24 BCTC Cty me 2015 kiem toan VNSTEEL

Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán BCTC do Cty cổ phần Kiểm toán và Định giá VN thực hiện

Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán BCTC do Cty cổ phần Kiểm toán và Định giá VN thực hiện
... Nhâm Kiểm toán 42A Kiểm toán khoản dự phòng Công ty cổ phần Kiểm toán Định giá Việt Nam Phần một: lí luận kiểm toán khoản dự phòng kiểm toán Báo cáo tài I .Các khoản dự phòng với vấn đề kiểm toán ... Kiểm toán 42A 44 Kiểm toán khoản dự phòng Công ty cổ phần Kiểm toán Định giá Việt Nam Bùi Linh Nhâm Kiểm toán 42A 45 Kiểm toán khoản dự phòng Công ty cổ phần Kiểm toán Định giá Việt Nam Quy ... hai: Thực trạng kiểm toán khoản dự phòng kiểm toán Báo cáo tài Công ty cổ phần Kiểm toán Định giá Việt Nam thực I.Khái quát Công ty cổ phần Kiểm toán Định giá Việt Nam Công ty cổ phần Kiểm toán Định...
 • 101
 • 413
 • 2

Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện

Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện
... 2: Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán báo cáo tài Công ty Cổ phần Kiểm toán T vấn Tài Kế toán thực Phần 3: Một số kiến nghị lập kế hoạch kiểm toán Công ty Cổ phần Kiểm toán T vấn ... Anh 27 Kiểm toán 44 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân Phần 2: Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán Kiểm toán báo cáo tài công ty Cổ phần Kiểm toán T vấn Tài Kế toán thực ... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân Công ty Cổ phần Kiểm toán T vấn Tài Kế toán thực hiện" gồm nội dung sau: Phần 1: Lý luận chung kế hoạch kiểm toán kiểm toán báo cáo tài Phần...
 • 96
 • 634
 • 1

Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện

Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện
... kể kế hoạch chơng trình kiểm toán cần phải đợc ghi rõ hồ sơ kiểm toán Phần II Thực trạng lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài Công ty Cổ phần Kiểm toán T vấn Thăng Long 2.1 Công ty Cổ phần Kiểm toán ... Bên B 2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể Sau ký kết hợp đồng kiểm toán, kiểm toán viên tiến hành lập kế hoạch kiểm toán tổng thể Kế hoạch kiểm toán tổng thể đợc lập trởng nhóm kiểm toán ngời ... đề thực tập tốt nghiệp Phần Những vấn đề lý luận lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán báo cáo tài 1.1 Kế hoạch kiểm toán kiểm toán báo cáo tài 1.1.1 Kiểm toán báo cáo tài Thuật ngữ kiểm toán thực...
 • 82
 • 332
 • 1

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục CPSX trong BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán & Định giá VN ( VAE)

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục CPSX trong BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán & Định giá VN ( VAE)
... khoản mục Kiểm toán khoản mục CPSX kiểm toán Báo cáo tài thờng hớng tới mục tiêu đặc thù sau ( Bảng 1.2) Bảng 1.2: Mục tiêu kiểm toán CPSX kiểm toán BCTC Mục tiêu kiểm toán Mục tiêu hợp lý chung Khoản ... kết kinh doanh Vì vậy, khoản mục chi phí sản xuất đợc đánh giá trọng yếu trình kiểm toán 14 II Mục tiêu trình tự kiểm toán khoản mục CPSX kiểm toán Báo cáo tài Mục tiêu kiểm toán khoản mục chi ... điểm kiểm toán khoản mục CPSX kiểm toán Báo cáo tài Là phần hành quan trọng kiểm toán BCTC, kiểm toán CPSX vừa mang đặc điểm chung kiểm toán Báo cáo tài chính, vừa mang đặc điểm riêng kiểm toán khoản...
 • 122
 • 220
 • 0

Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC tại Cty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (2)

Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC tại Cty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (2)
... lơng nhân viên Báo cáo tài công ty cổ phần Kiểm toán t vấn thực 2.2 kiểm toán chu trình tiền lơng nhân viên kiểm toán báo cáo tài công ty cổ phần kiểm toán t vấn thực Chu trình tiền lơng nhân viên ... này, kiểm toán báo cáo tài thờng bao gồm phần hành Kiểm toán chu trình bán hàng- tiêu thụ Kiểm toán chu trình tiền mặt Kiểm toán chu trình mua hàng- trả tiền Kiểm toán chu trình tiền lơng nhân ... quan hệ chu trình kiểm toán đợc Tiền Huy độnghoàn trả Mua hàng -hoàn trả Bán hàng thu tiền Tiền lương nhân viên Kiểm toán chu trình tiền lơng nhân viên kiểm toán Báo cáo tài Hành tồn kho 14 Chuyên...
 • 82
 • 493
 • 9

Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC tại Cty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn

Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC tại Cty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn
... Quy trình sản xuất bột giặt Chu n bị NVL định mức, nghiền Chu n bị nồi đun Cho Na tri tri poly photphat vào Cho Nat trium vào nồi Cho dung dịch AS vào nồi Cho Sôđa vào, Canxi cacbonat Cho LAS vào ... Đức Giang Quy trình công nghệ sản xuất Công ty Sơ đồ 3: Quy trình công nghệ sản xuất kem giặt Chu n bị NVL định mức, nghiền Chu n bị nồi Cho Natri tripolyphotphat vào Cho Nattrium vào nồi Cho dung ... động chung phòng Bộ phận kế toán tiền lơng Bộ phận kế toán nguyên vật liệu Bộ phận kế toán tà sản cố định Bộ phận kế toán xuất nhập 1.3.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Quy trình công nghệ sản xuất...
 • 78
 • 335
 • 2

bctc cong ty me da kiem toan nam 2011

bctc cong ty me da kiem toan nam 2011
... Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty liờn kt Cụng ty liờn kt Cụng ty TNHH c Long Dung Qut Chung c ụng ... Cụng ty CP in c Long T Nung Lt Cụng ty CP c Long Tõy Nguyờn Cụng ty CP T Xõy dng Giao Thụng Gia Lai Mi quan h Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ty Cụng ... ca Cụng ty CP Tp on c Long Gia Lai vo cỏc Cụng ty nh sau: Vn iu l ca cỏc Cụng ty TT Tờn Cụng ty VND Trong ú: Cụng ty m cam kt gúp: T l Vn cam kt gúp Vn gúp thc t ca Cụng ty m n 31/12 /2011 % VND...
 • 37
 • 55
 • 0

BCTC Cty me quy 3 2015

BCTC Cty me quy 3 2015
... N g ngin h^• 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 9 32 0 32 2 1^ 53, 725,647.041 217 .36 1.880,179 2.027, 030 .840 8,844,059.274 34 ,740.159.268 145.457,165,501 8. 434 ,39 3,725 933 .428,822.597 3, 432 . 135 .657 1.079.788.196,982 ... 121 ^36 , 133 . 531 U24 .36 0.207 20,787.079.4 53 19.748.754.775 62,186.610 .37 3 |],027,190. 436 842.000,542.70! I .37 7.5 23_ 304 33 0 33 8 66,082,480.280 66.0S2.4S0J80 234 36,677.080 23, 336 .677.080 400 136 4,42 535 3,178 ... 13. 077.286.119 195X47X35.751 717X19X95,7 43 31.021.909.755 9.208. 739 ,475 131 .476.479.740 179. 53 7.15 3. S0] 37 ,779,270.209 110,797, 431 X66 25,4 83, 730 .414 439 X96. 434 ,36 3 96 ,37 7.947.915 S3.599 .30 J,940 51 70,879.847X01...
 • 19
 • 30
 • 0

Kiểm toán khoản mục chi phí sx trong kế toán báo cáo tài chính do cty cổ phần kiểm toán và định giá VN thực hiện.doc

Kiểm toán khoản mục chi phí sx trong kế toán báo cáo tài chính do cty cổ phần kiểm toán và định giá VN thực hiện.doc
... kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kiểm toán Báo cáo tàI I kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kiểm toán Báo cáo tàI Đặc điểm chi phí sản xuất tác động đến kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất ... đạt đợc mục tiêu kiểm toán khách hàng Đặc điểm kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kiểm toán báo cáo tài Kiểm toán báo cáo tài phận hệ thống kiểm toán nói chung Kiểm toán báo cáo tài đợc định nghĩa ... chung kiểm toán báo cáo tài chính, vừa mang đặc điểm riêng kiểm toán khoản mục Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất mang đặc điểm chung kiểm toán báo cáo tài Về chức năng: Kiểm toán khoản mục chi...
 • 98
 • 1,171
 • 8

Hoàn thiện kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC – Chi nhánh Hà Nội thực hiện.DOC

Hoàn thiện kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC – Chi nhánh Hà Nội thực hiện.DOC
... CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC - CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN 2.1 Thực trạng áp dụng kiểm toán TSCĐ kiểm toán BCTC Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC - Chi nhánh Nội thực khách hàng ... HÀ NỘI 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC 1.1.1 Tổng quan lịch sử hình thành phát triển Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC Công ty kiểm toán dịch vụ tin ... AISC) 2.1.2 Thực kiểm toán TSCĐ khấu hao TSCĐ Công ty ABC Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC - Chi nhánh Nội thực 2.1.2.1 Thực thử nghiệm kiểm soát Tìm hiểu HTKSNB Công ty khách hàng TSCĐ...
 • 90
 • 376
 • 2

Hoàn thiện kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC – Chi nhánh Hà Nội thực hiện.DOC

Hoàn thiện kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC – Chi nhánh Hà Nội thực hiện.DOC
... dịch vụ tin học AISC - Chi nhánh Nội thực Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán TSCĐ kiểm toán Báo cáo tài Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC Chi nhánh Nội thực ... 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC - CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN 18 2.1 Thực trạng áp dụng kiểm toán TSCĐ kiểm toán BCTC Công ... triển Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC 1.1.1 Tổng quan lịch sử hình thành phát triển Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC Công ty kiểm toán dịch vụ tin học (AISC) doanh nghiệp nhà nước...
 • 91
 • 295
 • 0

Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty Kiểm toán Việt Nam.DOC

Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty Kiểm toán Việt Nam.DOC
... dụng đánh giá trọng yếu rủi ro giai đoạn thực kiểm toán 4.1)Vận dụng đánh giá trọng yếu: Tính trọng yếu rủi ro kiểm toán đợc đánh giá thể việc lập kế hoạch kiểm toán giai đoạn trớc Trong giai đoạn ... lợng công tác kiểm toán qua đề tài: "Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu rủi ro giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC Công ty Kiểm toán Việt Nam" Bài viết bao gồm ba nội dung chính: Kiểm toán ... dụng đánh giá trọng yếu rủi ro công tác kiểm toán Trọng yếu rủi ro hai khái niệm quan trọng việc thực kiểm toán, tơng đối trừu tợng Đánh giá trọng yếu rủi ro sở để kiểm toán viên xây dựng kế hoạch...
 • 79
 • 606
 • 6

Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thực hiện

Kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thực hiện
... sở lý luận kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền quy trình kiểm toán Báo cảo tài Chơng II: Thực tế kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền kiểm toán Báo cảo tài Công ty kiểm toán AISC thực Chơng ... đủ chứng kiểm toán Thông thờng, kiểm toán thực qua bớc sau: + Chu n bị kiểm toán + Thực kiểm toán + Kết thúc kiểm toán Trong trình kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền, quy trình kiểm toán không ... cáo kiểm toán từ chối cho ý kiến Chơng 2: Thực trạng kiểm toán chu trình Bán hàng- thu tiền kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán AISC thực 35 I Đặc điểm công ty kiểm toán dịch vụ tin học Lịch...
 • 99
 • 675
 • 6

Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế

Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế
... hàng tồn kho ( bng ph lc ) II thực trạng Kiểm toán chu trình hàng tồn kho Kiểm toán báo cáo tài Công ty cổ phần kiểm toán - T vấn thuế thực Lập kế hoạch Kiểm toán chu trình hàng tồn kho 1.1 Chu n ... mà Kiểm toán viên định mục tiêu Kiểm toán cụ thể II: NộI DUNG KIểM TOáN CHU TRìNH hàng tồn kho TRONG KIểM TOáN BáO CáO TàI CHíNh Các phơng pháp tiếp cận Kiểm toán chu trình hàng tồn kho Chu trình ... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHầN CƠ Sở Lý LUậN CủA KIểM TOáN chu trình hàng tồn kho TRONG KIểM TOáN BáO CáO TàI CHíNH I - CHU TRìNH hàng tồn kho VớI VấN Đề KIểM TOáN Bản chất chức chu trình...
 • 96
 • 331
 • 0

Lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại C.ty Kiểm toán Việt Nam

Lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại C.ty Kiểm toán Việt Nam
... hoá dầu Kế toán trởng Phó phòng kế toán Kế toán tổng hợp văn phòng Phòng kế toán CNDH Cần Thơ Kế toán bán hàng Phòng kế toán XNDN Hà Nội Kế toán toán Kế toán tổng hợp toàn công ty Phòng kế toán ... tác kế toán cán kế toán mà biên chế cho phù hợp với khối lợng công tác kế toán chi nhánh, xí nghiệp dầu nhờn Trởng phòng kế toán phân công việc kế toán cụ thể cho cán kế toán 43 Sơ đồ máy kế toán ... phiếu kế toán đợc cán kế toán cập nhật định khoản vào phần hạch toán kế toán máy vi tính, phần mềm hệ thống kế toán tập hợp vào bảng kê, nhật ký chứng từ báo cáo kế toán theo chế độ kế toán theo...
 • 87
 • 285
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ