Bien ban Dai hoi so 569 ngay 25 4 2015

Biên bản đại hội giáo dục cơ sở

Biên bản đại hội giáo dục cơ sở
... sách xã hội hoá giáo dục công xã hội giáo dục - Huy động tổ chức đoàn thể địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục - Đại hội thảo luận: - Toàn Đại hội hoàn ... để làm rạng ngời giáo dục xã nhà Về phía Đảng uỷ đạo đến việc tu sửa sở vật chất cho trường, động viên đoàn thể, tổ chức xã thật quan tâm đến nghiệp giáo dục xã nhà D/ Bầu BCH Hội đồng GD cấp ... xã đọc cam kết Hội đồng nhiệm kỳ 2010-2012 - Thư ký Đại hội thông qua nghị - Đại hội bế mạc hồi 11giờ 30phút ngày T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH THƯ KÝ ĐẠI HỘI Nguyễn Tiến Đức Phan Thị Hồng Dung ...
 • 4
 • 2,872
 • 27

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH LỢI

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH LỢI
... II Đại hội BCH nhiệm kỳ 2016 – 2017: - Đại hội định số lượng BCH khóa tới đồng chí - Danh sách ứng cử, đề cử đại hội thông qua gồm đồng chí (họ tên xếp ... lệ Đoàn, đồng chí sau trúng cử vào BCH nhiệm kỳ 2016 – 2017 số phiếu ……………… số phiếu ……………… số phiếu ……………… III Đại hội thông qua nghị quyết: Đại ... - Đại hội biểu danh sách ban kiểm phiếu đoàn chủ tịch đề nghị gồm: Trưởng ban: Ủy viên: -...
 • 4
 • 838
 • 5

Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022

Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022
... hướng, nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 201 7- 2022 (Đ/c Đông) Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2012 -2 017 (Đ/c P Anh) Đoàn chủ tịch báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đoàn viên vào văn kiện đại ... DUNG: Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội: - Lời hứa Đoàn chủ tịch trước đại hội (Đ/c Định) Phát biểu khai mạc Đại hội (Đ/c Đông) Các đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội (Đ/c Vinh+Đ/c Hữu Thông) - Đoàn ... lao động Xuất sắc” Phát biểu đạo Công đoàn cấp (Đ/c Vinh) - /c Đông thay mặt Đại hội tiếp thu ý kiến đạo ! Bầu cử BCH Công đoàn nhiệm kỳ 201 7- 2022 (Đ/c Định) + Đại diện Đảng ủy khai thông cấu...
 • 6
 • 2,100
 • 3

Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2010 Công ty cổ phần cấp nước ninh thuận

Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2010 Công ty cổ phần cấp nước ninh thuận
... Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 * Biên đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 thống với nội dung Đại hội kết thúc lúc 11 h 45’ ngày 29/4 /2010 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN ... 5.396.870 cổ phần, chiếm 96,22% tổng số cổ phần Công ty Như theo điều khoản Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, hội đủ điều kiện để tiến hành cổ ... với 527.814 cổ phần - Những người diện mua cổ phần công ty có tư cách cổ đông Những người đại diện cổ đông có ủy quyền hợp pháp văn - 86 cổ đông đại biểu cổ đông diện Đại hội, sở hữu đại diện sở...
 • 5
 • 690
 • 2

Biên bản đại hội chi đôi

Biên bản đại hội chi đôi
... Ban huy liên đội mắt nhận nhiệm vụ Các ý kiến phát biểu Đại hội Đại hội kết thúc tốt đẹp lúc ngày TM Đoàn chủ tịch Th ký đại hội Ký tên Ký tên ... 4 Bầu Ban huy chi đội mới: - Đại hội thống bầu cử bạn có tên sau vào Ban Chỉ huy Liên Đội năm học 2008 2009 Ban Chỉ huy mắt: ( có biên bầu ban huy chi đội kèm theo) Mời Ban huy...
 • 2
 • 8,046
 • 43

bien ban dai hoi chi doan

bien ban dai hoi chi doan
... trình bày cấu,ủy viên ban chấp hành mới.và giới thiệu nhân dự kiến,hướng dẫn đại hội thảo luận giới thiệu nhân mới: Cơ cấu gồm có 1.Bí thư chi đòan 2.Phó bí thư chi đòan 3.y viên ban chấp hành Giới ... cử: XI.Bầu ban kiểm phiếu X.Tiến hành : -Kiểm tra thùng phiếu: ... XI .Ban chấp hành mpới họp GVCN đòan cấp thống chưc danh chủ chốt: ...
 • 3
 • 9,460
 • 106

bien ban dai hoi PHHS

bien ban dai hoi PHHS
... 9.Bầu ban đại diện lớp: 1…………………………………………………………………………trưởng ban đại diện 2………………………………………………………………………… phó trưởng ban 3…………………………………………………………………………ủy viên BCH hội GVCN dựđại hội PHHS tòan ... tuần.có thể chia nhỏ đóng -Quản lý học sinh nhà: -Quản lý học sinh đường học: 7.Đóng góp thảo luận PHHS ... quan tâm đến việc học em -Một số học sinh chưa ngoan -Học lực em không đồng 6.Thảo luận đóng góp PHHS: -Về kế họach: Tốt Khá Hạnh kiểm Học lực Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Trung bình Yếu Kém -Biện...
 • 4
 • 473
 • 2

Biên bản đại hội chi đội mẫu

Biên bản đại hội chi đội mẫu
... 2……………………………………………… Chi đội phó 3……………………………………………………ủy viên Bầu đại biểu dự Đại hội liên đội: + Đại hội trí bầu đại biểu có tên sau dự Đại hội liên đội: 1………………………………………………………… 2………………………………………………………… 3………………………………………………………… ... + Đại hội thống bầu bạn có tên sau vào Ban huy Đội Năm học 2008 – 2009 Ban chấp hành mắt Đại hội 1……………………………………………… Chi đội trưởng 2……………………………………………… Chi đội phó 3……………………………………………………ủy ... 4………………………………………………………… 5………………………………………………………… BCH chi đội mắt đọc lời hứa Đại hội kết thúc tốt đẹp lúc…….giờ……phút ngày TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ( Ký tên ) THƯ KÝ ĐẠI HỘI ( Ký tên ) ...
 • 2
 • 30,141
 • 281

Biểu mẫu biên bản đại hội đoàn TNCS

Biểu mẫu biên bản đại hội đoàn TNCS
... biểu với 100% đại biểu tán thành Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu dự thảo báo cáo Mục tiêu Phương hướng công tác Đoàn phong trào niên chi đoàn KTCN - Vật lý nhiệm kỳ 2006 – 2007 Đại hội biểu ... chứng B - 95% đoàn viên CB - GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Có 10 đề tài NCKH đoàn viên chi đoàn CB - GV thực - Có đến đoàn viên chi đoàn CB - GV đậu cao học Đại hội biểu với 100% đại biểu tán ... 100% đại biểu tán thành II Đại hội nghe Đoàn Chủ tịch trình bày yêu cầu, cấu tiêu chuẩn BCH chi đoàn KTCN - Vật lý nhiệm kỳ 2007 - 2008 đồng chí ……….trình bày trước Đại hội - Toàn thể Đại hội...
 • 5
 • 4,071
 • 16

Biên bản Đại hội chi đoàn

Biên bản Đại hội chi đoàn
... III/ Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ …… - Đại hội biểu thống số lượng BCH nhiệm kỳ ………đồng chí - Danh sách ứng cử, đề cử Đại hội biểu thông qua gồm ………….đồng chí có ... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… II/ Đại hội tiếp thu ý kiến phát biểu đạo - Đại diện cấp ủy Đảng: ... 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ - Đại hội biểu danh sách Ban kiểm phiếu Đoàn chủ tịch đề nghị gồm: …… đồng chí có tên sau: 1/ ……… 2/ ……………… 3/ ……… đồng...
 • 5
 • 3,508
 • 26

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI
... 13 Giao nhiệm vụ cho Ban huy liên đội 14 Thông qua biên đại hội ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 15 Chào cờ bế mạc Đại hội kết thúc vào hồi …….giờ……ngày…….tháng ... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 12 Theo kết bầu cử bạn sau chúng cử vào Ban huy liên đội năm học 2008- 2009 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………… 15 Chào cờ bế mạc Đại hội kết thúc vào hồi …….giờ……ngày…….tháng ….năm 2008 Thư ký đại hội …………………………… …………………………… ...
 • 3
 • 6,313
 • 33

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ