1. Thong bao so 422 ngay 28 3 2017 cua TCTy

Thông tư 140 2013 TT-BTC thông tư sửa đổi, bổ sung thôngsố 34 2013 TT-BTC ngày 28 3 2013 của bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Thông tư 140 2013 TT-BTC thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 34 2013 TT-BTC ngày 28 3 2013 của bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
... lệ phí trước bạ đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo mức thu 2% Điều Bổ sung thêm nội dung vào cuối khoản 3, Điều Thông số 34 /20 13/ TT-BTC ngày 28/ 3 /20 13 sau: Riêng loại xe ô tô biển số ngoại ... www.luatminhgia.com.vn Điều Bổ sung thêm nội dung vào cuối khoản 2, Điều Thông số 34 /20 13/ TT-BTC ngày 28/ 3 /20 13 sau: Đối với loại xe ô tô biển số ngoại giao, biển số nước biển số quốc tế tổ chức, ... định thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định Điều 3, Thông số 34 /20 13/ TT-BTC Đối với loại xe ô tô biển số nước mà chủ xe người nước (không thuộc đối ng quy định Khoản Điều Nghị...
 • 3
 • 58
 • 0

TT12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT hành Điều lệ trường tTHCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

TT12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT hành Điều lệ trường tTHCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
... thành lập trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với trường THCS trường phổ thông nhiều cấp học cấp học cao THCS) cấp tỉnh (đối với trường THPT trường phổ thông nhiều cấp học cấp ... (đối với trường THCS trường phổ thông nhiều cấp học cấp học cao THCS), sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thông nhiều cấp học cấp học cao THPT) Điều 15 Lớp, tổ học sinh ... với trường THCS trường phổ thông nhiều cấp học cấp học cao THCS), sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thông nhiều cấp học cấp học cao THPT) tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều...
 • 25
 • 254
 • 0

TT12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của BGD&ĐT Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

TT12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của BGD&ĐT Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
... thành lập trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với trường THCS trường phổ thông nhiều cấp học cấp học cao THCS) cấp tỉnh (đối với trường THPT trường phổ thông nhiều cấp học cấp ... (đối với trường THCS trường phổ thông nhiều cấp học cấp học cao THCS), sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thông nhiều cấp học cấp học cao THPT) Điều 15 Lớp, tổ học sinh ... với trường THCS trường phổ thông nhiều cấp học cấp học cao THCS), sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thông nhiều cấp học cấp học cao THPT) tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều...
 • 25
 • 511
 • 2

Một vài kinh nghiệm chỉ đạo đổi mới trong việc thực hiện đánh giá học sinh theo thôngsố 302014BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của bộ giáo dục và đào tạo

Một vài kinh nghiệm chỉ đạo đổi mới trong việc thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư số 302014BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của bộ giáo dục và đào tạo
... phần thực mục tiêu giáo dục tiểu học Công đổi giáo dục, đổi phương pháp dạy học, việc đổi cách quản lý, đạo, đổi cách đánh giá học sinh Việc đổi cách đánh giá học sinh sát với tình hình thực ... nghĩa Một đổi giáo dục đổi cách đánh giá học sinh Tiểu học Từ giáo viên bước đổi phương pháp dạy học, nội dung dạy học, kỹ thuật đánh giá nhận xét học sinh cách phù hợp Việc đổi đánh giá học sinh ... dạy học, đảm bảo cho giáo viên trao đổi, chia sẻ học tập kinh nghiệm lẫn Tác động thực tế đến giáo viên làm thay đổi thực tế việc đổi việc đánh giá học sinh tiểu học Giáo viên hiểu rõ nội dung đổi...
 • 28
 • 203
 • 0

Thôngsố 12/2011/BGDĐT ngày 28.3.2011 v/v Ban hành Điều lệ Trường Trung học

Thông tư số 12/2011/BGDĐT ngày 28.3.2011 v/v Ban hành Điều lệ Trường Trung học
... sau: Trường trung học sở (hoặc: trung học phổ thông; tiểu học trung học sở; trung học sở trung học phổ thông; tiểu học, trung học sở trung học phổ thông; trung học phổ thông chuyên) + tên riêng trường ... tạo ban hành Điều Nội quy trường trung học Các trường trung học quy định Điều lệ quy chế, điều lệ quy định Điều Điều lệ (đối với trường trung học có cấp tiểu học, trường trung học chuyên biệt, trường ... nhiều cấp học gồm: a) Trường tiểu học trung học sở; b) Trường trung học sở trung học phổ thông; c) Trường tiểu học, trung học sở trung học phổ thông Các trường chuyên biệt gồm: a) Trường phổ thông...
 • 25
 • 487
 • 4

Điều lệ trường trung học ( bản chình thức ) Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011

Điều lệ trường trung học ( bản chình thức ) Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011
... sau: Trường trung học sở (hoặc: trung học phổ thông; tiểu học trung học sở; trung học sở trung học phổ thông; tiểu học, trung học sở trung học phổ thông; trung học phổ thông chuyên) + tên riêng trường ... nhiều cấp học gồm: a) Trường tiểu học trung học sở; b) Trường trung học sở trung học phổ thông; c) Trường tiểu học, trung học sở trung học phổ thông Các trường chuyên biệt gồm: a) Trường phổ thông ... học có cấp tiểu học phải tuân theo quy định Điều lệ Điều lệ trường tiểu học Các trường trung học chuyên biệt, trường trung học thục quy định Điều Điều lệ tuân theo quy định Điều lệ quy chế tổ...
 • 24
 • 315
 • 1

Bài soạn Thông báo số 1 về thi NVSP trẻ - 2011

Bài soạn Thông báo số 1 về thi NVSP trẻ - 2011
... 4 Thi tiết dạy : - Nội dung theo công văn số 13 02/KH-LT ngày 02 .12 .2 010 Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng việc “ Kế hoạch Hội thi nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trẻ năm học 10 10 – 2 011 - Thời ... giáo viên trẻ năm học 10 10 – 2 011 - Thời gian thi : từ 21. 02.2 011 đến 27.02.2 011 - Tất giáo viên tham gia thi (vòng 3) có mặt lúc ngày 21. 02.2 011 Hội trường Sở Giáo dục Đào tạo để dự khai mạc...
 • 2
 • 243
 • 0

Bài soạn Thông báo số 1 về thi NVSP trẻ - 2011

Bài soạn Thông báo số 1 về thi NVSP trẻ - 2011
... 4 Thi tiết dạy : - Nội dung theo công văn số 13 02/KH-LT ngày 02 .12 .2 010 Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng việc “ Kế hoạch Hội thi nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trẻ năm học 10 10 – 2 011 - Thời ... giáo viên trẻ năm học 10 10 – 2 011 - Thời gian thi : từ 21. 02.2 011 đến 27.02.2 011 - Tất giáo viên tham gia thi (vòng 3) có mặt lúc ngày 21. 02.2 011 Hội trường Sở Giáo dục Đào tạo để dự khai mạc...
 • 2
 • 226
 • 0

Bài soạn Thông báo số 1 về thi NVSP trẻ - 2011

Bài soạn Thông báo số 1 về thi NVSP trẻ - 2011
... 4 Thi tiết dạy : - Nội dung theo công văn số 13 02/KH-LT ngày 02 .12 .2 010 Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng việc “ Kế hoạch Hội thi nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trẻ năm học 10 10 – 2 011 - Thời ... giáo viên trẻ năm học 10 10 – 2 011 - Thời gian thi : từ 21. 02.2 011 đến 27.02.2 011 - Tất giáo viên tham gia thi (vòng 3) có mặt lúc ngày 21. 02.2 011 Hội trường Sở Giáo dục Đào tạo để dự khai mạc...
 • 2
 • 265
 • 0

Thông báo số 1 về Hội thảo Giáo dục biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm từ các nước châu Âu và Việt Nam

Thông báo số 1 về Hội thảo Giáo dục biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm từ các nước châu Âu và Việt Nam
...  Tăng cường hợp tác khoa học giáo dục để ứng phó với biến đổi khí hậu,  Giáo dục biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm giới Việt Nam Đối tượng tham gia hội thảo:  Cán giảng dạy, học viên cao ... cứu, giảng dạy quản lí giáo dục trường cao đẳng đại học sư phạm, giáo viên trường phổ thông,  Đại diện tổ chức phi phủ (NGO) có quan tâm tiến hành hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu Thể lệ tham ... tham dự Hội thảo: Các tổ chức cá nhân mong muốn tham dự hội thảo cần gửi đến cho Ban tổ chức đăng kí (theo mẫu gửi kèm theo Thông báo này) theo đường Email bưu điện trước ngày 18 tháng năm 2 010 ...
 • 2
 • 394
 • 2

Thông báo số 1 về Hội thảo-Tập huấn Pattern Lab: Công cụ của giáo dục biến đổi

Thông báo số 1 về Hội thảo-Tập huấn Pattern Lab: Công cụ của giáo dục biến đổi
... quan đến Giáo dục biến đổi khí hậu GDPTBV ngành giáo dục Phương pháp làm việc Hội thảo:  Trình bày báo cáo chuyên gia GDPTBV  Thảo luận, trao đổi ý kiến chuyên gia người tham gia hội thảo  ... ngày 15 tháng năm 2 010 Báo cáo hoạt động GDPTBV: Các đại biểu tham dự hội thảo cần gửi đến Ban tổ chức trình bày ngắn gọn kinh nghiệm trải nghiệm thân Giáo dục biến đổi khí hậu GDPTBV (Giáo dục ... (Giáo dục môi trường, Giáo dục giá trị, Giáo dục tăng cường hiểu biết quốc tế ) theo câu hỏi gợi ý Ban tổ chức hoàn thành số công việc chuẩn bị cần thiết trước diễn hội thảo-tập huấn Bản trình bày...
 • 2
 • 238
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ