3. thi tuy n sinh l p 10 THPT n m h c 2017 2018 m n To n s GD v T k L k

57. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v T H i D ng

57.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T H i D ng
... vu ng Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để c p nh t t i liệu hay, Trang4/6 - M đề 150 Thaygiaongheo.net – Video – T i liệu h c to n THPT g c v i m t ph ng (ABD), tam gi c ABD tam gi c c nh ... kính X t h nh n n c đỉnh tr ng v i t m hai đư ng tr n đáy tr ng v i đư ng tr n l i T nh kho ng c ch (P) (Q) để di n t ch xung quanh h nh n n l n A 2R 3 B R C R D R C u 46: Cho l ng trụ t gi c ... Thaygiaongheo.net – Video – T i liệu h c to n THPT C u 7: T m h nguy n h m h m s f  x   sin x A  sin xdx  2cos x  C B  sin xdx   cos x  C C  sin xdx  cos x  C D  sin xdx  cos...
 • 7
 • 72
 • 0

44. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v T B nh Ph c

44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c
... fb.com/webthaygiaongheo.net THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO< /b> N < /b> H C < /b> THPT < /b> S < /b> C< /b> u 43: M< /b> t < /b> hộp n< /b> trang (xem h nh v< /b> ) c< /b> m< /b> t < /b> b n < /b> ABCDE v< /b> i ABCE h nh chữ nh t,< /b> c< /b> nh cong CDE cung đường tr n < /b> c< /b> t< /b> m < /b> trung đi m < /b> M đo n < /b> th< /b> ng ... v< /b> ) c< /b> m< /b> t < /b> b n < /b> ABCDE v< /b> i ABCE h nh chữ nh t,< /b> c< /b> nh cong CDE cung đường tr n < /b> c< /b> t< /b> m < /b> trung đi m < /b> M đo n < /b> th< /b> ng AB Bi t < /b> AB = 12 cm , BC = cm P D E BQ = 18 cm Hãy t< /b> nh th< /b> t< /b> ch hộp n< /b> trang ( C < /b> 261( ... gi c < /b> A′BC T< /b> nh th< /b> t< /b> ch khố i lăng trụ A B C < /b> Like fanpage: fb.com/webthaygiaongheo.net D THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO< /b> N < /b> H C < /b> THPT < /b> Giải Ch n < /b> D A′ B C< /b> A C < /b> M < /b> ET B = 22 =3 G VABC A B C < /b> ′ = S...
 • 22
 • 40
 • 0

48. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v T Ninh B nh

48.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T Ninh B nh
... 2 C< /b> u 38: Cho t< /b> di n < /b> ABCD Khi quay t< /b> di n < /b> xung quanh tr c < /b> AB , c< /b> h nh n< /b> n < /b> kh c < /b> t< /b> o th< /b> nh? A Ba h nh n< /b> n < /b> B B n < /b> h nh n< /b> n < /b> C < /b> M< /b> t < /b> h nh n< /b> n < /b> D Hai h nh n< /b> n < /b> C< /b> u 39: Cho h nh trụ c< /b> đáy hai h nh tr n < /b> ... TH < /b> A Y C< /b> u 26: Sau ph t < /b> b nh dịch, chuy n < /b> gia < /b> y t< /b> ư c < /b> t< /b> nh s< /b> người nhi m < /b> b nh kể t< /b> ngày xu t < /b> b nh nh n < /b> đ n < /b> ngày th< /b> t < /b> t nh theo c< /b> ng th< /b> c < /b> f (t < /b> )  4 5t < /b> t < /b> ,  t < /b>  25 N< /b> u coi f  t < /b>  h m < /b> s< /b> ... http://thaygioangheo.net th< /b> ờng xuy n < /b> để c< /b> p nh t < /b> giảng đề thi < /b> THAYGIAONGHEO.NET - BLOG H C < /b> TO< /b> N < /b> THPT < /b> B C < /b> D 12 C< /b> u 40: Cho h nh chóp S < /b> ABC c< /b> SA, SB, SC đôi vuông g c < /b> v< /b> i SA 3a, SB A AC 4a...
 • 6
 • 36
 • 0

54. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v T C n Th

54.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T C n Th
... O N G H EO N ET THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT TH A Y G IA O N G H EO N ET THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT TH A Y G IA O N G H EO N ET THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT TH ... ET THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT TH A Y G IA O N G H EO N ET THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT TH A Y G IA O N G H EO N ET THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT TH A Y G IA O N ... G H EO N ET THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT TH A Y G IA O N G H EO N ET THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT TH A Y G IA O N G H EO N ET THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT TH A Y...
 • 26
 • 98
 • 0

3 DE THI THU TUYEN SINH VAO LOP 10 THPT

3 DE THI THU TUYEN SINH VAO LOP 10 THPT
... BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ĐỀ SỐ Bài Thu gọn biểu thức: a) 3 3+ 2 + 3+ 3 2 b) ( c) x2 − x x2 + x − + x + ( x > 0) x + x +1 x − x +1 10 − ) + 15 Bài Giải phương trình ... phương trình hệ phương trình sau: 2 a) ( 3x − 12 ) ( x − 8x + 12 ) = b) x ( 4x − ) =  x − y = − 13  xy = 36 c)  Bài Cho ( P ) : y = − x2 ( d) : y = x 3 a) Vẽ (P) (d) mặt phẳng tọa độ Oxy b) ... a GV biên soạn: NGUYỄN MINH NHẬT Trang BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ĐỀ SỐ Bài Cho biểu thức: A = 1 x + − (với x ≥ x ≠ ) 2+ x 2− x 4−x a) Thu gọn biểu thức A b) Tìm giá trị x để A = Bài...
 • 3
 • 455
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN TOÁN - TRƯỜNG THCS NGHĨA ĐỒNG pptx

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN TOÁN - TRƯỜNG THCS NGHĨA ĐỒNG pptx
... P N THI TH VO LP 10, MễN TON Cõu 1: (3,0 im) a) KX: x 0; x Khi ú: ổ x x -2 + = ữ x -2 x -4 ứ ố A= ỗ = ( 2( )( x - )( x +1 ) x + 2) x -2 = ( 0,25 x +2+ x x -2 x +1 x +2 )( Vy ... KX) thỡ giỏ tr ca A l: c) Ta cú A = x +2 A= ) x -2 x +1 x +2 25 + = 25 + 0,5 x +1 x + -1 = =1x +2 x +2 x +2 1 1 Ê hay x +2 x +2 1 1 Nờn A = - = ; A = x = (TMKX) Vy A = x = 2 2 x +2 Vỡ x ... nghim phõn bit vi mi giỏ tr ca m nờn theo h thc Vi-et, pt b) ỡm > ỡm > ợm - > ợm > (1) cú hai nghim dng, khi: m>2 1,0 0,5 0,5 Cõu 3: (1,5 im) Gi thi gian vũi th nht, vũi th hai chy mt mỡnh y b...
 • 3
 • 553
 • 4

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT Thanh Hóa 2010 - 2011

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT Thanh Hóa 2010 - 2011
... C¸ch 1: 3P=3x2+3y2=(x2+4)+(y2+4)+ 2(x2+y2 )-8 ≥ 4x+4y+4xy-8=3 2-8 =24 VËy 3P ≥ 24 ⇔ P ≥ Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña P=8 x=y=2 ...
 • 2
 • 402
 • 0

THI CHỌN học SINH GIỎI lớp 10 THPT môn NGỮ văn 2011 sở VĨNH PHÚC

KÌ THI CHỌN học SINH GIỎI lớp 10 THPT môn NGỮ văn 2011 sở VĨNH PHÚC
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC 2 010- 2011 (Dành cho học sinh trường THPT chuyên) Thời gian làm bài: 180 ... cách làm văn nghị luận văn học Biết phân tích dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề Bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ Hành văn trôi chảy Văn viết có cảm xúc Không mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp, ... cầu kiến thức Thí sinh trình bày theo nhiều cách khác phải đảm bảo ý sau: Giải thích nhận định: - Tác giả văn học dân gian nhân dân lao động, người sống nhọc nhằn, cực khổ, thua thi t chịu nhiều...
 • 5
 • 5,149
 • 9

một số biện pháp tạo biểu tượng văn hóa vật chất trong dạy học lịch sử thế giới cho học sinh lớp 10 thpt

một số biện pháp tạo biểu tượng văn hóa vật chất trong dạy học lịch sử thế giới cho học sinh lớp 10 thpt
... 2.2 Các loại văn hóa vật chất cần tạo biểu tượng cho học sinh dạy phần Lịch sử giới lớp 10 THPT 20 2.3 Một số biện pháp tạo biểu tượng văn hóa vật chất dạy phần lịch sử giới thời nguyên ... việc tạo biểu tượng văn hóa vật chất dạy học lịch sử trường THPT Chương 2: Một số biện pháp tạo biểu tượng văn hóa vật chất lịch sử giới nguyên thủy cổ đại trung đại cho học sinh lớp 10 THPT ... đề tài Một số biện pháp tạo biểu tượng văn hóa vật chất dạy học lịch sử giới cho học sinh lớp 10 THPT với mong muốn bước đầu sâu nghiên cứu biện pháp tạo biểu tượng loại văn hóa vật chất Hơn...
 • 71
 • 486
 • 1

Môn thi Tiếng Anh đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Môn thi Tiếng Anh đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT
... town of Stratford-upon-avon in 1913? 4) When did he die? II Hãy chọn từ thích hợp cho khung điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau (1 điểm) Children is living on A Vietnamese girl named ... soccer Lan enjoys (4) with the Smith very much C writing: (2 points) I Viết lại câu sau dựa vào từ từ gợi ý cho nghĩa câu không thay đổi (1 điểm) 1) Let’s go to my house for dinner tonight...
 • 2
 • 448
 • 1

KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT môn anh

KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT môn anh
... ÔN THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 Nowadays lots of people drive to large supermarket to (1) their shopping These ... years _ Mr Ha / enjoy/ read / newspapers / every morning? ÔN THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10 _ Nam / suggests / practice / English / foreigners / Sunday...
 • 3
 • 341
 • 1

ĐETHI HSG l10 SỞ GD ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC: 2009 – 2010 Đề chính thức Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 120 phú( Không kể thời gian phát đNgày thi:

ĐETHI HSG l10 SỞ GD ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC: 2009 – 2010 Đề chính thức Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 120 phú( Không kể thời gian phát đNgày thi:
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2009 2 010 Câu Đáp án * Thành phần hóa học màng sinh chất: - Lipit màng: lớp photpholipit kép 2,5đ - Prôtêin ... 350 150 = 200 Nu G1 = X2 = 300 Nu X1 = G2 = 400 300 = 100 Nu a Số lần nguyên phân tế bào sinh dục là: 2( 2x 1) = 510  x = b Xác định giới tính gà: 4,0đ - Số giao tử tạo thành: ( 16 x 100 ... lactic Thời gian Lâu Nhanh Phản ứng C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 + Q C6H12O6  2CH3CHOHCOOH + Q Mùi Có mùi rượu Có mùi chua - Sức hút nước tế bào: S = P T = 1,8 0,6 = 1,2 atm - Đường saccarôzơ không...
 • 3
 • 1,666
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ