Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Bài 8. Một số bazơ quan trọng
... Ngày soạn: 18/09/2010 Ngày dạy: 20/09/2010 Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( TT ) I MỤC TIÊU: Sau HS phải: 1.Kiến thức : Biết tính chất, ứng dụng quan trọng Ca(OH)2; Biết ý nghĩa độ PH dd 2.Kỹ ... học(10’) II.Tính chất hố học : -HS trả lời: Bazơ tan 1.Tác dụng chất thị : -HS: Có TCHH bazơ tan -Làm quỳ tím → xanh -Dd pp khơng màu → đỏ ( tính chất) -HS: Quan sát thí nghiệm, 2.Tác dụng với axit ... tập 1, ,3, SGK/27 HS5: Trình bày TCHH NaOH ? Viết PTPƯ? ứng dụng NaOH ? 3 .Bài : a Giới thiệu bài: Ngoài NaOH, Ca(OH)2 bazơ có vai trò to lớn Vậy Ca(OH)2 có tính chất gì?Cách pha chế? ứng dụng...
 • 6
 • 1,933
 • 2

BAI 8 : MOT SO BAZO QUAN TRONG (TIET 2)

BAI 8 : MOT SO BAZO QUAN TRONG  (TIET 2)
... SO2 (k) : 1 CaSO3(r)+ H2O(l) Muối TH nước Hoặc : 2Ca(OH)(dd)+ SO2 (k) * LƯU Ý : Ca(HSO3)2 Muối axit *Lưu : Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với SO 2: -Nếu Số mol Ca(OH)2 Số mol SO2  sản phẩm phản ứng CaSO3 ... Pthh: Ca(OH)2 + SO2  CaSO3 + H2O -Nếu Số mol Ca(OH)2 0,5  sản phẩm phản ứng Số mol SO2 Ca(HSO3)2 Pthh : Ca(OH)2 + 2SO2  Ca(HSO3)2 Số mol Ca(OH)2  sản phẩm phản ứng -Nếu 0,5 Số mol SO2 Ca(HSO3)2, ... nước Pthh : NaOH(dd) + HCl(dd)  NaCl(dd) + H2O(l) 2.Tác dụng với oxit axit  muối T/Hồ + nước muối axit Pthh : 2NaOH(dd)+ SO2 (k)  Na 2SO3 (dd)+H2O(l) Hoặc : NaOH(dd) + SO2 (k)  NaHSO3(dd) Tác...
 • 15
 • 3,089
 • 5

BÀI 8 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ppt

BÀI 8 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ppt
... dùng l : A 98 g B 89 g C 9 ,8 g D .8, 9 g Đáp án : A Câu 24 4: (Mức 3) Hòa tan 6,2 g Na2O vào nước lít dung dịch Nồng độ mol dung dịch thu l : A 0,1M Đáp án: A B 0,2 M C 0,3M D 0,4M Câu 24 5: (Mức ... dịch Ca(OH)2 cần dùng l : A 0,5M B 0,25M C 0,1M D 0,05M Đáp án: A Câu 23 9: (Mức 3) Hòa tan 30 g NaOH vào 170 g nước thu dung dịch NaOH có nồng độ l : A 18% % Đáp án: C Câu 24 0: (Mức 3) B 16 % C 15 ... CO2, P2O5, HCl, KCl Đáp án: A Câu 23 7: (Mức 2) NaOH rắn có khả hút nước mạnh nên dùng làm khô số chất NaOH làm khô khí ẩm sau đây? A H2S B H2 C CO2 D SO2 Đáp án: B Câu 2 3 8: Mức 3) Cho 2,24 lít khí...
 • 8
 • 453
 • 1

bài giảng hóa học 9 bài 8 một số bazơ quan trọng

bài giảng hóa học 9 bài 8 một số bazơ quan trọng
... 12: Một số bazơ quan trọng NaOH thuộc loại hợp chất nào? Dự đoán tính chất hóa học NaOH? A – Natri hiđroxit: Click to add Title II – Tính chất hóa học: * NaOH bazơ tan có tính chất hóa học bazơ ... (k) DP co mang ngan Tiết 12: Một số bazơ quan trọng Phần IV: Củng cố, hướng dẫn nhà Tiết 12: Một số bazơ quan trọng Câu 1: Viết PTPƯ hoàn thành chuỗi chuyển đổi hóa học cho sau: Na Na2O NaOH NaCl ... dung dịch muối: Tiết 12: Một số bazơ quan trọng Lưu ý: Dung dịch NaOH phản ứng với CO2 theo PTHH: - Nếu - Nếu Số mol NaOH Số mol CO2 Số mol NaOH Số mol CO2 Số mol NaOH - Nếu Số mol CO2  sản phẩm...
 • 20
 • 507
 • 0

Bài 8 một số bazơ quan trọng

Bài 8 một số bazơ quan trọng
... PTHH (2đ) CTHH : NaOH (1đ) NaOH bazơ tan (1đ ) Tiết 12 - BÀI MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG A NATRIHIDROXIT : NaOH Tiết 12 - BÀI 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG A NATRI HIĐROXIT I TÍNH CHẤT VẬT LÍ Natri hiđroxit ... thị Tiết 12 - BÀI 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG A NATRI HIĐROXIT I TÍNH CHẤT VẬT LÍ II TÍNH CHẤT HOÁ HỌC: a Làm đổi màu chất thị - Q tím chuyển màu xanh - Phenolphtalein chuyển màu đỏ Bài tập SGK/27 ... - BÀI 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG A NATRI HIĐROXIT I TÍNH CHẤT VẬT LÍ II TÍNH CHẤT HOÁ HỌC: a Làm đổi màu chất thị b Tác dụng với dd muối 2NaOH + CuSO4  Cu(OH)2 + Na2SO4 Dd NaOH + dd muối  bazơ...
 • 20
 • 193
 • 0

Bài 8 một số bazơ quan trọng

Bài 8 một số bazơ quan trọng
... 11.TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA BAZƠ 2.Tác dụng dung dịch bazơ với oxit axit Dd bazơ (kiềm) + oxit axit  Muối + nước Pứ: 2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O + CO2của  NaHCO 3.Hoặc TácNaOH dụng bazơ với axit Em viết ... axit Em viết phương trình tổng qt pứ bazơ với oxit axit? Hãy viết phương trình minh họa pứ bazơ oxit axit? Em hãyvới viết phương trình tổng qt pứ bazơ với axit? Bazơ + Axit → Muối + Nước Phương trình ... Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O Bazơ tan Bazơ không tan tác dụng với axít tạo thành muối nước Hãy viết phương trình minh họa pứ bazơ với axit? Tiết 11.TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA BAZƠ Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiƯt...
 • 9
 • 91
 • 0

Bài 8 một số bazơ quan trọng hóa học 9

Bài 8 một số bazơ quan trọng hóa học 9
... HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC *Đối với học tiết học này: - Học nắm nội dung học - Làm tập 1, 3, trang 27 SGK *Đối với học tiết học tiếp theo: - Tìm hiểu nội dung phần Canxi hiđroxit  BÀI TẬP: Bài tập 4: Viết ... ứng -Nếu Số mol SO2 NaHCO3 Pthh : NaOH + SO2  NaHSO3 Số mol NaOH  sản phẩm phản ứng -Nếu Số mol SO2 NaHSO3, Na2SO3 nước Pthh : NaOH + SO2  NaHSO3 2NaOH + SO2  Na2SO3 + H2O  BÀI TẬP: Bài tập ... ? Trình bày tính chất hóa học bazơ tan bazơ không tan TCHH Bazơ tan (kiềm) 1.Làm đổi màu quỳ tím thành xanh, Phenolphtalein khơng màu thành...
 • 21
 • 166
 • 0

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Bài 8. Một số bazơ quan trọng
... Số mol Ca(OH)2  sản phẩm phản ứng Số mol SO2 CaSO3 nước Pthh: Ca(OH)2 + SO2  CaSO3 + H2O -Nếu Số mol Ca(OH)2 0,5 Số mol SO2  sản phẩm phản ứng Ca(HSO3)2 Pthh : Ca(OH)2 + 2SO2  Ca(HSO3)2 Số ... Ca(HSO3)2 Muối axit * Lưu ý : Tuỳ theo tỉ lệ số mol Ca(OH)2 mà tạo muối trung hoà nước , muối axit Hoặc hai muối 4.Tác dụng với dung dịch muối ( xem 9)  BÀI TẬP: Bài tập 1: Có lọ không nhãn, lọ đựng ... < dung dịch có tính ? Bazơ * Nếu pH = dung dịch trung tính * Nếu pH > dung dịch có tính bazơ * Nếu pH < dung dịch có tính axit  - Thang pH dùng để biểu thị độ axit độ bazơ dung dịch II THANG...
 • 14
 • 81
 • 0

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Bài 8. Một số bazơ quan trọng
... dioxit khí qủn .A/ Rừng bị tàn phá B/ Đốt than, củi, xăng, dầu, khí thiên nhiên C/ Sự bùng nổ dân số D/ Cả A , B C Câu 2: Để khử chua đất trờng trọt người ta sử dụng hóa chất sau đây: A CaO ... a họ c o ặc xi t h PH độ a d Thang biết d cho azơ độ b )2 H (O a C HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ   Học kỹ bài, nắm vững tính chất hóa học Canxihiđroxit Hồn thành tập 3-4 SGK trang 30 BT SBT Tìm hiểu sau...
 • 14
 • 99
 • 0

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Bài 8. Một số bazơ quan trọng
... Ca(HCO3)2 nCa(OH)2  sản phẩm phản ứng nCO2 Ca(HCO3)2, CaCO3 nước => Tùy theo tỉ lệ số mol của Ca(OH)2 với số mol CO2 mà sản phẩm có thể tạo thành muối trung hòa nước; muối axit hoặc cả ... pH Người ta dùng thang pH để biểu thị độ axit hoặc bazơ của dung dịch Nếu pH = 7: dung dịch trung tính Nếu pH > 7: dung dịch có tính bazơ Nếu pH < 7: dung dịch có tính axit Dụng cụ đo ... chất chỉ thị b Tác dụng với axit c Tác dụng với oxit axit Nhắc lại tính chất hóa học dung dịch bazơ ? Tiến hành thí nghiệm Nhỏ 1-2 giọt dd Ca(OH)2 vào mẫu giấy quì tím Nhỏ 1-2 giọt dd Ca(OH)2...
 • 27
 • 126
 • 0

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Bài 8. Một số bazơ quan trọng
... TIẾT 13: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG (tt) B Canxi hiđroxit Ca(OH)2 – Thang pH I TÍNH CHẤT Pha chế dung dịch canxihiđroxit -Quan sát tranh nêu cách pha chế dung dịch Ca(OH)2 Tính chất hóa học bazơ ... Nếu Số mol Ca(OH)2 Số mol CO2 Số mol Ca(OH)2  muối trung hòa CaCO3 0,5  muối axit Ca(HCO3)2 Số mol CO2 -Nếu 0,5 Số mol Ca(OH)2 Số mol CO2  loại muối Ca(HCO3)2, CaCO3 1.Tác dụng dung dịch bazơ ... 2.Tác dụng dung dịch bazơ với oxit axit: Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O Ca(OH)2 + SO2  CaSO3 + H2O 3.Tác dụng bazơ với axit: Ca(OH)2 + H2 SO4  Ca SO4 +2H2O 4.Tác dụng bazơ với dung dịch muối:...
 • 15
 • 82
 • 0

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Bài 8. Một số bazơ quan trọng
... HP HP CHẤT CHẤT VÔ VÔ CƠ CƠ TIẾT: 13 MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG A Natri hiđroxit Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG - NaOH I TÍNH CHẤT VẬT LÍ Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG - NaOH I TÍNH CHẤT VẬT LÍ Thử ... VẬT LÍ Thử tính tan NaOH - Cho nước vào cốc đựng NaOH - Lắc - Hãy quan sát nhận xét khả tan nước NaOH Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG - NaOH II TÍNH CHẤT HĨA HỌC Dung dịch NaOH làm đổi màu thị ... mẩu giấy phenolphtalein - Nhỏ 1-2 ml dd HCl vào ống nghiệm HCldd Quan sát thay đổi màu sắc phenolphtalein Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG - NaOH II TÍNH CHẤT HĨA HỌC Dung dịch NaOH tác dụng với oxit...
 • 24
 • 90
 • 0

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Bài 8. Một số bazơ quan trọng
... gì? Vì dung tích tạo màng ngăn xốp bao quanh cực dương lỗ khí Clo cực tiểu? Vì dd NaCl phải bảo hòa? TIẾT 12 MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG (T1) – A: NATRI HIĐROXIT BÀI TẬP Cho chất: SO2; CuO; CuCl2; K2SO4; ... Nước VD: 2KOH + CO2  K2CO3 + H2O - Tác dụng với dd Muối  Bazơ + Muối VD: 2LiOH + FeCl2  Fe(OH)2 + 2LiCl TIẾT 12 MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG (T1) – A: NATRI HIĐROXIT I Tính chất vật lí II Tính chất ... NaHSO3 CuCl2 + NaOH  Cu(OH)2 + NaCl H2SO4 + NaOH  Na2SO4 + H2O TIẾT 12 MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG (T1) – A: NATRI HIĐROXIT BÀI TẬP Dẫn từ từ 15,68 lít khí CO2 (đktc) vào dd có hòa tan 32 gam NaOH...
 • 13
 • 96
 • 0

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Bài 8. Một số bazơ quan trọng
... Cu(OH)2 Tieỏt 13 : MOT SO BAZễ QUAN TROẽNG ( Tieỏp theo) B CANXI HIROXIT Thang pH CTHH: Ca(OH)2 - PTK = 74 I Tinh cht Pha chờ dung dch Ca(OH)2 Tieỏt 13 : MOT SO BAZễ QUAN TROẽNG ( Tieỏp theo) B ... Ca(OH)2 lam i mau qui tim xanh Dd Ca(OH)2 lam i mau phenolphtalein khụng mau o Tieỏt 13 : MOT SO BAZễ QUAN TROẽNG ( Tieỏp theo) B CANXI HIROXIT Thang pH CTHH: Ca(OH)2 - PTK= 74 I Tinh cht Pha chờ dung ... phenolphtalein Thi hi th vo dung dch nc vụi nh dd Ca(OH)2 vo ng nghiờm cha dd Na2CO3 Tieỏt 13 : MOT SO BAZễ QUAN TROẽNG ( Tieỏp theo) B CANXI HIROXIT Thang pH CTHH: Ca(OH)2 - PTK= 74 I Tinh cht Pha chờ dung...
 • 21
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 8 một số bazơ quan trọng tiet 2bài 8 một số bazơ quan trọnggiải bài tập bài 8 một số bazơ quan trọngbài 8 một số bazơ quan trọng lop 9bài 8 một số bazơ quan trọng tiết 1bài giảng một số bazơ quan trọngbài tập một số bazo quan trọnggiải bài tập một số bazơ quan trọng tiết 2giải bài tập một số bazơ quan trọng tiết 1bài tập một số bazơ quan trọng tiết 2giải bài tập một số bazơ quan trọnggiáo án hóa học lớp 9 tên bài dạy một số bazơ quan trọng tiết 2 docgiải bài tập một số bazo quan trọnggiả bài tập một số bazo quan trọng tiết 1một số bazơ quan trọng tiết 2 bai tapBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật