Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong sau thời chiến tranh lạnh

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh
... chiến tranh lạnh? Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) I MÂU THUẪN ĐƠNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - Những kiện bước đưa tới tình trạng chiến tranh ... 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) I MÂU THUẪN ĐƠNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNHĐỐI ĐẦU ĐƠNG – TÂY VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ II SỰ Cuộc chiến tranh ... QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) I MÂU THUẪN ĐƠNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNHĐỐI ĐẦU ĐƠNG – TÂY VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ II SỰ Cuộc chiến tranh...
 • 20
 • 1,025
 • 9

Bài 9 :QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KỲ “CHIẾN TRANH LẠNH”

Bài 9 :QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ “CHIẾN TRANH LẠNH”
... Thông điệp Truman 194 7 Harry S Truman ( tháng năm 1884 – 26 tháng 12 năm 197 2) Phó tổng thống thứ 34 ( 194 5) Tổng thống thứ 33 Hoa Kỳ ( 194 5– 195 3), kế nhiệm Nhà Trắng sau chết Franklin D Roosevelt ... nhiều vùng kỹ nghệ chiến tranh phải hồn tồn dẹp bỏ Đức phải bồi thường chiến tranh cho nước đồng minh đưa tội phạm chiến tranh tòa án cho đồng minh xét xử Bức tường Berlin Chiến tranh Triều Tiên ... hồ từ xuống: xe tải qn Hoa Kỳ vượt vĩ tuyến 38, F-86 Sabre bay khơng phận Triều Tiên, cảng Incheon nơi diễn trận Inchon, lính Trung Quốc đón chào q nhà, Hạ Sĩ Hoa Kỳ Baldomero Lopez leo qua tường...
 • 24
 • 1,125
 • 11

Bài 9 : QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH

Bài 9 : QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH
... hái: + Tõ 194 9, Liên Xô, Trung Quốc, §«ng ¢u ủng hộ giúp đỡ kháng chiến Việt Nam + Tõ 195 0, Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương 2/ Sự khởi đầu chiến tranh lạnh * Ho¹t ®éng cđa M : - 3/ 194 7, ... kháng chiến Việt Nam + Tõ 195 0, Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương - 7/ 195 4, Hiệp đònh Giơnevơ → chiến tranh Đông Dương kết thúc  Cc chiến tranh Đông Dương ®· ph¶n ¸nh cc ®Êu tranh ... tranh cục 1/ Chiến tranh x©m lỵc Đông Dương cđa thùc d©n Pháp ( 194 5 – 195 4) - Từ cuối 194 5, chiến tranh Đông Dương bïng nỉ vµ chÞu t¸c ®éng cđa hai phe + Tõ 194 9, Liên Xô, Trung Quốc, §«ng ¢u...
 • 3
 • 914
 • 12

Bài 9 ; Quan hệ quốc tế trong sau thời kỳ chiến tranh lạnh

Bài 9 ; Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
... đầu chiến tranh lạnh II Sự đối đầu Đông Tây các Chiến tranh cục Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương Pháp ( 194 5 - 195 4) Cuộc chiến tranh Triều Tiên 195 0 - 195 3  Vị trí ý nghĩa chiến tranh ... Đông Tây các Chiến tranh cục Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương Pháp ( 194 5 - 195 4) Cuộc chiến tranh Triều Tiên 195 0 - 195 3  Chiến ý nghĩa chiến tranh Triều Tiên? Vị trí tranh Triều ... phẩm Chiến tranh lạnh Chiến tranh Triều tiên đụng đầu trực tiếp giữa hai phe Bài 9: I Mâu thuẫn Đông –Tây khởi đầu chiến tranh lạnh II Sự đối đầu Đông Tây các Chiến tranh cục Cuộc chiến tranh...
 • 17
 • 675
 • 3

bài giảng lịch sử 12 bài 9 quan hệ quốc tế trong sau thời kỳ chiến tranh lạnh

bài giảng lịch sử 12 bài 9 quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
... Dương Pháp ( 194 5 – 195 4) NHĨM 3: Cuộc chiến tranh Triều Tiên ( 195 0 – 195 3) NHĨM 4: Cuộc khủng hoảng Caribê ( 196 2) NHĨM 5: Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Mĩ ( 195 4 – 197 5) Các chiến tranh cục ... – 195 4) - Việt Nam nhận giúp đỡ LX, TQ - Năm 195 0, Mĩ can thiệp ngày sâu vào chiến tranh Đơng Dương - Năm 195 4, Hiệp định Giơnevơ ký kết 3/ Cuộc chiến tranh Triều Tiên ( 195 0 – 195 3) - Năm 195 0 ... Vácsava Nêu xung đột chiến tranh lạnh? 1/ Cuộc phong tỏa Béclin 194 8 tường Béclin 196 1 2/ Cuộc chiến tranh xâm lược Đơng Dương thực dân Pháp 3/ Cuộc chiến tranh Triều Tiên 195 0 – 195 3 4/ Cuộc khủng...
 • 8
 • 1,549
 • 2

Bài 9: Quan Hệ Quốc Tế Trong Sau Thời Kỳ Chiến Tranh Lạnnh

Bài 9: Quan Hệ Quốc Tế Trong Và Sau Thời Kỳ Chiến Tranh Lạnnh
... V QUAN HỆ QUỐC TẾ ( 1945-2000) BÀI QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH I-MÂU THUẪN ĐÔNG –TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TR EM MÂU THUẪN VẬYHÃY CHO BIẾT EM HÃY CHO BIẾT QUAN HỆ ... NGUỒN MINHC ĐỒNG MINH ĐỐ N TRANH SAUTỪ I ĐẦU CHIẾ U? ĐÂ THẾ GIỚI II -Sau chiến tranh quan hệ đồng minh Đã chuyển thành mâu thuẩn đối đầu khối Đông - Tây -Mâu thuân tham vọng âm mưa bá chủ giới ... thiệp ngày sâu vào chiến tranh Đơng Dương - Năm 1954, Hiệp định Giơnevơ ký kết 3/ Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) - Năm 1950 – 1953: chiến tranh diễn hai miền: Miền Bắc Trung Quốc chi viện,...
 • 9
 • 750
 • 8

QUAN hệ QUỐC tế TRONG SAU THỜI CHIẾN TRANH LẠNH

QUAN hệ QUỐC tế TRONG và SAU THỜI kì CHIẾN TRANH LẠNH
... đứng trước bên bờ vực chiến tránh giới Chiến tranh lạnh trở thành nhân tố chủ yếu chi phối Csc quan hệ quốc tế thập niên cuối TK XX Để hiểu rõ quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh học Tổ chức hoạt ... phát triển đó? Khái quát sách Nhật sau chiến tranh Dẫn dắt vào Sau chiến tranh giới thứ hai, cục diện giới rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh Chiến tranh lạnh siêu cường Mĩ Liên Xô chí có lúc ... tác động mạnh đến tình hình trị quan hệ quốc tế quan hệ quốctế ( Mĩ lấy lí chống khủng bố để công Irắc) Sơ kết học - Củng cố: + Sau CTTG thứ hai, quan hệ quốc tế có nhiều biến động phức tạp chia...
 • 22
 • 1,129
 • 4

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI CHIẾN TRANH LẠNH (TT) ppt

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (TT) ppt
... để giải tranh chấp xung đột lạnh có tác động đến quan nhiều khu vực giới làm dịu hệ quốc tế ? quan hệ quốc tế + Phạm vi ảnh hưởng Liên Xô II Thế giới sau chiến tranh lạnh châu Âu, châu Á bị 1/ ... thống toàn : Quan hệ quốc tế 194 5-2 000 Giai đoạn 1945 – Nội dung lịch sử đầu Mâu thuẫn Đông-Tây  chiến tranh lạnh căng thẳng 1970 ct cục 1970 – 1991 Xu hoà hoãn Đông-Tây  chiến tranh lạnh chấm ... vũ khí chiến 1 8-6 -1 979, Xô-Mỹ kí hiệp định lược Xô-Mỹ năm 1972 (ABM, SALTSALT-2 1) + Vì XÔ-Mỹ lại chấm dứt - 8-1 975: Định ước Henxinki 35 nước chiến tranh lạnh châu Âu, châu Mỹ Canađa - Học...
 • 6
 • 1,092
 • 4

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI CHIẾN TRANH LẠNH ppsx

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH ppsx
... Đông-Tây khởi “Trật tự giới sau chiến đầu Chiến tranh lạnh tranh 1/ Mâu thuẫn Đông-Tây - Trật tự cực Ianta - Sự hình thành hệ thống XHCN Do đối lập mục tiêu chiến luợc hai cường quốc Liên Xô-Mỹ ... vọng bà chủ chiến lược Liên Xô Mỹ sau chiến giới tranh  Từ liên minh chống phát + Từ liên minh chiến tranh  Đối xít chiến tranh đến tình trạng đầu sau chiến tranh “đối đầu” sau chiến tranh Hãy ... tranh cục bộ”, chiến tranh đặc biệt” Tóm lại: thời chiến tranh lạnh , chiến tranh, xung đột - Liên hệ đến xung đột quân giới liên quan đến Trung Đông: Ixraen-Paletxtin hai cực Xô-Mỹ VI/ Sơ...
 • 6
 • 587
 • 1

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong sau thời chiến tranh lạnh (2)

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (2)
... Manta,1989 BÀI III - XU THẾ HOÃN ĐÔNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH - TrậtXu phát triển giới sau chiếntrình hình ? tự giới tranh lạnh thành ngày theo ... Trung Quốc - Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế BÀI III - XU THẾ HOÃN ĐÔNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH ... - Mĩ sức thiếp lập trật tự giới “đơn cực” Nhưng Mĩ không dễ dàng thực tham vọng BÀI III - XU THẾ HOÃN ĐÔNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH -Sau Chiến...
 • 20
 • 690
 • 0

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong sau thời chiến tranh lạnh (4)

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (4)
... I - MÂU TH̉N ĐƠNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - SauTrình bày khái2 cường quốc X lạnh ?nhanh chiến tranh, niệm chiến tranh - Mĩ chóng chuyển sang đối đầu tới chiến tranh lạnh ... IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH - Sau Chiến tranh lạnh, hòa bình giới củng cố, xung đột, tranh chấp nội chiến lại xảy nhiều khu vực bán đảo Bancăng, châu Phi Trung Á Vụ khủng bố ngày 1 1-9 -2 001 ... Trung Quốc - Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế BÀI III - XU THẾ HOÃN ĐƠNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH...
 • 41
 • 562
 • 0

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong sau thời chiến tranh lạnh (5)

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (5)
... HOÃN ĐƠNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH BÀI QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU CHIẾN TRANH LẠNH IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH - Trong năm 1989 – 1991, ... VACSAVA BÀI 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU CHIẾN TRANH LẠNH I - MÂU TH̉N ĐƠNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - Sau chiến tranh giới thứ hai, quan hệ đồng minh chiến tranh Mĩ Liên ... BÀI 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU CHIẾN TRANH LẠNH I - MÂU TH̉N ĐƠNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - Sau chiến tranh giới thứ hai, quan hệ đồng minh chiến tranh Mĩ Liên...
 • 17
 • 837
 • 2

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong sau thời chiến tranh lạnh

thuyết trình lịch sử - quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh
... tun bố chấm dứt chiến tranh lạnh, mở thời sau chiến tranh lạnh Bu sơ cha Gorbachev Bush, Gorbachov hội nghò Malta,1989 * Ngun nhân khiến Xơ - Mỹ kết thúc chiến tranh lạnh : - Cả nước q tốn ... CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT + Định ước Henxiki ( 8-1 975) khẳng điịnh ngun tắc quan hệ quốc Châu Âu BÀI I - MÂU TH̉N ĐƠNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH II - SỰ ĐỚI ĐẦU ĐƠNG -TÂY ... Thay đổi quan hệ Xơ – Mỹ Reagan Gorbachev BÀI I - MÂU TH̉N ĐƠNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH II - SỰ ĐỚI ĐẦU ĐƠNG -TÂY VÀ CÁC C̣C CHIẾN TRANH CỤC BỢ III - XU THẾ...
 • 16
 • 323
 • 0

Quan hệ quốc tế trong sau thời chiến tranh lạnh

Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh
... CHƯƠNG V QUAN HỆ QUỐC TẾ ( 1945-2000 ) BÀI QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH Tiết 11 Bài I QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH MÂU THUẪN ĐÔNG –TÂY VÀ SỰ KHỞI ... QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH MÂU THUẪN ĐÔNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH Sự khởi đầu chiến tranh lạnh: Tiết 11 Bài I QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN ... I QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH MÂU THUẪN ĐÔNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH Sự khởi đầu chiến tranh lạnh: Tiết 11 Bài I QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ...
 • 48
 • 309
 • 0

Quan hệ quốc tế trong sau thời kỳ chiến tranh lạnh

Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
... CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH - Sau Chiến tranh lạnh, hòa bình giới củng cố, xung đột, nội chiến, khủng bố lại xảy nhiều khu vực 11-09-2001 TƯ LIỆU VÀ CÂU HỎI ... Nga Trung Quốc - Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào kinh tế BÀI III - XU THẾ HOÃN ĐƠNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH - ... tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh CN hóa, đại hóa… + Thực sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị hợp tác VN muốn bạn tất nước, mở cửa quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế Sau Chiến tranh lạnh, hồ...
 • 39
 • 931
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài 10 quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnhgiao an bai 9 quan he quoc te trong va sau chien tranh lanhquan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnhlịch sử 12 bài 9 quan hệ quốc tếbài giảng điện tử bài 9 quan hệ quốc tếquan hệ quốc tế trước và sau chiến tranh lạnhtạo dựng và phát triển các mối quan hệ quốc tế trong lĩnh vực thủy sảnxuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ quốc tế trong nướcbài giảng quan hệ quốc tếtieu luan quan he quoc te trong chien tranh the gioi thu haiquan hệ quốc tế trong thời đại ngày naybài 4 quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ haitầm quan trọng của quan hệ quốc tế trong phát triển bền vữngđặc điểm của quan hệ quốc tế trong khoa học công nghệtrò của công tác quan hệ quốc tế trong giáo dục đại học việt namNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP