11.Dự thảo Điều lệ mới.

Dự thảo điều lệ câu lạc bộ quý đôn tại ba lan

Dự thảo điều lệ câu lạc bộ Lê quý đôn tại ba lan
... luật Ban Thường vụ CLB định Trường hợp vi phạm pháp luật bị quan pháp luật nhà nước Ba Lan Việt Nam xử lí theo quy định pháp luật Chương V Điều 11 Điều khoản thi hành Điều lệ gồm Chương, 11 Điều ... quy định Lập giải thưởng Quý Đôn năm lần cho tài trẻ Luật trao giải thưởng Ban Thường vụ CLB quy định Điều 10 Kỉ luật Thành viên tổ chức CLB vi phạm nghiêm trọng Điều lệ CLB bị thi hành kỷ luật ... quan đến nội dung kiểm tra Ban Thường vụ CLB đồng ý; − Ban Kiểm tra có chương trình hoạt động riêng hoạt động theo đề nghị Chủ tịch định Ban Thường vụ Chủ tịch Câu Lạc Bộ Ban Chấp hành bầu ra; Chủ...
 • 5
 • 760
 • 0

Mẫu dự thảo điều lệ hội

Mẫu dự thảo điều lệ hội
... Chương ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 24 Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ Điều 25 Hiệu lực thi hành Điều lệ gồm … chương, … điều thông qua đại hội … nhiệm kỳ …., ngày … tháng … năm … … Điều lệ có hiệu ... TÀI CHÍNH Điều 19 Các nguồn tài sản, tài Điều 20 Quản lý, sử dụng tài sản, tài Điều 21 Phương thức giải tài sản, tài hội giải thể Chương KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM Điều 22 Khen thưởng Điều 23 Xử...
 • 2
 • 701
 • 2

MẪU DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

MẪU DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
... đồng thành viên công ty hoàn lại ĐIỀU 12 ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 12. 1 Cuộc họp Hội đồng thành viên tiến hành có số thành viên dự họp đại diện 75% vốn điều lệ; [hoặc tỷ lệ ... 22 .2 Điều thành viên có quyền chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên khác người khác thành viên ĐIỀU 24 CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP Trừ trường hợp quy định khoản 25 .6 Điều 25 Điều lệ này, thành ... thành viên tổ chức; đ) Số ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên 6.3 Sổ đăng ký thành viên lưu giữ trụ sở công ty ĐIỀU QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY 7.1 Thành viên Công ty...
 • 12
 • 3,163
 • 38

Dự thảo điều lệ công ty cổ phần

Dự thảo điều lệ công ty cổ phần
... ti a ca cụng ty v c ụng ca cụng ty; c) Trung thnh vi li ớch ca cụng ty v c ụng ca cụng ty; khụng s dng thụng tin, quyt, c hi kinh doanh ca cụng ty, lm dng a v, chc v v ti sn ca cụng ty t li hoc ... ký tng trang cấu tổ chức quản lý công ty iu 25 : C cu t chc qun lý cụng ty c phn: Cụng ty c phn cú i hi ng c ụng, Hi ng qun tr v Giỏm c hoc Tng giỏm c; i vi cụng ty c phn cú trờn mi mt c ụng l ... phn ca cụng ty phi cú Ban kim soỏt iu 26: Ngời đại diện theo pháp luật công ty: Ch tch Hi ng qun tr hoc Giỏm c hoc Tng giỏm c l ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty c quy nh ti iu l cụng ty Ngi i...
 • 57
 • 688
 • 1

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC TOÀN CẦU

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC TOÀN CẦU
... loại cổ phần 4/36 Công ty cổ phần phổ thông Người sở hữu cổ phần phổ thông cổ đông phổ thông Cổ phần phổ thông công ty chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi Điều 8: Cổ phiếu Cổ phiếu chứng công ty cổ ... Số cổ phần, loại cổ phần: 180.000 cổ phần phổ thông có mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng /cổ phần Công ty cổ phần ưu đãi Điều 4: Cơ cấu phương thức huy động vốn a Tỷ lệ góp vốn cổ đông sáng lập Công ... nghĩa vụ cổ đông quy định Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần Yêu cầu phải văn bản, nêu rõ tên, địa cổ đông, số lượng cổ phần loại, giá dự định bán, lý yêu cầu công ty mua...
 • 36
 • 830
 • 23

Bài soạn Dự thảo điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm 2012

Bài soạn Dự thảo điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm 2012
... hạng: Theo Điều Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 Giải thưởng: giải nhất, giải nhì, giải ba cho nội dung thi Điều 17 MÔN KARATEDO 1- Đối tượng: Theo quy định mục 2, Điều – Chương ... Theo Điều - Chương I Khen thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho hạng cân ĐIỀU 25 MÔN ĐẨY GẬY Đối tượng dự thi lứa tuổi: Theo qui định mục 2, Điều 4, Chương I Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng ... ban hành năm 2009 Cách tính điểm xếp hạng: Theo Điều 7của Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 Khen thưởng: Ban tổ chức trao giải nhất, nhì đồng hạng ba cho hạng cân Điều 26...
 • 38
 • 550
 • 0

Tài liệu Dự thảo điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm 2012

Tài liệu Dự thảo điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm 2012
... hạng: Theo Điều Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 Giải thưởng: giải nhất, giải nhì, giải ba cho nội dung thi Điều 17 MÔN KARATEDO 1- Đối tượng: Theo quy định mục 2, Điều – Chương ... Theo Điều - Chương I Khen thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho hạng cân ĐIỀU 25 MÔN ĐẨY GẬY Đối tượng dự thi lứa tuổi: Theo qui định mục 2, Điều 4, Chương I Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng ... ban hành năm 2009 Cách tính điểm xếp hạng: Theo Điều 7của Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 Khen thưởng: Ban tổ chức trao giải nhất, nhì đồng hạng ba cho hạng cân Điều 26...
 • 38
 • 504
 • 0

Bài giảng Dự thảo điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm 2012

Bài giảng Dự thảo điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm 2012
... hạng: Theo Điều Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 Giải thưởng: giải nhất, giải nhì, giải ba cho nội dung thi Điều 17 MÔN KARATEDO 1- Đối tượng: Theo quy định mục 2, Điều – Chương ... Theo Điều - Chương I Khen thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho hạng cân ĐIỀU 25 MÔN ĐẨY GẬY Đối tượng dự thi lứa tuổi: Theo qui định mục 2, Điều 4, Chương I Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng ... ban hành năm 2009 Cách tính điểm xếp hạng: Theo Điều 7của Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 Khen thưởng: Ban tổ chức trao giải nhất, nhì đồng hạng ba cho hạng cân Điều 26...
 • 38
 • 482
 • 0

Bài giảng DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Bài giảng DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC
... chia, tách trường tiểu học Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học để thành lập trường tiểu học thực theo quy định Điều 11 Điều lệ Điều 13 Đình hoạt động giáo dục tiểu học Trường tiểu học, sở ... không học nhà trường, lớp dành cho trẻ khuyết tật Điều Tên trường, biển tên trường Tên trường quy định sau: trường tiểu học tên riêng trường, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học tên riêng trường ... định Điều lệ Quy chế tổ chức hoạt đông trường phổ thông dân tộc bán trú Tổ chức hoạt động lớp tiểu học trường phổ thông có nhiều cấp học thực quy định Điều lệ Điều lệ trường trung học sở, trường...
 • 23
 • 445
 • 0

Tài liệu Dự thảo điều lệ công ty cổ phần ppt

Tài liệu Dự thảo điều lệ công ty cổ phần ppt
... ti a ca cụng ty v c ụng ca cụng ty; c) Trung thnh vi li ớch ca cụng ty v c ụng ca cụng ty; khụng s dng thụng tin, quyt, c hi kinh doanh ca cụng ty, lm dng a v, chc v v ti sn ca cụng ty t li hoc ... ký tng trang cấu tổ chức quản lý công ty iu 25: C cu t chc qun lý cụng ty c phn: Cụng ty c phn cú i hi ng c ụng, Hi ng qun tr v Giỏm c hoc Tng giỏm c; i vi cụng ty c phn cú trờn mi mt c ụng l cỏ ... ca cụng ty phi cú Ban kim soỏt iu 26: Ng-ời đại diện theo pháp luật công ty: Ch tch Hi ng qun tr hoc Giỏm c hoc Tng giỏm c l ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty c quy nh ti iu l cụng ty Ngi i...
 • 57
 • 359
 • 1

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU - DỰ THẢO ĐIỀU LỆ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG docx

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU - DỰ THẢO ĐIỀU LỆ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG docx
... – Vũng Tàu thành Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Rịa Vũng Tàu Điều lệ sở pháp lý cho việc tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Rịa Vũng Tàu ... thuộc Công ty Tên pháp nhân Công ty tiếng Việt là: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Rịa Vũng ... CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Rịa Vũng Tàu 34 PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG...
 • 35
 • 454
 • 0

Tài liệu Dự thảo điều lệ công ty TNHH một thành viên pdf

Tài liệu Dự thảo điều lệ công ty TNHH một thành viên pdf
... qua có nửa số thành viên dự họp chấp thuận Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng phần toàn vốn điều lệ công ty phải ba phần tư số thành viên dự họp chấp thuận ... công ty tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định Điều lệ công ty ĐIỀU 14: NGHĨA VỤ CỦA (THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN), CHỦ TỊCH CÔNG TY, GIÁM ĐỐC HOẶC TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KIỂM SOÁT VIÊN Nghĩa vụ (thành ... chỉnh điều lệ ĐIỀU 27: SỬA ĐỔI BỔ SUNG Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo định chủ sở hữu Công ty ĐIỀU 28: HIỆU LỰC Điều lệ lập thành chương, 28 điều Công ty thông qua ngày tháng năm Điều lệ có...
 • 19
 • 631
 • 2

Tài liệu Dự thảo điều lệ pdf

Tài liệu Dự thảo điều lệ pdf
... (47) Không trái với quy định Khoản 13.6, Điều 13 Điều lệ 18/19 Điều 26: Hiệu lực Điều lệ Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày toàn thể thành viên Công ty thông qua Điều 27: Các liên quan khác Những vấn ... nêu Điều lệ Luật Doanh nghiệp 2005 văn pháp luật liên quan khác điều chỉnh Điều 28: Điều khoản cuối 28.1 Bản điều lệ toàn thể thành viên Công ty xem xét chương, điều ký tên chấp thuận 28.2 Bản điều ... vốn góp Điều 9: Cách thức tăng, giảm vốn Điều lệ 9.1 Theo định Hội đồng thành viên, Công ty tăng vốn điều lệ hình thức sau đây: a) Tăng vốn góp thành viên; b) Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương...
 • 19
 • 239
 • 0

một số nội dung dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cung ứng suất ăn nội bài

một số nội dung dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cung ứng suất ăn nội bài
... quan bán cổ phiếu Doanh nghiệp tự bán III Một số nội dung dự thảo điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần cung ứng suất ăn Nội Bài Tổ chức Đảng tổ chức trị - x ã hội Công ty cổ phần - Tổ chức Đảng ... quan bán cổ phiếu 22 III Một số nội dung dự thảo điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần cung ứng suất ăn Nội Bài 22 Tổ chức Đảng tổ chức trị - xã hội Công ty cổ phần ... công ty cổ phần để chia cho cổ đông 1.7 Cổ phần chi phối Nhà nớc Là loại cổ phần đáp ứng hai điều kiện sau: - Cổ phần Nhà nớc chiếm 50% tổng số cổ phần công ty - Cổ phần Nhà nớc gấp lần cổ phần cổ...
 • 35
 • 418
 • 0

Mẫu dự thảo điều lệ công ty hai thành viên trở lên pot

Mẫu dự thảo điều lệ công ty hai thành viên trở lên pot
... họ vốn điều lệ công ty thành viên thoả thuận khác Trường hợp tăng vốn điều lệ việc tiếp nhận thêm thành viên phải trí thành viên 27.3 Theo định Hội đồng thành viên, công ty giảm vốn điều lệ hình ... quyền Hội đồng thành viên; k) Trường hợp công ty thành viên sở hữu 75% vốn điều lệ [và Điều lệ công ty không quy định tỷ lệ khác nhỏ theo quy định điểm i khoản 7.1 Điều này] thành viên thiểu số ... đồng thành viên công ty hoàn lại ĐIỀU 12 ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 12.1 Cuộc họp Hội đồng thành viên tiến hành có số thành viên dự họp đại diện 75% vốn điều lệ; [hoặc tỷ lệ...
 • 17
 • 465
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ