Hướng dẫn số 515 HD-HCQG V v triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

tóm tắt Ứng dụng phần mềm thư viện số DSPACE tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia

tóm tắt Ứng dụng phần mềm thư viện số DSPACE tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia
... Chương 1: Thư viện Học viện Hành Quốc gia ý nghĩa việc ứng dụng phần mềm thư viện số Dspace vào hoạt động thư viện Chương 2: Thực trạng ứng dụng phần mềm Dspace Thư viện Học viện Hành Quốc gia Chương ... 1: THƯ VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM THƯ VIỆN SỐ DSPACE 10 VÀO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN 10 1.1 VÀI NÉT VỀ THƯ VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC ... ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 32 Chương 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DSPACE TẠI THƯ VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 35 2.1 THIẾT LẬP HỆ THỐNG PHẦN MỀM DSPACE 35...
 • 11
 • 464
 • 0

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản của học viện hành chính thuộc học viện chính trị hành chính quốc gia hồ chí minh

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý của học viện hành chính thuộc học viện chính trị  hành chính quốc gia hồ chí minh
... quản : Nhìn chung, chuyên viên quản phòng ban, sau thời gian công tác đ-ợc tham gia lớp quản hành Nhà n-ớc Nh-ng số cán lãnh đạo quản ch-a đ-ợc tham dự khoá học quản giáo dục hành ... cp qun hoc phõn loi theo phm vi qun [21] Phõn loi theo cp qun bao gm: - Ngi qun cp thp hay cũn gi l ngi qun cp c s - Ngi qun cp trung gian - Ngi qun cp cao Ngi qun cp thp: ... ng cỏn b qun phũng ban ca Hc vin Hnh chớnh Quc gia - Hc vin Hnh chớnh Quc gia 1.2 Mt s chung v lun qun lý: 1.2.1.Qun - Cỏn b qun v phõn cp Cỏn b qun 1.2.1.1 Qun lý: Mi hot ng,...
 • 98
 • 789
 • 0

Nhật thực tập cơ sở tại trường học viện hành chính quốc gia

Nhật ký thực tập cơ sở tại trường học viện hành chính quốc gia
... - Học viện Hành Quốc gia có phân viện TP Hồ Chí Minh, thành phố Huế phân viện khu vực HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH (TỪ THÁNG 5/2007 ĐẾN NAY) Từ tháng năm 2007 đến hợp Học viện Hành Quốc gia Học viện Chính ... cô giáo để nhật hoàn thiện hơn, sở cho đợt thực tập tốt nghiệp sau Em xin chân thành cảm ơn! I Giới thiệu chung Học viện Hành Quốc Gia Học viện Hành Quốc Gia Địa chỉ: 77, Đường Nguyễn Chí Thanh ... Trong đợt thực tập sở lần này, em liên hệ thực tập Phòng Đào tạo đại học Học viện Hành Quốc Gia để tìm hiểu học hỏi hoạt động QLGD thực tế Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo đại học có nhiệm vụ...
 • 11
 • 1,140
 • 0

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp (Tài liệu ôn tập thi Chuyên viên và công chức nhà nước của Học viện hành chính Quốc gia)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp (Tài liệu ôn tập thi Chuyên viên và công chức nhà nước của Học viện hành chính Quốc gia)
... sản nhà nước, tổ chức trị xã hội, tổ chức hội, tổ chức kinh tế bảo vệ tính mạng , tự , danh dự, nhân phẩm, tyài sản , quyền lợi ích hợp pháp khác công dân Tổ chức , đạo thực công tác thi hành ... Tổ chức đạo công tác tra nhà nước, tổ chức tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị công dân theo quy đinh pháp luật Tổ chức , đạo công tác thi hành án địa phương theo quy định pháp luật Tổ chức ... CT,PCT thành viên khác thành viên khác UBND, thành viên khác UBND, trưởng ban UBND cấp, bãi nhiệm đại biểu trưởng ban thành viên khác thành viên khác ban HĐND, HĐND chấp nhận đại biểu HĐND xin ban...
 • 18
 • 570
 • 2

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản của học viện hành chính thuộc học viện chính trị hành chính quốc gia hồ chí minh

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý của học viện hành chính thuộc học viện chính trị  hành chính quốc gia hồ chí minh
... đại học quốc gia hà nội khoa sƣ phạm nguyễn minh hải biện pháp phát triển đội ngũ cán quản học viện hành thuộc học viện trị - hành quốc gia hồ chí minh luận văn thạc sĩ quản giáo dục ... sở luận vấn đề nghiên cứu Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ cán quản phòng ban Học viện Hành thuộc Học viện Chính trị Hành Quốc gia Hồ Chí Minh Chương 3: Những biện pháp phát triển ... khảo sát thực trạng đội ngũ cán quản phòng ban công tác phát triển đội ngũ Học viện Hành - Đề xuất số biện pháp phát triển đội ngũ cán quản phòng ban Học viện Hành giai đoạn Phạm vi nghiên...
 • 13
 • 139
 • 0

So sánh chính sách luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản của việt nam và trung quốc và những hàm ý chính sách cho việt nam

So sánh chính sách luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của việt nam và trung quốc và những hàm ý chính sách cho việt nam
... cầu luân chuyển cán lãnh đạo, quản 18 CHƢƠNG 4: SO SÁNH CHÍNH SÁCH LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA VIỆT NAM TRUNG QUỐC 19 4.1 Chính sách luân chuyển cán lãnh đạo, quản ... tập trung so sánh sách LCCB lãnh đạo, quản Việt Nam Trung Quốc 4.2 Quá trình hình thành mục tiêu sách luân chuyển cán lãnh đạo, quản Việt Nam Trung Quốc Chính sách LCCB lãnh đạo, quản ... 4: SO SÁNH CHÍNH SÁCH LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA VIỆT NAM TRUNG QUỐC Chƣơng so sánh khác biệt việc áp dụng sách LCCB lãnh đạo, quản địa phƣơng cấp tỉnh Việt Nam Trung Quốc...
 • 72
 • 321
 • 2

LUẬN VĂN: Nhận thức, thái độ và hành vi của cán bộ lãnh đạo, quản đối với pháp lệnh dân số doc

LUẬN VĂN: Nhận thức, thái độ và hành vi của cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với pháp lệnh dân số doc
... ngha lun v thc tin ca lun * ý ngha lun: Trờn c s dng cỏc thuyt xó hi hc nh thuyt c cu chc nng, thuyt hnh ng xó hi, thuyt dõn s phõn tớch v gii hnh vi ca nhúm CBLQL vi vic ... vi, PLDS, CBLQL - Xỏc nh c s lun v nhng thuyt xó hi hc cho vic nghiờn cu nh lun ca Ch ngha Mỏc - Lờnin v cỏc thuyt hnh ng xó hi, thuyt c cu chc nng, thuyt dõn s - Thu thp, phõn ... Nú l hnh vi cỏ nhõn din quỏ trỡnh xó hi hoỏ, nú cũn da vo nhng ý nh v ng c ca ch th hnh vi, cng nh vo nhng phng tin thc hin hnh vi ca ch th [83, tr.125] Hnh vi ca cỏn b lónh o, qun i vi phỏp...
 • 92
 • 690
 • 0

LUẬN VĂN: Nhận thức, thái độ và hành vi của cán bộ lãnh đạo - quản đối với pháp lệnh dân số docx

LUẬN VĂN: Nhận thức, thái độ và hành vi của cán bộ lãnh đạo - quản lý đối với pháp lệnh dân số docx
... vi, PLDS, CBLQL - Xỏc nh c s lun v nhng thuyt xó hi hc cho vic nghiờn cu nh lun ca Ch ngha Mỏc - Lờnin v cỏc thuyt hnh ng xó hi, thuyt c cu chc nng, thuyt dõn s - Thu thp, phõn ... ngha lun v thc tin ca lun * ý ngha lun: Trờn c s dng cỏc thuyt xó hi hc nh thuyt c cu chc nng, thuyt hnh ng xó hi, thuyt dõn s phõn tớch v gii hnh vi ca nhúm CBLQL vi vic ... 147/2000/Q-TTg v vic phờ duyt Chin lc dõn s Vit Nam giai on 2001 - 2010; Ch th s 10/2001/CT-TTg v vic trin khai thc hin Chin lc dõn s Vit Nam giai on 2001 - 2010; Ngh nh s 94/2002/N-CP quy nh...
 • 95
 • 672
 • 0

LUẬN VĂN: Nhận thức, thái độ và hành vi của cán bộ lãnh đạo - quản đối với pháp lệnh dân số ppt

LUẬN VĂN: Nhận thức, thái độ và hành vi của cán bộ lãnh đạo - quản lý đối với pháp lệnh dân số ppt
... vi, PLDS, CBLQL - Xỏc nh c s lun v nhng thuyt xó hi hc cho vic nghiờn cu nh lun ca Ch ngha Mỏc - Lờnin v cỏc thuyt hnh ng xó hi, thuyt c cu chc nng, thuyt dõn s - Thu thp, phõn ... ngha lun v thc tin ca lun * ý ngha lun: Trờn c s dng cỏc thuyt xó hi hc nh thuyt c cu chc nng, thuyt hnh ng xó hi, thuyt dõn s phõn tớch v gii hnh vi ca nhúm CBLQL vi vic ... 147/2000/Q-TTg v vic phờ duyt Chin lc dõn s Vit Nam giai on 2001 - 2010; Ch th s 10/2001/CT-TTg v vic trin khai thc hin Chin lc dõn s Vit Nam giai on 2001 - 2010; Ngh nh s 94/2002/N-CP quy nh...
 • 95
 • 636
 • 0

Hướng dẫn soát quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo quản trong trường đại học hồng đức

Hướng dẫn rà soát quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý trong trường đại học hồng đức
... đơn vị Tiếp tục quy hoạch Không tiếp tục quy hoạch Bổ sung Phó Trởng đơn vị Tiếp tục quy hoạch Không tiếp tục quy hoạch Bổ sung Trởng môn Tiếp tục quy hoạch Không tiếp tục quy hoạch Bổ sung Trởng ... tục quy hoạch Không tiếp tục quy hoạch Bổ sung Phó bí th Tiếp tục quy hoạch Không tiếp tục quy hoạch Bổ sung Bí th chi Mu cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Trờng đh hồng ... tục quy hoạch B Chức vụ, nơi công tác Tiếp tục quy hoạch Bổ sung Bổ sung Trởng môn Tiếp tục quy hoạch Bổ sung Ký tên Mu đảng Trờng đh hồng đức đơn vị: đảng cộng sản việt nam * Phiếu giới thiệu Rà...
 • 8
 • 674
 • 0

Ảnh hưởng của bệnh kinh nghiệm đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản cập cơ sở tỉnh thái nguyên hiện nay

Ảnh hưởng của bệnh kinh nghiệm đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cập cơ sở tỉnh thái nguyên hiện nay
... Chƣơng ẢNH HƢỞNG CỦA BỆNH KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN 37 2.1 Thực trạng ảnh hưởng bệnh kinh nghiệm đội ... nghiệm đội ngũ cán lãnh đạo, quản cấp sở tỉnh Thái Nguyên 37 2.1.1 Điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên đội ngũ cán lãnh đạo, quản cấp sở tỉnh Thái Nguyên ... NGỪA VÀ KHẮC PHỤC ẢNH HƢỞNG CỦA BỆNH KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY ……………………………………………………… 68 3.1 Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội,...
 • 6
 • 414
 • 2

Ảnh hưởng của bệnh kinh nghiệm đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản cập cơ sở tỉnh thái nguyên hiện nay

Ảnh hưởng của bệnh kinh nghiệm đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cập cơ sở tỉnh thái nguyên hiện nay
... khắc phục bệnh kinh nghiệm đội ngũ cán lãnh đạo, quản cấp sở nước ta 31 Chƣơng ẢNH HƢỞNG CỦA BỆNH KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY - THỰC ... trạng ảnh hƣởng bệnh kinh nghiệm đội ngũ cán lãnh đạo, quản cấp sở tỉnh Thái Nguyên 2.1.1 Điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên đội ngũ cán lãnh đạo, quản cấp sở tỉnh Thái Nguyên ... Đây sở dung dưỡng bệnh kinh nghiệm cán lãnh đạo, quản cấp sở tỉnh Thái Nguyên Vì vậy, việc nghiên cứu Ảnh hưởng bệnh kinh nghiệm đội ngũ cán lãnh đạo, quản cấp sở tỉnh Thái Nguyên nay" ...
 • 121
 • 365
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tao co so nen tang ren luyen phat trien tu duy ly luan cho nguoi can bo lanh dao quan lyphương hướng và một số giải pháp cơ bản nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thanh hóacán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sởmot so ky nang co ban lanh dao quan ly cua can bo lanh dao quan ly o co socông nhân hỗ trợ cho sản xuất nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ cán bộ lãnh đạo quản lý áp dụng lương cố định và được hưởng các khoản đãi ngộ khác theo chế độ hiện hànhtruong chinh sach cua dang va nha nuoc ve bdg va vai tro cua doi ngu can bo lanh dao quan ly cap co so trong thuc hien muc tieu bdgthuc trang nhan thuc va chi dao cua can bo lanh dao quan ly cap co so trong thuc hien bdg o mien nui phia bac hien naygiai phap tang cuong nhan thuc va chi dao thuc hien bdg cho doi ngu can bo lanh dao quan ly cap co so o mien nui phia bac hien naytu duy ly luan cua can bo lanh dao quan ly cap tinh nhung nhan to anh huong va thuc trangmot so giai phap nang cao trinh do tu duy ly luan cho can bo lanh dao quan ly cap tinh hien nayte chinh tri xa hoi anh huong den su bien doi dao duc cua nguoi can bo lanh dao quan ly o vn hien nayđạo đức người cán bộ lãnh đạo quản lý trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nambaì 3 kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sởcán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sởnhững nhân tố ảnh hưởng đến tư duy của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý kinh tế ở nước ta hiện nayNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI