20070417 VIP Bao cao thuong nien 2006

vinamik báo cáo thường niên 2006

vinamik báo cáo thường niên 2006
... Tư BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NIÊN ĐỘ KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006 MỤC LỤC Thông tin doanh nghiệp Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo kiểm toán viên Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 - DN) Báo cáo ... số B 01 - DN) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02 - DN) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B 03 - DN) Thuyết minh báo cáo tài (Mẫu số B 09 - DN) 10 12 49 Đơn vò kiểm toán PricewaterhouseCoopers ... kinh doanh đạt năm 2006, Hội đồng Quản trò đònh tạm chia cổ tức năm 2006 tiền mặt cho cổ đông với mức 1.900 đồng cho cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng Tỷ lệ chia cổ tức thức năm 2006 đònh Đại hội...
 • 88
 • 166
 • 0

báo cáo thường niên 2006 năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 công ty cổ phần xuyên thái bình

báo cáo thường niên 2006 năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 công ty cổ phần xuyên thái bình
... BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình trình bày báo cáo với báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 bao gồm báo cáo tài Công ty ... Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tóm tắt Báo cáo tài hợp năm 2006 kiểm toán: Stt 10 11 12 13 14 15 16 Stt I II Bảng 4: Báo cáo Kết ... hợp cho năm tài kết thúc ngày Tập đoàn trình bày báo cáo tài hợp kiểm toán, báo cáo mục IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH Sự kiện sau ngày kết thúc năm tài Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình khẳng...
 • 17
 • 285
 • 0

báo cáo thường niên 2006 ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam bidv

báo cáo thường niên 2006 ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam bidv
... nđm 2006- 2010 cềa Chnh phề Viữt Nam, tip tc khng ặnh Viữt Nam l ặim ặn ặôu t an ton, hp dn Nđm 2006 cng l nđm th hai lin tip, Viữt Nam c Vận ODA cam kt gii ngân 2001 - 2006 ặểc mc ặẩ gii ngân ... Thng tin Ngân hng Cc ch tiu ti chnh chề yu 2001 - 2006 Thng ặiữp cềa BIDV Th cềa Chề tch HòQT Tấng quan kinh t Viữt Nam 2006 Lch s hnh thnh v pht trin cềa BIDV Nhng s kiữn tiu biu nđm 2006 Gièi ... Tây, Ngân hng Nng nghiữp v Pht trin Nng thn, Vđn phng Ngân hng Nh nèc Viữt Nam, ặ qua mẩt sậ chc v nh trẻng phng th k Vđn phng Ngân hng Nh nèc Viữt Nam v Chnh Vđn phng Ngân hng Nh nèc Viữt Nam...
 • 116
 • 226
 • 1

báo cáo thường niên 2006 ngân hàng đông nam á seabank

báo cáo thường niên 2006 ngân hàng đông nam á seabank
... 2.312.406.358.579 36 Bo co thẽng nin 2006 14.2 Tiữn gi ca khch hng phn theo ká hn Ch tiu S cui nm VND S {u nm VND Tiữn gi khng ká hn Tiữn gi c ká hn Tiữn gi ká hn dẻi 12 thng Tiữn gi c ká hn hn hoơc bứng 12 ... Lng H Ba [Ônh, H Nẩi Email :seabank@ seabank.com.vn www .seabank. com.vn >>> Thng {ip ca Ch tch Hẩi {ấng Qun tr N m 2006 l nm c nhng bin chuyn to ca th trẽng ti chnh Vit nam, {nh du bứng s pht trin ... {ang dn {ễc SeABank khng {nh vng chổc trn {ẽng pht trin ca mÔnh www .seabank. com.vn 17 B Nguyn Th Nga - Ph Ch tch H[QT SeABank (Ngẽi th t tri sang) Ti hẩi ngh N Doanh nhn Vit Nam Hoa Ká >>> Hot...
 • 44
 • 213
 • 0

báo cáo thường niên 2006 sacombank ngân hàng tmcp sài gòn thương tín

báo cáo thường niên 2006 sacombank ngân hàng tmcp sài gòn thương tín
... Mạng lưới hoạt động 68 Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín năm 2006 Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín năm 2006 Sacombank xem Khách hàng hạt nhân; xem đội ngũ ... 2007 Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín năm 2006 11 Sơ đồ tổ chức 12 Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín năm 2006 “ Sự kiện Sacombank trở thành ngân hàng niêm ... triển lâu dài Sacombank Đặng Văn Thành Chủ tòch Hội Đồng Quản Trò Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín năm 2006 SACOMBANK ­ Ngân hàng Thương mại...
 • 80
 • 455
 • 3

CÔNG TY cổ PHầN đầu tư và THƯƠNG mại DIC báo cáo thường niên 2006

CÔNG TY cổ PHầN đầu tư và THƯƠNG mại DIC báo cáo thường niên 2006
... Ty DIC Đầu & Thương mại - 2004-01/2005 : Phó GĐ Công ty DIC Đầu Thương mại - 01/2005-08/2005 : Phó Tổng GĐ CTy Cổ phần Đầu & TM DIC - Từ 08/2005 đến : Tổng Giám Đốc CTy Cổ phần Đầu ... Cơng ty DIC Đầu & Thương mại thành Cơng ty Cổ phần Đầu & Thương mại DIC Cơng ty thức trở thành Cơng ty cổ phần ngày 14/01/2005 Sau cổ phần hóa, với mơ hình quản lý động hơn, Cơng ty hoạt ... Thương -1997-2002 : Cán Cty Đầu PT Xây Dựng CN TPHCM - Năm 2003-08/2005 : Cán Cty Công Ty Cổ Phần Đầu & Thương Mại DIC - Từ 08/2005 đến : Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu & TM DIC...
 • 8
 • 232
 • 0

CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ đức báo cáo thường niên 2006 cùng bạn nâng cao chất lượng cuộc sống

CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ đức báo cáo thường niên 2006 cùng bạn nâng cao chất lượng cuộc sống
... Phát Triển Nhà Thủ Đức Kính gởi: - Hội Đồng Quản Trò - Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức Chúng kiểm toán báo cáo tài Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (dưới gọi tắt Công ... Quản lý & Phát triển nhà Thủ Đức - Năm 1996 đổi tên thành Công ty Phát triển nhà Dòch vụ Khu Công Nghiệp Thủ Đức - Ngày 24/11/2000 thức thành lập Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc ... TRÍCH BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Về tình hình tài hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức - Căn vào Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức Đại hội...
 • 38
 • 199
 • 0

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI SMC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI SMC
... ra: cụng ty ó hon thnh vt mc k hach doanh thu nm 2006 l tng 12,76 % v li nhun sau thu nm 2006 l 22,6 t ng tng 13,10 % so vi k hoch nm 2006 - Nm 2006 SMC trin khai d ỏn Nhỏ mỏy Thộp SMC Phỳ M ... khúan TP HCM 1.2 Gii thiu v Cụng ty Tờn Cụng ty: CễNG TY C PHN U T THNG MI SMC Tờn ting Anh: SMC Investment - Trading Joint Stock Company Biu tng ca Cụng ty: đ ISO 9001 : 2000 Vn iu l : ... ty, tng bc ci thin v nõng cao qua vic iu chnh thu nhp v cỏc ch , phỳc li cho CBCNV Cụng ty VI CC CễNG TY Cể LIấN QUAN - Cụng ty nm gi trờn 50% c phn/ gúp ca t chc, Cụng ty : Khụng cú - Cụng ty...
 • 22
 • 277
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Công TY THương Mại SMC pptx

Tài liệu BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Công TY THương Mại SMC pptx
... ra: cụng ty ó hon thnh vt mc k hach doanh thu nm 2006 l tng 12,76 % v li nhun sau thu nm 2006 l 22,6 t ng tng 13,10 % so vi k hoch nm 2006 - Nm 2006 SMC trin khai d ỏn Nh mỏy Thộp SMC Phỳ M ... ty, tng bc ci thin v nõng cao qua vic iu chnh thu nhp v cỏc ch , phỳc li cho CBCNV Cụng ty VI CC CễNG TY Cể LIấN QUAN - Cụng ty nm gi trờn 50% c phn/ gúp ca t chc, Cụng ty : Khụng cú - Cụng ty ... Cụng ty CP u t Thng mi SMC ã 05/2005 - Nay : Trng Phũng D ỏn Th trng Cụng ty CP u t Thng mi SMC - Chc v cụng tỏc hin nay: Thnh viờn Ban kim soỏt, Giỏm c Nh mỏy Thộp SMC Phỳ M, Chi nhỏnh Cụng ty...
 • 21
 • 307
 • 0

báo cáo thường niên agribank 2006 ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

báo cáo thường niên agribank 2006 ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
... Ngân hng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam trở thành ngân hàng thơng mại hàng đầu, giữ vai trò chủ đạo, chủ lực thị trờng tài nông thôn Việt Nam Ngân hng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ... thống toán song biên ngân hàng thơng mại nhà nớc (Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Công thơng Việt Nam, Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam) đợc triển khai rộng khắp ... Phát triển Châu á, Cơ quan Phát triển Pháp Đến cuối 2006 Ngân hng Nông nghiệp Phát triển Nông Tổng quan Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam thôn Việt Nam tiếp nhận quản lý có hiệu...
 • 38
 • 435
 • 1

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
... i báo cáo tài cho năm 2006 đư c ki m toán Khái quát v Công ty Công ty c ph n xu t nh p kh u th y sản An Giang công ty c ph n đư c thành l p s c ph n hóa Công ty xu t nh p kh u th y sản An giang ... 200,000,000 2005 2006 - Trong năm 2006, Công ty báo cáo th m đ nh đ tài nghiên c u sản xu t Biodiesel t m cá tra, cá basa trư c H i đ ng khoa h c T nh An Giang Ch t ch y ban nhân dân T nh An Giang làm ... u - T ng Giám đ c Ngày 26 tháng 01 năm 2007 11 12 AGIFISH ANNUAL REPORT 2006 S : 0092/2007/BCTC-KTTV BÁO CÁO KI M TOÁN V BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2006 C A CÔNG TY C PH N XU T NH P KH U TH Y S N AN...
 • 97
 • 67
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà
... xuất (đường, Ethanol, Furfural-Furfuryl Alcohol, thức ăn gia súc XK,…) Kết từ SXKD năm 2006 sở tốt cho đầu tư phát triển năm 2007 năm Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa Công ty đường cổ phiếu ... Chức vụ công tác nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (từ năm 2004), Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH SXTM Thành Thành Công Số cổ phần nắm giữ: 784.065 (đại diện cho Công ty TNHH ... BKS Công ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2001 kiêm Quản đốc phân xưởng Đường - Công ty CP Đường Biên Hòa Số cổ phần nắm giữ: 5.420 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: ...
 • 21
 • 148
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ