7. T i lieu on thi v o 10 Duong thang Ham so bac nhat

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO THPT MON SINH 9

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO THPT MON SINH 9
... nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sống sinh vật ổ sinh thái :Là không gian sinh thái mà điều kiện môi trường quy định tồn phát triển không hạn định cá thể loài - ổ sinh thái gồm: ổ sinh ... chuẩn đoán trước sinh - Xét nghiệm trước sinh : Là xét nghiệm phân tích NST,ADN xem thai nhi có bị bệnh di truyền hay không Phương pháp : + chọc dò dịch ối + sinh thi t tua thai Liệu pháp gen- ... vào hóa thạch điển hình => Chia làm đại: Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI I Quá trình phát sinh loài người đại Bằng chứng nguồn gốc động vật loài người...
 • 16
 • 264
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Tài liệu ôn thi đại học CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
... f b ( ) ( ) ð nh lý 3: Gi s hàm s f có đ o hàm c p m t kho ng a;b ch a m x , f ' x = f có đ o hàm c p hai khác t i m x ( ) N u f '' ( x ) > hàm s a ) N u f '' x < hàm s f đ t c c đ i t i m x ... o hàm b ng ho c hàm s liên t c khơng có đ o hàm • Xét d u c i d u x qua m x hàm s có c c tr t i m x Quy t c 2: Áp d ng đ nh lý • Tìm f ' x ( ) ( V i m i x tính f '' ( x ) N u f '' ( x ) < hàm ... liên t c t i x = , khơng có đ o hàm t i x = B ng bi n thi n x −∞ −1 +∞ f' x + − + ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) f (x ) +∞ −∞ V y hàm s đ t c c đ i t i m x = −1, f −1 = , hàm s đ t c c ti u t i m x =...
 • 28
 • 212
 • 0

ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ
... điểm cố định Bi Cho hàm số y = ( m ) x + m + a) Tìm điều kiệm m để hàm số nghịch biến b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm có hành độ c) Tìm m để đồ thị hàm số y = - x + ; y = 2x ... Oxy cho hàm số y = 3x + m (*) 1) Tính giá trị m để đồ thị hàm số qua : a) A( -1 ; ) ; b) B( - ; ) 2) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm có hoành độ - 3) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục ... +1) a) Điểm A có thuộc (D) hay không ? b) Tìm a hàm số y = ax2 có đồ thị (P) qua A c) Viết phơng trình ng thẳng qua A vuông góc với (D) Bi 12 Vẽ đồ thị hàm số y = x 1) Viết phơng trình đờng...
 • 2
 • 264
 • 1

Tài liệu Bồi Dưỡng HSG--HÀM SỐ BẬC NHẤT

Tài liệu Bồi Dưỡng HSG--HÀM SỐ BẬC NHẤT
... minh hàm số bậc y=ax+b đồng biến a>0 nghịch biến a < Câu Trong hàm số sau, hàm số hàm số bậc nhất? Hãy xác định hệ số a , b xét xem hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến Câu Cho hàm số bậc y = ... Cho hàm số y = (m 4)x + 2009 (1) a) Với giá trị tham số m hàm số (1) sau hàm số bậc b) Với giá trị tham số m hàm số (1) đồng biến, nghịch biến Câu Cho hàm số y = 2x (1) a) Vẽ đồ thị hàm số (1) ... giá trị tham số m để hàm số (1) đồng biến b) Tìm giá trị tham số m để hàm số (1) nghịch biến Câu Cho hàm số y = x + Hàm số đồng biến hay nghịch biến R? Vì ( ) sao? Câu Chứng minh hàm số sau đồng...
 • 22
 • 318
 • 0

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (7)

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (7)
... ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG KỲ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN Năm học 20 09 - 2010 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ Câu Câu (4đ) Câu ( 4đ) Nội dung yêu cầu trình bày -Áp suất mặt pittông nhỏ : 10m2 10m1 ... lọ không đổi nên khối lượng riêng thủy ngân là: mHg m2 − m = D DHg = V m1 − m 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 Ghi : - Học sinh giải theo cách khác , cho điểm tối đa - Sai hay thi u ... lên pittông lớn mực nước hai bên ngang nên: 10m2 10(m1 + m) m m +m = ⇔ = (2) S2 S1 S2 S1 m1 + m m1 = + 10 Dh Từ (1) (2) ta có : S1 S1 m = D.h => m = DS1h = 2kg  S1 Khi chuyển cân sang pittông nhỏ...
 • 6
 • 110
 • 0

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (13)

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (13)
... Giám thị 2: …………………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT PHÚ YÊN NĂM HỌC 2011 - 2012 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ CHUYÊN Bài Đáp án chi tiết Vận tốc canô ... Khi K1, K2 mở: U2 P0 = (1) R1 + R + R • Khi đóng K1 công suất P1, đóng K2 công suất P2 thì: U2 P1 = (2); R3 U2 (3) R1 4đ • Khi đóng K1, K2 công suất P:  1  U2 U2 U2 P = U2. + + + + ÷=  R1 ... + P1P2 − P0 P1 − P0 P2 0,75 0,75 0,75 a) Ảnh A1B1 AB qua thấu kính: df 90 .30 ' = 45cm (ảnh thật) d = 90 cm ⇒ d = = d − f 90 − 30 A1B1: ảnh thật nằm sau thấu kính cách thấu kính 45cm 1,5 Vẽ hình...
 • 4
 • 246
 • 0

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (14)

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (14)
... KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ THPT CHUYÊN NĂM 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN VẬT LÝ Đáp án Câu I: (2,5 điểm) 1) Khi mắc nguồn vào hai điểm M N hai vôn kế ... 2R 2R Ghi chú: học sinh làm theo cách khác mà đủ điểm TRƯỞNG TIỂU BAN CHẤM THI MÔN VẬT LÝ Hà Nội, ngày tháng năm 2011 KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 0,25 0,25 ... vôn kế vào M N, mạch có dạng: [(R1 nt R3) // R2//R4] nt R5 R13 = 2R; R 1234 = 2R ⇒ R tđ = 0,50 0,25 V M R R1 A 0,25 R3 R2 R5 B N - + R4 Hình 3a U1 = 2R 1 R U U13 = × 1234 U = × U = Khi đó, vôn...
 • 4
 • 259
 • 0

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (15)

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (15)
... KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN Năm học 2005 − 2006 Hướng dẫn chấm môn: VẬT LÝ SỞ GIÁO DỤC − ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ CHÍNH ... trình, tìm được: t’ = 29, 40C b) Phương trình cân nhiệt: m1c1(t1 – t) = (m2c2 + m3c3)(t – t2) 2m1c1(t1 – t’) = (m2c2 + m3c3)(t’ – t2) Giải phương trình, ta tìm được: t’ = 29, 40C Bài 3: (4 điểm) ... điện trở tương đương lớn ⇒ mạch a U U = Mạch a: Rtđ = 3R ⇒ Ia = R a 3R I R U 3U = ⇒ b = ⇒ I b = 9I a = 2, 7A Mạch b: Rtđ = ⇒ I b = Rb R Ia I 2R U 3U ⇒ Ic = = ⇒ c = ⇒ Ic = 4,5Ia = 1,35A Mạch c:...
 • 3
 • 205
 • 0

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (16)

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (16)
... nhng học sinh phải vẽ hình để sử dụng kí hiệu tính toán - Các câu quang (câu số 5, 6) học sinh sử dụng công thức thấu kính không cho điểm - Điểm toàn tổng điểm phần học sinh làm đợc, không làm ... Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình Năm học 2008 - 20 09 Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình Hớng dẫn chấm biểu điểm Môn Vật lí Câu ý Nội dung Điểm Câu a ... (*): 84 OF OF 1 ,95 cm Vậy độ thay đổi tiêu cự thể thủy tinh là: - 1 ,95 = 0,05 (cm) 0,25đ 0,25đ Ghi chú: - Các cách giải khác mà kết cho điểm tối đa - Các câu điện (câu số 2, 3) không tính điểm...
 • 6
 • 162
 • 0

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (17)

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (17)
... 2R 2.20 09 RAB = 2007 = = = 2R 20 09 20 09 +R 2007 U2 Công suất toả nhiệt mạch AB : P = = 72 W R AB Ghi chỳ : Hc sinh cú th gii theo cỏch khỏc ỳng cho im ti a im tng bi l tng im cỏc phn hc sinh lm ... ảnh S dịch chuyển với vận tốc 6m/s Ghi : Nếu học sinh dùng công thức thấu kính mà không chứng minh cho nửa số điểm câu Nếu học sinh có chứng minh công thức sử dụng cho điểm tói đa Bài ý Nội dung ... tịnh tiến vật trớc O1 tia tới từ B song song vớiB không thay đổi lên tia ló khỏi hệ tia không đổi ảnh B B nằm tia ló Để ảnh AB có chiều cao không đổi với vị trí 0,5đ vật AB tia ló khỏi hệ tia phải...
 • 6
 • 200
 • 0

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (18)

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (18)
... Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình Năm học 2010-2011 Hớng dẫn chấm biểu điểm môn Vật lí (Gồm trang) Bi Bi (2,0) Ni dung ... ) = + = (1) 18 + x 90 x (18 + x ) (90 x ) + Dũng in mch chớnh I' K úng I = U U.(18 + x ) (90 x ) = (2) R AB 3(11x + 825x + 6750) S ch ca vụn k V1 l: U ' = I '.R AC = 18U (90 -x)x 3(11x + 825x ... 6750) (**) + T (*) v (**) U1 = U1' 165x - 6750 = + Gii c x = 450 = 40 ,90 11 + Kt lun v trớ ca C trờn AB cho RAC = 40 ,9 thỡ cỏc vụn k cú giỏ tr nh K úng cng nh K ngt b) K úng, dch chuyn C dũng...
 • 7
 • 267
 • 0

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (19)

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (19)
... GD&§T HOµ b×nh Së kú thi chän häc sinh giái CẤP TỈNH LỚP 9- NĂM HỌC 2010-2011 híng dÉn chÊm M«n VËt Lý ( Hướng dẫn chấm có 04 trang) Câu- ... I1 = I 0,5 Uv = 6Ω I Điện trở R1 = R2 = 2.6 = 12Ω 0,5 0,5 Điện trở R2 = U AB = I ( R1 + R2 ) = 9V U1 = I1 R1 = 0,5.12 = 6V 0,5 Câu 5,0đ RMC Vẽ lại mạch điện R1 0,5 B A RCN + Phần biến trở M C; ... giá lớn (Hàm bậc có hệ số a âm nên có giá trị cực đại x= -b/2a=1/2) => I= Imin= (A) 0,5 0,5 + Công suất toả nhiệt MN U2 R(1 − x)x P= I R0= {R(1 − x)x + R1}2 (3) 0,5 + Biến đổi biểu thức (3) ta...
 • 5
 • 208
 • 0

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (20)

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (20)
... Hãy xác định khối lượng riêng viên sỏi Cho dụng cụ sau: lực kế, sợi dây( khối lượng dây không đáng kể), bình có nước Biết viên sỏi bỏ lọt ngập bình nước, khối lượng riêng nước D0 === HẾT===...
 • 2
 • 315
 • 1

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (21)

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (21)
... that if you begin to lose your breath, it could be dangerous and there must be something wrong with your heart This is simply not true; shortness of breath shows that the exercise is having the ... attacked him Hardly THE END -Họ tên thí sinh: Số báo danh:……………… Phòng thi số:………… Chữ ký giám thị :…………………………… Trang 2/3 Trang 3/3 ... She / not / play / piano / well / as / her sister I wish / could / give you / all the expensive things / life You / hear / Maria / since / you / leave school? The people / live / next door to...
 • 3
 • 205
 • 0

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (22)

Tập hợp đề ôn thi vào 10, ôn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 (22)
... VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA -ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KÌ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN Năm học 20 09- 2010 Môn thi: Vật lý HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ (hướng dẫn chấm gồm trang) I.Hướng dẫn chung ... R4 + 15 90 .15 + 105 R4 = R4 + 15 90 (15 + R4 ) I2 = UAB/R234 = 105 R4 + 90 .15 0.5đ 0.5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 90 (15 + R4 ) 15 R4 90 R4 x = 105 R4 + 90 .15 R4 + 15 R4 + 90 R4 IA’ ... + R3) = 0 ,9 60 = 54V I2 = UAD/R2 = 54 /90 = 0,6A • I = I4 = I2 + I3 = 0,6 + 0 ,9 = 1,5A ( R1 + R3 ) R2 • RAB = RAD + R4 = + R4 = 36 + 24 = 60Ω R1 + R3 + R2 • UAB = I RAB = 1,5 60 = 90 V b) Tính...
 • 5
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: i lieu on thi chung chi tieng anh b1 chau autài lieu on thi ngu vantài liệu ôn thi toán lớp 10tài liệu ôn thi vào lớp 10tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn anhtài liệu ôn thi cao học môn tin học cơ sởtài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toántài liệu ôn thi olympic toán 10tài liệu ôn thi vật lý 10tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn vật lýtài liệu ôn thi tuyển sinh 10tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn ngữ văntài liệu ôn thi văn lớp 10tài liệu ôn thi vào lớp 10 chuyên toántài liệu ôn thi vào lớp 10 chuyên anhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI