NGHI QUYET.pdf

Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND pdf

Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND pdf
... tỉnh triển khai thực Nghị Điều Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát trình thực Nghị Nghị có hiệu lực thi ... kinh doanh vận tải xe ô tô khoản thu thuộc ngân sách nhà nước Cơ quan thu lệ phí trích 90% tổng số tiền thu để thực nhiệm vụ theo chế độ quy định, lại 10% nộp ngân sách nhà nước - Cơ quan thu ... nhân dân tỉnh giám sát trình thực Nghị Nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Nghị HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 CHỦ TỊCH Nơi...
 • 3
 • 94
 • 0

Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND pdf

Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND pdf
... Điều Thường trực HĐND, Ban HĐND đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực Nghị Nghị HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII, kỳ họp thứ ba thông qua./ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Ủy ban Thường...
 • 2
 • 103
 • 0

Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND pdf

Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND pdf
... tỉnh tổ chức triển khai thực Nghị quyết; - Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực Nghị Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Phú ... phí, lệ phí Điều Đối tượng nộp phí, lệ phí nộp phí, lệ phí thực theo quy định Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng năm 2011 liên Bộ Tài - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp,...
 • 3
 • 116
 • 0

Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND pdf

Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND pdf
... dân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực Nghị Nghị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI thông qua ngày 10 tháng 12 ... số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường Phí bảo vệ môi trường chất thải rắn khoản thu thuộc ngân sách cấp tỉnh quản lý sử dụng sau: a) Để lại cho đơn vị thu phí 25% tổng số ... cho nội dung quy định điểm b khoản Mục II Thông tư số 39/2008/TT- BTC ngày 19/5/2008 Bộ Tài Điều Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực Nghị Điều Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban...
 • 3
 • 101
 • 0

Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND pdf

Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND pdf
... dân tỉnh tổ chức triển khai thực Nghị - Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực Nghị Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ ... thành phần kinh tế từ địa phương khác đến để đầu tư khôi phục số ngành nghề truyền thống; tiếp tục củng cố, phát triển xây dựng số làng nghề truyền thống đạt tiêu chí làng nghề nông thôn Phát ... phát triển số chủng loại vật liệu xây dựng mới, công nghệ cao phục vụ cho xây dựng đô thị, khu, cụm công nghiệp bê tông siêu nhẹ, bê tông khí trưng áp, bê tông bọt Quan tâm phát triển số sản phẩm...
 • 9
 • 109
 • 0

Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND pdf

Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND pdf
... nhân dân, ban Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực Nghị Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011...
 • 2
 • 142
 • 0

Hướng dẫn thi hành nghị quyết 08/2011/QH13 về miễn, giảm thuế năm 2011 pdf

Hướng dẫn thi hành nghị quyết 08/2011/QH13 về miễn, giảm thuế năm 2011 pdf
... giảm thuế thu nhập để tính số thuế giảm xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoạt động giảm thuế với tổng doanh thu năm 2011 Hai là; giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân thuế ... trông giữ trẻ cung cấp suất ăn ca - Giảm 50% mức thuế khoán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, ... suất ăn ca cho công nhân - Giảm 50% số thuế giá trị gia tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh từ ngày 01 tháng năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 hoạt động cung ứng suất...
 • 3
 • 222
 • 0

PHẦN 1: TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM HỌC 2010 - 2011 pdf

PHẦN 1: TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM HỌC 2010 - 2011 pdf
... I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG: Thuận lợi: - Được quan tâm cấp lãnh đạo: Đảng ủy - Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Thiện - Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phú Thiện; - Đội ngũ CB-GV-NV nhiệt tình yêu nghề ... trào khác • • • • • • • PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 201 1-2 012 Năm học 2011 – 2012, giáo dục mầm non tập trung quán triệt triển khai thực Nghị đại hội Đảng cấp Nghị Đại hội Đảng toàn ... thị, Nghị Hội đồng nhân dân, UBND Nghị Đảng cấp Trường mầm non Hoa Hồng - Thị trấn Phú Thiện đề phương pháp nhiệm vụ cụ thể I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH • Học sinh: • - Tổng số lớp: 16 lớp; • - Tổng...
 • 27
 • 490
 • 0

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND pdf

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND pdf
... đoạn 2010 - 2015 ban hành kèm theo Nghị số 12/2010/NQ-HĐND ngày 14 tháng năm 2010 Hội đồng nhân dân tỉnh sau: Thay cụm từ “nông nghiệp chất lượng cao” Nghị số 12/2010/NQHĐND thành cụm từ “nông ... trăm triệu đồng) trở lên” Điều Nghị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Những nội dung khác không đề cập Nghị thực theo Nghị số 12/2010/NQ-HĐND ngày 14/7/2010 ... QUYẾT NGHỊ: Điều Thống thông qua việc sửa đổi, bổ sung số nội dung Quy định sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp...
 • 3
 • 131
 • 0

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND pdf

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND pdf
... dân tỉnh tổ chức triển khai thực Nghị Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ban Hội đồng nhân dân tỉnh đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực Nghị Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh ... cấp, cao đẳng; 10% có trình độ đại học sau đại học Đến năm 2020, có khoảng 80% lao động đào tạo; số có khoảng 75% lao động đào tạo có trình độ đào tạo nghề chuyên môn, 15% lao động đào tạo có trình ... thức học nghề hội để tìm kiếm việc làm cho thân, ổn định thu nhập gia đình nâng cao chất lượng sống Phát triển đội ngũ chuyên gia am hiểu tâm lý học nghề nghiệp, thông tin thị trường lao động,...
 • 5
 • 144
 • 0

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT MSC. 215(82) CỦA IMO pdf

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT MSC. 215(82) CỦA IMO pdf
... MT -Lưu TB Nguyễn Vũ Hải HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT MSC 215(82) CỦA IMO CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT MSC.2 15(82) CỦA IMO VỂ TIÊU CHUẨN CHỨC NĂNG CỦA LỚP PHỦ BỀ MẶT BẢO ... - NGHỊ QUYẾT MSC.2 15(82) CỦA IMO CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2007 2 3 3 4 5 5 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 15 16 16 16 17 19 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT MSC 215(82) CỦA IMO Phạm vi áp dụng IMO ... 2007 18 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT MSC 215(82) CỦA IMO PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT MSC.2 15(82) TIÊU CHUẨN CHỨC NĂNG CỦA LỚP PHỦ BỀ MẶT BẢO VỆ DÙNG CHO KÉT CHỨA NƯỚC BIỂN CHUYÊN DÙNG ĐỂ DẰN CỦA TẤT CẢ...
 • 45
 • 191
 • 0

Giải quyết nghỉ hưu pdf

Giải quyết nghỉ hưu pdf
... nghị đơn vị + Bản photo sổ Bảo hiểm xã hội + Bản photo Quyết định lương hưởng Đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi cần có: Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, Biên giám định sức khỏe Hội đồng Giám ... Không Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định Nộp...
 • 4
 • 141
 • 0

Nghị quyết Số: 149/2010/NQ-HĐND pdf

Nghị quyết Số: 149/2010/NQ-HĐND pdf
... nhân dân tỉnh triển khai thực Nghị Điều Thường trực Hội đồng nhân dân, ban Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực Nghị Nghị có hiệu lực thi hành kể từ ... thực Nghị Nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 Các văn trước trái với Nghị bãi bỏ Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, Kỳ họp thứ 22 thông qua./ CHỦ TỊCH Nơi nhận:...
 • 4
 • 64
 • 0

Nghị quyết: Về miễn thuỷ lợi phí cho nông dân và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí, quĩ, một số khoản đóng góp của nhân dân. pdf

Nghị quyết: Về miễn thuỷ lợi phí cho nông dân và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí, quĩ, một số khoản đóng góp của nhân dân. pdf
... để miễn thủy lợi phí, hàng năm UBND tỉnh xây dựng kế hoạch trình HĐND tỉnh xem xét, định Điều Điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ số loại phí; lệ phí; quĩ; khoản đòng góp nhân dân Cụ thể sau: Bãi bỏ loại: ... Giao cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tiếp tục rà soát khoản thu đóng góp nhân dân, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp định theo nguyên tắc: + Các khoản đóng góp mang tính xã hội, từ thiện, khoản ... 2005 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương qui định mức thu thuỷ lợi phí địa bàn tỉnh Thời điểm miễn thu thuỷ lợi phí: Thực từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 Nguồn kinh phí để cấp bù miễn thủy lợi phí: Từ ngân...
 • 4
 • 451
 • 0

Trường Sơn - Đường khát vọng .Chấp hành Nghị quyết của Trung ương Đảng và pdf

Trường Sơn - Đường khát vọng .Chấp hành Nghị quyết của Trung ương Đảng và pdf
... chiến lược Trường Sơn xác định ngày truyền thống Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Ngày 20 tháng năm 959 - ngày sau thức nhận nhiệm vụ nhà số 25A phố Phan Đình Phùng - Hà Nội, Ban ... Chấp hành Nghị Trung ương Đảng Nghị Tổng Quân ủy Trung ương, với việc đẩy mạnh công xây dựng quân đội cách mạng, quy, bước đại ... nhiệm vụ mở đường, vận chuyển hàng quân vào miền Nam; tổ chức đưa đón đội, cán bộ; chuyển công văn, tài liệu từ Bắc vào Nam từ Nam Bắc Quyết định thành lập tuyến vận tải quân Trường Sơn sáng tạo...
 • 5
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghị quyếtđề nghị quyết toánnghị quyết số 48/2007/nq-cpnghị quyết số 58/1998/nq-ubtvqh10nghị quyết hướngnghị quyết hướng dẫnnghị quyết số 33/2009/qh12nghị quyết 30anghị quyết số 725/2009/ubtvqh12nghị quyết số 16/2008/nq-hđndnghị quyết số 512001qh10nghị quyết đào tạo dạy nghềnghị quyết phê chuẩn thủ tướng chính phủnghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm btcnghị quyết quốc hộichuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ