Thông báo tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 | Hong Ha Viet Nam 05 Don de cu HDQT

Biên bản Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Biên bản Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
... FDer - ph6 T6ng Gi6m d6c trinh bdy 86o c6o ho?t dQng Kinh doanh ndm 2016, K€ hoach Kinh doanh ndm 2017 Ong Eang cira Ban T6ng gi6m ddc; r Bd L0 Thi Minh Loan - Thanh vi6n HDer - K6 to6n trucng trinh ... nam iOrc vd trinh vO viOc lga chon cdng ty ki6m to6n d0 kiOm to6n 86o c6o tdi chinh C6ng ty ndm 2017 sAu BO suNG TTTANH vrBN BAN ta xrfu soAr vdn HiQn, chri tqa dai h6i c6ng bd quy6t dinh cria ... Eai hOi da bi6u quyet v0 viQc lua chon c6ng ry ki6m to6n "ncm to6n 860 c60 tdi chinh c6ng ty ndm 2017; v6i ty re uic" q"vot il" "f" ac - Tong s5 c6 phan !6n thdnh: 6.95g.937 c6 phAn, chi6m r00%t6ng...
 • 5
 • 59
 • 0

Thông báo tổ chức lớp học phần trường ĐH thương mại

Thông báo tổ chức lớp học phần trường ĐH thương mại
... DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN KHÔNG MỞ CHUYỂN SANG CÁC LỚP KHÁC CÙNG HỌC PHẦN TT Lớp học phần không mở Tên lớp học phần 10 11 12 13 14 15 Chuyển sang lớp học phần Mã lớpHP Tên lớp học phần Kỹ tiếng ... 1002FMGM0211 Ghi TT Lớp học phần không mở Chuyển sang lớp học phần Tên lớp học phần 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Mã lớpHP Tên lớp học phần Mã lớpHP Quản trị ... sang lớp học phần Mã lớpHP Tên lớp học phần 1021ECIT0411 Hệ thống thông tin quản lý 1.2 Kế toán quản trị Kế toán tài doanh nghiệp thương mại 1.3 Kinh tế công Kinh tế doanh nghiệp thương mại, ...
 • 10
 • 356
 • 0

Báo cáo "QUAN HỆ CHND TRUNG HOA – LB NGA TRONG TỔ CHỨC HỢP TÁC THƯỢNG H.I (SCO) " pptx

Báo cáo
... Qua nghiên cứu quan hệ CHND Trung Hoa - LB Nga khuôn khổ hợp tác Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), rút số nhận xét sau: - Quan hệ Trung - Nga khuôn khổ hợp tác SCO hai nước triển khai nhiều hình ... niên tổ chức Thượng Hải năm 2006, nước thành viên tiếp tục kí hàng loạt hiệp định chống khủng bố, đáng ý “Kế hoạch hợp tác chống chủ Tưởng Tân Vệ, “Quan hệ Trung Nga khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng ... kinh tế - thương mại Cạnh tranh Trung Nga khuôn khổ SCO Việc theo đuổi mục tiêu tính toán lợi ích khác chi phối quan hệ Trung - Nga khuôn khổ Tổ chức hợp tác Thượng Hải Thứ nhất: Mục tiêu chiến...
 • 6
 • 214
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Quan hệ Trung – Nga trong tổ chức hợp tác Thượng Hải " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... cầu Mỹ Đặc biệt kết nối ngày chặt chẽ Nga Trung Quốc SCO không ngừng nâng cao vị tổ chức Quan hệ Trung - Nga Tổ chức Hợp tác Thợng Hải (SCO) Trung á, Nga Trung Quốc có lợi ích chung, điều kiện ... thúc đẩy hợp tác Trung - Nga tổ chức Mốc son lịch sử quan hệ TrungNga đợc đánh dấu kiện ngày 16-7-2001 Matxcơva, Trung Quốc Nga kí Hiệp định Hợp tác hữu nghị láng giềng thân thiện, thể quan hệ hữu ... đó, Nga Trung Quốc chủ động đẩy mạnh quan hệ hợp tác lĩnh vực Sau Đại hội XVI ĐCS Trung Quốc, hệ lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh quan hệ chiến lợc với Nga Trong khuôn khổ gặp cấp cao Nga Trung...
 • 8
 • 236
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ