a hồ sơ THÀNH lập TRUNG tâm NGOẠI NGỮ

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học
... T-BDI-069749-TT: Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học (TTNN-TH) Đề án thành lập trung tâm gồm nội dung sau: a) Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm; b) Tên trung tâm, địa chỉ, số điện ... sơ: 05 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không TTHC liên quan (1) Bộ(1) Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học Căn pháp lý TTHC (4) Bộ(4) 2/2 Luật Giáo dục Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày ... 04/6/2007 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động trung tâm ngoại ngữ - tin học Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động trường công lập ...
 • 2
 • 4,167
 • 44

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
... chỉnh đối ng áp dụng Quy chế áp dụng cho trung tâm ngoại ngữ bao gồm: trung tâm ngoại ngữ; trung tâm tin học; trung tâm ngoại ngữ- tin học Điều Vị trí trung tâm ngoại ngữ Trung tâm ngoại ngữ loại ... năm tháng Dự án có tính khả thi cao, đầu có hiệu KẾT LUẬN Dự án đầu thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative có tính khả thi đầu có hiệu Dự án không mang lại lợi nhuận cho chủ đầu mà ... 2316,6 2316,6 2316,6 2316,6 28 Dự án đầu thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative 29 Năm STT 10 8,54 8,54 8,54 8,54 Chỉ tiêu Dự án đầu thành lập trung tâm ngoại ngữ imaginative Khấu 8,54 8,54...
 • 33
 • 13,186
 • 170

Tài liệu Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học doc

Tài liệu Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học doc
... tra, giám sát sở Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình xin thành lập trung tâm Đề án thành lập trung tâm gồm nội dung sau: a) Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm; b) Tên trung tâm, địa chỉ, số điện ... quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh định thành lập trung tâm Phòng (Ban) Tổ chức trường đại học, cao đẳng tiếp nhập hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường Trong vòng 30 ngày ... điều Bước kiện quy định Điều Quy chế trình Hiệu trưởng trường định thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường đại học, cao đẳng mở lớp địa điểm trường, mở lớp địa điểm trường phải đăng...
 • 4
 • 2,561
 • 40

Thủ tục cấp phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học pptx

Thủ tục cấp phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học pptx
... 13.3 Thành phần, số lượng hồ sơ: a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tờ trình xin thành lập TT Ngoại ngữ, Tin học (có xác nhận địa phương) Đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học gồm: Tên trung tâm; ... thực thủ tục hành chính: Không 13.11 Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo: Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ - Tin ... Tin học gồm: Tên trung tâm; Loại hình trung tâm; Địa điểm đặt trung tâm; Sự cần thiết sở pháp lý việc thành lập trung tâm; Mục tiêu; Chức năng; Nhiệm vụ trung tâm; Chương trình giảng dạy; Quy mô...
 • 3
 • 1,672
 • 27

DỰ án đầu tư THÀNH lập TRUNG tâm NGOẠI NGỮ TIN học NEW CENTURY

DỰ án đầu tư  THÀNH lập TRUNG tâm NGOẠI NGỮ  TIN học NEW CENTURY
... CÁO KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC NEW CENTURY GIỚI THIỆU DÙ ÁN Chủ đầu tư: Tên dự án : BANKING ACADEMY STUDENT Thành lập trung tâm ngoại ngữ -tin học NEW CENTURY Trụ ... tự nhận thấy thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học cần thiết với thực tế đất nước ta ECơ chế điều kiện đầu Cã thể thấy việc mở trung tâm ngoại ngữ tin học cần thiết việc đầu đòi hỏi phải ... TSCD BTC -Với thiết kế phòng học ngoại ngữ cho 16 học viên dự kiến trung bình 10 học viên líp , hạn chế tối đa rủi ro đầu Nh việc thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học với số vốn 454.200.000VND...
 • 11
 • 1,444
 • 32

thuyết minh ý tưởng đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng trung

thuyết minh ý tưởng đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng trung
... QUÁT SƠ BỘ Ý TƯỞNG ĐẦU TƯ Tên Dự án: Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ Khải Tân Địa điểm: Số 72 Kênh Liêm, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Mục tiêu đầu tư: Thành lập tổ chức ... Ninh nói chung giai đoạn phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế Quy mô đầu tư: - Thiết lập 01 Trung tâm ngoại ngữ tiếng Trung, tiếng Anh với 06 phòng học 01 khu vực hành chính, sử dụng chung; - Diện ... người nước - Chương trình đào tạo: + Tiếng Trung, tiếng Anh tổng quát, phổ thông; + Kỹ nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung, tiếng Anh; + Ngữ pháp tiếng Trung, tiếng Anh nâng cao Thời gian thực Dự...
 • 13
 • 581
 • 2

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIẾNG TRUNG

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIẾNG TRUNG
... N58744359 Ngày cấp: 16/9/2011 II MÔ TẢ VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Tên dự án: ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ KHẢI TÂN Mục đích đời: Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ Khải Tân đời nhằm tham gia cung cấp ... giai đoạn Trung tâm tiếp tục triển khai chức nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ khác, mở rộng liên kết với trung tâm, trường đối tác, tư vấn du học Mục tiêu Thành lập tổ chức đào tạo tiếng Trung, tiếng Anh ... trình Hán Ngữ - Quyển + Chương trình Trung A2: Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển TRÌNH ĐỘ B: + Chương trình Trung B1: Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển + Chương trình Trung B2: Học giáo trình Hán Ngữ...
 • 21
 • 2,268
 • 15

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ ( được xét duyệt hay nhất 2016)

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ ( được xét duyệt hay nhất 2016)
... việc đề xuất Đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Gia Bảo Bầu Chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Trung tâm Ngoại ngữ Gia Bảo Căn theo cổ phần đóng góp nguyện vọng thành viên, 100% thành viên Hội ... trị Trung tâm Ngoại ngữ Gia Bảo - Đồng ý với nội dung Đề án tổ chức phương hướng hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ Gia Bảo - Thống giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoàng làm giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ ... Đinh Xuân Việt giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Trung tâm Ngoại ngữ Gia Bảo kể từ ngày tháng năm 2016 Bàn đề án thành lập Trung tâm ngoại ngữ Gia Bảo 2.1 Ý kiến ông Đinh Xuân Việt - Nhu cầu...
 • 19
 • 7,211
 • 99

Đề án thành lập trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học 2017( Được duyệt hay nhất năm 2017)

Đề án thành lập trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học 2017( Được duyệt hay nhất năm 2017)
... quy Trung tâm 14 Phụ lục ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC, TỈNH THANH HÓA I Tên Trung tâm - Tên trung tâm: - Tên giao dịch: - Tên Tiếng Anh: II Loại hình Trung tâm Trung tâm ngoại ngữ ... thể trung tâm ngoại ngữ Điều Hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ: Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm: a) Tờ trình xin thành lập trung tâm; b) Đề án thành lập trung tâm ... VI 31 HỌC VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC Điều 35 Nhiệm vụ học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học Học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học người theo học hay nhiều chương trình trung tâm Học viên...
 • 37
 • 13,020
 • 267

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ (bản duyệt)

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ (bản duyệt)
... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ABC HẠ LONG I SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM Cơ sở pháp lý - Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ... tập Mục tiêu thành lập đối tượng đào tạo 3.1 Mục tiêu: Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Abc Hạ Long nhằm tham gia cung cấp chương trình đào tạo ngoại ngữ tiên tiến: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng ... Đơn giá bình quân Thành tiền (đồng) Chi phí Trung tâm 01 Tháng tháng đầu 8.000.000 10.000.000 Chi phí thuê Trung tâm Tháng 9.000.000 9.000.000 Mua sắm trang thiết bị Trung tâm đợt đầu Lô 50.000.000...
 • 27
 • 7,028
 • 99

Thành lập trung tâm, cơ sở ngọai ngữ- tin học-Mã số hồ 017881 doc

Thành lập trung tâm, cơ sở ngọai ngữ- tin học-Mã số hồ sơ 017881 doc
... +Bước 3: Giám đốc Sở GD&ĐT định thành lập trung tâm, sở tin học - ngoại ngữ b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ trực tiếp Sở GD&ĐT c) Thành phần, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Tờ ... xin thành lập trung tâm, sở - Đề án thành lập trung tâm, sở (trình tự đề án quy định điều Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008): gồm nội dung chủ yếu sau đây: Mục đích, yêu cầu thành lập ... thành lập trung tâm, sở; Tên trung tâm, sở, địa chỉ, Email; Dự kiến chương trình giảng dạy, quy mô học viên năm đầu ba năm tiếp theo; Bản thuyết minh điều kiện thành lập trung tâm, sở phải có...
 • 4
 • 721
 • 5

Thành lập trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng văn hoá và đăng ký hoạt động theo Luật đầu tư docx

Thành lập trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng văn hoá và đăng ký hoạt động theo Luật đầu tư docx
... Danh sách giáo viên trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ tin học – bồi dưỡng văn hoá người Việt Nam (mẫu 7) Danh sách giáo viên trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ tin học – bồi dưỡng văn hoá người nước Quyết ... đại học ngoại ngữ tin học, hoạt động ngành giáo dục Nội dung năm ; Tuổi đời từ 25 tuổi đến 70 tuổi, công chức, viên chức ( trừ trường hợp tổ chức đứng tên thành lập Trung tâm trường học, quan, ... ghế, bảng, đồ dùng dạy học thực hành phù hợp quy mô Trung tâm ( sở) - Mỗi Trung tâm ( sở) phải có máy vi tính đặt Văn phòng - Trung tâm ( sở) dạy Tin học phải có phòng máy tính, tối thiểu 40 máy...
 • 10
 • 1,546
 • 20

Thủ tục hành chính Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, Mã số hồ 147899 docx

Thủ tục hành chính Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, Mã số hồ sơ 147899 docx
... chức hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn + yếu lý lịch giấy tờ, văn bản, chứng người dự kiến làm cán quản lý Trung tâm học tập cộng đồng - Số lượng hồ sơ: 01 d) Thời ... Hồ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) nhận kết Phòng Giáo dục Đào tạo c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, ... phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng có văn trả lời cho Phòng Giáo dục Đào tạo, phòng Giáo dục Đào tạo có văn trả lời cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn b) Cách thức thực hiện: Hồ...
 • 3
 • 277
 • 0

Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp- Mã số hồ 160334 docx

Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp- Mã số hồ sơ 160334 docx
... hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét định thành lập Trung tâm KTTH-HN c) Thành phần, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Công văn Sở GD & ĐT đề nghị Thành lập Trung tâm KTTH-HN - Đề án Thành ... Cá nhân, tổ chức xin thành lập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợpHướng nghiệp nộp hồ trực tiếp qua đường bưu điện cho Sở GD&ĐT; Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định ... tâm KTTH-HN - Đề án Thành lập Trung tâm KTTH-HN + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn trả lời cá nhân, tổ chức xin thành lập Trung tâm trường hợp hồ không đầy đủ 05 ngày...
 • 4
 • 285
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữmẫu hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữhồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữhồ sơ thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóahồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồnghồ sơ thành lập trung tâmdự án đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữthành lập trung tâm ngoại ngữquy chế thành lập trung tâm ngoại ngữdự án thành lập trung tâm ngoại ngữquyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tin họcquy chế thành lập trung tâm ngoại ngữ tin họcđề án thanh lap trung tam ngoại ngữthanh lap trung tam ngoai nguthành lập trung tâm ngoại ngữ tin họcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ