NQ DHCDTN Lan XIII 2013

Tổng kết chương trình hội thảo khoa học lần XIII: Biến đổi khí hậu

Tổng kết chương trình hội thảo khoa học lần XIII: Biến đổi khí hậu
... VÀ KHÍ TƯỢNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH THAM SỐ KHÍ QUYỂN ĐỂ GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO CÁC VÙNG MIỀN VIỆT NAM Lương Chính Kế TT NC KHCN Viễn Thám NỘI DUNG Nghiên cứu chiết tách số tham số khí ... RIÊNG BIỆT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỪ GÓC NHÌN KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM TS Phạm Đức Thi TT KHCN KTTV&MT Nội dung báo cáo: I Đôi nét duyên hải miền Trung II Những biểu biến đổi khí hậu III ... BẢN NƯỚC BIỂN DÂNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO CÁC TỈNH VEN BIỂN VIỆT NAM ThS Nguyễn Xuân Hiển TTNC Biển&TT Biển-KQ NỘI DUNG BÁO CÁO: Trình bày cách tiếp cận nghiên cứu xu biến đổi mực nước biển khu...
 • 15
 • 2,225
 • 9

Đề thi OLYMPỎtuyền thống 30/4 lần XIII TẠI Quốc Học-Huế

Đề thi OLYMPỎtuyền thống 30/4 lần XIII TẠI Quốc Học-Huế
... ri tm vỏn - Quóng ng vt i c trờn tm vỏn (k t dõy t) Mv0 (1d) l = v0t aM t = 2F Mv0 - Chiu di ti thiu ca tm vỏn: lmin = l + l = l + 2F ỏp ỏn cõu : (0,5 ) 0,25 + O R Xét thời N F ms o điểm cầu...
 • 7
 • 314
 • 2

Đề thi OLYMPIC môn vật lý truyền thống 30/4/2007 lần XIII TẠI Quốc Học-Huế

Đề thi OLYMPIC môn vật lý truyền thống 30/4/2007 lần XIII TẠI Quốc Học-Huế
... v0 2 mv0 mv l 2 = = mg ⇒ v = v0 − gl 2 2 O Điểm 4điểm Y  g X A B Sau rời O, cầu chuyển động  vật ném xiên với v tạo với phương ngang góc 450 X 0,5 + Theo trục OY: ay = - g = const ; vy = v ... chạm đàn hồi, nên sau va chạm vận tốc cầu dọc theo OY  v nên bi lại chuyển động Khoảng cách hai lần va chạm liên tiếp bi mặt nêm OB t = 2v g 0,25 0,25 0,25 0,5 + Theo trục OX: ax = g = const ; ... = ( 4n + 1) gl 2n n2 = l 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Lưu ý: Nếu học sinh gíải trường hợp: vật sau rời O rơi xuống B, ứng với n=1: cho điểm Câu 2.1 (2 điểm) Lực phát động lực ma sát tác dụng...
 • 7
 • 559
 • 4

THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I/ 2013 ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I/ 2013 ĐỀ THI MÔN SINH HỌC
... WWW.VNMATH.COM ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐH – CĐ NĂM 2013, lần 1, MÔN SINH – KHỐI B Câu Mã đề 301 Mã đề 302 B B B D D B C B D C A B B C C B D B 10 B B 11 D C 12 ... đường hình thành loài sinh sản hữu tính Câu 33: Các chế cách li sinh sản loài A trở ngại sinh học ngăn cản sinh vật giao phối tạo đời hữu thụ WWW.VNMATH.COM B cách li sinh cảnh, cách li mùa ... quan sinh s n B Dựa số l ợng, h nh thái NST C Dựa đặc h nh thái D Dựa đặc sinh học ph n t Câu 49: Lo i b ng ch ng c th s d ng đ ch ng inh giun và gà c chung tổ tiên A B ng ch ng tế bào học sinh học...
 • 18
 • 266
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5(2013) MÔN VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5(2013) MÔN VẬT LÍ
... điều hòa phương nằm ngang Khi vật có li độ cm động vật lớn gấp đôi đàn hồi lò xo Khi vật có li độ cm so với đàn hồi lò xo, động vật lớn gấp A 18 lần B 26 lần C 16 lần D lần Giải W  Wt  Wñ    ... 59.Một vật rắn quay quanh trục cố định Momen quán tính vật trục quay không đổi Nếu tổng momen lực tác dụng lên vật không B gia tốc góc vật thay đổi A momen động lượng vật thay đổi C tốc độ góc vật ... cực đại K Nếu tần số photon tăng lên gấp hai lần động ban đầu cực đại electron quang điện A K + 2hf B K C 2K D K + hf Câu 54.Một vật rắn có momen quán tính trục quay cố định 1,5 kgm Động quay vật...
 • 11
 • 355
 • 1

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH CHUYEN DH VINH 2013

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH CHUYEN DH VINH 2013
... finish it C Though it was an interesting novel, I stayed up all night to finish it D So interesting was the novel that I stayed up all night to finish it Question 70: I did not read his book I ... position in relation to the surrounding region, whereas site involves in physical characteristics of the specific location Situation is normally much more important to the continuing prosperity ... almost entirely by acoustical considerations Its simplicity of appearance is deceptive About 70 parts are involved in the construction of a violin Its tone and its outstanding range of expressiveness...
 • 6
 • 1,252
 • 21

Đề thi thử đại học- Lần 1 -2013 Môn thi: Tiếng pháp

Đề thi thử đại học- Lần 1 -2013 Môn thi: Tiếng pháp
... faite D faire 30 Les amis tu m’a rencontré t’ont trouvé sympa A que B avec qui C qui d chez qui 31 Il y a eu un incident …… la réunion des ministres A.au cours de B pour C dans D depuis 32 Il est ... cherche pas se faire remarquer elle est très discrète A mais B pourtant C toutefois D au contraire 41 Etre muet comme ………… A un poisson B une vache C une carpe D une chèvre 42 Ils souhaitent la réussite ... qui étaient dehors, parce qu’il allait pleuvoir A est rentrée B a rentré C est sortie D a sorti 51 Le soleil est haut dans le ciel; il doit être environ midi devoir exprime A.la probabilité B l’obligation...
 • 5
 • 561
 • 20

anh chuyen nguyen hue lan 1 2013 ma 132

anh chuyen nguyen hue lan 1 2013 ma 132
... 10 A 50 B 10 C 50 C 10 C 50 D 10 C 50 A 11 A 51 A 11 A 51 C 11 A 51 B 11 A 51 B 12 D 52 D 12 D 52 D 12 C 52 B 12 D 52 B 13 C 53 C 13 A 53 D 13 B 53 A 13 B 53 B 14 B 54 A 14 B 54 B 14 A 54 A 14 ... 15 B 55 C 15 C 55 B 15 D 55 D 15 B 55 B 16 B 56 D 16 A 56 A 16 A 56 C 16 B 56 D 17 B 57 C 17 B 57 B 17 D 57 D 17 B 57 A 18 C 58 B 18 B 58 C 18 A 58 B 18 C 58 B 19 D 59 B 19 C 59 C 19 D 59 A 19 ... B estimated C requested D caused - THE END www.DeThiThuDaiHoc.com Page 6/8 – Test code 13 2 www.DeThiThuDaiHoc.com TIẾNG ANH THI THỬ LẦN 1- 2 013 - NGUYỄN HUỆ- ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ 13 2 209...
 • 8
 • 447
 • 2

Đề thi thử đại học môn hóa học của chuyên vinh lần 4 2013 có đáp án

Đề thi thử đại học môn hóa học của chuyên vinh lần 4 2013 có đáp án
... dịch khối lượng giảm 21, 24 gam so với khối lượng nước vơi ban đầu Giá trị m A 8,08 B 7,96 C 8 ,44 D 12,16 Câu 37: Loại phân đạm sau độ dinh dưỡng nhỏ nhất? A NaNO3 B (NH4)2SO4 C NH4NO3 D ... thu a mol H2 Cơng thức X A HOC6H4COOH B C6H4(OH)2 C HCOOC6H4OH D C6H5COOH Trang 3 /4 - Mã đề thi 132 WWW.VNMATH.COM Câu 48 : Cho phát biểu sau: (1) Tinh bột xenlulozơ phản ứng với Cu(OH)2 (2) Nhỏ ... Câu 20: Cho phương trình hóa học: FeS2 + Cu2S + HNO3  CuSO4 + Fe2(SO4)3 + NO2 + H2O Sau cân phương trình hóa học với hệ số chất số ngun tối giản hệ số HNO3 A 25 B 40 C 30 D 35 Câu 21: Dung...
 • 4
 • 606
 • 22

CHUYEN PHAN BOI CHAU NGHE AN LAN 1 2013

CHUYEN PHAN BOI CHAU NGHE AN LAN 1 2013
... số phức z  (1  i 3 )10 1, 00 10 10 1    i   210  cos   i sin   z  (1  i 3)      3  2  10 10 0,25 Áp dụng công thức Moa-vrơ, ta có 10   10  4 4   10  z  210  cos  i ...   25 16  a  c   a  16   a  a   1. (1, 0 điểm) Viết phương trình           u  (2 ;1; 1) ; n( P )  (1; 1; 1) , d có vectơ phương ud   u ; n( P )   (0 ;1; 1)    ... lăng trụ 0,25 ABC.A1B1C1 góc hai đường thẳng CA BB1 Gọi H trung điểm BC 1, 00 A1 Từ giả thiết, ta có AC  AB tan 60  a , B1 AB AH  BH  CH  BC   a 2 cos600 A C1 0,25 Vì A1 H  ( ABC) nên...
 • 12
 • 436
 • 2

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 1 2013

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 1 2013
... HẾT www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang - Mã đề thi 13 2 www.DeThiThuDaiHoc.com CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 M132 A B A A D D B D B C A C A C ... lượng nitơ A B 11 ,11 % 14 ,14 % Khối lượng A B là: A 8,28 g 10 ,08g B 9,84g 11 ,52g C 8,28g 11 ,88g D 10 ,08g 11 ,88g Câu 32: Nung 8,42 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe oxi sau thời gian thu 11 ,62 gam hỗn ... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang - Mã đề thi 13 2 www.DeThiThuDaiHoc.com Phần II: Theo chương trình nâng cao ( từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Cho hỗn hợp Thi thu 2 013 -THPT CHUYÊN NGUY N HU...
 • 6
 • 1,263
 • 78

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015