SKKN một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại trường mầm non đinh thị thu giang

SKKN một số kinh nghiện chỉ đạo giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quảtrường mầm non an hoạch

SKKN một số kinh nghiện chỉ đạo giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ở trường mầm non an hoạch
... trng Mm non Mt s bin phỏp giỏo dc An ton giao thụng cho tr trng Mm non Cp ỏnh giỏ XL SGD& T Thanh Húa SGD & T Thanh Húa SGD& T Thanh Húa SGD & T Thanh Húa SGD& T Thanh Húa SGD & T Thanh Húa ... thc hin t nhiu nm hc gn õy; Đợc quan tâm đạo S GD&T Thanh Húa, Phũng GD&T TP Thanh Hoá, ặc biệt quan tõm ủng hộ lónh o chớnh quyn a phng tổ chức đoàn thể Phng An Hoch i ng CBGV nh trng ó thớch ... hc cỏc cp hon thin SKKN ca minh hn na XC NHN CA TH TRNG N V Thanh Húa, ngy thỏng nm 2017 Tụi xin cam oan õy l SKKN ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca ngi khỏc NGT Mai Th Xoan Lờ Th Hng TI LIU...
 • 24
 • 96
 • 0

MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNH

MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNH
... toàn, hiệu - NXB Giáo dục Việt Nam; Bộ giáo dục đào tạo - Vụ giáo dục mầm non Giáo dục trẻ Mẫu giáo sử dụng lượng tiết kiệm hiệu - NXB Giáo dục Việt Nam; Giáo dục trẻ sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu ... “Luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả PHỤ LỤC STT 10 11 NỘI DUNG NHỮNG CỤM TỪ Năng lượng Sử dụng lượng Tiết kiệm lượng Sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu Sử dụng tiết kiệm lượng Sử dụng tiết kiệm sử ... thức SDNLTK,HQ Vì mạnh dạn chọn đề tài “ Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng thực chuyên đề giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu trường mầm non Nga Lĩnh Làm đề tài nghiên cứu năm qua nhằm...
 • 25
 • 273
 • 0

Giáo dục sử dụng Năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong trường mầm non

Giáo dục sử dụng Năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong trường mầm non
... sáng hiệu SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ Tại phải sử dụng tiết kiệm hiệu các nguồn tài nguyên lượng?  + Do nguồn lượng dần cạn kiệt  + Do ảnh hưởng đến môi trường Thông tin ... quy phạm pháp luật hành Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu 5 .Sử dụng lượng tiết kiệm, hiêêu Hoạt động 1: Khái niệm lượng Câu hỏi thảo luận:  Khái niệm về lượng - Năng lượng gì?  Hãy kể ... đưa giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào nhà trường đối tượng tạo hiệu ứng rộng rãi TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG Hoạt động : Hoạt động nhóm 1.Thế tiết kiệm lượng? Lợi ích tiết kiệm...
 • 54
 • 1,844
 • 2

Giáo dục sử dụng Năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong trường mầm non

Giáo dục sử dụng Năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong trường mầm non
... thiết bị sử dụng lượng: điện, ga 3.Nội dung, hình thức giáo dục trẻ sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu Nội dung: • Nhận biết đồ dùng sử dụng lượng • Lợi ích việc sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu • Nhận ... ĐỒNG GIÁO DỤC TRẺ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ  Phối hợp với gia đình việc thực kế hoạch, nội dung giáo dục trẻ sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu  Phối hợp với gia đình phương pháp giáo dục ... giáo dục trẻ thiết bị sử dụng lượng * TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN TRONG VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ  1 .Giáo viên gương việc sử dụng lượng tiết kiệm Giáo viên lập kế hoạch hoạt...
 • 34
 • 7,548
 • 28

Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5, 6 tuổi sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5, 6 tuổi sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
... thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu Chương Đề xuất thực nghiệm số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu Kết ... tiền đề pháp lý cho việc nghiên cứu thử nghiệm GD trẻ sử dụng lượng tiết kiệm hiệu [24] Xuất phát từ lý vấn đề Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu quả ... hợp biện pháp GD - Kinh nghiệm vận dụng nhóm biện pháp GD trẻ em sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu nước nước 37 Chương NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TRẺ MẪU GIÁO 5 -6 TUỔI SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM,...
 • 109
 • 458
 • 0

Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5  6 tuổi sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
... thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu Chương Đề xuất thực nghiệm số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu Kết ... tiền đề pháp lý cho việc nghiên cứu thử nghiệm GD trẻ sử dụng lượng tiết kiệm hiệu [24] Xuất phát từ lý vấn đề Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu quả ... vận dụng biện pháp GD trẻ 5- tuổi sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu Cấu trúc đề tài Mở đầu Nội dung nghiên cứu Chương Cơ sở lý luận việc giáo dục trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu...
 • 20
 • 244
 • 1

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 5 ĐẾN 6 TUỔI SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 5 ĐẾN 6 TUỔI SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ
... Một số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn trẻ mẫu giáo - tuổi sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu quả nhằm tìm giải pháp tốt để góp phần vào công tiết kiệm lượng toàn giới, giúp trẻ hình thành ... lượng tiết kiệm hiệu quả Sau thi hành nghị định, việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu đạt số kết bước đầu, hình thành phương thức quản lý nhà nước sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao nhận thức ... lượng 29 10 35 30 10 35 0 Trẻ có ý thức sử dụng lượng 29 10 35 27 10 35 điện, nước tiết kiệm hiệu Trẻ có phản ứng với người có hành vi sử dụng lượng chưa tiết 29 27 12 43 27 kiệm, hiệu C KẾT LUẬN...
 • 21
 • 271
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giúp cho việc quản lí, bảo quản và sử dụng phòng tin học có hiệu quảtrường tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giúp cho việc quản lí, bảo quản và sử dụng phòng tin học có hiệu quả ở trường tiểu học
... Trang 10 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp cho việc quản lí, bảo quản sử dụng phòng Tin học hiệu trường Tiểu học giúp cho việc quản lí, bảo quản sử dụng phòng tin học đạt hiệu tốt 3.1 ... 17 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp cho việc quản lí, bảo quản sử dụng phòng Tin học hiệu trường Tiểu học + Với nội quy phòng tin học số giải pháp nêu giúp cho người giáo viên quản ... Hiền Trang 23 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp cho việc quản lí, bảo quản sử dụng phòng Tin học hiệu trường Tiểu học kinh nghiệm hạn chế nên sáng kiến kinh nghiệm lẽ nhiều sơ...
 • 26
 • 137
 • 0

skkn một số biện pháp nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho trẻ 5 – 6 tuổi

skkn một số biện pháp nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho trẻ 5 – 6 tuổi
... Một số biện pháp nâng cao ý thức sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu cho trẻ tuổi Giải pháp thực “ Một số biện pháp nâng cao ý thức sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu cho trẻ - tuổi mang lại hiệu 4.1 Tích ... tiết kiệm, hiệu cho trẻ 5- 6 tuổi" Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến "Một số biện pháp nâng cao ý thức sử dụng lượng tiết kiệm hiệu cho trẻ 5- 6 tuổi" áp dụng với trẻ lớp tuổi, ... áp dụng Một số biện pháp nâng cao ý thức sử dụng lượng tiết kiệm hiệu cho trẻ - tuổi Từ giải pháp sau áp dụng với 34 trẻ lớp thu kết sau: Bảng khảo sát kết sau áp dụng Một số biện pháp nâng...
 • 20
 • 516
 • 1

SKKN một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém, xây dựng chất lượng lớp chủ nhiệm 10a5 ở trường THPT số 2 văn bàn

SKKN một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém, xây dựng chất lượng lớp chủ nhiệm 10a5 ở trường THPT số 2 văn bàn
... đề tài Một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém, xây dựng chất lượng lớp chủ nhiệm 10A5 trường THPT Số Văn Bàn phân tích thực trạng biện pháp giáo dục học sinh yếu lớp chủ nhiệm, nâng ... đường học tập Quá trình tìm tòi để giải đáp cho nỗi băn khoăn lý để viết đề tài Một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém, xây dựng chất lượng lớp chủ nhiệm 10A5 trường THPT Số Văn Bàn ... cao chất lượng lớp chủ nhiệm, tổng kết kinh nghiệm thân để hệ thống thành giải pháp nhằm xây dựng chất lượng lớp chủ nhiệm 10A5 trường THPT Số Văn Bàn V ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Học sinh lớp 10A5 trường...
 • 32
 • 287
 • 0

SKKN một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém, xây dựng chất lượng lớp chủ nhiệm 10a5 ở trường THPT số 2 văn bàn

SKKN một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém, xây dựng chất lượng lớp chủ nhiệm 10a5 ở trường THPT số 2 văn bàn
... đề tài Một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém, xây dựng chất lượng lớp chủ nhiệm 10A5 trường THPT Số Văn Bàn phân tích thực trạng biện pháp giáo dục học sinh yếu lớp chủ nhiệm, nâng ... đƣờng học tập Quá trình tìm tòi để giải đáp cho nỗi băn khoăn lý để viết đề tài Một số biện pháp giảm thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém, xây dựng chất lượng lớp chủ nhiệm 10A5 trường THPT Số Văn Bàn ... cao chất lƣợng lớp chủ nhiệm, tổng kết kinh nghiệm thân để hệ thống thành giải pháp nhằm xây dựng chất lƣợng lớp chủ nhiệm 10A5 trƣờng THPT Số Văn Bàn V ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Học sinh lớp 10A5...
 • 32
 • 163
 • 0

Tài liệu PHẦN 2 - GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC doc

Tài liệu PHẦN 2 - GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC doc
... hoạt động Bài Nội dung Mức độ - Biết bày tỏ, chia sẻ với người xung Bài Liên quanh sử dụng tiết kiệm hiệu lượng hệ Biết - Vận động người thực sử dụng tiết bày tỏ ý kiến kiệm hiệu lượng - Sử dụng ... quanh với người việc thực sử dụng tiết kiệm, hiệu xung quanh lượng - Tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền việc sử dụng tiết kiệm, hiệu lượng trường, lớp cộng đồng Bài 11 - Đất nước ta nghèo, ... Nam lượng Vì vậy, sử dụng tiết kiệm, hiệu lượng cần thiết - Sử dụng tiết kiệm, hiệu lượng biểu cụ thể lòng yêu nước Bài 14 - Than đá, rừng cây, nước, dầu mỏ, khí đốt, gió, ánh nắng mặt trời, tài...
 • 31
 • 1,329
 • 3

Tài liệu PHẦN 2 - GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ (PHẦN ĐỊA LÍ) doc

Tài liệu PHẦN 2 - GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ (PHẦN ĐỊA LÍ) doc
... pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu để phát triển bền vững - Hình thành phát triển số sử dụng lượng tiết kiệm hiệu đời sống hàng ngày Phương thức tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ qua phần Địa 2. 1 ... Liên - Giúp học sinh thấy tầm quan trọng loại tài nguyên nói trên, từ giáo dục ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn tài nguyên Tây - Với nêu trên, việc tích hợp giáo Liên dục sử dụng lượng tiết kiệm, ... tìm hiểu vấn đề lượng, từ đưa những giải pháp phù hợp nhằm sử dụng lượng tiết kiệm hiệu 2. 3 Phương pháp đóng vai Giúp học sinh thể hành động phản ánh việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu thông qua...
 • 26
 • 613
 • 1

Tài liệu PHẦN 2 - GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - MÔN THỦ CÔNG, KĨ THUẬT pdf

Tài liệu PHẦN 2 - GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - MÔN THỦ CÔNG, KĨ THUẬT pdf
... giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào môn học Thủ công, thuật Thông tin phản hồi hoạt động Mục tiêu tích hợp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào môn Thủ công, môn thuật tiểu học: ... vào môn Thủ công, thuật tiểu học Thông tin phản hồi cho hoạt động Tích hợp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào môn Thủ công, thuật nào? - Nội dung chương trình môn Thủ công, môn thuật ... trường Một số phương pháp dạy học tích hợp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Khi dạy học tích hợp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào môn Thủ công, thuật, giáo viên sử dụng phương...
 • 38
 • 1,151
 • 11

Tài liệu PHẦN 2 - GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP pptx

Tài liệu PHẦN 2 - GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP pptx
... Sau hoạt động, học sinh có khả năng: - Biết điện nguồn lượng quý giá sống nhu cầu sản xuất - Biết ý nghĩa việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu sống sinh hoạt ngày - Thực hành sử dụng điện tiết kiệm, ... họa thực tiễn sử dụng điện sống sản xuất - Một số thiết bị sử dụng điện thông thường minh họa giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu V Tổ chức hoạt động Khởi động: Cả lớp hát Hoạt động 1: Thảo ... đốt - Chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ V Tổ chức hoạt động 5.1 Hoạt động 1: Khởi động Toàn lớp hát hát tập thể, sau giáo viên nêu lí hoạt động 5 .2 Hoạt động 2: Thi vẽ tranh a) Mục tiêu Giúp học...
 • 30
 • 968
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bộ giáo dục và đào tạo tập huấn giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong trường mầm non giảng viên nguyễn thị hiếugiáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong trường tiểu họctrách nhiệm của giáo viên trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quảmột số kiến thức về năng lượng và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quảmột số biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong gia đìnhnội dung hình thức giáo dục trẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quảnhà trường phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục trẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quảsở giáo dục và đào tạo an giang giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong môn đạo đứcgiáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quảtrách nhiệm của nhà trường trong việc thực hiện giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quảbộ giáo dục và đào tạo giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong môn đạo đứcphòng giáo dục amp đào tạo giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong môn tự nhiên và xã hội môn khoa họcgiáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong hoạt động gio dc ngoài giờ lên lớpgiáo trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quảskkn một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 45 tuổi mầm non xi măng bỉm sơnBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP