SKKN “một số biện pháp nhằm giúp trẻ 3 4 tuổi phát huy tính tích cực chủ động khi tham gia hoạt động ngoài trời nguyễn thị thúy hằng

SKKN một số biện pháp để giúp học sinh hứng thú, phát huy tính tích cực trong giờ học

SKKN một số biện pháp để giúp học sinh hứng thú, phát huy tính tích cực trong giờ học
... pháp hướng dẫn học sinh học theo hướng tự phát kiến thức : Từ vấn đề giúp ta tạo hứng thú cho em học tập - Để hướng dẫn HS theo hướng tự phát kiến thức Để học sinh hứng thú với môn học Tiếng Việt ... nội dung để học sinh hứng thú học tập, sử dụng trò chơi để dạy học học mà chơi , chơi mà học hiệu qủa đạt cao Với tập viết đoạn văn ngắn thiên nhiên Tôi muốn học sinh lớp giúp học sinh yếu có ... sinh trình học tập, thường tách nhỏ câu hỏi Đây biện pháp dẫn dắt học sinh nhận thức bước, chi tiết đến tổng thể Cách làm giúp ta thực dạy học phân hóa đối tượng học sinh lớp huy động nhiều học...
 • 13
 • 11,848
 • 47

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GIÚP TRẺ 3 4 TUỔI SỚM THÍCH NGHI VỚI TRƯỜNG LỚP MẦM NON

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GIÚP TRẺ 3 4 TUỔI SỚM THÍCH NGHI VỚI TRƯỜNG LỚP MẦM NON
... để giúp trẻ có hứng thú lớp - Đề xuất số biện pháp với phụ huynh nhà trường nhằm giúp trẻ sớm thích ghi với lớp mầm non Đối tượng nghi n cứu - Đề tài nghi n cứu nắm bắt tâm lí trẻ - tuổi lớp mầm ... - Nghi n cứu nắm bắt tâm lí giúp trẻ thích nghi với lớp mầm non trẻ 3- tuổi lớp mầm trường mầm non Sao Mai II NỘI DUNG Cơ sở lý luận vấn đề - Vì phải nắm bắt tâm lí nhằm thích nghi với lớp mầm ... tuổi lớp mầm trường mầm non Sao Mai Nhiệm vụ nghi n cứu Nhiệm vụ đề tài tìm số biện pháp giúp trẻ cho trẻ tuổi sớm thích nghi với lớp mầm non Phương pháp nghi n cứu Phương pháp nghi n cứu sở...
 • 24
 • 236
 • 1

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn trẻ 3 - 4 tuổi phát triển thẩm mỹ qua hoạt động nặn

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn trẻ 3 - 4 tuổi phát triển thẩm mỹ qua hoạt động nặn
... nặn TB Y Số % trẻ K Số % trẻ Số % trẻ Số % trẻ 16,6 20 10 33 ,3 30,1 Trẻ có kĩ nặn 6,6 13, 3 11 36 ,8 13 43 , 3 Trẻ có khả sáng tạo 10 16,6 Trẻ tự đặt tên gọi tên sản phẩm 20 26,5 10 33 ,3 Trẻ có khả ... giáo dục trẻ, yếu tố cần thiết góp phần phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ Đó lý chọn đề tài “ Một số biện pháp hướng dẫn cho trẻ 3- 4 tuổi phát triển thẩm mỹ qua hoạt động nặn II- THỰC TRẠNG ... Không đạt K TB Y Số % trẻ Số % trẻ Số % trẻ Số % trẻ Trẻ có kiến thức nặn 15 50,1 30 ,1 16,6 3, 3 Trẻ có kĩ nặn 13 43 , 5 26,5 20 10 Trẻ có khả sáng 11 36 ,6 12 40 ,2 tạo 16,6 6,6 Trẻ tự đặt tên gọi...
 • 20
 • 4,300
 • 27

skkn một số biện pháp giáo dục trẻ 3 4 tuổi giữ gìn vệ sinh thân thể

skkn một số biện pháp giáo dục trẻ 3 4 tuổi giữ gìn vệ sinh thân thể
... – 2016 chọn đề tài “ Một số biện pháp giáo dục trẻ 3- tuổi giữ gìn vệ sinh thân thể Phạm vi nghiên cứu Đề tài Một số biện pháp giáo dục trẻ 3- 4 tuổi giữ gìn vệ sinh thân thể viết thực cho cháu ... giữ gìn vệ sinh thân thể tác hại việc không giữ gìn vệ sinh cá nhân * Lồng ghép nội dung giáo dục vào hoạt động ngày trẻ đón trẻ, hoạt động trời, hoạt động ăn, hoạt động chiều, hoạt động tự Giáo ... xong, trẻ lớp trí bầu chọn cắm cờ bé ngoan Từ trẻ giữ gìn vệ sinh thân thể để cắm cờ bé ngoan bạn Biện pháp 6: Tăng cường phối hợp gia đình nhà trường Trong việc chăm sóc giáo dục vệ sinh sức...
 • 15
 • 1,367
 • 0

Một số biện pháp dạy học tập đọc lớp 2 phát huy tính tích cực của học sinh

Một số biện pháp dạy học tập đọc lớp 2 phát huy tính tích cực của học sinh
... Một số biện pháp phát huy tính tích cực học tập học sinh Theo tiến trình dạy học phân mơn Tập đọc, tơi xin trình bày nhóm biện pháp phục vụ cho việc giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực học ... độ tính tích cực học tập học sinh Trần Thò Bích – Trường tiểu học Võ Xu Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp dạy Tập đọc lớp phát huy tính tích cực học sinh Nhìn chung, tiến trình dạy ... kinh nghiệm: Một số biện pháp dạy Tập đọc lớp phát huy tính tích cực học sinh 2. 4 Rút thăm tên HS GV ghi tên HS vào thẻ thăm rút thăm Học sinh rút trúng đứng lên đọc Việc tạo cho lớp học khơng...
 • 25
 • 562
 • 10

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi phát huy tính tích cực khi tham gia hoạt động vui chơi ngoài trời Trường mầm non Hoa Hồng

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi phát huy tính tích cực khi tham gia hoạt động vui chơi ngoài trời Trường mầm non Hoa Hồng
... Ánh Nga - Trường Mầm non Hoa Hồng Một số biện pháp giúp trẻ tuổi phát huy tính tích cực tham gia hoạt động vui chơi trời -Trường mầm non Hoa Hồng Hoạt động vui chơi trời tạo cho trẻ nhanh nhẹn ... thú trẻ, trẻ tích cực tham gia trò chơi Người viết: Hoàng Thị Ánh Nga - Trường Mầm non Hoa Hồng Một số biện pháp giúp trẻ tuổi phát huy tính tích cực tham gia hoạt động vui chơi trời -Trường mầm ... Trường Mầm non Hoa Hồng Một số biện pháp giúp trẻ tuổi phát huy tính tích cực tham gia hoạt động vui chơi trời -Trường mầm non Hoa Hồng - Hoạt động tự trời nhằm phát triển vận động trẻ - Sưu tầm,...
 • 31
 • 312
 • 0

Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi phát huy tính tích cực khi tham gia hoạt động vui chơi ngoài trời trường mầm non hoa hồng

Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi phát huy tính tích cực khi tham gia hoạt động vui chơi ngoài trời trường mầm non hoa hồng
... Ánh Nga - Trường Mầm non Hoa Hồng Một số biện pháp giúp trẻ tuổi phát huy tính tích cực tham gia hoạt động vui chơi trời -Trường mầm non Hoa Hồng Hoạt động vui chơi trời tạo cho trẻ nhanh nhẹn ... thú trẻ, trẻ tích cực tham gia trò chơi Người viết: Hoàng Thị Ánh Nga - Trường Mầm non Hoa Hồng Một số biện pháp giúp trẻ tuổi phát huy tính tích cực tham gia hoạt động vui chơi trời -Trường mầm ... Trường Mầm non Hoa Hồng Một số biện pháp giúp trẻ tuổi phát huy tính tích cực tham gia hoạt động vui chơi trời -Trường mầm non Hoa Hồng - Hoạt động tự trời nhằm phát triển vận động trẻ - Sưu tầm,...
 • 31
 • 325
 • 1

Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi phát huy tính tích cực chủ động khi tham gia hoạt động vui chơi ngoài trời

Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi phát huy tính tích cực chủ động khi tham gia hoạt động vui chơi ngoài trời
... tìm biện pháp hữu hiệu nhằm để phát triển toàn diện cho trẻ: Một số biện pháp giúp trẻ tuổi phát huy tính tích cực chủ động tham gia hoạt động vui chơi trời thân cần trang bị cho trẻ số nội ... áp dụng: Đối với trẻ - tuổi, việc giúp trẻ phát huy tính tích chủ động cho trẻ tham gia hoạt động vui chơi trời không giúp trẻ hứng thú tham gia hoạt động trời mà nhận thức trẻ phát triển ngày ... cho trẻ hoạt động trời Qua nghiên cứu thực đề tài: Một số biện pháp giúp trẻ -6 tuổi phát huy tính tích cực chủ động trẻ hoạt động vui chơi trời qua nhiều năm công tác giảng dạy, đúc kết số...
 • 21
 • 419
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMMỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN TRẺ 3 - 4 TUỔI PHÁT TRIỂN THẨM MỸ QUA HOẠT ĐỘNG NẶN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMMỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN TRẺ 3 - 4 TUỔI PHÁT TRIỂN THẨM MỸ QUA HOẠT ĐỘNG NẶN
... 13 43 , 3 20 TB Số % Số % Số % trẻ trẻ trẻ Trẻ có kiến thức nặn 16,6 20 10 33 ,3 Trẻ có kĩ nặn 6,6 13, 3 11 36 ,8 Trẻ có khả sáng tạo 10 16,6 30 ,1 Trẻ tự đặt tên gọi 20 26,5 10 33 ,3 tên sản phẩm Trẻ ... giáo dục trẻ, yếu tố cần thiết góp phần phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ Đó lý chọn đề tài “ Một số biện pháp hướng dẫn cho trẻ 3- 4 tuổi phát triển thẩm mỹ qua hoạt động nặn II- THỰC TRẠNG ... 40 ,2 26,5 33 ,3 11 36 ,6 Số % Số trẻ trẻ 16,6 20 16,6 2 6,6 16,6 % 3, 3 10 6,6 23, 6 Qua bảng khảo sát ta thấy : số trẻ đạt mức độ tốt, nội dung: trẻ kiến thức, kĩ nặn, trẻ có khả sáng tạo , trẻ...
 • 18
 • 334
 • 0

skkn một kinh nghiệm dạy học toán 3 theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh

skkn một kinh nghiệm dạy học toán 3 theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh
... hc sinh. Để giải đợc nhiệm vụ trên, cần bám sát vào phơng pháp, hình thức tổ chức dạy học toán Tiểu học nói chung, lớp nói riêng cho phù hợp nhận thức học sinh, em có hứng thú tốt học tốt, tạo ... Thanh Tõn ti: Mt s kinh nghiờm dy hc Toỏn theo hng phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh. hinh thc day hoc theo ụi mi day hoc lõy hoc sinh lam trung tõm vi võy hoc sinh tiờp thu bai ... nh sau: 13 NguynTh Kim Thnh Trng Tiu hc Thanh Tõn ti: Mt s kinh nghiờm dy hc Toỏn theo hng phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh. * i vi hc sinh: - Gi hoc sụi nụi, hoc sinh hng thu...
 • 16
 • 942
 • 1

skkn sử DỤNG câu hỏi TRONG dạy học LỊCH sử để PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, CHỦ ĐỘNG TRONG học tập của học SINH

skkn sử DỤNG câu hỏi TRONG dạy học LỊCH sử để PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, CHỦ ĐỘNG TRONG học tập của học SINH
... Tóm lại việc sử dụng câu hỏi dạy học Lịch sử để phát huy tính tích cực, chủ động học tập học sinh vấn đề Tuy nhiên đặt câu hỏi để phát huy trí thông minh, tính tích cực học tập học sinh giáo viên ... câu hỏi dạy học Lịch sử, phát huy tính tích cực chủ động học tập học sinh Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp qua đề tài “ Sử dụng câu hỏi dạy học Lịch sử để phát huy tính tích cực, chủ ... học phổ thông cần đạt phát huy tính tích cực, chủ động học sinh trình học tập Và biện pháp quan trọng để phát huy tính tích cực, chủ động học sinh trình học tập sử dụng hệ thống câu hỏi dạy học...
 • 22
 • 327
 • 0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GIÚP HỌC SINH PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ QUẢN

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GIÚP HỌC SINH PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ QUẢN
... ch nhi m, b n thân ñã tìm ñư c s gi i pháp nh m giúp h c sinh phát huy ñư c l c t qu n sau: Tìm hi u lí l ch h c sinh: + Nghiên c u n m rõ lí l ch c a h c sinh như: tên , tu i, hoàn c nh gia ñình ... c sinh, chia làm t T (t : 10 em, t : 10 em, t 10 em) M i t ph i ñ m b o nhi u ñ i tư ng: có h c sinh y u, h c sinh khá, h c sinh trung bình h c sinh ñ a bàn xa, h c sinh ñ a bàn g n, có h c sinh ... khác: - Thăm gia ñình h c sinh trò chuy n v i ph huynh (ñ c bi t nh ng em cá bi t) ñ hi u hoàn c nh có bi n pháp giáo d c thích h p ð ng th i thông báo k p th i cho ph huynh nh ng bi u hi n ti...
 • 8
 • 519
 • 7

skkn một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động khi tham gia hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi

skkn một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động khi tham gia hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
... khỏ 17 51 .5% Loi khỏ 16 48 .5% Loi TB 15. 5% Loi TB 12.1% Loi yu 0% Loi yu 0% III KT LUN - KIN NGH Kt lun: Hoạt động trời có ảnh hởng định đến hình thành phát triển nhân cách trẻ Qua mt nm cho chỏu ... thỳ cho tr v c chớnh giỏo viờn chỳng ta, ng thi cũn gúp phn hỡnh thnh v nõng cao mi quan h thõn thin gia giỏo viờn vi tr, gia tr vi cỏc bn to cho tr s mnh dn, t tin giao tip a) Tổ chức cho trẻ ... tớch cc tham gia vo cỏc hot ng: Quan sỏt, ng ca tr u hc 20 16 - 2017 (Tng s tr: 33 tr) Hot ng STT quan sỏt Loi tt Loi khỏ Loi TB Loi yu Kt qu S lng 10 16 T l % Hot ng ng 30.3% 48 .5% 15. 2% 6% Loi...
 • 15
 • 204
 • 2

skkn một số giải pháp nhằm giúp trẻ hình thành những tình cảm thói quen hành vi đạo đức ban đầu cho trẻ 3 4 tuổi tại trường mầm non thiệu thành, thiệu hóa, thanh hóa

skkn một số giải pháp nhằm giúp trẻ hình thành những tình cảm thói quen hành vi đạo đức ban đầu cho trẻ 3  4 tuổi tại trường mầm non thiệu thành, thiệu hóa, thanh hóa
... hiệu để trẻ 3- 4 tuổi hình thành tình cảm thói quen hành vi đạo đức Qua vi c nghiên cứu thực đề tài nhận thấy vi c hình thành tình cảm thói quen hành vi đạo đức ban đầu cho trẻ 34 tuổi vi c làm ... Tìm giải pháp nhằm giúp trẻ hình thành tình cảm thói quen hành vi đạo đức ban đầu cho trẻ 3- 4tuổi Giúp bậc phụ huynh hiểu rõ quan tâm sâu sắc vi c giáo dục đạo đức cho trẻ từ lứa tuổi mầm non Giúp ... vi đạo đức trình rèn luyện thói quen đạo đức cho trẻ - Hình thành cho trẻ thái độ, tình cảm đạo đức Vi c hình thành cho trẻ thái độ tình cảm đạo đức có vị trí quan trọng trẻ từ năm đầu Tình cảm...
 • 23
 • 116
 • 0

skkn một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động của trẻ 4 5 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

skkn một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động của trẻ 4 5 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời
... phát triển nhân cách cho trẻ Chính nhu cầu nhận thức trẻ muốn khám phá giới xung quanh, mạnh dạn chọn đề tài : Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động trẻ (4- 5 tuổi) thông qua hoạt ... sống Đối với trẻ 4- 5 tuổi nói chung trẻ mầm non nói riêng, hoạt động trời hoạt động trẻ hứng thú Hoạt động trời hoạt động sau hoạt động chung trẻ, trời trẻ cảm thấy tự do, vận động, hít thở ... cách cho trẻ Qua hoạt động trời trẻ thõa mãn nhu cầu hoạt động, nhu cầu tìm hiểu khám phá trẻ - Đối tượng nghiên cứu Qua việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ 4- 5 tuổi nhắm giúp trẻ phát triển...
 • 25
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp nhằm giúp trẻ làm quen với tác phẩm văn học nhóm 18 24 thángmôt so bien phap nham giup tre lam quen voi tac pham van học nhom 18 24mot so bien phap de giup tre 2436 thang tuoi nhan biet phan biet 3 mau xanh do vangmot so bien phap phat huy tinh tich cuc chu dong cua tre trong hdntáp dụng một số biện pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong giờ học địa lí  ở trường thcs chu văn anmot so phuong phap day hoc nham phat huy tinh tich cuc chu đong sang tao cua hoc sinh thcs trong cac bai ve tranh de taiđổi mới phương pháp dạy học môn vật lý nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh qua một số tiết dạy lớp 11một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh t h c s trong các bài vẽ tranh đề tàicơ sở khoa học của vấn đề một vài biện pháp phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong giờ học địa lí quot ở trường phổ thôngkết quả thu được khi áp dụng một vài biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong giờ  học địa lí         thiết kế quá trình dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo khi dạy một số bài thí nghiệm thực hành vật lý ở trường thpt ban khoa học tự nhiên  mục đích nghiên cứu một vài biện pháp phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong giờ học địa lí  một vài biện pháp phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong giờ học địa lígiáo án một số chủ đề dạy học hóa học bằng trò chơi nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinhmột số phương pháp và kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của hsNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ