NQ DHCDTN Lan XIV 2014

Olympic tin học sinh viên lần XIV khối thi cá nhân không chuyên tin học

Olympic tin học sinh viên lần XIV khối thi cá nhân không chuyên tin học
... 0 10 11 10 0 12 0 0 11 13 0 FEATURE.OUT Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 14, 2005 – Khối không Chuyên tin học ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - KHỐI KHÔNG CHUYÊN Thời gian làm bài: 15 phút Cho hai ... Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 14, 2005 – Khối không Chuyên tin học Khoảng cách d theo đường chim bay hai điểm có toạ độ (X1, Y1) ... return 1; else Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 14, 2005 – Khối không Chuyên tin học X:=1 return X(N-1) + X(N-2); else }; X:=X(N-1) + X(N-2) end; Khi thực lệnh X(4) hàm gọi lần? A B C D...
 • 5
 • 630
 • 8

ĐỀ THI THỬ SINH HỌC LẦN 1 - 2014 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ SINH HỌC LẦN 1 - 2014 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
... ĐỀ THI THỬ SINH HỌC 2 014 MỤC LỤC I ĐỀ THI THỬ - RA ĐỀ: TRƯƠNG TẤN TÀI II HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ SINH HỌC LẦN -2 014 III TỔNG KẾT PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH, CÔNG ... CẦN NHỚ Ở ĐỀ I 14 IV LIÊN HỆ 15 I ĐỀ THI THỬ - RA ĐỀ: TRƯƠNG TẤN TÀI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2 014 LẦN THỨ I – MÔN SINH HỌC BIÊN SOẠN: TRƯƠNG TẤN TÀI Mã đề thi 326 Họ tên thí sinh: ………………………………………………………………………………… ... Aa x Aa → A- + aa 4 Bb x bb → 1 B- + bb 2 13 ĐỀ THI THỬ SINH HỌC 2 014 cc x cc → 1cc Dd x Dd → Ee x ee → D- + dd 4 1 E- + ee 2 Vậy kiểu gen aabbccddee sinh đời chi m tỉ lệ là: 1 1 x x1x x = 4 64...
 • 33
 • 4,583
 • 69

Đề thi thử sinh học lần 1 - 2014 TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ

Đề thi thử sinh học lần 1 - 2014 TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
... gen làm axít amin thứ tư chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh tương ứng đột biến làm A cặp nuclêôtit gen B cặp nuclêôtit thứ 10 , 11 , 12 gen C cặp nuclêôtit gen D cặp nuclêôtit thứ 13 , 14 , 15 gen Câu 59: ... hôn, sinh đẻ D cho lời khuyên việc đề phòng hạn chế hậu xấu ô nhiễm môi trường Câu 12 : Cho tự thụ phấn, đời F1 thu 43,75% đỏ, 56,25% vàng Trong số đỏ F1, tỉ lệ chủng bao nhiêu? 3 1 A B C D 16 16 ... với thân thấp, vàng, dài thu F1 gồm 16 02 thân cao, màu đỏ, dài : 16 01 thân cao, màu vàng, dài : 16 00 thân thấp, màu đỏ, tròn : 15 99 thân thấp, màu vàng, tròn Trong trường hợp không xảy hoán vị...
 • 7
 • 1,043
 • 27

Đề và đáp án thi thử sinh học lần 1 2014 THPT Phước Bình Bình Phước

Đề và đáp án thi thử sinh học lần 1 2014 THPT Phước Bình Bình Phước
... aa khả sinh sản Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen thu F2 là: A 7 /10 AA : 2 /10 Aa : 1/ 10aa B 15 /18 AA : 1/ 9 Aa : 1/ 18 aa C 9/25 AA : 12 /25 Aa : 4/25 aa D 21/ 40 AA : 3/20 Aa : 13 /40aa Câu 21: Cho ... bổ trợ Câu 55: Phân tử ADN NST loài sinh vật có 10 7 cặp Nuclêôtit Lúc NST xoắn cực đại dài 3,4 micrômet ADN co ngắn A 10 00 lần B 10 000 lần C 5000 lần D 3400 lần Câu 56: Ở gà, gen A quy định lông ... Di truyền học phân tử D Nghiên cứu trẻ đồng sinh Câu 53: Một loài thực vật, đỏ tính trạng trội hoàn toàn so với trắng Thế hệ ban đầu (P) cho hoa đỏ thụ phấn với hoa trắng F1 10 8 đỏ; 11 0 trắng...
 • 6
 • 1,018
 • 8

Đề thi thử lần 1 2014 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

Đề thi thử lần 1 2014 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO
... Câu 31: Gen A có chiều dài 15 3 nm với 11 69 liên kết hiđrô, bị đột biến thành alen a, Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ tạo gen con, tất gen lại tiếp tục nhân đôi lần thứ Trong lần nhân đôi, môi trường ... XAXa x XaY Câu 41: Có phân tử ADN tự nhân đôi số lần tổng hợp 18 0 mạch pôlynucleotit lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào Mỗi ADN ban đầu nhân đôi A lần B lần C lần D lần Câu 42: Trong ... tổ hợp gen làm cho thấp 20cm Cây cao có chiều cao 210 cm Khi giao phấn cao thấp nhất, lai thu có chiều cao A 14 0cm B 12 0cm C 15 0cm D 16 0cm Câu 21: Ở loài thực vật, hai cặp gen Aa Bb qui định cặp...
 • 4
 • 558
 • 14

Đề thi thử sinh học lần 1 2014 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1

Đề thi thử sinh học lần 1 2014 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1
... SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN – NĂM 2 014 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm MÃ ĐỀ THI: 209 Câu 1: Đột biến gen xảy vùng ... locut bao nhiêu? A 18 9 B 30 C 210 D 12 6 - HẾT SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN – NĂM 2 014 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: ... SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN – NĂM 2 014 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm MÃ ĐỀ THI: 485 Câu 1: Cho loại đột biến sau:...
 • 17
 • 2,031
 • 75

Đề thi thử lần 1 2014 môn sinh học trường Tam Nông

Đề thi thử lần 1 2014 môn sinh học trường Tam Nông
... bao sinh dục đực va tế bao sinh dục xảy đột biến lam cặp NST nhân đôi không phân li Thể đột biến nao sau thu được? A 2n+2, 2n -1- 1, 2n +1, 2n -1 B 2n +1+ 1, 2n -1- 1, 2n -1, 2n+2 C 2n +1+ 1, 2n-2, ... tam bội, (9) thể một nhiễm kép, (10 ) thể tam nhiễm kép, (11 ) gen ti thể, lục lạp Tổ hợp ý la: A 2,4,5,6,7 ,11 B 2,4,5,6.9 ,11 C 1, 2,3,5,6 ,10 D 1, 3,6,8,9 ,10 Câu 34: Một đặc điểm của thường biến ... đực có kiểu hình alen lặn quy định với có kiểu hình alen lặn quy định la: A 1: 1 B 2 :1 C 3 :1 D 1, 5 :1 Câu 15 : Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện la gen tiền ung thư đột biến gen ung thư...
 • 7
 • 552
 • 5

Đề thi thử đại học lần 1 2014 môn sinh học TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN

Đề thi thử đại học lần 1 2014 môn sinh học TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
... 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B D A D B C B A A C D C B C B D B Trang 7 /11 - Mã đề thi 13 5 ĐÁP ÁN SINH 12 – ĐH LẦN 213 213 213 213 213 213 213 ...
 • 11
 • 867
 • 34

Đề thi thử đại học lần 1 - 2014 môn Anh Văn THPT Lương Thế Vinh Hà Nội

Đề thi thử đại học lần 1 - 2014 môn Anh Văn THPT Lương Thế Vinh Hà Nội
... ballet (17 ) _ or an astronaut all fall (18 ) the general heading of labor Question 9: A production Question 10 : A many Question 11 : A by Question 12 : A these Question 13 : A so Question 14 : ... questions from 19 to 20 Question 19 : A punished Question 20: A recollect B cooked B preface TRƯỜNG PTTH LƯƠNG THẾ VINH C markedly C restore D laughed D predator Trang 2/7 - đề thi 485 Mark the ... on the ocean TRƯỜNG PTTH LƯƠNG THẾ VINH Trang 5/7 - đề thi 485 Question 60: In line 10 , water that is “shallow” is NOT A deep B clear C coastal D tidal Question 61: A main difference between...
 • 7
 • 1,522
 • 27

Đáp án đề thi thử đại học lần 1 - 2014 môn Văn THPT Lương Thế Vinh Hà Nội

Đáp án đề thi thử đại học lần 1 - 2014 môn Văn THPT Lương Thế Vinh Hà Nội
... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D A B D B C B A D B B D C A C B B C C B B D A A C C C D D A C D ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN (2 013 -2 014 ) MÔN TIẾNG ANH 49 50 51 52 ... PTTH LƯƠNG THẾ VINH- HÀ NÔI 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A D B A C C A C B A D C B C B D B C C B A D C B C B D D D D C D 49 50 51 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 B C D D D C B D B D C B D C A B B D B A A A A C C B B D D C B D 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71...
 • 2
 • 579
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP