BCTC HN Q1 2017 37 trang

20170419 BCTC CtyMe Q1 2017

20170419 BCTC CtyMe Q1 2017
... Dong Nai Cho ky k~ toan ill 01/01 /2017 d~n 31103 /2017 BANG CAN DOl KE TOAN T~i 31 thang 03 nlim 2017 (ti~p theo) Mli s6 Thuyet minh NGUON VON 31103 /2017 01101 12017 VND VND 300 A NQ PHA.I TRA 689,480,912,377 ... ph6 Bien Hoa, Cho ky k~ toan tir 01/01 /2017 o~n 31/03 /2017 Tinh D6ng Nai BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T-E: (Theo phuong pluip gidn tiip) Tir 0110112017d~n 31103 /2017 Mil s6 01 CHiTIEU I Liru chuyen ... Bien Hoa, Tinh Dong Nai Cho ky k6 toan tir 01/01 /2017 d6n 31/03 /2017 BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~ (Theophuong pluip gidn tiJp) Tir 0110112017d~n 31103 /2017 ky 50 Ltru chuyen ti~n thufln 60 Ti~n va...
 • 33
 • 34
 • 0

20170425 BCTC HopNhat Q1 2017

20170425 BCTC HopNhat Q1 2017
... BAo cAo KET QuA HO~T BQNG KINH DOANH H...
 • 31
 • 32
 • 0

Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN Q2.2017

Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN Q2.2017
... 73.350.581 73.350.581 - Co philu phi 'hang - C philu Int ddi SS Itrung cb phieu duct mua loi - CO phitu phi thong - Co philu ins ddi 73.350.581 73.350.581 S6 Wong c6 phieu dang Mu hinh - Ca phi& phd ... Sank va pat thew dot clang Wit Ildo afo Nt chfrsh hop nal gift ran MS 26 4; Ph to' -Col N at TOE A - Ititi -: = - TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU Khu ph6 3, phubng Tang Nhan PhO 13, (plan 9, TP.116 ... chfnh hqp that giGa nien de Cm loin vi Tit win A&C ung Ph6 Tong Glom dee Sd G14 CNDKHN kilns roan: 009 9-2 01 3-0 0 8-1 TP He Chi Mirth, nth, 23 thing S nam 2017 BAKER TILLY IN TI RNATIONAL TONG CONG...
 • 60
 • 121
 • 0

Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của công ty di lịch HN Việt nam, thực trạng và giải pháp.doc

Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của công ty di lịch HN Việt nam, thực trạng và giải pháp.doc
... Chơng Thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty du lịch Hà nội 2.1 Khái quát Công ty du lịch - Hà Nội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Thơng mại Du lịch Hà Nội Công ty du lịch Việt ... kinh doanh chơng trình du lịch 1.2.1.1 Doanh thu từ kinh doanh chơng trình du lịch Chỉ tiêu không phản ánh kết kinh doanh chuyến du lịch công ty mà dùng để xem xét loại chơng trình du lịch doanh ... Những lý luận hiệu kinh doanh doanh nghiệp lữ hành Chơng : Thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty du lịch - Hà Nội Chơng : Những giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty du lịch - Hà Nội Mục...
 • 79
 • 698
 • 7

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ Phần ĐT&XD Bảo Quân (37 trang)

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ Phần ĐT&XD Bảo Quân (37 trang)
... 2000D858 Phần thứ hai: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công ty Cổ Phần ĐT&XD Bảo Quân Phần thứ ba: Một số nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ... -Hình thức sổ kế toán công ty áp dụng là: Nhật ký chung II.Tình hình thực tế tổ chức kế toán NVL công ty Cổ phần ĐT&XD Bảo Quân: Phân loại nguyên vật liệu công ty Cổ phần ĐT&XD Bảo Quân: Để tiến ... công ty Cổ phần đT&xd bảo quân Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu 11 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thuý Nga 2000D858 I tổng quan công ty cổ phần ĐT&XD bảo quân: 1.Quá trình hình thành phát triển công...
 • 37
 • 319
 • 0

Bài tiểu luận Lý thuyết xã hội học (37 trang

Bài tiểu luận Lý thuyết xã hội học (37 trang
... chủ đề mạng hội nhiều hạn chế đặc biệt công trình nghiên cứu góc độ khoa học hội Dưới số tài liệu thu thập từ hội thảo khoa học, nghiên cứu mang tính quy mô góc độ khoa học hội số nghiên ... cảm ơn giúp đỡ quý Thầy Cô khoa hội học – Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn, Đại học Mở Tp HCM giúp đỡ nhiệt tình trình tìm tài liệu • Người thực khóa luận muốn gởi lời cảm ơn đến cô ... Phan Thị Mai Lan “Tìm hiểu cộng đồng blog môi trường hội hóa học sinh phổ thông trung học Luận văn tốt nghiệp năm 2008, Đại học Khoa học hội Nhân văn TP.HCM Về nội dung, tác giả tập trung...
 • 181
 • 1,166
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ