Hồ sơ công ty Cổ Phần Vận Ô tô Tiền Giang - Công ty cổ phần vận ô tô Tiền Giang

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thiết bị tin học, phần mềm quản lý văn bản và hồ công việc trong quan văn phòng Sở GTVT Thanh Hóa

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thiết bị tin học, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong cơ quan văn phòng Sở GTVT Thanh Hóa
... QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MẠNG TIN HỌC NỘI BỘ, PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ CÔNG VIỆC TRONG QUAN VĂN PHÒNG SỞ GTVT THANH HÓA (Kèm theo Quy t định số: /SGTVT-VP ngày tháng ... mạng tin học nội bộ, phần mềm quản văn hồ công việc nhằm điều chỉnh đối tượng sử dụng mạng tin học nội bộ, phần mềm quản văn hồ công việc mục đích hiệu Tạo điều kiện để cán bộ, công ... nghị) Văn đi: tất loại văn quan soạn thảo ban hành để thực quản lý, điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn gửi đến đối tượng liên quan Điều Mục đích Quy chế Quy chế quản lý, sử dụng...
 • 8
 • 1,300
 • 3

HOÀN THÀNH HỒ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ CÔNG BỐ HỢP QUY CÔNG TY CỔ PHẦN AHT MILK SO SÁNH FSSC VÀ BRC

HOÀN THÀNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY CÔNG TY CỔ PHẦN AHT MILK SO SÁNH FSSC VÀ BRC
... nhận tổ chức, cá nhân);  Chứng phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000 b) Hồ công bố hợp quy công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm sản phẩm đƣợc lập thành 02 quy n, bao gồm:  Bản công bố hợp quy ... HỒ SƠ XIN CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VSANTP 12 PHỤ LỤC 1: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 13 PHỤ LỤC 2: BẢN SAO GIẤY ĐĂNG ... nhân viên công ty AHTmilk đƣợc chứng nhận sức khỏe Sở y tế TP.HCM TP.HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2016 NGƢỜI XÁC NHẬN (Phó giám đốc sở y tế Tp.HCM) 33 BỘ HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY Thực theo điều điều 38/2012/NĐ-CP...
 • 99
 • 379
 • 0

Ap dụng UML và phần mềm RATIONAL ROSE vào xây dựng phần mềm quản lý văn bản và hồ công việc tại tập đoàn dệt may việt nam (vinatex)

Ap dụng UML và phần mềm RATIONAL ROSE vào xây dựng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại tập đoàn dệt may việt nam (vinatex)
... o x Phõn x 3.1 2.2 Vo s Chuyn XL 6.1 6.0 Cho ý kin ch o x Phõn x Chuyn bn giy cho n v ch trỡ 7.0 X Lp h s cụng vic 3.2 5.1 Ký nhn bn giy Chuyn cho ngi x Chuyn cho ngi x Nhn ... H s cụng vic Qun kho ti liu dựng chung Qun tr ngi dựng Qun tr h thng Phn mm qun bn v h s cụng vic ti Vinatex c xõy dng cú cỏc chc nng chớnh sau : Qun bn n : qun thụng tin v ni dung ... õy l h thng qun bn v h s cụng vic H thng qun bn v h s cụng vic ny, gm ba phõn h nh sau : Qun bn n Qun i Qun h s cụng vic u tiờn, chỳng ta xem xem phõn h qun bn n hot ng nh...
 • 53
 • 1,264
 • 11

Công văn về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lí văn bản và hồ công việc

Công văn về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lí văn bản và hồ sơ công việc
... KHẢO Việc nhận văn đến - Vào táp Quản văn điều hành/ Văn đến/ Tích chọn biểu tượng bì thư Tại táp: Nội dung văn + Tích vào biểu tượng văn đính kèm phần VĂN BẢN TOÀN VĂN: Để xem nội dung văn ... tạo hồ trao đổi mặc định đơn vị chủ trì Đơn vị chủ trì phải kết thúc hồ trước hồ hạn Xem chi tiết đơn vị tham gia xử lý cách: Chọn táp Xử lý công việc/ Chọn hồ xử lý/ Tích ! xử lý công ... hành văn quan, đơn vị, phận tổng hợp Văn phòng HĐND- UBND huyện xử lý, trước kết thúc hồ phải đính kèm văn trình ký cách: Chọn táp Xử lý công việc/ Chọn văn xử lý/ Tích ! xử lý công việc/ ...
 • 4
 • 1,575
 • 28

Quyết định Ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ công việc, Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành

Quyết định Ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành
... việc sử dụng phần mềm Quản văn Hồ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành (sau gọi tắt phần mềm) Điều Sử dụng phông chữ Các thông tin, liệu dạng ký tự phần mềm phải sử dụng font ... QUY CHẾ Sử dụng phần mềm Quản văn Hồ công việc, Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành (Ban hành kèm theo Quy t định số 20 /2007/QĐ-UBND ngày31/12/2007 UBND tỉnh Hà Nam) Chương I QUY ... chức Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành theo chức năng, nhiệm vụ giao Điều Trách nhiệm quy n hạn Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Đối với phần mềm Quản văn Hồ công việc: a) Phải sử dụng phần...
 • 6
 • 1,334
 • 7

Quyết định Ban hành quy định về việc sử dụng và quản trị phần mềm quản lí văn bản và hồ công việc của chính phủ

Quyết định Ban hành quy định về việc sử dụng và quản trị phần mềm quản lí văn bản và hồ sơ công việc của chính phủ
... 2 Điều Ban hành kèm theo Quy t định Quy định việc sử dụng quản trị chương trình phần mềm Quản văn Hồ công việc (QLVB & HSCV) Điều Quy t định thay Quy t định số 121/QĐ-VP ngày ... nước Quy t định số 94/QĐVP ngày 12 tháng 11 năm 2003 Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố Quy chế quy định việc sử dụng phần mềm Quản văn hồ công việc Chính phủ ... TRÌNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ CÔNG VIỆC A QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC Điều Cập nhật văn đến Khi tiếp nhận văn đến thuộc phạm vi quy định điều Quy định này, nhân viên văn...
 • 10
 • 706
 • 0

Quyết định Về việc Ban hành Quy chế sử dụng và quản trị chương trình phần mềm Quản lý văn bản và hồ công việc tại Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngànhvà VP.UBND huyện, thị xã của tỉnh

Quyết định Về việc Ban hành Quy chế sử dụng và quản trị chương trình phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngànhvà VP.UBND huyện, thị xã của tỉnh
... chuyên viên có thể lập hồ công việc chức Xử công việc/ Hồ công việc/ Thêm chọn mục: Hồ soạn thảo văn bản, Hồ giải công việc hay Hồ tập hợp văn có liên quan Điều 14 Các ... thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở, Ban, Ngành Văn phòng UBND huyện, thị (sau gọi tắt Sở/Huyện) xử mạng tác vụ tiếp nhận, luân chuyển, xử lý văn bản đến; soạn thảo, lập phiếu trình, phát hành văn ... BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc QUY CHẾ Về việc sử dụng, quản trị chương trình phần mềm "Quản văn & hồ công việc" tại Văn phòng...
 • 8
 • 822
 • 5

xây dựng phần mềm quản lý văn bản và hồ công việc tại tập đoàn diệt may việt nam( viantext )

xây dựng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại tập đoàn diệt may việt nam( viantext )
... LÝ VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ CÔNG VIỆC TẠI TẬP ĐOÀN DIỆT MAY VIỆT NAM (VINATEXT) Chức phần mềm Phần mềm gồm chức chính, tên gọi Đó là: - Quản văn đến - Quản văn - Quản hồ công việc Các báo ... em định chọn đề tài : xây dựng phần mềm quản văn hồ công việc tập đoàn diệt may Việt Nam( Viantext ), làm báo cáo thực tập cho Báo cáo thực tập tổng hợp văn bản, văn thường sử dụng để ... bày số luận phần mềm sản xuất phần mềm 5 Phần : Tổng quan đề tài dự kiến thực Phần trình bày nét khái quát phần mềm quản văn hồ công việc tập đoàn diệt may Việt Nam (Vinatext) em...
 • 25
 • 530
 • 1

Phân tích thiết kế quản lý hồ công nhân viên trong công ty TNHH

Phân tích thiết kế quản lý hồ sơ công nhân viên trong công ty TNHH
... Lê Duy Sơn Page 26 Phân tích thiết kế Hệ thống  Chức tiếp nhận hồ  Chức quản hồ Lê Duy Sơn Page 27 Phân tích thiết kế Hệ thống III.Đặc tả chức Kiểm tra hồ • • In put : Hồ cán ... phận quản hồ để cập nhật thông tin  Xử công việc Khi nhận hồ từ phận tiếp nhận hồ sơ, phận quản hồ tiến hành công việc cập nhật thông tin cán Lê Duy Sơn Page 20 Phân tích thiết ... chuyển công tác, hưu,…), phận tiếp nhận hồ tiếp nhận định này, sau chuyển cho phận quản hồ để cập nhật thông tin  Xử công việc Khi nhận hồ từ phận tiếp nhận hồ sơ, phận quản hồ sơ...
 • 53
 • 378
 • 0

Xác nhận hồ đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô theo tuyến cố định liên tỉnh potx

Xác nhận hồ sơ đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định liên tỉnh potx
... khách cố định ô liên tỉnh Bộ phận tiếp nhận trả kết : Trả kết giải thủ tục hành cho tổ chức, doanh nghiệp Hồ Thành phần hồ Giấy Đăng mở tuyến vận tải khách xe theo tuyến cố định ... hoạt động vận tải khách theo tuyến cố định Thành phần hồ Lịch trình chạy xe Bản photo Giấy đăng xe xe danh sách đăng tham gia khai thác thử Bản Sổ chứng nhận kiểm định an toàn ... Mô tả bước Tên bước Bộ phận tiếp nhận trả kết : Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, viết Phiếu nhận hồ hẹn ngày trả kết Phòng Kế hoạch Vận tải : Kiểm tra, trình xác nhận hồ mở tuyến vận tải khách...
 • 6
 • 204
 • 0

Thủ tục Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thôThủ tục Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do sở nước ngoài cấp-Mã số hồ 153839ng do sở pptx

Thủ tục Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thôThủ tục Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp-Mã số hồ sơ 153839ng do cơ sở pptx
... phúc sơ) _ GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP Họ tên người nộp hồ sơ: quan công tác:……………………………Điện thoại :……………………… Hồ gồm ... dục phổ thông - Gíây biên nhận hồ công nhận văn sở nuớc ngòai cấp k) Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: + Xác nhận quan đại diện ngọai giao Việt Nam nước sở + Xác nhận sở giáo dục nước ... quan tiếp nhận hồ có trách nhiệm xem xét công nhận văn cho người đề nghị Trong trường hợp văn không công nhận, quan tiếp nhận hồ phải trả lời văn cho đương e) Đối tượng thực thủ tục hành...
 • 10
 • 150
 • 0

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN HỒ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP ppt

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP ppt
... Ngày nhận hồ sơ: …………… …………………………………………… Ngày trả hồ sơ: - Không 15 ngày làm việc (đối với công nhận văn giáo dục phổ thông) - Không 30 ngày làm việc (đối với công nhận văn TCCN, CĐ, ... 2 Bản văn sở giáo dục nước cấp kèm theo dịch tiếng Việt quan có thẩm quyền chứng thực Bản kết trình học tập sở giáo dục nước kèm theo dịch tiếng Việt quan có thẩm ... công nhận văn TCCN, CĐ, ĐH, ThS TS) Người nộp hồ Người nhận hồ (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Giấy biên nhận thu lại lưu hồ sau trả kết ...
 • 3
 • 496
 • 0

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công làng nghề Mã số cũ đã đăng tải của hồ TTHC trên sở dữ liệu quốc gia về TTHC: TQBI-081588-TT. (thủ tục số 3, mục XII, Phần II, Quyết định 1582/QĐ-UBND) pptx

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công làng nghề Mã số cũ đã đăng tải của hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: TQBI-081588-TT. (thủ tục số 3, mục XII, Phần II, Quyết định 1582/QĐ-UBND) pptx
... Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề theo mẫu - Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận số thuế; - Bản hồ đăng ký chất lượng, công bố tiêu ... Hới - quan trực tiếp thực TTHC: Phòng Kinh tế- Hạ tầng (hoặc Phòng Kinh tế) huyện, thành phố Đồng Hới * Kết việc thực TTHC: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công làng nghề * Đối tượng thực TTHC: ... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ngày tháng năm cấp ngày tháng năm Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công loại:…………………………………………(3) Quy mô sản xuất...
 • 5
 • 159
 • 0

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mã số cũ đã đăng tải của hồ TTHC trên sở dữ liệu quốc gia về TTHC: TQBI- 081617- TT (thủ tục số 4, mục XII, Phần II, Quyết định 1582/QĐ-UBND) pdf

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mã số cũ đã đăng tải của hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: TQBI- 081617- TT (thủ tục số 4, mục XII, Phần II, Quyết định 1582/QĐ-UBND) pdf
... nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu; - Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng kinh doanh, Giấy chứng nhận số thuế; - Bản hồ đăng ký chất lượng, công ... TTHC sở liệu quốc gia TTHC: TQBI- 081569- TT (thủ tục số 2, mục XII, Phần II, Quyết định 1582/QĐ-UBND) * Trình tự thực hiện: - Thương nhân gửi hồ Phòng Kinh tế- Hạ tầng (hoặc phòng Kinh tế) ... mô sản xuất Đối với làng nghề ghi quy mô làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc số đăng tải hồ TTHC sở...
 • 10
 • 187
 • 0

SKKN Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ Công đoàn sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang

SKKN Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Nha Trang
... pháp Nâng cao hiệu cơng tác quản hồ Cơng đồn sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Nha Trang làm tăng hiệu cơng tác quản hồ sổ sách Cơng đồn sở tốt Nâng cao hiệu cơng tác quản Nhiệm ... cao hiệu cơng tác quản hồ Cơng đồn sở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Nha Trang để hồn thiện hệ thống biểu mẫu văn Cơng đồn sở giúp cho việc quản hồ sơ, sổ sách Cơng đồn sở khoa học tốt ... trọng cơng tác qn hồ Cơng đồn vụ từ đề biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng tác qn Cơng đồn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - Phân tích thực trạng hồ đồn vụ Cơng đồn nhà trường THPT Nguyễn...
 • 56
 • 885
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ