SKKN thiết kế một số trò chơi học tập củng cố kiến thức về biển đảo cho trẻ 5 6 tuổi ( giáo dục mẫu giáo nguyễn thị vân )

THIẾT kế và sử DỤNG TRÒ CHƠI học tập NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN sát CHO TRẺ 5 6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG làm QUEN với TOÁN

THIẾT kế và sử DỤNG TRÒ CHƠI học tập NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN sát CHO TRẺ 5 6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG làm QUEN với TOÁN
... giáo 5- 6 tuổi - Dự hoạt động dạy trẻ 5- 6 tuổi làm quen với toán, quan sát thực trạng cách thức sử dụng trò chơi học tập giáo viên nhằm phát triển khả quan sát cho trẻ - Quan sát biểu hiện, kết quan ... chức trò chơi 1.2 .6 Khái niệm thiết kế trò chơi học tập hoạt động làm quen với toán nhằm phát triển khả quan sát cho trẻ mẫu giáo – tuổi Thiết kế TCHT nhằm phát triển KNQS cho trẻ MG – tuổi xây ... MG 5- 6 tuổi 56 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN SÁT CHO TRẺ 56 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN  Bảng 2.4 Thống kê ý kiến...
 • 142
 • 737
 • 3

Sử dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng về gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép dân tộc thiểu số ê đê

Sử dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng về gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép dân tộc thiểu số ê đê
... gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép dân tộc thiểu số Ê ê 5.3 Đề xuất thực nghiệm số biện pháp sử dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng gia đình cho trẻ lớp MG ghép dân tộc thiểu số Ê ê trường ... dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép dân tộc thiểu số Ê ê 5.2 Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn việc sử dụng trò chơi học tập nhằm củng cố biểu tượng gia đình ... chơi học tập củng cố biểu tượng gia đình cho trẻ lớp ghép 3-5 tuổi vùng dân tộc thiểu số Ê ê 67 3.1.2 Mối quan hệ biện pháp sử dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng gia đình cho trẻ lớp...
 • 140
 • 272
 • 0

Sử dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng về gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép dân tộc thiểu số Ê Đê

Sử dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng về gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép dân tộc thiểu số Ê Đê
... gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép dân tộc thiểu số Ê ê 5.3 Đề xuất thực nghiệm số biện pháp sử dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng gia đình cho trẻ lớp MG ghép dân tộc thiểu số Ê ê trường ... dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép dân tộc thiểu số Ê ê 5.2 Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn việc sử dụng trò chơi học tập nhằm củng cố biểu tượng gia đình ... chơi học tập củng cố biểu tượng gia đình cho trẻ lớp ghép 3-5 tuổi vùng dân tộc thiểu số Ê ê 67 3.1.2 Mối quan hệ biện pháp sử dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng gia đình cho trẻ lớp...
 • 140
 • 309
 • 0

Thiết kế một số trò chơi học tập môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 trên phần mềm Powerpoint

Thiết kế một số trò chơi học tập môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 trên phần mềm Powerpoint
... dung môn Tự nhiên hội lớp GVHD: Th.s Dương Thị Thu Thảo SVTH: Nguyễn Thị Minh Quyền Thiết kế số trò chơi học tập môn Tự nhiên hội lớp phần mềm Powerpoint 4 .1 Mục tiêu Môn Tự nhiên hội lớp ... pháp thiết kế trò chơi học tập phần mềm Powerpoint - Giới thiệu số trò chơi học tập thiết kế phần mềm Powerpoint giúp em học tốt, vui vẻ thoải mái học môn Tự nhiên hội Giới hạn đề tài Thiết kế ... mềm Powerpoint B NỘI DUNG Chương I: Cơ sở lí luận vấn đề thiết kế trò chơi học tập phần mềm Powerpoint môn Tự nhiên hội lớp 1 Các khái niệm có liên quan 1. 1 Trò chơi học tập gì? Trò chơi học...
 • 29
 • 1,541
 • 3

Thiết kế một số trò chơi học tập dạy học phân môn Luyện từ và câu lớp 5

Thiết kế một số trò chơi học tập dạy học phân môn Luyện từ và câu lớp 5
... đề để tiến hành thiết kế số trò chơi học tập vào dạy học phân môn LT&C lớp Tuy nhiên, nghiên cứu vấn đề Thiết kế số trò chơi học tập dạy học phân môn Luyện từ câu lớp 5 cần thiết mặt tư liệu ... Chương THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP DẠY HỌC PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở LỚP 2.1 Các nguyên tắc thiết kế trò chơi học tập Để trò chơi học tập góp phần mang lại hiệu cao học, tổ chức thiết kế trò chơi ... Tiểu kết chương .41 Chương THIẾT KẾ MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP DẠY HỌC PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2.1 Các nguyên tắc thiết kế trò chơi học tập 42 2.2 Các bước thiết kế trò chơi học...
 • 82
 • 5,195
 • 48

THIẾT kế một số TRÒ CHƠI học tập NHẰM PHÁT TRIỂN vốn từ CHO TRẺ mẫu GIÁO 4 – 5 TUỔI

THIẾT kế một số TRÒ CHƠI học tập NHẰM PHÁT TRIỂN vốn từ CHO TRẺ mẫu GIÁO 4 – 5 TUỔI
... kê toán học Đóng góp đề tài Đánh giá thực trạng sử dụng trò chơi học tập để phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo tuổi Thiết kế số trò chơi học tập để phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo tuổi 11 ... độ phát triển vốn từ trẻ mẫu giáo tuổi 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 52 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO TUỔI 53 3.1 NGUYÊN ... việc thiết kế số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo tuổi Chương 3: Thiết kế thử nghiệm số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo tuổi 12 PHẦN NỘI DUNG...
 • 109
 • 4,135
 • 12

Thiết kế một số trò chơi học tập phần lịch sử lớp 5

Thiết kế một số trò chơi học tập phần lịch sử lớp 5
... dạy học phần Lịch sử lớp đạt hiệu cao hơn, mạnh dạn “ Thiết kế số trò chơi học tập phần Lịch sử Lớp 5 2.3 THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP PHẦN LỊCH SỬ - LỚP Trong trình giảng dạy phần Lịch sử nhận ... Việc tổ chức trò chơi học tập dạy học phần lịch sử lớp mang nhiều lợi ích cho học sinh giáo viên, cụ thể sau: * Đối với học sinh: - Trò chơi học tập dạy học phần Lịch sử hình thành cho học phương ... NỘI DUNG 2.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP PHẦN LỊCH SỬ LỚP Giáo viên phải xác định trò chơi học tập trò chơi có nội dung gắn với hoạt động học tập học sinh, hướng đến mở rộng, xác...
 • 17
 • 274
 • 0

Thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

Thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi
... đề tài Thiết kế số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi 3.Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thiết kế số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 5- 6 tuổi 4.Đối ... thiết kế số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi 1.1.1 Một số vấn đề lí luận ngôn ngữ 1.1.2 Phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi 16 ... mỏi, trò chơi học tập giáo dục trẻ kỹ sống 34 CHƢƠNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI 2.1 Nguyên tắc lựa chọn tổ chức trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo...
 • 69
 • 688
 • 0

THIẾT kế và sử DỤNG TRÒ CHƠI học tập NHẰM CỦNG cố BIỂU TƯỢNG về ĐỘNG vật CHO TRẺ 5 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ môi TRƯỜNG XU

THIẾT kế và sử DỤNG TRÒ CHƠI học tập NHẰM CỦNG cố BIỂU TƯỢNG về ĐỘNG vật CHO TRẺ 5 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ môi TRƯỜNG XU
... c biu tng v ng vt cho tr 5- 6 tui xut cỏch thit k trũ chi hc nhm cng c biu tng v ng vt cho tr 5- 6 tui 1.1 Nguyờn tc xut cỏch thit k - Da vo mc ớch hot ng khỏm phỏ mụi trng xung quanh - Phự hp ... liệu, sách phục vụ cho môn học - Lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng, biết sửa chữa khuyết điểm phát huy u điểm thân Bản thân cần tự rút kinh nghiệm sau hoạt động để giúp trẻ phát triển tốt - Đồng ... c biu tng v ng vt cho tr 5- 6 tui Hng dn s dng h thng trũ chi ó thit k hot ng khỏm phỏ mụi trng xung quanh 2.1 Hng dn cỏch t chc trũ chi hc nhm cng c biu tng v ng vt cho tr 5- 6 tui Nguyờn Thi Thanh...
 • 14
 • 2,667
 • 8

skkn thiết kế một số trò chơi dạy yếu tố hình học ở lớp 4

skkn thiết kế một số trò chơi dạy yếu tố hình học ở lớp 4
... khác chỗ: Trò chơi thông thường bao gồm yếu tố giải trí yếu tố giáo dục chung trò chơi học tập bao gồm yếu tố vui chơi yếu tố mục đích học tập Trò chơi toán học khác với trò chơi “phi toán học chỗ ... phương pháp dạy học Tóm lại, xuất phát từ lý thực tế phần hỗ trợ cho việc dạy học mạch kiến thức hình học lớp đạt hiệu quả, chọn đề tài "Thiết kế số trò chơi dạy yếu tố hình học lớp 4" Tôi không ... trẻ sống tốt hơn, học tốt phát triển tốt Với sức mạnh vậy, trò chơi luôn phương tiện dạy học giáo dục phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học" 4/ Xuất phát từ thực trạng dạy học yếu tố hình học...
 • 22
 • 2,500
 • 1

skkn thiết kế một số trò chơi trong power point cho tiếng anh tiểu học

skkn thiết kế một số trò chơi trong power point cho tiếng anh tiểu học
... THỊ XÃ LONG KHÁNH TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH Số: …………… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIẾT KẾ MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRONG POWER POINT CHO TIẾNG ANH TIỂU HỌC Người thực hiện: Huỳnh Thị Thanh Tú Lĩnh vực nghiên ... Năm học : 2011 - 2012 Tên sáng kiến kinh nghiệm : Thiết kế số trò chơi Power Point cho Tiếng Anh tiểu học Họ tên tác giả : Huỳnh Thị Thanh Tú Lĩnh vực : Quản lý giáo dục Phương pháp dạy học môn ... kinh nghiệm: Giảng dạy tiếng Anh lớp 3,4,5 - Số năm có kinh nghiệm: năm - Các sang kiến kinh nghiệm có năm gần đây: Thiết kế số trò chơi Powerpoint cho tiếng Anh tiểu học ...
 • 16
 • 1,166
 • 1

skkn thiết kế một số trò chơi trong power point trường tiểu học long khanh

skkn thiết kế một số trò chơi trong power point trường tiểu học long khanh
... TRƯỞNG ĐƠN VỊ PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ LONG KHÁNH TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH Số: …………… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIẾT KẾ MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRONG POWER POINT CHO TIẾNG ANH TIỂU HỌC Người thực hiện: Huỳnh Thị ... Năm học : 2011 - 2012 Tên sáng kiến kinh nghiệm : Thiết kế số trò chơi Power Point cho Tiếng Anh tiểu học Họ tên tác giả : Huỳnh Thị Thanh Tú Lĩnh vực : Quản lý giáo dục Phương pháp dạy học môn ... ứng dụng trò chơi vào tiết dạy sử dụng tranh ảnh thủ thuật tay có phần khó khăn muốn chơi trò chơi phức tạp bingo, Để đơn giản hóa trò chơi thiết kế chúng phần mềm có sẵn Khi thiết kế game PPT...
 • 14
 • 523
 • 0

SKKN thiết kế một số trò chơi nhằm nâng cao chất lượng trong giờ dạy luyện từ và câu lớp 2

SKKN thiết kế một số trò chơi nhằm nâng cao chất lượng trong giờ dạy luyện từ và câu lớp 2
... Khi nói đến việc dạy luyện từ câu tức người giáo viên dạy luyện từ dạy luyện câu Vai trò phân môn luyện từ câu Phân môn luyện từ câu phân môn thiếu môn Tiếng Việt Đối với luyện từ giúp học sinh: ... Trong phân môn luyện từ câu thực nhiệm vụ cung cấp tri thức Từ ngữ- Ngữ pháp song song với việc rèn kỹ nói IV MỘT SỐ TRÕ CHƠI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ DẠY HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2: Với lí trên, ... 2- phút + Mỗi từ viết tính điểm; từ viết sai bị trừ điểm; nhóm có số điểm cao đứng vị trí số 1, nhóm khác dựa theo số điểm để xếp vào vị trí 2, 3, 4… Chú ý: Trò chơi sử dụng luyện từ câu: - Trong...
 • 15
 • 1,864
 • 0

SKKN Thiết kế một số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ mẫu giáo lớn 5 -6 tuổi phát triển kĩ năng xé dán

SKKN Thiết kế một số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ mẫu giáo lớn 5 -6 tuổi phát triển kĩ năng xé dán
... qua phương tiện tạo hình, đường nét, bố cục, màu sắc, giấy màu… Xuất phát từ lý mà chon đề tài: " Thiết kế số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ mẫu giáo lớn -6 tuổi phát triển dán " Do trình ... dụng số trơ chơi - Tạo hình để xác định hiệu giáo dục tró chơi thiết kế 4) Giả thiết khoa học Nếu thiết kế số trò chơi tạo hình giúp trẻ nâng cao kỹ dán cho trẻ đường nét trang trí dán, ... Chính yếu tố chơi hút trẻ vào chơi thú vị mà nhiệm vụ học tập trẻ giải Trên sở mà em thiết kế số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ MGL (5 – T ) Bồi dưỡng phát triển kỹ dán - Trên thực tiễn HĐTH...
 • 67
 • 1,114
 • 2

skkn thiết kế một số trò chơi môn toán lớp một phần lập bảng cộng, trừ trong PV 10

skkn thiết kế một số trò chơi môn toán lớp một phần lập bảng cộng, trừ trong PV 10
... trò chơi Toán) đầu tư chút kinh phí cho giáo viên để thiết kế số trò chơi sử dụng lâu dài phục vụ cho việc dạy học đạt kết cao Trên sáng kiến Thiết kế số trò chơi môn Toán lớp Một phần lập bảng ... hay trừ , nắm chưa lập bảng cộng, trừ phạm vi 10 không nhớ kiến thức Do thiết kế số trò chơi phần lập bảng cộng, trừ phạm vi 10 sau: Trò chơi thứ 1: "CÁC PHÉP TÍNH TRÊN NHỮNG LÁ CỜ " Mục đích: Lập ... áp dụng học toán lớp Một ( tiết lập bảng cộng, trừ phạm vi 10 ) Thiết kế trò chơi mà áp dụng dạy nhiều Tiểu kết: Để thiết kế trò chơi có hiệu , giáo viên cần xác định mục đích thiết kế cụ thể phù...
 • 27
 • 338
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống trò chơi học tập hình thành biểu tượng về kích thước cho trẻ mẫu giáo lớnthiết kế một số trò chơi trong power point cho tiếng anh tiểu họcthiết kế một số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ mẫu giáo lớn 5 6 tuổi phát triển kĩ năng xé dánthiết kế một số trò chơi co luatskkn một số trò chơi học tập ở môn lịch sử lớp 4thiết kế một trò chơi học tập phat trien kha nang khai quat hoa cho tre 56 tuoi chu de hoa xuan day canhthiết kế một số trò chơi đóng vai ở tiết 2 môn đạo đức lớp 4thiết kế một số trò chơi trong power point2 sưu tầm và thiết kế một số trò chơi trong toán lớp 2phuong phap thiet ke tro choi học tap nham hinh thanh bieu tương hinh dang cho trẻ mau giaomot so tro choi hoc tập mam nonmột số trò chơi học tập cho trẻ mầm nonmột số trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáomột số trò chơi học tập gây hứng thú cho hs lớp 1mot so tro choi hoc tap mon dia li dia phuong lop 4 lop 5Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015