Quyết định 28 2016 QĐ-UBND về Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2.000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2009 - 2020

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2009 - 2020
... t - T ng di n tích khu trung tâm - T l chi m t c a t ng công trình c th khu trung tâm - Tính t ng cao trung bình toàn khu - Tính t ng di n tích sàn - Tính toán dân s d ki n - Di n tích lo i -M ... i h n Khu t c ch n quy ho ch khu trung tâm n m c a th tr n Phát Di m có v trí a lý sau: - Phía B c giáp trung tâm y t huy n Kim Sơn - Phía Nam giáp ng Qu c l 10 - 41 - v trí trung tâm - Phía ... Di n tích quy ho ch khu trung tâm T ng di n tích t khu trung tâm 32,98 chi m 5% t ng di n tích t nhiên c a th tr n Phát Di m Các công trình b trí khu trung tâm: - 42 - - Nhà : Nhà chia lô, bi...
 • 84
 • 1,118
 • 5

đánh giá thực trạng công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện kim sơn, tỉnh ninh bình theo quy định của luật đất đai 2003

đánh giá thực trạng công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện kim sơn, tỉnh ninh bình theo quy định của luật đất đai 2003
... tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình theo quy định Luật Đất đai 2003 Mục đích, yêu cầu 2.1 Mục đích - Đánh giá thực trạng công tác giải trah chấp, ... sử dụng đất đai địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình; 2.2.3 Kết giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình theo Luật đất đai 2003; 2.2.4 Đề xuất giải pháp ... trah chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu lực công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Kim Sơn 2.2...
 • 93
 • 307
 • 1

Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp tại NHNo&PTNTVN chi nhánh huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình

Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp tại NHNo&PTNTVN chi nhánh huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình
... cao chất lượng thẩm định dự án Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NHNo&PTNTVN CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN (AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN ... DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHƯƠNG : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NHNo&PTNTVN CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN (AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN) CHƯƠNG ... xứng đáng Chính vậy, thời gian thực tập NHNo&PTNTVN chi nhánh huyện Kim Sơn , em chọn đề tài: “ Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu hoạt động cho vay doanh nghiệp NHNo&PTNTVN chi nhánh huyện...
 • 109
 • 396
 • 2

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp tại NHNN & PTNTVN chi nhánh huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp tại NHNN & PTNTVN chi nhánh huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình
... DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHƯƠNG : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NHNo &PTNTVN CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN (AGRIBANK CHI NHÁNH ... công tác thẩm định dự án đầu hoạt động cho vay vốn doanh nghiệp AGRIBANK chi nhánh huyện Kim Sơn 1.Tình hình thẩm định yêu cầu công tác thẩm định dự án vay vốn doanh nghiệp AGRIBANK chi nhánh ... (AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN) CHƯƠNG : GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NHNo &PTNTVN CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN Tuy nhiên...
 • 113
 • 542
 • 2

Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp tại NHNN & PTNTVN chi nhánh huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình

Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp tại NHNN & PTNTVN chi nhánh huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình
... xứng đáng Chính vậy, thời gian thực tập NHNo &PTNTVN chi nhánh huyện Kim Sơn , em chọn đề tài: “ Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu hoạt động cho vay doanh nghiệp NHNo &PTNTVN chi nhánh huyện ... DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHƯƠNG : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NHNo &PTNTVN CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN (AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN) CHƯƠNG ... doanh doanh nghiệp dự án 2.Căn sở thẩm định Theo văn có tính pháp lí công tác thẩm định dự án đầu NHNo &PTNTVN chi nhánh huyện Kim Sơn đối ng cho vay , nguyên tắc, điều kiện thời hạn cho vay...
 • 111
 • 433
 • 3

Thiết kế cơ sở đường cứu hộ cứu nạn chống tràn thoát lũ từ trung tâm 6 xã tiểu khu 1 ra đê Hữu Đáy huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình phân đoạn xã Kim Định

Thiết kế cơ sở đường cứu hộ cứu nạn chống tràn thoát lũ từ trung tâm 6 xã tiểu khu 1 ra đê Hữu Đáy huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình phân đoạn xã Kim Định
... Không quy định 12 0 (với trờng hợp nâng cấp cải tạo) 70 Trang 11 Đờng cứu hộ, cứu nạn, chống tràn thoát từ trung tâm tiểu khu đê hữu đáy, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (phân đoạn Kim Định) ... D30 Trang 22 Đờng cứu hộ, cứu nạn, chống tràn thoát từ trung tâm tiểu khu đê hữu đáy, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (phân đoạn Kim Định) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... & T vấn Xây dựng Phú Thành Trang 16 Đờng cứu hộ, cứu nạn, chống tràn thoát từ trung tâm tiểu khu đê hữu đáy, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (phân đoạn Kim Định) Thuyết minh TKCS Bớc Báo...
 • 30
 • 277
 • 0

Thiết kế cơ sở đường cứu hộ cứu nạn chống tràn thoát lũ từ trung tâm 6 xã tiểu khu 1 ra đê Hữu Đáy huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình phân đoạn xã Định hướng

Thiết kế cơ sở đường cứu hộ cứu nạn chống tràn thoát lũ từ trung tâm 6 xã tiểu khu 1 ra đê Hữu Đáy huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình phân đoạn xã Định hướng
... Tròn 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 Tổng cộng Chiều dài (m) 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 ... Tròn 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 Tổng cộng Công ty CP thiết kế xây dựng Hồng Hà Chiều dài (m) 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 11 .00 ... cứu hộ, cứu nạn, chống tràn thoát từ trung tâm tiểu khu đê hữu đáy, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (Phân đoạn Tuyến Định Hớng, Kim Định) - Địa điểm xây dựng : Kim Định, Huyện Kim Sơn, ...
 • 26
 • 295
 • 0

NGHIÊN cứu ĐỊNH LƯỢNG CACBON TRONG SINH KHỐI của RỪNG NGẬP mặn TRỒNG tại xã ĐÔNG HƯNG, HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ hải PHÒNG và xã KIM hải, HUYỆN KIM sơn, TỈNH NINH BÌNH

NGHIÊN cứu ĐỊNH LƯỢNG CACBON TRONG SINH KHỐI của RỪNG NGẬP mặn TRỒNG tại xã ĐÔNG HƯNG, HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ hải PHÒNG và xã KIM hải, HUYỆN KIM sơn, TỈNH NINH BÌNH
... ti xó Kim Hi, huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh 43 3.2 Sinh v hm lng cacbon cõy RNM 47 3.2.1 Sinh cõy rng ngp mn . 47 3.2.2 Hm lng cacbon cõy rng ngp mn 54 3.3 Sinh v hm lng cacbon sinh ca ... [18] Cố định CO2 qua quang hợp CO2 không khí Cacbon từ nguồn khác Hô hấp đất, giải phóng CO2, CH4 Cacbon lư ợng rơi Cacbon tích luỹ đất rừng Cacbon từ nguồn khác Hỡnh 1.1: Chu trỡnh cacbon h sinh ... ph Hi Phũng 4.2 nh lng cacbon sinh ca rng trang (Kandelia obovata) 10 tui, tui, tui v tui trng thun loi ti xó Kim Hi, huyn Kim Sn, tnh Ninh Bỡnh 4.3 So sỏnh hm lng cacbon sinh ca rng bn chua (Sonneratia...
 • 107
 • 428
 • 0

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ÂN HOÀ, HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ÂN HOÀ, HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH
... thực sách bồi thường hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất địa bàn Ân Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Mục đích yêu cầu * Mục đích: - Tìm hiểu việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định ... tượng: Việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất 02 dự án địa bàn Ân Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu địa bàn Ân Hoà, huyện Kim Sơn, ... luận việc bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất 1.1.1 Thu hồi đất 1.1.1.1 Khái niệm thu hồi đất Thu hồi đất việc nhà nước định hành để thu lại quyền sử dụng đất thu lại đất giao...
 • 18
 • 237
 • 0

quy hoạch môi trường vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình

quy hoạch môi trường vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình
... sụng ỏy l t góy sinh chn vi cỏc chn tõm cú cng M t 3,1 - 3,5 Đề xuất quy hoạch môi trường vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình ... 0,013 4,2 7-6 ,24 5,21 18,7 30,2 12,4 0,01 2-0 ,046 0,026 (0,0 0-1 ,87).1 0-3 0,96.1 0-3 (0,9 7-3 ,06).1 0-3 1,99.1 0-3 (0,0 0-1 ,04).1 0-3 0,26.1 0-3 0,12 6-0 ,36 0,01 2-0 ,94 0,203 0,218 0,11 3-0 ,812 0,01 3-0 ,09 0,465 ... - 0,5 0,0 1-0 ,04 0,022 0,4 7-1 ,02 0,82 0,0 1-0 ,04 0,029 0,0 3-0 ,15 0,084 1,0 4-3 ,16 2,288 0,0 4-0 ,97 0,582 - 0,3 0,0 1-0 ,03 0,02 0,02 7-0 ,95 0,639 0,0 1-0 ,07 0,033 0,0 3-0 ,11 0,073 1,0 4-3 ,27 2,37 0,1 4-0 ,96...
 • 74
 • 1,320
 • 4

Thiết kế cơ sở đường cứu hộ cứu nạn chống tràn thoát lũ từ trung tâm 6 xã tiểu khu 1 ra đê Hữu Đáy huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình phân đoạn tuyến 481D từ quy Hậu đi Đò 10

Thiết kế cơ sở đường cứu hộ cứu nạn chống tràn thoát lũ từ trung tâm 6 xã tiểu khu 1 ra đê Hữu Đáy huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình phân đoạn tuyến 481D từ quy Hậu đi Đò 10
... - - - - - - - - 14 28 Trang 16 Đờng cứu hộ, cứu nạn, chống tràn thoát từ trung tâm tiểu khu đê hữu đáy, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phân đoạn tuyến4 81D (từ Quy Hậu - Đò 10 ) Thuyết minh ... ty CP thiết kế xây dựng Hồng Hà Trang 19 Đờng cứu hộ, cứu nạn, chống tràn thoát từ trung tâm tiểu khu đê hữu đáy, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phân đoạn tuyến4 81D (từ Quy Hậu - Đò 10 ) Thuyết ... xây dựng Hồng Hà Trang 11 Đờng cứu hộ, cứu nạn, chống tràn thoát từ trung tâm tiểu khu đê hữu đáy, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phân đoạn tuyến4 81D (từ Quy Hậu - Đò 10 ) Thuyết minh TKCS...
 • 25
 • 248
 • 0

Nghiên cứu một số chỉ số về hình thể và hoạt động thần kinh của học sinh trung học cơ sở vùng công giáo huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh BÌnh

Nghiên cứu một số chỉ số về hình thể và hoạt động thần kinh của học sinh trung học cơ sở vùng công giáo huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh BÌnh
... lớn công bố Vì vậy, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu số số hình thể hoạt động thần kinh học sinh THCS vùng Công giáo huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Mục đích nghiên cứu Qua trình nghiên cứu đối ... Hình 3.5 Biểu đồ vòng mông trung bình (cm) học sinh theo tuổi theo giới tính 46 3.2 Một số số sinh hoạt động thần kinh cấp cao học sinh 3.2.1 Chỉ số IQ học sinh * Chỉ số IQ học sinh Kết nghiên ... THCS Hồi Ninh thuộc vùng Công giáo huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Trong số có 204 học sinh khối (độ tuổi 12); 200 học sinh khối (độ tuổi 13); 200 học sinh khối (độ tuổi 14); 201 học sinh khối...
 • 107
 • 299
 • 0

Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
... 47 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH 49 3.1 Định hướng xây dựng nông thôn huyện Kim Sơn ... xây dựng nông thôn với tên là: Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Mục đích đề tài Nghiên cứu vấn đề môi trường để từ đưa giải pháp, định ... hướng tốt giải vấn đề ô nhiễm môi trường xây dựng nông thôn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề môi trường trình xây dựng nông thôn Giải pháp nhằm...
 • 89
 • 1,292
 • 7

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2002 đến 2010 huyện kim sơn tỉnh ninh bình

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2002 đến 2010 huyện kim sơn tỉnh ninh bình
... tỉnh Ninh Bình 69 4.4.1 Các tiêu quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2002 2010 69 4.4.2 ðánh giá việc thực quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2002 – 2005 4.4.3 71 ðánh giá việc thực quy hoạch sử dụng ... năm 2010 - Nghiên cứu tiêu quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2002 2010 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - ðánh giá việc thực tiêu sử dụng ñất ñến năm 2010 huyện Kim Sơn qua giai ñoạn: kỳ ñầu 2002 ... án quy hoạch sử dụng ñất, chọn ñề tài nghiên cứu là: “ðánh giá kết thực quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2002 2010 huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - ðánh giá kết thực...
 • 108
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: định hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trong cho vay hộ sản xuất tại nhno amp ptnt huyện kim sơn tỉnh ninh bìnhthực trạng về vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện kim sơn tỉnh ninh bình trong thời gian quanghiên cứu đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện kim sơn tỉnh ninh bìnhquyết định 28 2007 qđ ubnd ngày 13 07 2007 của ubnd thành phố hà nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 500 tại lô f1 amp f2 xã xuân đỉnh từ liêm hà nộiquy định quản lý theo đồ án quy hoạch chungquy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thịquy định quản lý đường đô thịcác thông tin về quy hoạch phân khu chức năng ban đầu của kcnquy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 500 là gìtổng quan về hệ thống quản lý ctr đô thịđo vẽ thành lập bản đồ địa chính đất nông nghiệp tỷ lệ 1 2000 tại xã diễn trƣờng huyện diễn châu tỉnh nghệ an bằng hệ thống mgis lodgquyết định quản lý quỹ bảo trìquyết định quản lý sử dụng quỹquyết định quản lý nhà nước về kinh tếquyết định quản lý hành chính nhà nước quy phạmNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015