Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển

Bài 4 THỰC HÀNH: TÌM HIỂU NHỮNG HỘI THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HOÁ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

Bài 4 THỰC HÀNH: TÌM HIỂU NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HOÁ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
... Bài TH ỰC HÀNH: TÌM HI ỂU NH ỮNG C Ơ H ỘI VÀ THÁCH TH ỨC C ỦA TOÀN C ẦU HOÁ Đ ỐI V ỚI CÁC N ƯỚC ĐANG PHÁT TRI ỂN Những hội thách thức toàn cầu hoá nước phát triển Trình báo cáo ... phương hoá hợp tác hoá quốc tế a) T ự hoá th ương m ại hội: hàng hoá tự lưu thông => thúc đẩy sản xuất phát triển Thách thức: trở thành thị trường tiêu thụ cho nước phát triển b) Cu ộc cách ... nhân lo ại hội: tiếp cận đầu tư để nhóm nước phát triển đuổi kịp nhóm nước phát triển Thách thức: Sự tụt hậu thể rõ f) Thành t ựu khoa h ọc – côngtạo điều kiện cho nghệ hội: nước việc tiếp...
 • 10
 • 5,831
 • 28

Giáo ám địa lý 11 - Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những hội thách thức Của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển pps

Giáo ám địa lý 11 - Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức Của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển pps
... kết: - Các hội toàn - C.H: cầu hoá + khắc phục khó khăn, nước phát triển ? hạn chế vốn, csvc-kt, công - Các thách thức nghệ toàn cầu hoá + Tận dụng tiềm nước phát toàn cầu để pt kt – xh triển ... phải : “ Tư toàn cầu, hành động địa phương” ? Bài mới: hoạt động gv - hs HS: đọc sgk Nội dung I Xác định yêu cầu: Xác định hội thách thứccủa toàn cầu hoá HS: đọc ô trả lời câu hỏi: nước pt II ... với hiểu biết cá siêu cường: nhân để rút kết luận - C.H: tiếp thu tinh hoa nội dung : VH nhân loại - Những hội; - T.T: giá trị đạo đức bị tụt - Thách thức toàn lùi; ô nhiễm xã hội; đánh cầu hoá...
 • 8
 • 20,552
 • 39

giáo án địa lý 11 bài 4 thực hành tìm hiểu những hội thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

giáo án địa lý 11 bài 4 thực hành tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
... GVvà HS Hoạt động: tìm hiểu hội thách thức toàn cầu hóa nước phát triển (Nhóm) *GV chia lớp thành nhiều nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm - Nhóm chẵn : Đọc ô kiến thức sgk thảo luận tìm hội toàn cầu ... môi trường sang nước phát triển Củng cố: Quá trình toàn cầu hoá kinh tế giới tạo hội thuận lợi cho nước phát triển? Các nước phát triển đứng trước thách thức to lớn trình toàn cầu hoá kinh tế ... kiến thức sgk, thảo luận tìm thách thức toàn cầu hoá nước Toàn cầu hoá tạo hội để nước thực phát triển , nêu ví dụ minh hoạ chủ trương đa phương hoá quan hệ quốc tế, chủ động khai thác thành...
 • 3
 • 11,771
 • 19

BÀI 4: THỰC HÀNH TÌM HIỂU NHỮNG HỘI THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

BÀI 4: THỰC HÀNH TÌM HIỂU NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
... Hoạt động 1: Tìm hiểu hội thách thức hội thách thức toàn cầu hóa nước phát triển toàn cầu hóa đối GV chia lớp thành nhóm, nhóm đảm nhận ô với nước phát kiến thức Bầu trưởng nhóm, ... bảng, với chủ đề "Những hội thách thức toàn cầu hóa nước phát triển" Bước 2: Gv cho lớp thảo luận, góp ý với nội dung Bước 3: Gv chuẩn kiến thức VI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Quá trình toàn cầu hóa kinh ... kinh tế giới tạo hội thuận lợi cho nước phát triển ? Các nước phát triển đứng trước thách thức to lớn trình toàn cầu hóa kinh tế giới ? VII HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP - Hoàn thành thực hành - Sưu tầm tài...
 • 2
 • 1,518
 • 3

Bai 4 thuc hanh tim hieu nhung co hoi va thach thuc cua toan cau hoa doi voi cac nuoc dang phat trien45

Bai 4 thuc hanh tim hieu nhung co hoi va thach thuc cua toan cau hoa doi voi cac nuoc dang phat trien45
... mại b) Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ c) Sự áp đặt lối sống văn hoá siêu cường d) Chuyển giao công nghệ lợi nhuận e) Chuyển giao công nghệ nhân loại f) Thành tựu khoa học – công nghệ g) ... thức: trở thành thị trường tiêu thụ cho nước phát triển b) Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ Cơ hội: tiếp cận khoa học giới Thách thức: Dẫn đến nguy tụt hậu c) Sự áp đặt lối sống văn hoá ... nhóm nước phát triển Thách thức: Sự tụt hậu thể rõ f) Thành tựu khoa học – công nghệ Cơ hội: tạo điều kiện cho nước việc tiếp cận khoa học công nghệ để phát triển Thách thức: thiếu hụt nguồn vốn...
 • 10
 • 486
 • 0

Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những hội thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển

Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển
... cho nước phát triển, ô nhiễm môi trường, tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt (Các nước phát triển trở thành bãi rác thải công nghiệp cho nước phát triển) 5. Toàn cầu hoá công nghệ:  - hội: ... nghệ đại, áp dụng vào trình phát triển kinh tế - xã hội - Nhiều nước dang phát triển trở thành nước công nghiệp (Hàn Quốc, Sin-ga-po, Braxin ) nhờ sớm hội nhập vào xu toàn cầu hoá + Có điều kiện ... luận:  - hội:  - Thách thức: + Khắc phục khó khăn, hạn chế vốn, sở vật chất - kĩ thuật, công nghệ + Tận dụng tiềm toàn cầu để phát triển kinh tế - xã hội đất nước + Gia tăng tốc độ phát triển...
 • 15
 • 253
 • 2

Thực hành: TÌM HIỂU NHỮNG HỘI THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN pptx

Thực hành: TÌM HIỂU NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN pptx
... Nhóm Tìm hiểu hội thách I Những hội thách thức thức toàn cầu hóa toàn cầu hóa nước nước phát triển - GV chia HS làm Nhóm: Sắp xếp lại thông tin ô kiến thức lấy hội thách thức TCH nước phát triển ... chủ yếu nhóm nước phát triển, già hóa dân số diễn nhóm nước phát triển - Mở bài: Toàn cầu hóa mở nhiều hội đặt nước phát triển trước nhiều thách thức Bài học hôm giúp hiểu hội thách thức TG Hoạt ... đọc ô kiến phát triển: thức SGK thông tin thêm hội thách thức TCH thảo luận hội TCH nước phát triển, nêu ví dụ minh hóa - Nhóm 3, 4: HS HS đọc ô kiến thức SGK thông tin thêm hội thách thức TCH...
 • 8
 • 17,227
 • 128

Bài Thực Hành Tìm Hiểu Những Hội Thách Thức Của Toàn Cầu Hóa Với Các Đang Phát Triển

Bài Thực Hành Tìm Hiểu Những Cơ Hội Và Thách Thức Của Toàn Cầu Hóa Với Các Đang Phát Triển
... Anh Tuấn THPT Lạc Sơn Bài 4: THỰC HÀNH TÌM HIỂU NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HÓA VỚI CÁC ĐANG PHÁT TRIỂN I Những hội thách thức toàn cầu hóa nước phát triển: Nhiệm vụ em sau : Đọc thông ... nhóm thành báo cáo chủ đề Những hội thách thức toàn cầu hóa nước phát triển A/ hội nước phát triển: • Tự thương mại……………… (vd:……) • Toàn cầu hóa QG nhanh chóng đón đầu công nghệ  phát triển ... để thực thành công chiến lược công nghiệp hoá, đại hoá II/ Trình bày kết thảo luận nhóm thành báo cáo chủ đề Những hội thách thức toàn cầu hóa nước phát triển A/ hội nước phát triển: B/ Những...
 • 22
 • 433
 • 0

phân tích hội thách thức của toàn cầu hóa đối với các doanh nghiệp. phân tích trường hợp công ty đa quốc gia toyota

phân tích cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các doanh nghiệp. phân tích trường hợp công ty đa quốc gia toyota
... Phân tích hội thách thức toàn cầu hóa doanh nghiệp Phân tích trường hợp công ty đa quốc gia Toyota. ” Chủ đề nhằm phân tích hội thách thức toàn cầu hóa toàn cầu hóa doanh nghiệp Toyota Tổng hợp ... hợp tác doanh nghiệp • TCH thúc đẩy gia tăng lưu thông quốc tế vốn CHƯƠNG II: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TOYOTA 2.1 Giới thiệu chung công ty đa ... triển công ty chịu tác động trình toàn cầu hóa Kinh doanh quốc tế đại cương-nhóm CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TOÀN CẦU HÓA 1.1 Khái quát toàn cầu hóa 1.1.1 Khái niệm toàn cầu hóa Toàn cầu hóa...
 • 24
 • 3,539
 • 14

Mâu thuẫn biện chứng với việc tìm hiểu những hội thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO.DOC

Mâu thuẫn biện chứng với việc tìm hiểu những cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO.DOC
... Nam trớc HĐTM Việt - Mỹ III Những thách thức doanh nghiệp Việt Nam Phần hai Những hội thách thức thơng mại Việt Nam gia nhập WTO Thách thức hội Kết luận ... Phần hội thách thức cách doanh nghiệp Việt Nam trớc hiệp định thơng mại Việt - Mỹ I Sự đời hiệp định thơng mại song phơng Việt - Mỹ .2 II hội doanh nghiệp Việt Nam trớc HĐTM Việt ... cầu, lẽ phù hợp với lợi ích quốc gia hội: Tham gia hợp tác kinh tế, thơng mại với giới, Việt Nam thu đợc số hội thuận lợi sau đây: Thứ nhất, Việt Nam trở thành thành viên thức tổ chức thơng...
 • 13
 • 1,518
 • 8

Mâu thuẫn biện chứng qua việc tìm hiểu những hội thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO

Mâu thuẫn biện chứng qua việc tìm hiểu những cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO
... cạnh hội khó khăn thách thức kèm theo Những tác động từ việc gia nhập WTO không phạm vi ngành lĩnh vực mà toàn đời sống kinh tế- xã hội I :Những hội thách thức Việt Nam gia nhập WTO 1 -Cơ hội: ... điều kiện cụ thể Chương 2:Nội dung mâu thuẫn biện chứng qua việc tìm hiểu hội thách thức Việt Nam gia nhập WTO * Vài nét tổ chức thương mại quốc tế WTO Tæ chøc WTO lµ tªn viết tắt chữ World Trade ... mâu thuẫn tồn phát triển vật giai đoạn định, mâu thuẫn chia thành mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn thứ yếu: + Mâu thuẫn chủ yếu: mâu thuẫn lên hàng đầu giai đoạn phát triển vật chi phối mâu thuẫn giai...
 • 20
 • 921
 • 2

Mâu thuẫn biện chứng giữa việc tìm hiểu những hội thách thức khi VN gia nhập WTO

Mâu thuẫn biện chứng giữa việc tìm hiểu những cơ hội và thách thức khi VN gia nhập WTO
... trước kiện lớn Việt Nam gia nhập WTO, đòi hỏi thực tế sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu em chọn đề tài: Mâu thuẫn biện chứng với việc tìm hiểu hội thách thức Việt Nam gia nhập WTO để nghiên cứu với ... nhiên, xã hội Mâu thuẫn biện chứng tư phản ánh mâu thuẫn thực nguồn gốc phát triển nhận thức Tiểu Luận Triết Học Mâu thuẫn biện chứng ngẫu nhiên, chủ quan, mâu thuẫn logic hình thức Mâu thuẫn ... chất vật tìm phương hướng, giải pháp cho hoạt động thực tiễn Việc áp dụng xem xet tìm hiểu hội , thách thức nước ta gia nhập WTO làđi xem xét mặt, mâu thuẫn kinh tế, thống ấu tranh mâu thuẫn...
 • 31
 • 710
 • 3

Vận dụng quan điểm toàn diện với việc tìm hiểu những hội thách thức khi Việt Nam ra nhập WTO

Vận dụng quan điểm toàn diện với việc tìm hiểu những cơ hội và thách thức khi Việt Nam ra nhập WTO
... trò quan trọng nhận thức hành động người Vì vậy, để nhận thức đắn tình hình thực tế phải vận dụng quan điểm toàn diện mối liên hệ phổ biến.Qua việc tìm hiểu hội thách thức Việt Nam nhập WTO góc ... phù hợp với diễn biến hoàn cảnh cụ thể Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II .Vận dụng quan điểm toàn diện với việc tìm hiểu hội thách thức Việt Nam nhập WTO Muốn ... tuyển dụng, sử dụng, đanh giá người phải tính đến nhiều mặt có quan hệ lịch sử lực phẩm chất người Vì vậy, để nhận thức đầy đủ hội thách thức Việt Nam nhập WTO, Đảng Nhà nước vận dụng quan điểm toàn...
 • 12
 • 1,219
 • 2

Tìm hiểu những hội thách thức khi Việt Nam ra nhập WTO

Tìm hiểu những cơ hội và thách thức khi Việt Nam ra nhập WTO
... nhận thức hành động người Vì vậy, để nhận thức đắn tình hình thực tế phải vận dụng quan điểm toàn diện mối liên hệ phổ biến.Qua việc tìm hiểu hội thách thức Việt Nam nhập WTO góc độ tri thức ... 0918.775.368 Những thách thức bắt nguồn từ chênh lệch lực nội sinh đất nước với yêu cầu hội nhập, từ tác động tiêu cực tiềm tàng trình hội nhập Những thách thức gồm: Một là: Cạnh tranh diễn gay ... vào khả tận dụng hội Thách thức sức ép trực tiếp tác động đến đâu tuỳ thuộc vào nỗ lực vươn lên hội thách thức “nhất thành bất biến” mà vận động, chuyển hoá thách thức ngành hội cho ngành khác...
 • 12
 • 923
 • 0

Mâu thuẫn biện chứng với việc tìm hiểu những hội thách thức khi Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO

Mâu thuẫn biện chứng với việc tìm hiểu những cơ hội và thách thức khi Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO
... 2.Gia nhập tổ chức thơng mại giới, hội - thách thức hành động Ngày 7/11/2006 Geneve (Thỵ Sỹ) diễn trọng thể Lễ Ký Nghị định th việc Việt Nam thức nhập Tổ chức Thơng mại Thế giới - WTO Sự kiện mở hội ... mâu thuẫn biện chứng tồn cách khách quan phổ biến tự nhiên, xã hội t Mâu thuẫn biện chứng t phản ánh mâu thuẫn thực nguồn gốc phát triển nhận thức Mâu thuẫn biện chứng ngẫu nhiên, chủ quan, mâu ... 4/1/1995 ,Việt Nam nộp đơn xin gia nhập Tổ chức thơng mại giới WTO, đến tháng năm 2007, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 WTO Nh vậy, trình đàm phán gia nhập WTO Việt Nam diễn 11 năm Nếu so với...
 • 25
 • 668
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tim hieu nhung co hoi va thach thuc cua toan cau hoa doi voi cac nuoc dang phat triengiao an tim hieu nhung co hoi va thach thuc cua toan cau hoa doi voi cac nuoc dang phat trienbai bao cao nhung co hoi va thach thuc cua toan cau hoa doi voi cac nuoc dang phat trienthời cơ và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triểncơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triểnco hoi va thach thuc cua toan cau hoa doi coi cac nuoc dang phat triencơ hội và thách thức của việc toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triểntim hieu nhung co hoi va thach thuc cua viet nam trong xu huong toan cau hoa kinh tecơ hội thách thức của toàn cầu hóa đối với việt namthời cơ và thách thức của toàn cầu hóa đối với việt namnhững thách thức kinh tế đối với các nước đang phát triển trong toàn cầu hoá và hướng khắc phụctoàn cầu hóa và tự do hóa thương mại cơ hội và thách thức đối với các nước đang phát triểnnhững cơ hội và thách th ức của tự do hoá dịch vụ tài ch ính ngân hàng đối với các nước đang phát triểnthách thức của toàn cầu hóa đối với việc kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộcthách thức của toàn cầu hóa đối với việt namBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ