Quyết định 1306 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thành phố tỉnh Ninh Bình

thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện yên khánh, tỉnh ninh bình

thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện yên khánh, tỉnh ninh bình
... 3.4 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Yên Khánh 82 3.4.1 Những quan điểm chủ yếu nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp bền vững 3.4.2 Định hướng sử dụng đất ... trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Khánh - Hiện trạng sử dụng loại đất huyện - Biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện 2.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Khánh - Xác định ... đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Khánh 27 2.3.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Khánh 27 2.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Khánh 27 2.3.4 Định hướng sử dụng...
 • 113
 • 195
 • 1

Quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định

Quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định
... hệ số sử dụng đất, điều chỉnh cấu sử dụng đất thực quy hoạch 2) Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh: Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh xây dựng vào quy hoạch sử dụng đất đai toàn quốc quy hoạch ... QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở HUYỆN XUÂN TRƯỜNG, TỈNH NAM ĐỊNH ĐỂ THỰC HIỆN LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 61 3.1 Đánh giá chung công tác quản nhà nước quy hoạch đất đai huyện ... quản nhà nước quy hoạch sử dụng đất đai huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định để thực Luật Đất đai năm 2013 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG...
 • 83
 • 281
 • 1

Quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định

Quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định
... hệ số sử dụng đất, điều chỉnh cấu sử dụng đất thực quy hoạch 2) Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh: Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh xây dựng vào quy hoạch sử dụng đất đai toàn quốc quy hoạch ... QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở HUYỆN XUÂN TRƯỜNG, TỈNH NAM ĐỊNH ĐỂ THỰC HIỆN LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 61 3.1 Đánh giá chung công tác quản nhà nước quy hoạch đất đai huyện ... quản nhà nước quy hoạch sử dụng đất đai huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định để thực Luật Đất đai năm 2013 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG...
 • 80
 • 421
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000 2010 huyện vụ bản tỉnh nam định

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000  2010 huyện vụ bản  tỉnh nam định
... N 48 4.2 Tình hình qu n lý s d ng ñ t ñai 60 4.2.1 Tình hình qu n lý ñ t ñai 60 4.2.2 Tình hình s d ng ñ t ñai 63 4.3 ðánh giá k t qu th c hi n quy ho ch s d ng ñ t giai ño n 2000 - 2010 71 4.3.1 ... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I ************************ TR N MINH THU N ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N QUY HO CH S D NG ð T GIAI ðO N 2000 - 2010 HUY N V B N - T NH NAM ... t ñai giai ño n 2000 - 2010 65 4.2 Cơ c u s d ng ñ t năm 2010 67 4.3 K t qu th c hi n quy ho ch ñi u ch nh quy ho ch s d ng ñ t nông nghi p t năm 2000 ñ n năm 2010 4.4 K t qu th c hi n quy ho...
 • 112
 • 368
 • 0

Luận văn đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 2010 huyện hải hậu, tỉnh nam định

Luận văn đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 2010 huyện hải hậu, tỉnh nam định
... i kỳ 2001 - 2010 58 4.3 ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N QUY HO CH S D NG ð T C A HUY N THEO CÁC PHƯƠNG ÁN QUY HO CH ðà ðƯ C PHÊ DUY T 66 4.3.1 ðánh giá tình hình th c hi n quy ho ... giá tình hình th c hi n quy ho ch s d ng ñ t giai ño n 2001 - 2010 huy n H i H u, t nh Nam ð nh” M C TIÊU NGHIÊN C U C A ð TÀI - ðánh giá k t qu th c hi n phương án quy ho ch s d ng ñ t ñai giai ... xây d ng quy ho ch s d ng ñ t th i kỳ 2001- 2010 (không ñi u ch nh quy ho ch giai ño n 2006 -2010 ) Như v y h sơ quy ho ch s d ng ñ t ñ n năm 2010, k ho ch s d ng ñ t năm (2001- 2005) t nh Nam ð nh...
 • 102
 • 693
 • 0

đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2002 2010 huyện hải hậu, tỉnh nam định

đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2002 2010 huyện hải hậu, tỉnh nam định
... hiệu tính khả thi phương án quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn Do vậy, việc thực ñề tài “ðánh giá việc thực phương án quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2002 2010 huyện Hải Hậu, tỉnh Nam ðịnh” cần thiết ... trạng kết thực phương án quy hoạch sử dụng ñất 57 4.3.1 Hiện trạng sử dụng ñất 57 4.3.2 Kết thực phương án quy hoạch sử dụng ñất 62 4.3.3 ðánh giá tính khả thi phương án quy hoạch sử dụng ñất ... 2.1 Sử dụng ñất phương án quy hoạch sử dụng ñất 2.1.1 Một số vấn ñề tài nguyên ñất sử dụng ñất 2.1.2 Quy hoạch sử dụng ñất 11 2.2 Phương pháp lập ñánh giá phương án quy hoạch sử dụng ñất cấp huyện...
 • 115
 • 287
 • 1

báo cáo tốt nghiệp bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường đề tài lập phương án quy hoạch sử dụng đất cho xã TA MA, huyện Tuần Giáo, tỉnh điện biên giai đoạn 2014-2023

báo cáo tốt nghiệp bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường đề tài lập phương án quy hoạch sử dụng đất cho xã TA MA, huyện Tuần Giáo, tỉnh điện biên giai đoạn 2014-2023
... sử dụng đất cho Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cách hợp lý hiệu 2.1.2 Mục tiêu cụ thể Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất cho Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, giai đoạn ... thức Ta Ma 2.3.2 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất cho giai đoạn 2014 – 2023 + Căn để xây dựng phương án quy hoạch + Xác định mục tiêu, phương hướng phương án quy hoạch + Quy hoạch sử ... lao động, môi trường sinh thái sử dụng đất cách hiệu quả, bền vững Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, miền núi huyện tuần Giáo, địa bàn nằm đặc biệt khó khăm huyện Tuần Giáo, người...
 • 86
 • 1,106
 • 3

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 2010 huyện hậu lộc tỉnh thanh hoá

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 2010 huyện hậu lộc tỉnh thanh hoá
... 3.2.2 ðánh giá tình hình th c hi n phương án quy ho ch s d ng ñ t huy n H u L c giai ño n 2001 - 2010 3.2.2.1 Khái quát phương án quy ho ch s d ng ñ t ñ a bàn huy n giai ño n 2001 - 2010 - Quy ho ... án quy ho ch s d ng ñ t ñ a bàn huy n giai ño n 2001 - 2010 47 4.2.2 Hi n tr ng s d ng ñ t năm 2010 49 4.2.3 Tình hình th c hi n ch tiêu c a phương án quy ho ch s d ng ñ t giai ño n 2001 - 2010 ... ñ tài “ðánh giá vi c th c hi n quy ho ch s d ng ñ t giai ño n 2001- 2010 huy n H u L c – t nh Thanh Hóa ” r t ý nghĩa c n thi t 1.2 M c ñích, yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích - ðánh giá vi c th...
 • 98
 • 229
 • 0

Đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 2010 huyện kim bảng, tỉnhnam

Đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 2010 huyện kim bảng, tỉnh hà nam
... ng phương án quy ho ch s d ng ñ t ph c t p N i dung lu n ch ng t ng h p ñánh giá phương án quy ho ch s d ng ñ t bao g m h p ph n sau: Lu n ch ng ñánh giá v k thu t; Lu n ch ng ñánh giá v quy ... n phương án quy ho ch s d ng ñ t giai ño n 2001 - 2010 huy n Kim B ng, t nh Nam" 1.2 M c ñích nghiên c u yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích nghiên c u c a ñ tài - ðánh giá vi c th c hi n quy ... ng ñ t năm 2010 45 4.3 ðánh giá vi c th c hi n quy ho ch s d ng ñ t giai ño n 2001- 2010 c a 53 huy n Kim B ng 4.3.1 K t qu th c hi n quy ho ch s d ng ñ t c a huy n Kim B ng giai ño n 2001- 2005...
 • 88
 • 205
 • 0

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn cao lộc huyện cao lộc – tỉnh lạng sơn từ năm 2010 đến năm 2020

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn cao lộc huyện cao lộc – tỉnh lạng sơn từ năm 2010 đến năm 2020
... trạng sử dụng đất năm 2005, năm 2010 tỷ lệ 1/10.000 1.4 Công tác quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất Đến Thị trấn lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2003 -2010 Hàng năm Thị trấn lập kế hoạch ... bàn huyện, từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý Nhà nước đất đai, tiến hành nghiên cứu đề tài: Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Cao Lộc huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn từ năm 2010 ... tiềm đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cách tiết kiệm hiệu 3.2 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất cho kỳ kế hoạch Kỳ quy hoạch sử dụng đất Thị trấn Cao Lộc chia làm 02 kỳ kế hoạch, là: Kỳ đầu đến năm...
 • 69
 • 722
 • 0

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đên năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Tân Lĩnh

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đên năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Tân Lĩnh
... năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 Tân Lĩnh Điều Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 Tân Lĩnh với tiêu chủ yếu nh sau: Diện tích loại đất phân bổ kỳ kế ... khai quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 theo quy định pháp luật; Thực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ... vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, khu vực đất phải thu hồi đợc xác định theo đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 tỷ lệ 1/10.000, báo cáo tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến...
 • 8
 • 328
 • 0

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2 kỳ đầu năm 2014 2015 xã quyết thắng thành phố thái nguyên

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2 kỳ đầu năm 2014 2015 xã quyết thắng thành phố thái nguyên
... ngành, lĩnh vực Quy trình phương pháp lập quy hoạch sử dụng đất 4.1 Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch sử dụng đất tỉnh đến năm 20 20, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (20 13 -20 20) xây dựng ... khai với kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 20 20, xây dựng kế hoạch sử dụng đất (20 14– 20 20) cụ thể đến năm Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất Việc giao đất ổn ... 20 10 -20 20 Từ mục tiêu sử dụng đất giai đoạn 20 14 -20 20,dựa số liệu đồ án điều chỉnh quy hoạch không gian thành phố Thái Nguyên thời kỳ 20 14 -20 30 quy hoạc sử dụng đất Thành phố Thái Nguyên ,quy hoạch...
 • 99
 • 631
 • 2

Quy hoạch sử dụng đấtđông cương – thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giai đoạn 2012 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2012 – 2016)”

Quy hoạch sử dụng đất xã đông cương – thành phố thanh hóa  tỉnh thanh hóa giai đoạn 2012 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2012 – 2016)”
... Quy hoạch sử dụng đất Đông Cương Thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2012 2016)” II MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ ĐÔNG ... ( quy hoạch sử dụng đất ) f Quan hệ quy hoạch sử dụng đất nước với quy hoạch sử dụng đất cấp Quy hoạch sử dụng đất nước, cấp tỉnh, cấp huyện quy hoạch sử dụng đất cấp hợp thành hệ thống quy ... hoạch sử dụng đất hoàn chỉnh Quy hoạch sử dụng đất nước định hướng để xây dựng quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện dựa sở quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Quy hoạch sử...
 • 65
 • 607
 • 1

đánh giá thực trạng công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện kim sơn, tỉnh ninh bình theo quy định của luật đất đai 2003

đánh giá thực trạng công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện kim sơn, tỉnh ninh bình theo quy định của luật đất đai 2003
... tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình theo quy định Luật Đất đai 2003 Mục đích, yêu cầu 2.1 Mục đích - Đánh giá thực trạng công tác giải trah chấp, ... sử dụng đất đai địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình; 2.2.3 Kết giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình theo Luật đất đai 2003; 2.2.4 Đề xuất giải pháp ... trah chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu lực công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Kim Sơn 2.2...
 • 93
 • 297
 • 1

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
... đường hàng không: sân bay quận sự phát triển ngành ý nghĩa chiến lược thành phố Hải Phòng nói riêng nước nói chung b Hệ thống thủy lợi: Toàn quận có 21 km hệ thống thủy lợi quận đáp ứng nhu cầu tưới ... đường hính quận Hệ thống tuyến đường nối trung tâm quận với đô thị trung tâm Hải Phòng thị trấn Tiên lãng - Kiến Thụy - An Lão- An Dương - Đối với giao thông đường sông: Trên địa bàn quận có 02 ... qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế quận tương đối cao, hầu hết tiêu đạt vượt mức kế hoạch hàng năm mà Nghị Đại hội Đảng Quận đề Nm 2015, tng giỏ tr sn xut trờn a bn 10,937 t ng, tng 114,5% so vi...
 • 23
 • 540
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sơ đồ hệ hỗ trợ ra quyết định quy hoạch sử dụng đấtkế hoạch sử dụng đất 2010 2015 do cấp huyện xác địnhnội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đấtgiải pháp về hoàn thiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đô thị của chính quyền quậnđối với quy hoạch sử dụhung đất cấp huyện đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 2015 đã được ubnd thành phố hà nội phê duyệt tại quyết định số 6669 qđ ubnd ngày 04 11 2013cục trưởng cục thuế ban hành quyết định số tiền sử dụng đất dược miễn giảm đối với tổ chức kinh tế tổ chức cá nhân nước ngoài người việt nam định cư tại nước ngoàigiải pháp sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện hải hậu tỉnh nam địnhquyết định miễn thuế sử dụng đất nông nghiệpquyết định cấp quyền sử dụng đấtđánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã huyện võ nhai tỉnh thái nguyên đến năm 2020đánh giá các quy định hiện hành về quy hoạch kế hoạch sử dụng đấtmột số chỉ dẫn về nội dung và phương pháp lập quy họach amp kế họach sử dụng đất đai ở việt nammẫu quyết định xét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo phụ lục 7mẫu báo cáo hàng năm về tình hình kết quả thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh cấp huyện và cấp xã theo phụ lục 8quyết định biện pháp sử dụng đất đai rừng núi sông hồ nguồn nước tài nguyên trong loàng đât nguồn lợi ở vùng biển tại địa phương theo quy định của pháp luậtchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ