XỬ lý CHẤT THẢI rắn BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÔN lấp

xử chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp

xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp
... - xử phơng pháp sinh học không hiệu - Nên xử phơng pháp hoá nh tuyển nổi, keo tụ trớc đa vào hồ điều hoà Giai đoạn (các năm tiếp theo): - hàm lợng chất gây ô nhiễm không cao - xử ... (0,25-0,35); - Hàm lợng BOD bắt đầu giảm xuống (5000-15000 mg/l) - Nên xử phơng pháp hoá trớc đa vào giai đoạn xử sinh học Thnh phn ca nc rỏc (tiếp theo) Giai đoạn (năm thứ năm thứ 5): ... có độ ô nhiễm hữu cao gấp hàng chục lần nớc thải sinh hoạt đặc trng thành phần COD, BOD; - Hàm lợng chất rắn (SS)và cặn hoà tan cao gấp nhiều lần nớc thải sinh hoạt (xem bảng); - Thnh phn ca nc...
 • 21
 • 1,724
 • 1

Đề tài "xử chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí"

Đề tài
... phản ứng trực tiếp với chất tan (P) - Thứ hai, ozone phản ứng với chất tan (P) theo chế gốc Ngoài ra, ozone tác dụng với chất khác tạo chất oxy hóa thứ cấp Chất oxy hóa chất tan Tất phản ứng xảy ... 2,4 – DCP ) - Khử màu nước thải nhà máy sản xuất bột giấy phương pháp nấu kiềm không thu hồi kiềm ( ký hiệu N ) - Khử màu nước thải nhà máy sản xuất bột giấy phương pháp hấp nhiệt kết hợp ép áp ... màu nước thải nhà máy bột giấy kiểu H Nước thải tiến hành ozone hóa không keo tụ trước D0ộ màu đo theo phương pháp Kết thay đổi màu thể bảng Bảng6: Sự thay đổi độ màu khoảng thời gian xử khác...
 • 9
 • 2,684
 • 46

Xử chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt
... Tiểu luận: Xử chất thải rắn phương pháp nhiệt Huỳnh Tiến Thắng  Cần khống chế nhiệt độ đốt cao 850oC có khả phá vỡ lớp đệm  Chưa sử dụng nhiều xử chất thải nguy hại Lò nhiệt phân Nhiệt phân ... phần tính chất chất thải Cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa – 01/2011 3/22 Tiểu luận: Xử chất thải rắn phương pháp nhiệt Huỳnh Tiến Thắng Thành phần hóa học chất thải có ảnh hưởng tới trình nhiệt phân ... luận: Xử chất thải rắn phương pháp nhiệt Huỳnh Tiến Thắng Hình 6: Lò đốt thùng quay Đây loại lò đốt chất thải có nhiều ưu điểm • Thùng quay hoạt động nhiệt độ khoảng 1100 0C, sử dụng chất thải...
 • 22
 • 9,462
 • 21

Xử chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí - các hệ thống sản xuất phân compost

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí - các hệ thống sản xuất phân compost
...   I -Phương pháp sản xuất: 1- Khái niệm 2- Sơ đồ sản xuất 3- Nhân tố ảnh hưởng II- Các hệ thống sản xuất phân compost 1- Đánh luống (windrow) 1. 1- Hệ thống tĩnh (static windrow) 1. 2- Hệ thống ... thông khí + Tốc độ thông khí + Dự đoán nhu cầu Oxy cần thiết II- Các hệ thống sản xuất phân compost    Những hệ thống sản xuất compost dùng phân làm hai loại: 1- windrow ( đánh luống) 2- in-vessel( ... sản xuất dạng windrow gồm bước:       - Trộn nguyên liệu - Đánh luống bố trí pp làm thoáng khí - Tiến hành trình ủ compost - Sàng lọc hỗn hợp sản phẩm compost - Xử sản phẩm compost -...
 • 27
 • 1,992
 • 2

xử chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí các hệ thống sản xuất phân compost

xử lý chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí các hệ thống sản xuất phân compost
...   I -Phương pháp sản xuất: 1- Khái niệm 2- Sơ đồ sản xuất 3- Nhân tố ảnh hưởng II- Các hệ thống sản xuất phân compost 1- Đánh luống (windrow) 1.1- Hệ thống tĩnh (static windrow) 1.2- Hệ thống ... + Độ Ph + Độ ẩm + Sự thông khí + Tốc độ thông khí + Dự đoán nhu cầu Oxy cần thiết II- Các hệ thống sản xuất phân compost    Những hệ thống sản xuất compost dùng phân làm hai loại: 1- windrow ... I -Phương pháp sản xuất:  2- Sơ đồ sản xuất: Chất thải cân Đổ vào băng tải Chất hc ko lên men Phân loại Các chất vô Qua nam châm phan loại sắt ủ thùng( bể) sàng Nghiền Tái sử Dụng Chôn lấp Phân...
 • 27
 • 1,914
 • 3

CHƯƠNG 8 XỬ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT

CHƯƠNG 8 XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT
... Xử CTR phương pháp nhiệt nhằm mục đích giảm đáng kể thể tích CTR thu hồi lượng nhiệt, thành phần quan trọng hệ thống quản tổng hợp CTR I XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT : Xử ... Quá trình xử CTR phương pháp nhiệt điều kiện hoàn toàn oxy gọi trình nhiệt phân  Xử CTR CTRNH (chất thải y tế, thuốc bảo vệ thực vật, chất thải nhiễm dầu…) phương pháp đốt phương pháp hiệu ... PHÁP NHIỆT : Xử CTR phương pháp nhiệt trình sử dụng nhiệt để chuyển hóa chất thải từ dạng rắn sang dạng khí, lỏng tro đồng thời giải phóng lượng dạng nhiệt Các hệ thống xử CTR nhiệt phân loại...
 • 60
 • 936
 • 0

báo cáo xử chất thải rắn bằng phương pháp cơ học

báo cáo xử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ học
... trường www.themegallery.com Company Logo Sơ đồ phương pháp xử chất thải phương pháp xử chất thải Nhiệt -Cơ Tuyển Hóa học học Tuyển từ Rửa Hóa Nhiệt Đập Nghiền Phân loại , Chọn lọc Trích ... trở lại máy đập Xử chất thải PP học 1.1. 2Phương pháp xử học – nghiền Phương pháp nghiền sử dụng cần thu sản phẩm thải có độ lớn ...
 • 22
 • 1,489
 • 0

Công nghệ xử chất thải rắn bằng phương pháp cơ học và phương pháp nhiệt

Công nghệ xử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ học và phương pháp nhiệt
... DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NHIỆT 21 3.1 Ứng dụng công nghệ xử chất thải rắn phương pháp học 21 3.1.1 Xử chất thải rắn công nghệ ép kiện ... BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NHIỆT 3.1 Ứng dụng công nghệ xử chất thải rắn phương pháp học 3.1.1 Xử chất thải rắn công nghệ ép kiện Phương pháp ép kiện thực sở toàn rác thải tập ... 3.1.2 Xử chất thải rắn công nghệ HYDROMEX 21 3.2 Ứng dụng công nghệ xử chất thải rắn phương pháp nhiệt 22 3.2.1 Công nghệ đốt rác lò đốt 22 3.2.2 Công nghệ xử chất thải nhiệt...
 • 33
 • 2,368
 • 7

Bài thuyết trình xử chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt

Bài thuyết trình xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt
... thống nhiệt phân III.Hệ thống khí hóa IV.Hệ thống thu hồi lượng V Hệ thống kiểm sốt nhiễm mơi trường I KHÁI NIỆM ĐỐT - Quá trình đốt chất thải rắn trình oxy hoá khử chất thải rắn oxy không khí nhiệt ... bay khí gas + cặn rắn - Q trình nhiệt phân q trình thu nhiệt - Để phản ứng xảy phải cấp nhiệt từ bên ngồi ĐỐT NHIỆT PHÂN - Gồm giai đoạn: + Giai đoạn 1: q trình khí hóa, CTR gia nhiệt để tách phần ... Furan, nước tro Chất thải rắn đưa vào lò đốt Các ngun tắc q trình đốt - Nhiệt độ: phải đảm bảo đủ cao để phản ứng xảy nhanh hoàn toàn, không tạo dioxin, đạt hiệu xử tối đa + Nhiệt độ đốt CTNH...
 • 32
 • 1,313
 • 3

XỬ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT CHƯƠNG 3 ppt

XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT CHƯƠNG 3 ppt
... chơn lấp; PP CHÍNH XỬ LÝ CTR • Phương pháp học • Phương pháp nhiệt Phương pháp sinh h Ph há i h học • Phương pháp chơn lấ Ph há hơ lấp XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT Đốt Đố rác cơng ... tính) Ống khói (100 m) Hệ thống xử khí thải Hiệu q ệ xử khí thải ý Chất nhiễm Khí thải Khí sau xử lí Hiệu xử khí thải từ 1 930 đến 1995 Hệ thống xử khí thải Lọc bụi Tháp rửa Khử NOx ... CO (g/t) Hg (g/t) Dioxin (mg TE/t) 30 .000 5 .30 0 1.000 2.000 60.000 3. 200 40 40 150 400 20 0 ,3 XỬ LÝ CTR BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT Á Ệ Giảm thể tích chơn lấp Xử rác nguy hại khó phân hủy sinh học...
 • 57
 • 708
 • 3

Luận văn xử chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí docx

Luận văn xử lý chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí docx
... giàu chất hữu có hệ VSV phong phú, chứa nguyên tố vi lượng có lợi cho đất trồng I -Phương pháp sản xuất:  2- Sơ đồ sản xuất: Chất thải cân Đổ vào băng tải Chất hc ko lên men Phân loại Các chất ... điểm PP ủ thông khí cưỡng    Một khối lượng lớn vật chất hữu ủ nhanh chóng với lao động Kiểm soát mùi cải thiện Chất lượng sản phẩm cuối kiểm soát tốt Chỉ xử tốt cho chất thải có cấu tạo ... windrow) 2- Trong thùng hay trống xoay (in-vessel) I -Phương pháp sản xuất:  1- Khái niệm:   Ủ compost hiểu trình phân hủy sinh học hiếu khí chất thải hữu dễ phân hủy sinh học đến trạng thái ổn...
 • 27
 • 1,320
 • 1

Xử chất thải rắn bằng phương pháp cơ học ppt

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ học ppt
... xốy Cơng nghệ xử hóa - Cơng nghệ xử hóa - sử dụng q trình biến đổi vật lý, hóa học để làm thay đổi tính chất chất thải nhằm mục đích l giảm thiểu khả nguy hại chất thải mơi tr ường Cơng ... ình xử chất thải Biện pháp làm tăng hiệu tái chế xử bước Các cơng nghệ dùng để phân loại, xử học chất thải bao gồm: cắt, nghiền, sàng, tuyển từ, tuyển khí nén… Ví dụ, loại chất thải ... 12/7 vừa qua, hội thảo cơng nghệ xử chất thải rắn, chất thải nguy hại, Cơng ty Entropic Energy (Mỹ) đ ã giới thiệu hệ thống cơng nghệ xử rác l tái chế chất thải rắn sinh hoạt th ành than...
 • 21
 • 718
 • 14

đề tài xử chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt

đề tài  xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt
... cháy: Chất cháy, oxy, nhiệt độ cần thiết II Khái niệm xử CTR nhiệt  Định nghĩa xử CTR phương pháp nhiệt: Xử CTR phương pháp nhiệt q trình sử dụng nhiệt để chuyển hóa chất thải từ dạng rắn ... nước), chất lỏng ( HC lỏng) VII Cơng nghệ nhiệt phân Phản ứng nhiệt phân CTR: Chất thải rắn → Các chất bay khí gas+cặn rắn - Q trình nhiệt phân q trình thu nhiệt - Để phản ứng xảy phải cấp nhiệt ... thải cao Có thể nạp chất thải trực tiếp, khơng cần xử sơ gia nhiệt chất thải u cầu lượng khí dư lớn thất qua khớp nối Lấy tro liên tục mà khơng ảnh hưởng đến q Tổn thất nhiệt đáng kể tro thải...
 • 35
 • 469
 • 0

Đề tài xử chất thải rắn bằng phương pháp cơ học

Đề tài xử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ học
... Là chất thải thể rắn, thải từ trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác Chất thải rắn bao gồm chất thải rắn thong thường chất thải rắn nguy hại Chất thải rắn phát thải rắn ... trạm xử nước thải từ đường ống thoát nước thành phố 2-Phân loại, xử học Đây quy trình xử chất thải Biện pháp khâu ban đầu thiếu làm tăng hiệu tái chế xử bước Ví dụ, loại chất thải ... phải phân loại tiếp nhận Các chất thải rắn chứa chất độc hại (như muối cyanua rắn) cần phải đập thành hạt nhỏ trước hòa tan để xử hóa học Các chất thải hữu dạng rắn có kích thước lớn phải băm...
 • 20
 • 593
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần 1 tổng quan về xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấpxử lý chất thải rắn bằng phương pháp khí hóaxử lý chất thải rắn bằng phương pháp kị khíxử lý chất thải rắn bằng phương pháp kỵ khíxử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ họcxử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốtxử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh họcxử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệtxử lý chất thải rắn bằng phương pháp thiêu đốtxu ly chat thai ran bang phuong phap compostxử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học kỵ khíxử lý chất thải rắn bằng phương pháp biogasxu ly chat thai ran bang phuong phap hoa hocxử lý chất thải rắn bằng phương pháp yếm khíquá trình xử lý chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khíBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015