Quang trung đại phá quân thanh

Tiet 29: Quang Trung dai pha quan Thanh

Tiet 29: Quang Trung dai pha quan Thanh
... Sơn Quân Thanh rút chạy Quang Trung đại phá quân Thanh 42 Quang Trung đại phá quân Thanh 43 Bài 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN (TT) Tiết 56 IV TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) ... T­ỵng Quang Trung (Hµ Néi) Thứ ba, ngày 04 tháng năm 2008 LỊCH SỬ Tiết 29: QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QN THANH ( NĂM 1789 ) Thứ năm, ngày 20 tháng năm 2008 LỊCH SỬ Tiết 29: Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh ... Vua Quang Trung tiÕn qu©n ®Õn Tam §iƯp (Ninh B×nh) • Qu©n sü ®­ỵc ¨n tÕt tr­íc, råi chia lµm ®¹o tiÕn vµo Th¨ng Long II Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh KÕ ho¹ch cđa Quang Trung DiƠn biÕn trËn Quang...
 • 56
 • 5,020
 • 25

Quang Trung đại phá quân Thanh

Quang Trung đại phá quân Thanh
... hiệu Quang Trung kéo quân Bắc đánh quân Thanh CHÂN DUNG VUA QUANG TRUNG Thảo luận theo nhóm Đọc SGK, xem lược đồ kể lại diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh theo gợi ý sau: 1/ Vua Quang ... trận Đống Đa 1-Vì quân ta đánh thắng 29 vạn quân Thanh ? 2- Để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại thắng quân Thanh, nhân dân ta làm ? Điện thờ Tây Sơn (Bình Đònh) GHI NHỚ Quân Thanh xâm lược nước ... sử năm 2008 QUÂN THANH XÂM LƯC NƯỚC TA Vì quân Thanh sang xâm lược nước ta ? Phong kiến phương Bắc từ lâu muốn thôn tính nước ta, mượn cớ giúp nhà Lê khôi phục ngai vàng nên quân Thanh kéo sang...
 • 16
 • 2,089
 • 3

Quang Trung đại phá quân Thanh

Quang Trung đại phá quân Thanh
... hiệu Quang Trung kéo quân Bắc đánh quân Thanh CHÂN DUNG VUA QUANG TRUNG Thảo luận theo nhóm Đọc SGK, xem lược đồ kể lại diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh theo gợi ý sau: 1/ Vua Quang ... trận Đống Đa 1-Vì quân ta đánh thắng 29 vạn quân Thanh ? 2- Để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại thắng quân Thanh, nhân dân ta làm ? Điện thờ Tây Sơn (Bình Đònh) GHI NHỚ Quân Thanh xâm lược nước ... đế, kéo quân Bắc đánh đuổi quân Thanh Ở Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa, ta thắng lớn Quân Thanh Thăng Long hoảng loạn, bỏ chạy nước Dặn dò - Chuẩn bò bài: Những sách kinh tế văn hóa vua Quang Trung...
 • 14
 • 945
 • 1

Bai: Quang Trung dai pha Quan Thanh

Bai: Quang Trung dai pha Quan Thanh
... 2008 Lịch sử Tiết 29: Quang Trung Đại phá quân Thanh Diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh: a Chuẩn bị: Khi vua Quang Trung tiến Tam Điệp ( Ninh Bình) ông làm ? Quang Trung huy quân đến ... Đ Tu t yế Quang Trung Đô Đôc Lon g Đô Đô c Bảo Đô Đố cL ộc Thứ hai ngày tháng năm 2008 Lịch sử Tiết 29: Quang Trung Đại phá quân Thanh 3/ Kết ý nghĩa trận Quang Trung đại phá quân Thanh : Thảo ... 29: Quang Trung Đại phá quân Thanh 1.Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc Quang Trung tiến quân bắc đánh quân Thanh Câu hỏi thảo luận: 1/ Vì quân Thanh sang xâm chiếm nư ớc ta? 2/ Khi nghe tin quân Thanh...
 • 22
 • 1,347
 • 3

Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh

Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh
... hiệu Quang Trung tiến quân Bắc đánh quân Thanh Thứ năm ngày tháng năm 2008 Lịch sử Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) II Diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh: 2 a.Vua Quang ... Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) II Diễn biến trân Quang Trung đại phá quân Thanh: Khi nghe tin quân Thanh sang xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ làm gì? a, Vua Quang Trung tiến quân ... c Thái độ quân giặc nào? Thứ năm ngày tháng năm 2008 Lịch sử Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) II Diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh: Khi nghe tin quân Thanh sang...
 • 19
 • 1,277
 • 18

Quang Trung đại phá quân Thanh

Quang Trung đại phá quân Thanh
... vua Quang Trung đại phá quân Thanh Nhiệm vụ 7: Thảo luận nhóm • Nêu ý nghĩa việc vua Quang Trung đại phá quân Thanh Trình bày vào tranh vẽ trưng bày tranh lên bảng Ý nghĩa việc vua Quang Trung ... Thuật lại trận đánh đồn Đống Đa Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Nhiệm vụ 6: Thảo luận nhóm đôi • Nhân dân ta tổ chức tưởng nhớ ngày Quang Trung đại thắng quân Thanh nào? • Trả lời: Hằng năm, đến ... Vì Quang Trung lại kéo quân Bắc lần nữa? • Trả lời: Vì cuối năm 1788, mượn cớ sang giúp nhà Lê, quân Thanh sang xâm chiếm nước ta Nguyễn Huệ liền lên Hoàng đế, lấy hiệu Quang Trung, tiến quân...
 • 12
 • 1,029
 • 2

Quang Trung đại phá quân Thanh

Quang Trung đại phá quân Thanh
... xâm lược nước ta  Hoạt động II: Diễn biến trận Quang Trung đại phá qn Thanh  Hoạt động III: Kết ý nghĩa lịch sử trận Quang Trung đại phá qn Thanh  Hoạt động IV: Phóng viên ... tư ngày 12 tháng năm 2008 LÞch sư Bµi 25: Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh (Năm 1789) Ho¹t ®éng III: Kết vµ ý nghÜa lÞch sư trận Quang Trung đại phá quân Thanh - Kết quả: Đánh tan tồn qn xâm lược ... 25: Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh (Năm 1789) Hoạt ®éng IV: Phóng viên Thứ tư ngày 12 tháng năm 2008 LÞch sư Bµi 25: Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh (Năm 1789)  Hoạt động I: Ngun nhân qn Thanh...
 • 18
 • 554
 • 0

Quang Trung Đại phá quân Thanh

Quang Trung Đại phá quân Thanh
... giặc - Do tài trí Quang Trung Quang Trung đánh thắng 29 vạn quân Thanh? Nêu ý nghĩa việc Quang Trung đại phá quân Thanh? Thứ tư ngày tháng năm 2008 Lịch sử * Tài trí Vua Quang Trung: - Chọn thời ... tháng Trung Mậu Thân, Quang chạp Giỗ trận Đa? Mồng tết hàng mồng mồng tết Kỷ Dậu? đại phá quân Thanh Quang Trung Mồng trận năm- Giỗ5 tết hàng năm Thứ tư ngày tháng năm 2008 Lịch sử Đền thờ Quang Trung ... lịch sử: - Cuối năm 1788 mượn cớ giúp nhà Lê, quân Thanh sang chiếm nước ta - Nguyễn Huệ lên Hoàng đế, hiệu Quang Trung, huy quân Bắc đánh quân Thanh Thứ tư ngày tháng năm 2008 Lịch sử * Hịch...
 • 22
 • 569
 • 0

LS4-QUANG TRUNG DAI PHA QUAN THANH

LS4-QUANG TRUNG DAI PHA QUAN THANH
... Lược đồ trận Quang Trung đại phá qn Thanh Thuật lại diễn biến trận Quang Trung đại phá qn Thanh theo lược đồ Ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân (tháng năm 1789) Đêm mùng Tết Kỉ Dậu • Quang Trung huy ... MINH CHÂU Cuối năm 1788 • Mượn cớ giúp nhà Lê,qn Thanh sang chiếm nước ta • Nguyễn Huệ lên ngơi Hồng đế ,hiệu Quang Trung ,kéo qn Bắc đánh qn Thanh GV:LÊ THỊ LIÊN –Q10-2007 TRƯƠNG TIỂU HỌC DƯƠNG ... Hồi, Quang Trung bắc loa gọi Tướng sĩ rầm trời • Qn Thanh đồn hoảng sợ xin hàng GV:LÊ THỊ LIÊN –Q10-2007 TRƯƠNG TIỂU HỌC DƯƠNG MINH CHÂU Mờ sáng mùng Tết Kỉ Dậu • Qn ta cơng đồn Ngọc Hồi • Qn Thanh...
 • 21
 • 642
 • 1

lich su 4 QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH.ppt

lich su 4 QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH.ppt
... Hà Hồi Quân Thanh hoảng sợ xin hàng 1.Mờ sáng mồng Tết ,quân ta công đồn Ngọc Hồi ,Quang Trung cưỡi voi huy quân ta xông vào vũ bão ,tiêu diệt nhiều quân giặc 4. Trong ngày mùng Tết ,quân ta ... : Quang Trung đại phá quân Thanh Ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân ,tại Tam Điệp ( Ninh Bình ) ,quân lính đư ợc ăn Têt trước,chia thành đạo tiến Thăng Long 3.Đêm mồng Tết năm Kỉ Dậu ( 1789) ,quân ... ,xác giặc chất thành gò đống Tôn Sĩ Nghị tàn quân bỏ chạy phương Bắc Thứ năm ngày 12 tháng năm 2007 Lịch sử Những sách kinh tế văn hoá vua Quang Trung Hãy đọc SGK thảo luận để hoàn thành bảng...
 • 8
 • 780
 • 0

Quang Trung đại phá quân Thanh

Quang Trung đại phá quân Thanh
... 61, thảo luận để kể lại diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh? Diễn biến trận quang trung đại phá quân Câu hỏi 1: Kế hoạch công quân Thanh Quang Trung nào? Câu hỏi 2: Trận đánh mở diễn ... vàng nên quân Thanh kéo sang xâm lược nước ta Thứ hai ngày 25 tháng năm 2008 Lịch sử Quang trung Đại phá quân (Năm 1789) Quân Thanh xâm lược nước ta Diễn biến trận quang trung đại phá quân Hãy ... trận để tư ởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh Tượng Quang Trung (Hà Nội) Thứ hai ngày 25 tháng năm 2008 Lịch sử Quang trung Đại phá quân (Năm 1789) Quân Thanh xâm lược nước ta Chúng chiếm...
 • 19
 • 487
 • 1

Bài 25 : Quang Trung đại phá quân Thanh

Bài 25 : Quang Trung đại phá quân Thanh
... pâng …pâng …” nửa mà từ từ nói với giọng lạnh lẽo : “ Anh… không… cần… phãi… trốn… nữa… đâu …Tôi… đã… trông… thấy… anh… …” Người quản lý nghĩ : Tôi trốn gầm bàn , mà cô chưa có mở cửa , trông ... âm dừng lại , không nhảy mà dừng lại trước phòng mà trước cô gái Cô gái nói với giọng lạnh lẽo : “ có Nữ không ? “ Các bạn phòng cô gái biết rõ cô gái cô quay lại …Nhưng không dám mở cửa phòng...
 • 13
 • 480
 • 0

Lịch sử 4 - Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)

Lịch sử 4 - Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)
... gì ?4 Hai câu thơ nói đến nghĩa quân Tây Sơn đâu? Nguyễn Huệ - Quang Trung Thứ tư ngày tháng năm Lịch sử 2008 Bài 25 Quang Trung đại phá quân Thanh 1.( Quân Thanh xâm lược nước ta Năm 1789) - Mượn ... năm 2008 Lịch sử Bài 25 Quang Trung đại phá quân Thanh Năm 1789) 1.( Quân Thanh xâm lược nước ta - Mượn cớ giúp nhà Lê, quân Thanh sang xâm lược nước ta - Nguyễn Huệ lên Hoàng đế, tiến quân Bắc ... hoảng sợ kéo quân bỏ chạy nư ớc - Chết nhiều Thứ tư ngày tháng năm 2008 Lịch sử Bài 25 Quang Trung đại phá quân Thanh Năm 1789) 1.( Quân Thanh xâm lược nước ta - Mượn cớ giúp nhà Lê, quân Thanh sang...
 • 35
 • 1,519
 • 1

LS4: Bài: Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)

LS4: Bài: Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)
... nhóm -Nhóm 1,2,3 + Vì quân ta đánh thắng 29 vạn quân Thanh ? -Nhóm 4,5,6: + Nêu ý nghĩa việc Quang Trung đại thắng quân Thanh ? 1 .Quân ta đánh thăng 29 vạn quân Thanh : - Quang Trung có tài lãnh ... - Quân ta đại thắng quân Thanh, quân giặc chết nhiều Quân Thanh Thăng Long hoảng loạn, bỏ chạy nước - Quân ta đánh đuổi 29 vạn quân Thanh , xác giặc chết thành gò đống ,tướng giặc bỏ chạy Quân ... Hoàng đế, kéo quân Bắc để đánh đuổi quân Thanh Ở Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa quân ta đại thắng Quân Thanh Thăng Long hoảng loạn, bỏ chạy nước ta đại phá quân Thanh? *Trận Ngọc Hồi, Hà Hồi, Đống...
 • 23
 • 974
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP