ... SOÁT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT ĐẾN LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN Đánh giá rủi ro kiểm soát Việc đánh giá xác rủi ro kiểm soát có ý nghĩa thực tiễn lớn công tác kiểm toán từ khâu ... I RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ TRỌNG YẾU Rủi ro kiểm toán Theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 400, Đánh giá rủi ro kiểm soát nội Rủi ro kiểm toán rủi ro công ty kiểm...
 • 22
 • 5,974
 • 27

Đánh giá rủi ro kiểm soát và tác động của đánh giá rủi ro kiểm soát đến lựa chọn phương pháp kiểm toán

Đánh giá rủi ro kiểm soát và tác động của đánh giá rủi ro kiểm soát đến lựa chọn phương pháp kiểm toán
... ch nh phương pháp ki m tốn s lư ng b ng ch ng c n thu th p II ÁNH GIÁ R I RO KI M SỐT VÀ TÁC GIÁ R I RO KI M SỐT NG C A ÁNH N L A CH N PHƯƠNG PHÁP KI M TỐN ánh giá r i ro ki m sốt Vi c ánh giá ... R I RO KI M TỐN VÀ M I QUAN H GI A R I RO KI M TỐN VÀ TR NG Y U R i ro ki m tốn M i quan h gi a r i ro ki m tốn v i tính tr ng y u II ÁNH GIÁ R I RO KI M SỐT VÀ TÁC RO KI M SỐT NG C A ÁNH GIÁ ... TRỰC TUYẾN I R I RO KI M TỐN VÀ M I QUAN H GI A R I RO KI M TỐN VÀ TR NG Y U R i ro ki m tốn Theo chu n m c ki m tốn qu c t s 400, ánh giá r i ro ki m sốt n i b “R i ro ki m tốn r i ro cơng ty ki...
 • 22
 • 334
 • 0

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
... CĐKT Trần Văn Tá QUY CHẾ LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN (Ban hành theo Quy t định số 89/2007/QĐ-BTC ... phần… với tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán ngược lại; b) Doanh nghiệp kiểm toán tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán tổ chức cá ... điều kiện theo quy định Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán (ban hành kèm theo Quy t định số 89/2007/QĐ-BTC...
 • 13
 • 265
 • 0

Lựa chọn đơn vị tổ chức cho các sự kiện truyền thông ppt

Lựa chọn đơn vị tổ chức cho các sự kiện truyền thông ppt
... bảo an toàn hiệu cho chiến dịch truyền thông khách hàng Để họp báo thu hút nhiều đơn vị báo đài tham dự cần mối quan hệ tốt đơn vị tổ chức Tư chiến lược Một agency giỏi phải biết cách phân tích, ... ty tổ chức kiện truyền thông chuyên nghiệp (PR Event Agency) việc cần thiết cho họp báo kiện có mời báo chí tham dự Việc đòi hỏi agency phải có nhiều kinh nghiệm tạo mối quan hệ tốt với giới truyền ... ngàn thông điệp khác, nhiệm vụ họ Một công ty truyền thông giỏi thể ý tưởng lạ hiệu cho doanh nghiệp Sự chuyên nghiệp Kinh nghiệm chuyên môn nghề nghiệp giúp agency chuẩn bị kiểm soát việc tổ chức...
 • 5
 • 231
 • 0

Nỗi niềm lựa chọn công ty kiểm toán ppsx

Nỗi niềm lựa chọn công ty kiểm toán ppsx
... độ kiểm toán CTKT Việt Nam, mà họ ngại tính “dễ dãi” hay “nặng tình cảm” kiểm toán viên với doanh nghiệp Do đó, dù biết việc chọn công ty nước kiểm toán làm tăng thêm giá trị báo cáo tài công ty ... kém, hay họ thời gian tìm hiểu CTKT nên ĐHCĐ, hầu hết công ty niêm yết, công ty đại chúng đưa sẵn danh sách CTKT để ĐHCĐ chọn Chưa thấy công ty niêm yết để cổ đông đề xuất CTKT đưa đại hội biểu ... tài năm tổ chức chào bán chứng khoán công chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải kiểm toán tô chức kiểm toán chấp thuận Tổ chức kiểm toán chấp thuận CTKT độc lập thuộc danh...
 • 8
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ