Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán chuyên năm 2017-2018 sở GD&ĐT Quảng Ngãi - DAYTOAN.NET

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán (chung) năm 2010 sở GD đt tỉnh phú yên

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán (chung) năm 2010  sở GD đt tỉnh phú yên
... http://www.simpopdf.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2 010 – 2011 Môn: TOÁN (chung) HƯỚNG ... (-1;2), (1;2), (2,8) (giám khảo tự vẽ) Ghi chú:- Nếu thí sinh vẽ xác đồ thị (P) có đỉnh O ghi tọa độ hai điểm đồ thị cho điểm tối đa - Nếu thí sinh vẽ dạng parabol (P)có đỉnh O không ghi điểm khác ... R12h1  h1  Ta có : ID // OB nên V1 9420   30 (cm)  R1 3,14 100 ID SI R h  h 90  30    1  OB SO R2 h2 90 3 R1   10  15 (cm) 2 1 Vậy : V2   R2 h2   3,14  152  90  21195 (cm3)...
 • 6
 • 760
 • 2

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán (chuyên) năm 2016 2017 sở GDĐT An Giang

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán (chuyên) năm 2016 2017 sở GDĐT An Giang
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 Khóa ngày 07-6 -2016 MÔN TOÁN CHUYÊN A ĐÁP ÁN Câu Ta có Đáp án 3− 2+ = = Câu ... LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRÊN HỌC247 - Chương trình luyện thi xây dựng dành riêng cho học sinh giỏi, em yêu thích toán muốn thi vào lớp 10 trường chuyên - Nội dung xây dựng bám sát với đề thi tuyển ... tập thông qua cộng đồng luyện thi vào lớp 10 chuyên HỌC247  https://www.facebook.com/OnThiLop10ChuyenToan/ Website: www.hoc247.vn - Bộ phận tư vấn: 098 1821 807 Trang | ...
 • 5
 • 643
 • 1

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán (chuyên) năm 2016 2017 Sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán (chuyên) năm 2016 2017 Sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu
... yêu thích toán muốn thi vào lớp 10 trường chuyên - Nội dung xây dựng bám sát với đề thi tuyển sinh lớp 10 trường chuyên nước năm qua - Đội ngũ giáo viên giảng dạy gồm thầy tiếng có nhiều năm kinh ... trình luyện thi lớp 10 chuyên Môn: Toán học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRÊN HỌC247 - Chương trình luyện thi xây dựng dành riêng cho học sinh giỏi, ... thoải mái lựa chọn - Mỗi lớp từ đến 10 em để hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng khóa học mức cao - Đặc biệt, em hỗ trợ học tập thông qua cộng đồng luyện thi vào lớp 10 chuyên HỌC247  https://www.facebook.com/OnThiLop10ChuyenToan/...
 • 2
 • 440
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán (chuyên) năm 2016 2017 THPT chuyên Nguyễn Trãi

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán (chuyên) năm 2016 2017 THPT chuyên Nguyễn Trãi
... yêu thích toán muốn thi vào lớp 10 trường chuyên - Nội dung xây dựng bám sát với đề thi tuyển sinh lớp 10 trường chuyên nước năm qua - Đội ngũ giáo viên giảng dạy gồm thầy tiếng có nhiều năm kinh ... trình luyện thi lớp 10 chuyên Môn: Toán học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRÊN HỌC247 - Chương trình luyện thi xây dựng dành riêng cho học sinh giỏi, ... thoải mái lựa chọn - Mỗi lớp từ đến 10 em để hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng khóa học mức cao - Đặc biệt, em hỗ trợ học tập thông qua cộng đồng luyện thi vào lớp 10 chuyên HỌC247  https://www.facebook.com/OnThiLop10ChuyenToan/...
 • 6
 • 514
 • 2

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán (chuyên) năm 2016 2017 THPT chuyên hùng vương (sở GDĐT phú thọ) (DA)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán (chuyên) năm 2016 2017  THPT chuyên hùng vương (sở GDĐT phú thọ) (DA)
... x( x + y ) − ( x + x) = 10 x + x y + x + xy = x + 10 (1) Ta có ⇔ 2( x + y )( x + x ) − ( x + x ) = 10 ⇔ ( x + x) [ 2( x + y ) − 1] = 10 Nhận xét: 10 = 1 .10 = 2.5 = (−1)( 10) = (−2)( −5) +) ; Trang ... nhận xét ta thấy có trường hợp (TH) sau:  x + x = 10  x2 + x =   2( x + y ) − = 2( x + y ) − =  x + x = 10   2( x + y ) − = x + x = 10 TH1 Phương trình nghiệm nguyên  x =  x =   ... 3b)(2a − b) 6a − 11ab + b T= + = = 2a − b a + b (2a − b)(2a + b) 4a − b 11ab = −2a + 3b Từ giả thi t suy , thay vào T ta được: 2 2 6a − 11ab + b 6a + 2a − 3b + b 2(4a − b ) T= = = =2 4a − b 4a...
 • 7
 • 205
 • 2

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên năm 2015 2016 sở GDĐT an giang

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên năm 2015 2016  sở GDĐT an giang
... DẪN CH ẤM THI TUY ỂN SINH 10 AN GIANG Năm h ọc 2015 -2016 MÔN TOÁN (CHUYÊN) A ĐÁP ÁN Trang | Chương trình luyện thi lớp 10 chuyên Môn: Toán học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Trang | Chương ... thi lớp 10 chuyên Môn: Toán học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Trang | Chương trình luyện thi lớp 10 chuyên Môn: Toán học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Trang | Chương trình luyện thi ... lớp 10 chuyên Môn: Toán học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Trang | Chương trình luyện thi lớp 10 chuyên Môn: Toán học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI VÀO LỚP 10...
 • 8
 • 109
 • 3

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên năm 2015 2016 sở GDĐT hà nam

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên năm 2015 2016  sở GDĐT hà nam
... UBND TỈNH HÀ NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Toán (Chuyên Toán) ĐỀ CHÍNH THỨC ( Hướng dẫn chấm gồm trang ... LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRÊN HỌC247 - Chương trình luyện thi xây dựng dành riêng cho học sinh giỏi, em yêu thích toán muốn thi vào lớp 10 trường chuyên - Nội dung xây dựng bám sát với đề thi tuyển ... z 2018 2015 2015 2015 a ;b ;c Dấu “=”  x  y  z  12 Chú ý: Mọi cách làm khác mà cho điểm tương đương -HẾT - 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 Chương trình luyện thi lớp 10 chuyên Môn: Toán học...
 • 5
 • 129
 • 2

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên năm 2015 2016 sở GDĐT hà nội

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên năm 2015 2016  sở GDĐT hà nội
... Bài 5: (1,0 điểm) < a+b +c < CMR tồn số nguyên a,b,c cho 100 0 ...
 • 2
 • 100
 • 1

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên năm 2015 2016 THPT chuyên hùng vương (sở GDĐT phú thọ)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên năm 2015 2016  THPT chuyên hùng vương (sở GDĐT phú thọ)
... -H v tờn thớ sinh: S ụ bao danh: Thớ sinh khụng c s dng ti liu Can b coi thi khụng gi i thớch gỡ thờm S GIO DC V OTO PH TH CHNH THC K THI TUYN SINH VO LP 10 TRUNG HC PH THễNG ... VNG NM HC 2015- 2016 HNG DN CHM MễN: TON (Dnh cho thớ sinh thi vo lp chuyờn Toỏn) (Hng dn chõm gm 05 trang) I Mt s chỳ ý chm bi Hng dõn chm thi di õy da vo li gii s lc ca mụt cỏch, ch m thi, cỏn ... x = 6x + x x x + 10 = x = x + x = x = tha iu kin (*) Vy phng trỡnh cú nghim b) (1,0 im) x + xy x + y y = (1) x + xy 10 y = 2 2 x + y = 10 (2) x + y = 10 ( ) 0,25 T phng trỡnh...
 • 9
 • 88
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên năm 2015 2016 THPT chuyên lê quý đôn

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên năm 2015 2016  THPT chuyên lê quý đôn
... yêu thích toán muốn thi vào lớp 10 trường chuyên - Nội dung xây dựng bám sát với đề thi tuyển sinh lớp 10 trường chuyên nước năm qua - Đội ngũ giáo viên giảng dạy gồm thầy tiếng có nhiều năm kinh ... trình luyện thi lớp 10 chuyên Môn: Toán học Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRÊN HỌC247 - Chương trình luyện thi xây dựng dành riêng cho học sinh giỏi, ... thoải mái lựa chọn - Mỗi lớp từ đến 10 em để hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng khóa học mức cao - Đặc biệt, em hỗ trợ học tập thông qua cộng đồng luyện thi vào lớp 10 chuyên HỌC247  https://www.facebook.com/OnThiLop10ChuyenToan/...
 • 6
 • 126
 • 1

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán (chuyên) năm 2015 2016 THPT chuyên nguyễn trãi (sở GDĐT hải dương)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán (chuyên) năm 2015 2016  THPT chuyên nguyễn trãi (sở GDĐT hải dương)
... kí giám thị 2: Chứng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 Câu Ý I Nội dung Cho a − b = 29 + 12 − Điể ... 2015ab ≤ 2016, ∀a, b > + ab Tiếp theo ta CM thỏa mãn ab ≤ Đặt t = ab ,0 < t ≤ ta 0,25 + 2015t ≤ 2016 1+ t 2015t + 2015t − 2016t − 2014 ≤ ⇔ (t − 1)(2015t + 4030t + 2014) ≤ Vậy 1 + + 2015ab ≤ 2016 ... nguyên ( x ; y) : ( ; 10 ) , ( ; − 11) , ( −3 ; 10 ) , ( −3 ; − 11) , ( ; − ) , ( ; ) III Tìm số nguyên k để phương Đặt k − 8k + 23k − 26k + 10 số 1,00 M = k − 8k + 23k − 26k + 10 M = ( k − 2k +...
 • 9
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán năm 2013de va dap an de thi tuyen sinh vao 10 mon toan tinh thanh hoa nam 2004 2005đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên 2011đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên tphcmđề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyênđề thi tuyển sinh lớp 10 môn hóa chuyên năm 20142015 lý tự trọngđề thi tuyển sinh lớp 10 môn toánđề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2013tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tphcmtuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toánđề thi tuyển sinh vào thpt môn toán tỉnh bình định năm 2007đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2011đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán 2012 tphcmđề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán 2012đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tphcm 2010Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM