Giáo án Địa lý 12 bài 30: Vấn đề phát triền ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Giáo án địa 12 - Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải thông tin liên lạc doc

Giáo án địa lý 12 - Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc doc
... lục địa vào đất liền Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK: Câu 1: Hãy nêu vai trò giao thông vận tải thông tin liên lạc phát triển kinh tế xã hội? a) Vai trò giao thông vận tải: - Giao thông vận tải ngành ... dân - Giao thông vận tải tạo mối giao lưu, phân phối điều khiển hoạt động, đến thành bại kinh doanh - Giao thông vận tải tạo mối liên hệ kinh tế - xã hội vùng, địa phương Vì đầu mối giao thông vận ... kinh tế đối ngoại Giao thông vận tải coi tiêu quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế - xã hội nước Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta, giao thông vận tải điều kiện quan...
 • 16
 • 1,495
 • 3

Giáo án địa 12 - bài 37: vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên pptx

Giáo án địa lý 12 - bài 37: vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên pptx
... cá nhân - Gv yêu cầu HS quan sát lược đồ vị trí vùng Tây Nguyên trả lời câu hỏi theo dàn ý: + Xác định vị trí Tây Nguyên + Kể tên tỉnh vùng + Đánh giá ý nghĩa vị trí địa lí phát triển KT-XH vùng ... nhà máy thủy điện tây nguyên Giáo viên nêu hình thức hoạt động Giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh trả lời Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời Giáo viên nhân xét học sinh trả lời Giáo viên kết luận ... Giáo viên nêu hình thức hoạt động Giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh trả lời Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời Giáo viên nhân xét học sinh trả lời Giáo viên kết luận cuối Giáo viên...
 • 3
 • 1,273
 • 2

Giáo án địa 12 - bài 35: vấn đề phát triển kinh tế xã hội bắc trung bộ pps

Giáo án địa lý 12 - bài 35: vấn đề phát triển kinh tế xã hội bắc trung bộ pps
... thuận lợi cho phát triển ngành nuôi trồng 3/ Hình thành cấu công nghiệp phát triển sở hạ tầng GTVT a/ Phát triển ngành công nghiệp trọng điểm trung tâm công nghiệp chuyên môn hóa: - Là vùng có ... Nhiệm vụ 2: tìm hiểu việc xây dựng sở hạ tầng - Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát hình 35.2 dựa vào nội dung SGK, cho biết: + Tại việc phát triển kinh tế vùng phải gắn liền với xây dựng sở hạ tầng? ... dầu - Các trung tâm công nghiệp phân bố chủ yếu dải ven biển,phía đông bao gồm Thanh Hóa, Vinh, Huế b/Xây dựng sở hạ tâng, trước hết GTVT - Xây dựng sở hạ tầng có ý nghĩa quan trọng việc phát triển...
 • 2
 • 1,911
 • 5

Giáo án địa 12 - Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp pdf

Giáo án địa lý 12 - Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp pdf
... Nền nông nghiệp nhiệt đới có thuận lợi khó khăn gì? Hãy cho ví dụ chứng minh nước ta phát triển ngày có hiệu nông nghiệp nhiệt đới Câu 2: Hãy phân biệt số nét khác nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp ... công nghiệp: ăn - ý nghĩa việc phát triển Hình thức: Cặp/ cá nhân ? Nêu ý nghĩa việc phát triển công nghiệp ? Nêu điều kiện phát triển công nghiệp nước ta? công nghiệp + Sử dụng hợp lí tài nguyên ... hàng xuất quan ? Dựa vào đồ nông- lâm- thủy sản Việt Nam, nêu trọng phân bố công nghiệp - Điều kiện phát triển: vùng chuyên canh công + Thuận lợi: (Về tự nhiên, xã nghiệp hội) Bước 2: HS trả lời,...
 • 11
 • 5,165
 • 11

Giáo án địa 12 - Bài 24: Vấn đề phát triển thủy sản lâm nghiệp pps

Giáo án địa lý 12 - Bài 24: Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp pps
... hình phát triển chuyển biến chung ngành thủy sản Kết hợp SGK đồ Nông, * Khai thác thủy sản: - Sản lượng khai thác liên tục tăng lâm, thủy sản Việt Nam, cho - Tất tỉnh giáp biển biết tình hình phát ... thoái nhiều: Có loại rừng: - Rừng phòng hộ - Rừng đặc dụng - Rừng sản xuất c) Sự phát triển phân bố lâm (Sự phát triển phân bố lâm nghiệp: nghiệp HS tự tìm hiểu SGK) IV Đánh giá: 1) Trắc nghiệm: ... hình chung: phát triển phân bố ngành thủy sản Hình thức: Cá nhân lớp - Ngành thủy sản có bước phát triển đột phá - Nuôi trồng thủy sản chiếm tỉ Bước 1: GV yêu cầu HS trọng ngày cao vào bảng số liệu...
 • 10
 • 3,086
 • 3

Giáo án địa 12 - Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm pps

Giáo án địa lý 12 - Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm pps
... nghiệp trọng điểm tìm hiểu * Bài mới: Hoạt động giáo viên Nội dung học sinh * Hoạt động 1: GV sử dụng sơ 1) Công nghiệp lượng: đồ cấu ngành công nghiệp lượng để giới thiệu cho HS ngành công nghiệp ... cấu ngành công nghiệp Việt Nam có phân hóa mặt lãnh thổ Tại lại có phân hóa đó? * Khởi động: GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm ngành công nghiệp trọng điểm Sau giới thiệu cho HS biết ngành công nghiệp ... kiến thức học ? Trình bày ngành công nghiệp khai thác than công nghiệp khai thác dầu khí ( theo phiếu học tập số số 2) ? Các cặp số chẵn làm phiếu số 1, cặp số lẻ làm phiếu số Bước 2: HS trình bày,...
 • 12
 • 3,293
 • 8

Giáo án địa 12 - Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp pot

Giáo án địa lý 12 - Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp pot
... chức lãnh thổ công nghiệp. ? * Hoạt động 2: Tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức cao mặt kinh tế - xã hội môi trường 2) Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp: lãnh thổ ... GV yêu cầu HS nhắc lại só hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp học lớp 10 nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp * Bài mới: Hoạt động giáo viên học Nội dung sinh * Hoạt ... ảnh hưởng đến việc tổ chức + Điều kiện kinh tế - xã hội: lãnh thổ công nghiệp - Nhân tố bên ngoài: ? Nhóm nhân tố có ý nghĩa định đến việc tổ chức lãnh + Thị trường: thổ công nghiệp Bước 2: HS...
 • 14
 • 4,864
 • 14

Giáo án địa 12 - Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch doc

Giáo án địa lý 12 - Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch doc
... sáng tạo người sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch, yéu tố để hình thành điểm du lịch, khu du lịch nhamừ tạo hấp dẫn du lịch b) Vai trò tài nguyên du lịch phát triển du lịch: - Tài nguyên du ... lịch - Tài nguyên du lịch ảnh hưởng đến chi tiêu du khách - Tài nguyên du lịch có tác động đến đối tượng du lịch Thông thường, tài nguyên du lịch nhân văn thu hút nhiều du khách có trình độ học vấn ... thích tình hình phát triển du lịch nước ta + Chỉ trung tâm du văn hóa, lễ hội, làng nghề, phong tục tập quán, giá trị văn hóa dân gian, ) b) Tình hình phát triển: - Ngành du lich phát triển nhanh...
 • 13
 • 4,736
 • 11

Giáo án địa 12 - Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du miền núi Bắc Bộ pdf

Giáo án địa lý 12 - Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ pdf
... dạy học: - Bản đô kinh tế Trung du miền núi phía Bắc - At lat Địa lí Việt Nam - Bảng số liệu, liên quan đến nội dung học - Hình ảnh minh họa mạnh kinh tế vùng trung du miền núi Bắc Bộ III Hoạt ... tổng hợp kinh tế biển du lịch IV Đánh giá: Câu 1: Số tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ là: A 13 C 15 B 14 D 16 Câu 2: Nhưngc tỉnh không thuộc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ: A Điện Biên, Lai ... Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh Câu 3: Trung du miền núi Bắc Bộ có diện tích: A lớn nước ta C lớn thứ ba vùng nước ta B Lớn bậc nước ta D lớn thứ tư vùng nước ta Câu 3: ý mạnh Trung du miền núi Bắc Bộ: ...
 • 21
 • 1,722
 • 8

Giáo án địa 12 - Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông hồng ppt

Giáo án địa lý 12 - Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông hồng ppt
... động 2: Tìm hiểu vấn đề a) Thực trạng: chuyển dịch cấu kinh tế theo cấu kinh tế ngành định hướng chuyển dịch theo hướng giảm tỉ Hình thức: Cặp trọng khu vực nông - lâm - Nhiệm vụ 1: Nhận ... Câu 5: Theo định hướng chuyển dịch cấu kinh tế khu vực I Đồng sông Hồng, ngành giảm tỉ trọng? A Ngành trồng trọt C Ngành lâm nghiệp B Ngành chăn nuôi D Ngành thủy sản V Hoạt động nối tiếp: - Trả ... trọng ngành trồng trọt tăng tỉ Nhiệm vụ 2: Trình bày định trọng ngành chăn nuôi hướng chuyển dịch chung + Công nghiệp - xây dựng hình chuyển dịch nội thành ngành công nghiệp ngành kinh tế đồng sông...
 • 9
 • 3,245
 • 16

Giáo án địa 12 - Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ ppt

Giáo án địa lý 12 - Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ ppt
... trọng hình thành cấu kinh tế vùng?  (Bắc Trung Bộ vùng giàu tài nguyên, có nhiều điều kiện triển kinh tế - hội vùng thuận lợi cho việc phát triển kinh t - hội (khoáng sản, dân cư, nguyên ... Hồng, Trung du miền núi + Kể tên tỉnh vùng Bắc Bộ, Lào biển Đông + Đánh giá ý nghĩa cảu vị trí  Thuận lợi cho giao lưu phát địa lí vùng Bắc Trung Bộ triển kinh tế - Văn hóa hội phát triển kinh ... nghiệp tập trung, khu chế xuất khu kinh tế mở Do đó, phát triển sở hạ tầng giao thông vận tải góp phần tăng cường mối giao lưu, quan hệ kinh tế, mở rộng hợp tác phát triển kinh t - hội. ) Bước...
 • 19
 • 1,634
 • 9

Giáo án địa 12 - Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên ppt

Giáo án địa lý 12 - Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên ppt
... II phương tiện dạy học: - Bản đồ kinh tế Tây Nguyên - Các bảng số liệu liên quan đến nội dung học - At lat Địa lí Việt Nam - Các hình ảnh minh học mạnh kinh tế vùng Tây Nguyên III Hoạt động dạy ... bảng - Hiện trạng sản xuất phân bố: (Phụ lục 2) Bước 3: HS trình bày, GV tổng kết hoàn thiện nội dung 3) Khai thác chế biến lâm ? Tại khai thác tài sản: nguyên rừng Tây Nguyên, cần trọng khai thác ... - Biện pháp: Khai thác hợp lí - Cân sinh thái, bảo vệ nguồn tài nguyên rừng nước ngầm, chống xói mòn đất cho vùng đồng b) Tài nguyên rừng bị suy giảm: - Cuối thập kỉ 8 0-9 0 sản lượng gỗ khai thác...
 • 18
 • 1,148
 • 5

Giáo án địa 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ pps

Giáo án địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ pps
... chiều sâu ) * Hoạt động 3: Khai thác lãnh 3) Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu: thổ theo chiều sâu Hình thức: Nhóm Bước 1: - Nêu khái niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Bước 2: GV chia lớp thành ... niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu, cho biết khai thác lãnh thổ theo chiều sâu công nghiệp Đông Nam Bộ thể nào? Khái niệm Biểu công nghiệp Nâng cao hiệu khai thác Đầu tư vốn để phát triển lãnh ... Tìm hiểu khai thác chiều sâu công nghiệp Nhóm 2: Tìm hiểu khai thác theo chiều sâu Nông, lâm nghiệp Nhóm 3: Tìm hiểu khai thác (Phụ lục) theo chiều sâu Dịch vụ Nhóm 4: Tìm hiểu vấn đề phát triển...
 • 15
 • 1,687
 • 10

Giáo án địa 12 - Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp cải tạo tự nhiên ở Đồng Bằng sông Cửu Long pot

Giáo án địa lý 12 - Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng Bằng sông Cửu Long pot
... nhiên đồng sông Cửu sử dụng hợp cải tạo tự Long: nhiên ĐBSCL  Các vấn đề sử dụng hợp lí Hình thức: Lớp cải tạo tự nhiên đồng Bước 1: HS dựa vào SGK: sông cửu Long: + So sánh cấu sử dụng đất - ... hoạt  Tại phải đặt vấn đề sử dụng hợp cải tạo tự nhiên đồng sông Cửu Long ? - Diện tích ngập lũ, cường độ lũ có xu hướng tăng gây khó khăn tổn thất cho nhiều tỉnh vùng - Đồng có vị trí chiến ... sa nước ngọt- đất phèn- đất khác C đất phèn- đất phù sa nước - đất mặn- đất khác D đất phèn- đất mặn - đất phù sa nước - đất khác Câu 3: Khó khăn lớn sử dụng tự nhiên Đồng sông Cửu Long: A Tài...
 • 12
 • 2,538
 • 6

bài giảng địa 12 bài 30 vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải thông tin liên lạc

bài giảng địa lý 12 bài 30 vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
... Phát triển gắn liền với phát triển ngành dầu khí Phân bố II THÔNG TIN LIÊN LẠC Bưu Viễn thông II NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC Bưu chủ yếu mang tính phục vụ với mạng lưới rộng khắp Kĩ thuật lạc hậu ... chưa đáp ứng nhu cầu phát triển Chiến lược đầu tư sở hạ tầng kĩ thật để phù hợp với nhu cầu thị trường II NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC Viễn thông Điểm xuất phát tốc độ phát triển nhanh Mạng lưới ... Nam ? g ờn H t sắ Đg Bắ cNa m h in ộ ốc l Qu M hí ồC 1A I GIAO THÔNG VẬN TẢI Dựa vào át lát, xác định tuyến giao Đường sông: thông vận tải đường Tập trung số tuyến chính: sông chính? Hệ thống...
 • 28
 • 819
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giáo án địa lý 12 bài 22 vấn đề phát triển nông nghiệp pdfgiáo án địa lý 12 bài 28 vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp potgiáo án địa lý 10 bài 30giáo án địa lý 12 bài 16giáo án địa lý 12 bài 15giáo án địa lý 12 bài 12giáo án địa lý 12 bài 11giáo án địa lý 12 bài 10giáo án địa lý 12 bài 9giáo án địa lý 12 bài 8giáo án địa lý 12 bài 7giáo án địa lý 12 bài 6giáo án địa lý 12 bài 5giáo án địa lý 12 bài 2giáo án địa lý 12 bài 1Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM