2. de thi thu vao lop 10 mon toan phong gd dt na hang tuyen quang nam hoc 2017 2018

de thi thu vao lop 10 mon toan phong gd dt tam dao

de thi thu vao lop 10 mon toan phong gd dt tam dao
... HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ LẦN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ THI MÔN: TOÁN HƯỚNG DẪN CHUNG: - Hướng dẫn chấm trình bày cách giải ... điểm) Tương tự · MAO = 90 0,25 · MBO = 90 0,25 Suy điểm A, N, B nhìn đoạn MO góc vuông 0,25 MO thu c đường tròn bán Vậy điểm M, A, N, O, B kính ·AMN OA ⊥ PS Tứ giác MANB nội OA ⊥ MA ⇒ PS= /...
 • 4
 • 169
 • 1

5 de thi thu vao lop 10 mon toan phong gd dt tay ho

5 de thi thu vao lop 10 mon toan phong gd dt tay ho
... x2 x Lúc đầu xe dự định chở (2đ) 0 ,5 0, 25 0 ,5 0 ,5 Giải phương trình x – 26x + 160 = x1 = 10 x2 = 16 Nhận định kết trả lời: số xe dự định 10 xe, xe chở 4 ,5 x2 – 2(m – 1)x – m – = a) Thay m ... = ta x =  x = 0 ,5 Gọi số xe dự định lúc đầu x (chiếc); ĐK: x nguyên dương x  15 0, 25 Để 2A = x + (2 đ) 40 54 (tấn) Số hàng thực tế xe chở x x2 54 40 Do xe chở lúc đầu 0 ,5 nên ta có phương ... DAYTOAN.NET - BLOG HỌC TOÁN CẤP    x2  xy 2016  y 2016   Bài (0 ,5 điểm): Cho hai số thực x, y thỏa mãn:   x 1  y  2016 x  20 15 Tính giá trị biểu thức M = (x – 1)2016 - (y – 2)2015...
 • 4
 • 76
 • 0

đề thi thử vào lớp 10 môn Văn - Phòng GD&ĐT Giao Thủy năm 2015

đề thi thử vào lớp 10 môn Văn - Phòng GD&ĐT Giao Thủy năm 2015
... văn khoảng 15 đến 20 dòng giấy thi Câu 3: (4,5điểm) Phân tích diễn biến tâm lí tình c ảm bé Thu l ần ông Sáu thăm nhà đoạn trích “Chiếc lược ngà” Nguyễn Quang Sáng Đáp án đề thi th vào l ớp 10 ... tập, học toàn diện để hoàn thi n kiến thức Cách cho điểm: - HS đảm bảo ý trên: cho điểm tối đa - HS làm thi u sai ý trừ điểm ý Câu (4,5 điểm) Mở (0,25đ) 0,25đ - Gi ới thi ệu v ề tác gi ả, tác ph ... thời kì chống Mĩ, ví dụ: - Khúc hát ru em bé lơn lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm - Nhưng xa xôi - Lê Minh Khuê Chép câu thơ: “Thương tay nắm lấy bàn tay.” 0,25đ 0,2 b 0,25đ 0,25đ - Tên tác phẩm, tác giả:...
 • 8
 • 1,333
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn - Phòng GD&ĐT Giao Thủy năm 2015

Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn - Phòng GD&ĐT Giao Thủy năm 2015
... nhà đoạn trích “Chiếc lược ngà” Nguyễn Quang Sáng Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Văn - Phòng GD&ĐT Giao Thủy năm 2015 Phần I Trắc nghiệm (2.0 điểm) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Đáp án ... đoạn văn khoảng 15 đến 20 dòng giấy thi Câu 3: (4,5điểm) Phân tích diễn biến tâm lí tình cảm bé Thu lần ông Sáu thăm nhà đoạn trích “Chiếc lược ngà” Nguyễn Quang Sáng Đáp án đề thi thử vào lớp 10 ... học toàn diện để hoàn thi n kiến thức 0,25đ Cách cho điểm: - HS đảm bảo các ý trên: cho điểm tối đa - HS làm thi ́u sai ý trừ điểm ý đó Câu (4,5 điểm) Mở (0,25đ) - Giới thi u tác giả, tác phẩm,...
 • 7
 • 316
 • 0

de thi thu vao lop 10 mon toan so gd dt bac lieu

de thi thu vao lop 10 mon toan so gd dt bac lieu
... HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN BẠC LIÊU Câu a n² + 4n + = (n + 2)² + Vì n số lẻ suy n + = 2k + 1, k số nguyên Ta ... 1) = (x + y – 1)(x + 2y – 8) = (a) Với x ≥ 1, y ≥ (vì thu c N*) suy x + y – ≥ > Do (a) x + 2y = Ta có 2y ≤ – = Nên y ≤ 7/2 Mà y thu c N* suy y = 1; 2; Lập bảng kết x y Vậy tập hợp số (x, ... 2)² + = 4k² + 4k + không chia hết cho Vậy n² + 4n + không chia hết cho b x² + 2y² + 3xy + = 9x + 10y x² + 2xy + xy + 2y² – 8(x + y) – (x + 2y) + = x(x + 2y) + y(x + 2y) – 8(x + y) – (x...
 • 4
 • 197
 • 0

2 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán có đáp án

2 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán có đáp án
... mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN (ĐỀ 1) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ 2: Bài (2 điểm): Cho ... x2 + y2 + z2 = 11 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN (ĐỀ 2) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, ... (AC2 + CB2) nhỏ Tính giá trị nhỏ khiOM = 2R Bài 5: (0,5 đểm) Cho số x, y, z thỏa mãn: -1 x, y, z x + y + z = Chứng minh x2 + y2 + z2 = 11 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP...
 • 9
 • 323
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội năm học 2015

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội năm học 2015
... we _(4-be) in big trouble now When I entered his room, I saw him (5 – sleep) _in a chair Hardly he (6-take) up the book when the phone (7-ring) He resented (8-ask) (9-wait) He ... answers: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 b Supply the correct form of the words in capital letters BEING UNABLE TO READ It seems (1-THINK) today not to provide children with a decent _ (2-EDUCATE) ... character in Blade Runner is a police officer T/F 10 The genetically-engineered robots, known as replicants, look exactly like human beings T/F Your answers: 10 B USE OF ENGLISH, READING AND WRITING (80...
 • 13
 • 1,606
 • 7

de thi thu vao lop 10 mon tieng anh chuyen truong thpt ha noi amsterdam nam hoc 2016 2017

de thi thu vao lop 10 mon tieng anh chuyen truong thpt ha noi amsterdam nam hoc 2016 2017
... it harder to get into university than it was 20 years ago School children and students are now having to work so hard that in many cases they work (10) hours than their parents 10 PART ... 4.(al)though 5.finding/ change 7.take 8.improvement making 10 longer PART D I (10 pts.) Many's the time that I have made stupid mistakes like that I’m not in a / the habit of sleeping in the ... what they give their children to eat and have ideas about what food is healthy – although those ideas are not always accurate Obviously, such a dialogue among parents and children is a good thing,...
 • 8
 • 2,110
 • 10

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Phòng GDĐT Chiêm Hóa, Tuyên Quang năm học 2017 2018

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Phòng GDĐT Chiêm Hóa, Tuyên Quang năm học 2017 2018
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Câu Nội dung Điểm a) Hàm số y = (m - 1)x + đồng biến m – > 0,5 m>1 0,5 Câu b) ... Theo đề tổng hai số 100 6 nên ta có phương trình: 0,25   y1  x3 x + y = 100 6 (1) Vì lấy số lớn chia cho số nhỏ thương dư 124 nên 0,25 Câu ta có phương trình: x = 2y + 124 (2)  x  y  100 6...
 • 4
 • 486
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Phòng GDĐT Hàm Yên, Tuyên Quang năm học 2017 2018

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Phòng GDĐT Hàm Yên, Tuyên Quang năm học 2017 2018
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Câu Hướng dẫn chấm a) Câu (2 điểm) Ro nh Điểm ࣤo a  1R b  7 c  12 0R25 Tính ...     x – y –5 MinD    y –1  4 4 x  y   x    y 1  y 1  0R25 0R25 (Lưu ý: Học sinh giải cách khác cho điểm không vượt thang điểm câu) ...
 • 4
 • 325
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Phòng GDĐT Lâm Bình, Tuyên Quang năm học 2017 2018

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Phòng GDĐT Lâm Bình, Tuyên Quang năm học 2017 2018
... từ Lâm Bình Tuyên Quang, ĐK x > 0,5 Vận tốc xe máy từ Tuyên Quang Lâm Bình x+ 10 (km/h) 150 (giờ) x  10 Thời gian từ Tuyên Quang lên Lâm Bình là: 150 (giờ) x Thời gian từ Lâm Bình Tuyên Quang ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Câu Đáp án Điểm a) Ta có   (7)  4.1.12  0,5 Phương trình có hai nghiệm phân ... Thời gian từ Lâm Bình Tuyên Quang là: 0,25 0,25 Vì thời gian đi, nghỉ 10 nên ta có 150 150    10 x  10 x (1) Suy ra: x  310 x  2000  0,5 (1’) Giải phương trình ta x1  40 ( TMĐK) x2   50...
 • 4
 • 384
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử vào lớp 10 môn toán hà nộiđề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2014đề thi thử vào lớp 10 môn toántuyen tap de thi thu vao lop 10 mon toanđề thi thử vào lớp 10 môn toán 2013đề thi thử vào lớp 10 môn toán violetđề thi thử vào lớp 10 môn toán tphcmđề thi thử vào lớp 10 môn toán chuyênđề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2012tổng hợp đề thi thử vào lớp 10 môn toánbo de thi thu vao lop 10 mon toanđề thi thử vào lớp 10 môn toán hà nội năm 2014tuyển tập đề thi thử vào lớp 10 môn toáncác đề thi thử vào lớp 10 môn toánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ