Quyết định 2705 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Tài liệu Báo cáo " TÍCH HỢP GIS VÀ PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH NHÓM ĐA MỤC TIÊU MỜ TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP " doc

Tài liệu Báo cáo
... ích phân tích định nhóm đa mục tiêu bán cấu trúc khơng gian (spatial MOGDA) quy hoạch sử dụng đất THUẬT TỐN TƯƠNG TÁC THỎA HIỆP MỜ 2.1 Mơ tả tốn tối ưu đa mục tiêu: Mơ hình MOLP mơ tả sau: Hàm mục ... tích định nhóm đa mục tiêu mờ (fuzzy multiobjective group decision analysis: FMOGDA), đó: GIS đóng vai trò phân tích khơng gian (xây dựng đồ đơn vị đất đai, đánh giá thích nghi đất đai, mơ đồ quy ... định trọng số mục tiêu mờ định nhóm (fuzzy AHP- group decision making: FAHP-GDM) hỗ trợ DM xác định vector trọng số giải tốn MOP phương pháp tương tác thỏa hiệp mờ Mơ hình tích hợp GIS phân tích...
 • 11
 • 574
 • 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới 2010-2015

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới 2010-2015
... : tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng vận Tr dụng vào x y dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán an đảng viên g Chi trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng thời kỳ tưởng Hồ Chí Minh, ... tài : tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng vận Tr dụng vào x y dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán an đảng viên g Chi trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng thời kỳ Hồ Chí Minh viết: ... : tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng vận Tr dụng vào x y dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán an đảng viên g Chi trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng thời kỳ riêng Tuy nhiên, đạo...
 • 29
 • 2,304
 • 6

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới 2010-2015

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới 2010-2015
... vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng nhiệm vụ x y dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán đảng viên Chi Trung tâm y tế huyện Long Phú Phân tích nguyên nhân đề giải pháp giúp cho Chi ... lên cách khái quát tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, cần thiết phải nâng cao nhiệm vụ rèn luyện đạo đức cách mạng theo tưởng Hồ Chí Minh cán bộ, đảng viên - Đánh giá thực trạng trình vận ... Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng: tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc Người chuẩn mực nguyên tắc www.taichinh2a.com x y dựng đạo đức khác...
 • 12
 • 1,907
 • 7

Đánh giá đất đai định tính, định lượng kinh tế phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp cấp huyện

Đánh giá đất đai định tính, định lượng kinh tế phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp cấp huyện
... đến việc đánh giá đất đai định tính định lượng kinh tế phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp gồm phần Cơ sở lý thuyết nghiên cứu đánh giá đất đai cho quy hoạch sử dụng đất đai sở tảng ... 2.1 Cơ sở lý thuyết: 2.1.1 Đánh giá đất đai phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất đai theo FAO (1976): Đánh giá đất đai sở tảng cho quy hoạch sử dụng đất đai, đánh giá đất đai bên cạnh việc liên quan ... kiểu sử dụng đất đai cho n lọc iv Xác định yêu cầu đất đai cho kiểu sử dụng đất đai cho n lọc, hay gọi yêu cầu sử dụng đất đai sở chất lượng đất đai - 12 - v Đối chiếu yêu cầu sử dụng đất đai...
 • 159
 • 1,273
 • 1

Đánh giá đất đai định tính, định lượng kinh tế phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp cấp huyện

Đánh giá đất đai định tính, định lượng kinh tế phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp cấp huyện
... đến việc đánh giá đất đai định tính định lượng kinh tế phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp gồm phần Cơ sở lý thuyết nghiên cứu đánh giá đất đai cho quy hoạch sử dụng đất đai sở tảng ... 2.1 Cơ sở lý thuyết: 2.1.1 Đánh giá đất đai phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất đai theo FAO (1976): Đánh giá đất đai sở tảng cho quy hoạch sử dụng đất đai, đánh giá đất đai bên cạnh việc liên quan ... cho kiểu sử dụng đất đai sử dụng cho định tính, bảng phân cấp yếu tố kinh tế cho đánh giá đất đai định lượng sử dụng để so sánh đối chiếu chung cho tất kiểu sử dụng đất đai Trong nghiên cứu sử...
 • 151
 • 254
 • 0

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
... tớch iu ny khng nh tm quan trng ca quy hoch s dng t, ngoi rt cn cú quy hoch tng th, quy hoch chi tit cú giỏ tr thc tin cao n cp xó, cn gn lin quy hoch s dng t vi quy hoch cỏc ngnh cụng nghip v dch ... - Quy hoch s dng t theo ngnh, nh: quy hoch s dng t nụng nghip; quy hoch s dng t lõm nghip, quy hoch s dng t cụng nghip v tiu th cụng nghip; quy hoch s dng t giao thụng, thy li[11] i tng ca quy ... thuc quyn s dng v din tớch d kin cp thờm cho ngnh Quy hoch s dng t gia cỏc ngnh cú quan h cht ch vi quy hoch s dng t - Quy hoch s dng t theo lónh th: ti Vit Nam, Lut t nm 2003, ti iu 25 quy nh: quy...
 • 106
 • 586
 • 1

xác định thành phần loài cá trong các kiểu sử dụng đất nông nghiệp thuộc huyện long hồ, tỉnh vĩnh long

xác định thành phần loài cá trong các kiểu sử dụng đất nông nghiệp thuộc huyện long hồ, tỉnh vĩnh long
... bố kiểu sử dụng đất nông nghiệp huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Trong thời gian nghiên cứu tìm thấy 23 loài thuộc 14 họ, phân bố tự nhiên kiểu sử dụng đất nông nghiệp thuộc huyện Long Hồ, tỉnh ... theo phân bố kiểu sử dụng đất nông nghiệp huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 18 Hầu hết loài thu phân bố kiểu sử đất nông nghiệp, kiểu sử dụng đất vườn loài phân bố nhiều với 20 loài (Hình 4.1.3), ... THIẾU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI CÁ TRONG CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THUỘC HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ts TRẦN ĐẮC ĐỊNH...
 • 45
 • 222
 • 0

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới
... dạng chọn đề tài: tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng vận dụng vào x y dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán đảng viên Chi trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2010-2015” để ... quan tâm hàng đầu Hồ Chí Minh nghiệp cách mạng Người tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng: 3.1 Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng: tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng hệ thống ... vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng nhiệm vụ x y dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán đảng viên Chi Trung tâm y tế huyện Long Phú Phân tích nguyên nhân đề giải pháp giúp cho Chi...
 • 30
 • 468
 • 0

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
... HC NễNG LM V XUN VNG THC TRNG V GII PHP NNG CAO HIU QU CễNG TC QUY HOCH, K HOCH S DNG T TH TRN TRI, HUYN HONH B, TNH QUNG NINH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUN VN THC S KHOA ... dng t tnh Qung Ninh 20 1.3.4 Tỡnh hỡnh quy hoch s dng t huyn Honh B, tnh Qung Ninh .22 1.3.5 Tỡnh hỡnh trin khai quy hoch, k hoch s dng t ca th trn Tri huyn Honh B - tnh Qung Ninh ... B cui k quy hoch 41 3.3.2 ỏnh giỏ cụng tỏc lp quy hoch, k hoch s dng t k quy hoch th trn Tri giai on 2006 2010 48 3.3.3 ỏnh giỏ cụng tỏc thc hin quy hoch s dng t k quy hoch...
 • 27
 • 177
 • 0

Mẫu quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng pot

Mẫu quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng pot
... quản lý dự án : - Đơn vị lập thiết kế dự toán thi công : Điều III : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Ông Chánh Văn phòng HĐND UBND, Thủ trưởng ngành : Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, ... - Xây lắp : - Thiết bị : - Kiến thiết khác : - Dự phòng : Chi tiết khái toán vốn đầu phần xây lắp thiết bị : - Xây lắp : - Thiết bị : Nguồn vốn đầu : - Vốn ngân sách - Chủ Đầu tự ... thầu xây lắp : - Phân chia gói thầu : - Giá gói thầu : - Phương thức đấu thầu : - Hình thức lựa chọn nhà thầu : - Loại hợp đồng : - Thời gian thực : Điều II : Kế hoạch thực : - Chủ Đầu : -...
 • 2
 • 467
 • 1

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đên năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Tân Lĩnh

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đên năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Tân Lĩnh
... năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 Tân Lĩnh Điều Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 Tân Lĩnh với tiêu chủ yếu nh sau: Diện tích loại đất phân bổ kỳ kế ... khai quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 theo quy định pháp luật; Thực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ... vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, khu vực đất phải thu hồi đợc xác định theo đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 tỷ lệ 1/10.000, báo cáo tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến...
 • 8
 • 327
 • 0

QUYẾT ĐỊNH Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

QUYẾT ĐỊNH  Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng
... lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nước, vùng tính sở định mức kinh tế kỹ thuật điều kiện trung bình 2.2 Dự toán kinh phí thực dự án lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ... VT, Vụ KHTC (3 bản), Vụ PC Đặng Hùng Võ ĐƠN GIÁ LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CẢ NƯỚC VÀ CỦA VÙNG (Ban hành kèm theo Quy t định số 16/2006/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 10 năm ... 255.122.954 225.299.148 29.823.806 1.2 Chi phí chung Đơn giá Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối nước (đơn giá tính cho triệu ha) 2.1 Chi phí trực tiếp 105.440.185...
 • 8
 • 733
 • 0

Quyết định ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quyết định ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
... Trường hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối nước quy định Chương III Phần II Quy trình Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối ... dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, hoạch sử dụng đất Đối tượng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối nước toàn diện tích đất tự nhiên nước Phương án điều chỉnh ... Dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối nước; - Tờ trình Bộ Tài nguyên Môi trường trình Chính phủ việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ...
 • 36
 • 741
 • 1

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
... đất nước vùng; Quy trình lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Quy trình lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; Quy trình lập điều ... HOÀN CHỈNH HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CỦA CẢ NƯỚC, THẨM ĐỊNH, TRÌNH DUYỆT VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ... ĐỊNH CHUNG Quy trình quy định trình tự, nội dung tiến hành điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu nước Việc điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ...
 • 136
 • 657
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lập và phê duyệt đồ án quy họach sử dụng đấtđiều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đấtđiều 21 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết kế hoạch sử dụng đất chi tiết của phường thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thịđiều 22 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thịđiều 23 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao khu kinh tếkết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất nông nghiệp của huyện nghi lộc tỉnh nghệ anđối với quy hoạch sử dụhung đất cấp huyện đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 2015 đã được ubnd thành phố hà nội phê duyệt tại quyết định số 6669 qđ ubnd ngày 04 11 2013mẫu quyết định xét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo phụ lục 7điều 26 thẩm quyền quyết định xét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đấtgiám sát việc xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở quản lý việc phân bổ quỹ đất quyết định mục đích sử dụng đất thông qua cơ chế giao đất thu hồi đấtdiện tích đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của dịa phương kế hoạch sử dụng đất và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệtlồng ghép vào quyết định quy hoạch kế hoạch sử dụng đấtlồng ghép vào các quyết định thu hồi đất và quyết định xử phạt vi phạm liên quan đến việc sử dụng đấtquy hoạch cấp xã đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 2015 cấp xã đã được ubnd huyện ba vì phê duyệtkết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệtchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ