Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ

CHƯƠNG 7 XỬ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ

CHƯƠNG 7 XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ
... Ứng dụng xử khí thải Hấp thụ SO2: Hấp thụ SO2 sử dụng dung dịch huyền phù muối kim loại kiềm kim loại kiềm thổ Hấp thụ nước: Sơ đồ hệ thống xử lí SO2 bao gồm giai đoạn: n Hấp thụ khí SO2 cách ... TRÌNH HẤP THỤ Phụ thuộc vào yếu tố: o Thành phần tính chất khí thải cần xử lí o Tính chất chất lượng chất hấp thụ o Thời gian sử dụng chất hấp thụ thiết bị (chu kì hấp thụ) o Lượng chất hấp thụ ... dụng o o o o Xử khí ô nhiễm Lưu lượng khí cần xử lớn Nồng độ chất ô nhiễm không nhỏ Thường xử SOx, HCl, H2S, HF, Cl2, NOx axeton,… o Áp dụng phương pháp trình xử khí thải đạt hiệu...
 • 207
 • 1,374
 • 4

XỬ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP hấp THỤ

XỬ lý KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP hấp THỤ
... Viêc xử khí thải dùng nhiều phương pháp xử khác nhau, cần tùy thuộc vào thành phần tính chất nguồn ô nhiễm mà áp dụng phương pháp xử hợp để Sau đây, xin trình bày phương pháp xử khí ... dịch hấp thụ  Nhiệt độ, áp suất,…  Trong kỹ thuật xử khí thải phương pháp hấp thụ, nước loại chất hấp thụ sẵn có, giá rẻ thuận lợi Tuy nhiên nước hấp thụ số chất khí độc hại, mức độ hấp thụ ... hóa nồng độ thực tế khí thải hiệu kinh tế công việc Phương Pháp Hấp Thụ Page 22 GVHD: Trần Đức Thảo Nhóm Sau tìm hiểu phương pháp xử lí số loại khí thải có nguồn gốc vô phương pháp hấp thụ: Xử...
 • 32
 • 3,304
 • 30

đề tài xử khí thải bằng phương pháp nhiệt, oxy hóa, sinh học

đề tài xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt, oxy hóa, sinh học
... quan phương pháp xử Xử khí thải phương pháp nhiệt UNG Xử khí thải phương pháp oxy hóa Xử khí thải phương pháp sinh học GVHD: THÁI VŨ BÌNH SVTH: NHÓM TỔNGQUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ... SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT GVHD: THÁI VŨ BÌNH SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT o Phương pháp nhiệt: hay gọi phương pháp đốt cháy trực tiếp Phương pháp dựa ... BÌNH 18 SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA GVHD: THÁI VŨ BÌNH 19 SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA Nguyên tắc: Thực tương tác hóa học nhằm chuyển khí độc thành sản...
 • 48
 • 2,513
 • 1

XỬ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC
... bày bảng 2: Bảng 2: Kết xử dimethyl sulfate mô hình màng lọc sinh học KẾT LUẬN: • Phương pháp sinh học phù hợp cho xử khí thải với hiệu xử 90% • p dụng xử sinh học rẻ tiền, chi phí đầu ... hệ thống xử lý: pH, nhiệt độ, nhu cầu dinh dưỡng, hàm lượng ẩm , độ ẩm tương đối không khí Xử khí thải từ công nghiệp chế biến gỗ, sản xuất giấy Lọc sinh học thuận lợi cho xử khí thải chế ... tưới sinh học Lọc nhỏ giọt Màng sinh học 2.1 Lọc sinh học (Biofilter) Biofilter, sử dụng vật liệu lọc than, đất, xi( có khả xử đến 99% khí ô nhiễm Thiết bò áp dụng rộng rãi cho xử mùi sinh...
 • 14
 • 3,988
 • 40

XỬ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT OXI HÓA SINH HỌC

XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT OXI HÓA SINH HỌC
... quan phương pháp xử Xử khí thải phương pháp nhiệt UNG Xử khí thải phương pháp oxy hóa Xử khí thải phương pháp sinh học GVHD: THÁI VŨ BÌNH SVTH: NHÓM TỔNGQUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ... SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT GVHD: THÁI VŨ BÌNH SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT o Phương pháp nhiệt: hay gọi phương pháp đốt cháy trực tiếp Phương pháp dựa ... BÌNH 18 SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA GVHD: THÁI VŨ BÌNH 19 SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA Nguyên tắc: Thực tương tác hóa học nhằm chuyển khí độc thành sản...
 • 48
 • 888
 • 3

xừ khí thải bằng phương pháp thiêu đốt

xừ lý khí thải bằng phương pháp thiêu đốt
... xử khí thải trình thiêu đốt Phân loại trình thiêu đốt Đặc điểm chung quát trình thiêu đốt Giới hạn cháy nổ phân loại nhóm khí Phạm vi áp dụng trình thiêu đốt Kết luận 1 Khái niệm - Xử khí ... nhiễm trình thiêu đốt (còn gọi đốt cháy sau) phương pháp dùng nhiệt độ cao để xử lượng khí thải lớn mà nồng độ chất ô nhiễm cháy lại bé,nó đưa hỗn hợp khí thải không khí qua buồng đốt Phân loại ... khí thải Vòng khống chế vận tốc khí thải ống góp phân phối nước Các điểm phun Bộ phận mồi lửa ống cấp mồi ống cấp nước b) Phương pháp thiêu đốt buồng đốt Hình vẽ minh họa Chú thích: ống cấp khí...
 • 18
 • 2,003
 • 17

đề tài: XỬ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT, OXY HÓA, SINH HỌC pptx

đề tài: XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT, OXY HÓA, SINH HỌC pptx
... quan phương pháp xử Xử khí thải phương pháp nhiệt UNG Xử khí thải phương pháp oxy hóa Xử khí thải phương pháp sinh học GVHD: THÁI VŨ BÌNH SVTH: NHÓM TỔNGQUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ... SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT GVHD: THÁI VŨ BÌNH SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT o Phương pháp nhiệt: hay gọi phương pháp đốt cháy trực tiếp Phương pháp dựa ... BÌNH 18 SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA GVHD: THÁI VŨ BÌNH 19 SVTH: NHÓM XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA Nguyên tắc: Thực tương tác hóa học nhằm chuyển khí độc thành sản...
 • 48
 • 894
 • 2

XỬ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮNG bụi TRỌNG lực

XỬ lý KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮNG bụi TRỌNG lực
... lượng bụi nhà máy xi măng Page 18 IV Các công đoạn thải bụi Page 19 V Phương pháp xử Sơ đồ công nghệ xử Hệ bụi thải từ trình sản xuất Chụp hút Quạt hút Phòng lắng Bụi lắng Thiết bị xử Page ... ngành đặt thù thải nhiều bụi nên công đoạn điều có bụi cần áp dụng phương pháp để giử lại hạt bụi không phát thải môi trường để xử triệt để hệ bụi thải từ nhà máy cần hệ thống xử bụi hoàn chỉnh ... khí sau xử Bên có phễu (cửa) thoát bụi có hình chóp cụt b Nguyên hoạt động Dựa nguyên tắc lắng bụi trọng lực Các hạt bụi Khi vào không gian kín, hạt bụi chịu ảnh hưởng trọng lực trở lực chuyển...
 • 21
 • 1,783
 • 9

XỬ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP lọc bụi tĩnh điện

XỬ lý KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP lọc bụi tĩnh điện
... Dòng điện chất khí – Sự ion hóa khí 1.6 Quầng sáng thiết bị lọc bụi tĩnh điện 10 1.7 Sự tích điện hạt bụi thiết bị lọc bụi điện 12 1.8 Sự chuyển động hạt bụi tích điện điện ... công nghệ hiệu thu bụi giảm sút nhiều 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ô nhiễm không khí xử khí thải tập 2, Cơ học bụi phương pháp xử bụi, GS.TS Trần Ngọc Chấn Kỹ thuật lọc bụi làm khí, Hoàng Kim Cơ ... dẫn, có điện tích quầng sáng dương âm 1.6 Quầng sáng thiết bị lọc bụi tĩnh điện Thực chất trình lọc bụi điện nạp điện ( tích điện) cho hạt bụi chứa khí Các hạt tách khỏi khí tác dụng điện trường...
 • 34
 • 1,575
 • 11

XỬ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGƯNG TỤ

XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGƯNG TỤ
... công nghiệp thực phẩm  Xử dung môi công nghiệp nhựa  Thông thường phương pháp ngưng tụ không áp dụng nhiều xử khí thải tốn nhiều lượng cho trình xử hiệu phương pháp khác hấp phụ, hấp ... khí ô nhiễm bị Tóm lại Phương pháp ngưng tụ thường dùng để:  Ngưng tụ chất có độ sôi tương đôi cao : NH3, C6H6, C6H5CH3,…  Ngưng tụ khí thải chưng cất dầu mỏ  Ngưng tụ khí có mùi nặng với hàm ... để tăng hiệu xử Thiết bị ngưng tụ : 8.1 Thiết bị ngưng tụ gián tiếp: Ưu điểm:  Trong thiết bị tác nhân ngưng tụ hỗn hợp khí tách biệt nhau, nên tác nhân ngưng tụ tuần hoàn liên tục không ảnh...
 • 12
 • 2,812
 • 7

XỬ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT

XỬ lý KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT
... 11 Ưu nhược điểm phương pháp nhiệt xử khí thải .14 TÀI LIỆU THAM KHẢO .15 Page Xử Khí Thải Bằng Phương Pháp Nhiệt NỘI DUNG ĐỀ TÀI Khái niệm Xử khí thải trình thiêu đốt ... nóng Khí thải vào thiết bị thiêu đốt Bề mặt trao đổi nhiệt sấy nóng khí thải Nhiên liệu; Vòi đốt; Khí Page 10 Xử Khí Thải Bằng Phương Pháp Nhiệt Một số vấn đề khác cần lưu ý mức độ hòa trộn khí ... sau xử - Sản phẩm chủ yếu CO2 nên góp phần tăng khả hiệu ứng nhà kính Ưu nhược điểm phương pháp nhiệt xử khí thải  - Ưu điểm Hiệu xử cao chất ô nhiễm đặc biệt mà phương pháp khác xử lý...
 • 15
 • 427
 • 6

Tiểu luận môn công nghệ xử khí thải và tiếng ồn: xử khí thải bằng phương pháp lắng bụi trọng lực

Tiểu luận môn công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn: xử lý khí thải bằng phương pháp lắng bụi trọng lực
... lượng bụi nhà máy xi măng Page 18 IV Các công đoạn thải bụi Page 19 V Phương pháp xử Sơ đồ công nghệ xử Hệ bụi thải từ trình sản xuất Chụp hút Quạt hút Phòng lắng Bụi lắng Thiết bị xử Page ... Đối với công trình xây dụng bụi bám vào làm công trình mỹ quan, làm hỏng vật liệu sơn, tốn chi phí vệ sinh thường xuyên II Công nghệ xử bụi phương pháp lắng trọng lực Tổng quan lắng bụi 1.1 ... ngành đặt thù thải nhiều bụi nên công đoạn điều có bụi cần áp dụng phương pháp để giử lại hạt bụi không phát thải môi trường để xử triệt để hệ bụi thải từ nhà máy cần hệ thống xử bụi hoàn chỉnh...
 • 21
 • 450
 • 2

Tiểu luận môn công nghệ xử khí thải và tiếng ồn: xử khí thải bằng phương pháp ngưng tụ

Tiểu luận môn công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn: xử lý khí thải bằng phương pháp ngưng tụ
... 90-99% Kỹ thuật ngưng tụ nhìn chung hiệu kỹ thuật xử khác, thiết bị ngưng tụ thường kết hợp với nhiều công nghệ xử khác để tăng hiệu xử Thiết bị ngưng tụ : 8.1 Thiết bị ngưng tụ gián tiếp: ... C6H5CH3,…  Ngưng tụ khí thải chưng cất dầu mỏ  Ngưng tụ khí có mùi nặng với hàm lượng nước cao công nghiệp thực phẩm  Xử dung môi công nghiệp nhựa  Thông thường phương pháp ngưng tụ không ... nhỏ nên sử dụng để xử khí thải môi trường  thải bỏ Thường áp dụng để tách mùi tách cá, sau ngưng tụ khí ô nhiễm bị Tóm lại Phương pháp ngưng tụ thường dùng để:  Ngưng tụ chất có độ sôi tương...
 • 12
 • 337
 • 1

Tiểu luận môn công nghệ xử khí thải và tiếng ồn: xử khí thải bằng phương pháp nhiệt

Tiểu luận môn công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn: xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt
... 11 Ưu nhược điểm phương pháp nhiệt xử khí thải .14 TÀI LIỆU THAM KHẢO .15 Page Xử Khí Thải Bằng Phương Pháp Nhiệt NỘI DUNG ĐỀ TÀI Khái niệm Xử khí thải trình thiêu đốt ... nóng Khí thải vào thiết bị thiêu đốt Bề mặt trao đổi nhiệt sấy nóng khí thải Nhiên liệu; Vòi đốt; Khí Page 10 Xử Khí Thải Bằng Phương Pháp Nhiệt Một số vấn đề khác cần lưu ý mức độ hòa trộn khí ... sau xử - Sản phẩm chủ yếu CO2 nên góp phần tăng khả hiệu ứng nhà kính Ưu nhược điểm phương pháp nhiệt xử khí thải  - Ưu điểm Hiệu xử cao chất ô nhiễm đặc biệt mà phương pháp khác xử lý...
 • 15
 • 360
 • 0

Tiểu luận môn công nghệ xử khí thải và tiếng ồn: xử khí thải bằng phương pháp sinh học

Tiểu luận môn công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn: xử lý khí thải bằng phương pháp sinh học
... vi sinh vật, vi khuẩn hấp thụ, đồng hóa khí thải hữu cơ, vô độc hại thải khí CO2… II XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC Đặc điểm phương pháp NHÓM THỰC HIỆN: 5 GVHD: TRẦN ĐỨC THẢO - Công ... thống lọc sinh học xử VOCs áp dụng ngành (hóa chất hóa dầu, nhựa tổng hợp, dược phẩm…); Hệ thống lọc sinh học để xử mùi, áp dụng xử khí công nghệ tái chế, xử nước cống rãnh, xử chất ... dụng công nghệ sinh học nhằm xử nguồn khí thải có nhiều thành phần chất gây ô nhiễm gồm hữu vô Bio-trickling Filter ứng dụng công nghệ sinh học theo phương thức lọc ẩm Tức khí thải đưa vào...
 • 29
 • 608
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụbài giảng xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụxử lý khí thải bằng phương pháp sinh họcxử lý khí thải bằng phương pháp hóa họcxử lý khí thải bằng phương pháp sinh hóa vi sinhxu ly khi thai bang phuong phap dotxu ly khi thai bang phuong phap nhietxu ly khi thai bang phuong phap sinh hocxử lý khí thải bằng phương pháp ướtxu ly khi thai bang phuong phap thieu dotxử lý khí thải bằng phương pháp lọc sinh họcxử lý khí thải bằng phương pháp màng sinh họcxử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt oxy hóa sinh họcxử lý khí thải bằng phương pháp oxy hóaxử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt và xúc tácBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ