TT Muc chi thu lao HDQT BKS Cty2013

8. Tờ trình thông qua mức lương và thù lao HĐQT, BKSthưHĐQT 2015

8. Tờ trình thông qua mức lương và thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT 2015
... ban BKS 01 6.000.000 12 72.000.000 Thành viên BKS 02 2.000.000 12 48.0 00.000 Tổng cộng 120.000.000 III THÙ LAO THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 3.000.000 đồng/tháng Trên nội dung tờ trình thông qua ... 6.000.000 12 72.000.000 Thành viên BKS 02 2.000.000 12 48.0 00.000 Tổng cộng 120.000.000 Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát năm 2015 là: 120.000.000 đồng Mức thù lao 2015 TT Chức danh Số người Hàng ... tờ trình thông qua dự kiến mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thư Hội đồng quản trị năm 2015 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ...
 • 2
 • 139
 • 0

To trinh 01 2010 BC thu lao HDQT BKS

To trinh 01 2010 BC thu lao HDQT BKS
... II Thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát dự kiến năm 2010 Trong năm vừa qua Hội đồng quản trị Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm ... Đại Hội đồng cổ đông thông qua đề xuất mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên năm 2010 sau: + Chủ tịch HĐQT : 18.000.000 đồng/người/tháng ... đồng/người/tháng + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng Trường hợp kết kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát trích - 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung Kính...
 • 2
 • 36
 • 0

BM 11.To trinh 05 Thong qua Bao cao thu lao HĐQT BKS 2013 2014

BM 11.To trinh 05 Thong qua Bao cao thu lao HĐQT BKS 2013 2014
... cổ đông kỳ họp thường niên Mức thù lao tiền thưởng chi trả cho thành viên HĐQT, BKS trước thu Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo nộp thu thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước ... doanh thu lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông đề áp dụng mức thưởng 1,5% lợi nhuận sau thu thu nhập doanh nghiệp b Vượt kế hoạch đề doanh thu lợi nhuận áp dụng mức thưởng 1,5% lợi nhuận sau thu thu ... BM 11/TLH (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN o - Được hưởng thù lao theo quy định Công ty Căn vào mức thù lao tạm chi năm 2013 tiêu kế hoạch năm 2014...
 • 2
 • 37
 • 0

07 To trinh 06 2017 Bao cao thu lao HDQT BKS Du thao

07 To trinh 06 2017 Bao cao thu lao HDQT BKS Du thao
... Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần 2.5 Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS trước thu Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo nộp thu thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước Kính ... thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách: - Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng quyền lợi khác Công ty; - Được hưởng thù lao theo quy định Công ty 2.3 Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động ... hưởng thù lao theo quy định Công ty; 2.4 Trường hợp kết kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ban điều hành công ty trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung...
 • 2
 • 49
 • 0

12 To trinh Thu lao HDQT BKS

12 To trinh Thu lao HDQT BKS
... + Quỹ thù lao thành viên không chuyên trách: 84 triệu đồng; 804 Triệu đồng + Tổng cộng: - Tiền lương kế hoạch...
 • 2
 • 32
 • 0

SHA To trinh thu lao HDQT va BKS SHA 2017

SHA To trinh thu lao HDQT va BKS SHA 2017
... TÍNH THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2016 STT THÀNH VIÊN Hội đồng Quản trị SỐ TIỀN (VND) GHI CHÚ 276,000,000 Lê Hoàng Hà 60,000,000 Lê Vĩnh Sơn 36,000,000 Lê Văn Ngà 36,000,000 Nguyễn Văn Thu n ... Văn Thu n 36,000,000 Lê Văn Thành 36,000,000 Ban Kiểm soát 23,967,124 Nguyễn Thị Thanh Nga Lê Thị Thu Thủy Ngô Văn Thông 18,000,000 Nguyễn Ngọc Phú 5,375,342 24,657,534 CHỦ TỊCH Lê Hoàng Hà ...
 • 2
 • 38
 • 0

Quyết định 08 2016 QĐ-UBND Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 08 2016 QĐ-UBND Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
... Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t định số 08/ 2016/ QĐ-UBND ngày 21 tháng năm 2016 ... liên quan đến việc công chứng Tổ chức hành nghề công chứng xác định mức thù lao công chứng để thu sở mức trần thù lao công chứng quy định Quy định Việc xác định thù lao việc công chứng sau: LUẬT ... ban nhân dân Thành phố) Điều Phạm vi áp dụng Quy định quy định mức trần áp dụng việc thu thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau gọi Thành phố) thực theo...
 • 6
 • 44
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ