CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG gây BỆNH

CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG

CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG
... Huế 2006 73 B LIÊN CẦU KHUẨN VÀ CÁC CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG KHÁC NGOÀI HỌ MICROCOCCACEAE VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM I PHÂN LOẠI CÁC CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG NGOÀI HỌ MICROCOCCACEAE Các cầu khuẩn họ Micrococcaceae ... biểu cầu khuẩn Gram dương họ Micrococcaceae Bệnh Viêm hạch bạch huyết truyền nhiễm ngựa Bệnh liên cầu khuẩn lợn Bệnh liên cầu khuẩn gậm nhấm Bệnh viêm vú liên cầu khuẩn bò Bệnh liên cầu khuẩn ... liên cầu khuẩn Streptococcus (đã xếp vào họ Micrococcaceae không thích đáng), bao gồm song cầu khuẩn Gram dương trước thường gọi Diplococcus pneumoniae hay phế cầu khuẩn (pneumococcus), vi khuẩn...
 • 7
 • 20,392
 • 35

Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng do cầu khuẩn Gram dương kháng thuốc potx

Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng do cầu khuẩn Gram dương kháng thuốc potx
... chủng kháng van comycin nhạy với teicoplanin (phenotype vanB vanC) 1,15,17 ĐIỀU TRỊ VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG DO CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG KHÁNG THUỐC 1) Tụ cầu khuẩn kháng meticillin: Vancomycin kháng ... VNTMNT) CẦU KHUẨN GRAM DƯƠNG GÂY VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG 1) Tụ cầu khuẩn : Dựa vào khả tiết enzym coagulase (enzym làm đông huyết tương), tụ cầu khuẩn chia thành tụ cầu khuẩn coagulase dương ... gặp (tỉ lệ 23%), tụ cầu khuẩn coagulase âm (tỉ lệ 16,9%) Có tượng đáng ngại diễn gia tăng tỉ lệ vi khuẩn kháng thuốc số tác nhân gây VNTMNT VNTMNT cầu khuẩn Gram dương kháng thuốc có khả trở thành...
 • 21
 • 327
 • 0

Cầu khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí không bắt buộc pot

Cầu khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí không bắt buộc pot
... 50mol % 7.1- Chi Marinococcus CC -Không D-Sinh acid từ glucose 7.4- Chi Micrococcus DD -Không sinh hay sinh acid từ glucose 7.5- Chi Deinococcus AA- Kỵ khí không bắt buộc B-Tỷ lệ G + C ADN < 30mol ... DD- Không có dạng xếp thành bốn E-Xếp thành chuỗi dài 7.12- Chi Trichococcus EE- Không xếp thành chuỗi dài F-Sinh trưởng 10°C G- Sinh khí từ glucose 7.13- Chi Leuconostoc GG- Không sinh khí từ ... Sinh trưởng 45°C 7.14- Chi Enterococcus HH- Không sinh trưởng 45°C I-Di động, sống nước 7.15- Chi Vagococcus II- Không di động 7.16- Chi Lactococcus FF- Không sinh trưởng 10°C G-Lượng chứa G + C...
 • 7
 • 369
 • 0

bài tiểu luận môn bệnh truyền nhiễm-bệnh do liên cầu khuẩn streptococcus suis gây ra ở lợn và biện pháp phòng chống

bài tiểu luận môn bệnh truyền nhiễm-bệnh do liên cầu khuẩn streptococcus suis gây ra ở lợn và biện pháp phòng chống
... nên cầm vào có cảm giác cầm miếng cao su Hình ảnh minh họa Lợn nhiễm S suis Người nhiễm S suis Tim lợn nhiễm S suis Tim, gan lợn nhiễm S suis Biện pháp phòng chống 3.1 Phòng bệnh - Phòng bệnh ... phòng chống điều trị bệnh 4.3 Biện pháp chủ đạo để hạn chế bệnh tiến tới toán bệnh Do bệnh co thể lây truyền từ cá thể sang cá thể khác qua tiếp xúc, hô hấp nên để khống chế bệnh biện pháp chủ ... nuôi lợn bền vững, người chăn nuôi an tâm đạt hiệu cao công tác phòng chống dịch bệnh nói chung bệnh liên cầu khuẩn gây lợn nói riêng phải quan tâm mức thực quy trình II NỘI DUNG 2.1 Tình hình bệnh...
 • 52
 • 1,528
 • 10

Khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh do trực khuẩn Gram âm gây nhiễm trùng hô hấp được phân lập tại Bệnh viện Nhân dân 115

Khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh do trực khuẩn Gram âm gây nhiễm trùng hô hấp được phân lập tại Bệnh viện Nhân dân 115
... k t qu kh o sát tr c khu n Gram âm gây nhi m trùng h p phân l p t i B nh Vi n Nhân Dân 115 64 Th o lu n v k t qu kháng kháng sinh c a tr c khu n Gram âm B nh Vi n Nhân Dân 115 ... Gram âm gây nhi m trùng h c phân l p t i B nh Vi n Nhân Dân 115 (t tháng 11/ 2013 n tháng 05 tài v m t khoa h c: tài nh m cung c t s thông tin v tr c khu n Gram âm gây nhi m trùng h p phân ... nhi m trùng h p tr c khu n Gram âm theo khoa 58 B ng III.9 K t qu kh kháng kháng sinh chung c a tr c khu n Gram âm B nh Vi n Nhân Dân 115 59 B ng III.10 K t qu kháng kháng sinh c...
 • 90
 • 371
 • 1

Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua

Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua
... fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh chua 1.2 Mục đích – yêu cầu Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum ... Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum chua điều kiện nhà lưới Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum chua ... yếu DVKGB: dòng vi khuẩn gây bệnh DVKĐK: dòng vi khuẩn đối kháng Các dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum: RST004, RST005, RST006, RST01, RSBog3, RSBog4 Các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens: ...
 • 45
 • 1,859
 • 17

Tìm hiểu về vi khuẩn Clostridium botulinum gây bệnh trong thực phẩm và độc tố botulin

Tìm hiểu về vi khuẩn Clostridium botulinum gây bệnh trong thực phẩm và độc tố botulin
... dung tìm hiểu • • • Tìm hiểu đặc điểm tổng quan Clostridium botulinum Khả gây bệnh, tính lâm sàng Clostridium botulinumt rong thực phẩm mối liên quan chúng với loại thực phẩm Tìm hiểu độc tố botulin ... đích Tìm hiểu vi sinh vật gây bệnh thực phẩm mà cụ thể vi khuẩn Clostridium botulinum độc tố botulin vi khuẩn Từ đưa số biện pháp phòng ngừa kiểm soát chúng vi c chế biến bảo quản thực phẩm 1.3 ... nhiễm độc vết thương Chỉ có hai loại hình thực phẩm luôn có liên quan Nhiễm độc thực phẩm ví dụ ngộ độc thực phẩm vi khuẩn: kết vi c tiêu hóa ngoại độc tố tạo Clostridium botulinum phát triển thực...
 • 30
 • 6,040
 • 75

Phân lập vi khuẩn bacillus subtilis từ đất và khảo sát tính đối kháng với vi khuẩn E.coli gây bênh tiêu chảy trên heo

Phân lập vi khuẩn bacillus subtilis từ đất và khảo sát tính đối kháng với vi khuẩn E.coli gây bênh tiêu chảy trên heo
... tài Phân lập vi khẩn Bacillus subtilis từ đất khảo sát tính đối kháng với vi khuẩn E coli gây bênh tiêu chảy heo 1.2 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích Phân lập đƣợc chủng vi khuẩn Bacillus subtilis ... Chí Minh “ Phân lập vi khuẩn Bacillus subtilis từ đất khảo sát khả đối kháng với vi khuẩn E coli gây bệnh tiêu chảy ’ Đề tài đƣợc tiến hành phòng Thí nghiệm vi sinh Khoa Chăn Nuôi Thú Y từ tháng ... vi n hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hải Với đối tƣợng nghiên cứƣ chủng vi khuẩn Bacillus subtilis đƣợc phân lập từ đất, tiến hành thử đối kháng với vi khuẩn E coli K88 Qua thí nghiệm đối kháng B subtilis...
 • 73
 • 1,097
 • 10

Phân lập vi khuẩn Bacillus subtilis từ đất và khảo sát tính đối kháng với vi khuẩn E.coli gây bệnh tiêu chảy trên heo

Phân lập vi khuẩn Bacillus subtilis từ đất và khảo sát tính đối kháng với vi khuẩn E.coli gây bệnh tiêu chảy trên heo
... tài Phân lập vi khẩn Bacillus subtilis từ đất khảo sát tính đối kháng với vi khuẩn E coli gây bênh tiêu chảy heo 1.2 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích Phân lập đƣợc chủng vi khuẩn Bacillus subtilis ... Chí Minh “ Phân lập vi khuẩn Bacillus subtilis từ đất khảo sát khả đối kháng với vi khuẩn E coli gây bệnh tiêu chảy ’ Đề tài đƣợc tiến hành phòng Thí nghiệm vi sinh Khoa Chăn Nuôi Thú Y từ tháng ... vi n hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hải Với đối tƣợng nghiên cứƣ chủng vi khuẩn Bacillus subtilis đƣợc phân lập từ đất, tiến hành thử đối kháng với vi khuẩn E coli K88 Qua thí nghiệm đối kháng B subtilis...
 • 73
 • 1,001
 • 5

Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluresscens phòng trừ vi khuẩn ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua

Sử dụng các dòng vi khuẩn Pseudomonas fluresscens phòng trừ vi khuẩn ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây cà chua
... fluorescens phòng trừ vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh chua 1.2 Mục đích – yêu cầu Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum ... fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum chua điều kiện nhà lưới Đánh giá khả phòng trừ dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens với dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum chua đồng ruộng ... thể vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh chua Điều cho thấy quần thể gây bệnh héo xanh chua Vi t Nam đa dạng (có biovar) Phạm Minh Sang, 2003 nghiên cứu “Hiệu lực vi khuẩn...
 • 45
 • 553
 • 1

PHÂN LẬP VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS TỪ ĐẤT VÀ KHẢO SÁT TÍNH ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN E. COLI GÂY BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO

PHÂN LẬP VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS TỪ ĐẤT VÀ KHẢO SÁT TÍNH ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN E. COLI GÂY BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO
... tài Phân lập vi khẩn Bacillus subtilis từ đất khảo sát tính đối kháng với vi khuẩn E coli gây bênh tiêu chảy heo 1.2 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích Phân lập đƣợc chủng vi khuẩn Bacillus subtilis ... Chí Minh “ Phân lập vi khuẩn Bacillus subtilis từ đất khảo sát khả đối kháng với vi khuẩn E coli gây bệnh tiêu chảy ’ Đề tài đƣợc tiến hành phòng Thí nghiệm vi sinh Khoa Chăn Nuôi Thú Y từ tháng ... vi n hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hải Với đối tƣợng nghiên cứƣ chủng vi khuẩn Bacillus subtilis đƣợc phân lập từ đất, tiến hành thử đối kháng với vi khuẩn E coli K88 Qua thí nghiệm đối kháng B subtilis...
 • 73
 • 462
 • 1

TRỰC KHUẨN GRAM DƯƠNG KHÔNG SINH NHA BÀO

TRỰC KHUẨN GRAM DƯƠNG KHÔNG SINH NHA BÀO
... (dạng hạch mang) Vi khuẩn thường phân lập từ cá nục, cá bơn, E CÁC CHI LIÊN QUAN XẠ KHUẨN KHÁC (KHÔNG GÂY BỆNH) Propionibacterium Là trực khuẩn Gram dương, không nha bào, không di động, biểu ... Đây trực khuẩn Gram dương ngắn, không hình thành nha bào, giáp mô tiêm mao Tính trạng sinh hóa R salmoninarum vi khuẩn hiếu khí, phát triển tốt môi trường có thêm máu huyết thanh, hình thành khuẩn ... Erysipelothrix trực khuẩn nhỏ (0,2 - 0,4 × 0,5 - 2,5 μm), canh khuẩn già thấy dạng sợi dài, Gram dương, không sinh nha bào tiêm mao, cấu trúc dạng giáp mô phát kính hiển vi điện tử Tính trạng sinh hóa...
 • 15
 • 1,844
 • 2

TRỰC KHUẨN GRAM DƯƠNG SINH NHA BÀO

TRỰC KHUẨN GRAM DƯƠNG SINH NHA BÀO
... vực thú y Hình thái Clostridium trực khuẩn lớn Gram dương, hình thành nha bào Dạng sinh dưỡng non thường bắt màu Gram dương qua 24 nuôi cấy lại bắt màu Gram âm Nha bào hình trứng hình cầu phân bố ... Phần II: Nấm ") TS Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học thú y *** Huế 2006 82 B CHI CLOSTRIDIUM (TRỰC KHUẨN GRAM DƯƠNG YẾM KHÍ SINH NHA BÀO) I ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CHI CLOSTRIDIUM Phân loại ... thường khác nhau, đứng riêng lẻ tạo thành chuỗi ngắn Thông thường tế bào sinh dưỡng có tiêm mao quanh thân di động, có trường hợp lực hình thành nha bào C perfringens không sinh nha bào hình thành...
 • 13
 • 1,704
 • 6

TRỰC KHUẨNCẦU KHUẨN GRAM ÂM YẾM KHÍ (HỌ BACTEROIDACEAE VÀ HỌ VEILLONELLACEAE)

TRỰC KHUẨN VÀ CẦU KHUẨN GRAM ÂM YẾM KHÍ (HỌ BACTEROIDACEAE VÀ HỌ VEILLONELLACEAE)
... gây bệnh vi khuẩn Gram âm yếm khí không sinh nha bào nêu bảng I-26 Trong số vi khuẩn thuộc chi Bacteroides có B fragilis B (D.) nodosus loài trọng yếu lĩnh vực thú y B fragilis vi khuẩn thường ... chất chủ yếu Hàm lượng G+C (mol%) Loài chủ yếu Bacteroides Cầu khuẩn D F/D D A, S, P, L Fusobacterium Trực khuẩn F D D B Veillonella Cầu khuẩn D + A, P 28 - 61 26 - 34 36 - 43 B fragilís F necrophorum ... vi khuẩn kết bám, xâm nhập, vượt qua tĩnh mạch cửa vào gan mà hình thành ổ bệnh Từ bên thấy biến đổi kiểm soát giết mổ người ta thấy nhiều ổ áp xe TS Phạm Hồng Sơn *** Giáo trình Vi sinh vật học...
 • 3
 • 1,125
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: vi khuẩn gram dương gây bệnh gìvi khuẩn gram âm và gram dương gây bệnh gìcầu khuẩn gram dươngxac dinh mot so vi khuan gram am gay benhxac dinh cau khuan gram duongvi khuẩn gram âm gây bệnhvi khuẩn gram âm gây bệnh gìcầu khuẩn gram dương hiếu khí và kỵ khí không bắt buộc 10 cầu khuẩn gram dương kỵ khí bắt buộcsánh xét nghiệm cầu khuẩn gram dương trước và sau điều trịkhuẩn gram dương gây nhiễm khuẩn huyếtkhuẩn e coli gây bệnh đường tiêu hoácấu tạo thành tế bào vi khuẩn gram dươngcấu tạo vách tế bào vi khuẩn gram dươngtrực khuẩn gram dương bạch cầuBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP