Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 4 : Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, Lào Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa tầm quan trọng của hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM-LÀO, LÀO-VIỆT NAM

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM-LÀO, LÀO-VIỆT NAM
... Vit Nam- Lo, Lo-Vit Nam trao đổi giao lu mặt nh văn hóa, kinh tế, xã hội Đoàn kết đấu tranh chống chế độ thuộc địa: Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) mở đầu trang sử vẻ vang quan hệ đặc biệt ... trỡnh xõy dng v phỏt trin quan h c bit Vit Nam- Lo, Lo-Vit Nam: - Cụng lao thit lp v xõy dng ca cỏc v lónh t * Mi quan h c bit Vit Nam- Lo, Lo-Vit Nam c phỏt trin t quan h truyn thng Ch tch H ... quan h dõn tc v quc t thi i mi gi vai trũ quan trng hng u quỏ trỡnh xõy dng, phỏt trin quan h hu ngh c bit Vit Nam- Lo, Lo-Vit Nam - Xỏc nh ni dung, phng thc xõy dng quan h hu ngh c bit Vit Nam- Lo,...
 • 10
 • 5,987
 • 245

BAI DU THI TIM HIEU LICH SU QUAN KHU 7

BAI DU THI TIM HIEU LICH SU QUAN KHU 7
... Nguyễn Văn Bứa (1963-19 67) , (1 972 -1 974 ) - Lương Văn Nho (1968-1 971 ) - Lê Văn Ngọc (1 974 -1 975 ) - Lê Đức Anh (1 978 -1 979 ) - Đồng Văn Cống (1 979 -1982) - Nguyễn Minh Châu (1982-19 87) - Nguyễn Thới Bưng ... ngày nay) B2 chia thành khu: khu (gồm phần cực NamTrung bộ), khu 7, khu 8, khu Riêng địa bàn miền Đông Nam từ tháng năm 1961 có Quân khu: Quân khu (mật danh T1, hay T7; gồm tỉnh: Phước Ty, Long ... Văn Thi (1050-1951) - Trần Hải Phụng (1961-1965), (1 972 -1 974 ) - Trần Đình Xu (1965-19 67) - Trần Văn Phú (1 974 -1 975 ) (tức Trần Mân) c) Chính ủy, Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu (Phân Liên khu miền...
 • 19
 • 633
 • 0

112mau bia bai du thi tim hieu lich su quan he dac biet viet nam lao

112mau bia bai du thi tim hieu lich su quan he dac biet viet nam lao
... THAM DỰ CUỘC THI TÌM HIỂU “ LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM- LÀO, LÀO-VIỆT NAM Chủ đề: Một số biểu sinh động mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thủy chung son sắt hai dân tộc Việt Nam – Lào lãnh ... chung son sắt hai dân tộc Việt Nam – Lào lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước năm qua Họ tên: Hà Văn Quang Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị công tác: Phòng Tài nguyên nước – Sở Tài nguyên Môi trường Kon...
 • 2
 • 1,698
 • 31

Bài dự thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào” Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào (591962). Ý nghĩa của việc Thiết lập quan hệ Ngoại giao của hai nước.

Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào (591962). Ý nghĩa của việc Thiết lập quan hệ Ngoại giao của hai nước.
... biệt Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam Việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam góp phần tạo nên hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thân thiện hai dân tộc anh em ... nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Chính phủ Vương quốc Lào thức thiết lập quan hệ ngoại giao Đây kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm vóc lịch sử to lớn quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, ... tăng cường mối quan hệ đặc biệt sáng, thuỷ chung hai Đảng, hai Nhà nước nhân dân hai nước Việt Nam Lào nhiệm vụ quan trọng Đảng, quyền nhân dân hai nước Việt NamLào, Lào -Việt Nam. / ...
 • 7
 • 364
 • 3

Bài dự thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào” Chủ đề 2 : Phát triển liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn(19631975)

Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 2 : Phát triển liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn(19631975)
... quân tình nguyện Việt Nam Quân đội giải phóng nhân dân Lào mở nhiều chiến dịch hàng loạt trận chiến đấu thắng lợi, đánh bại bước chiến lược Chiến tranh đặc biệt , Chiến tranh đặc biệt tăng cường” ... Lào, đồng thời thắng lợi quan trọng mối quan hệ đặc biệt, liên minh đoàn kết chiến đấu, thủy chung, son sắt hai dân tộc Việt Nam Lào Phải khẳng định rằng, giai đoạn chung chiến hào chiến đấu chống ... chung (1963-1975), quan hệ Việt Nam- Lào, Lào -Việt Nam phát triển lên đỉnh cao hình thức liên minh chiến lược trực tiếp chống đế quốc, trở thành mẫu mực tình đoàn kết, chiến đấu, hỗ trợ lẫn lĩnh...
 • 6
 • 282
 • 4

Bài dự thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào” Chủ đề 3: Vai trò của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, chủ tịch Cayxỏn Phômvihản , Chủ tịch Xuphanuvông các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nhà nước trong quá trình xây dựng phát triển quan

Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 3: Vai trò của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, chủ tịch Cayxỏn Phômvihản , Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan
... Souphanouvong hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào -Việt Nam Ngay sau nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh ... Nam Lào, Lào Việt Nam, đúc kết học kinh nghiệm phục vụ cho việc tiếp tục xây dựng phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, Lào Việt Nam lên tầm cao Tháng năm 201 1, Tổng Bí th , Chủ tịch ... móng cho quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, Lào Việt Nam báo hiệu bước ngoặt lịch sử trọng đại tới cách mạng Việt Nam cách mạng Lào Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng chí Kaysone PHOMVIHANE, đồng chí Souphanouvong...
 • 11
 • 312
 • 1

Bài dự thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào” Chủ đề 4 : Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, Lào Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa tầm quan trọng của hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa Cộng hòa hội chủ nghĩa

Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 4 : Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, Lào Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa tầm quan trọng của hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
... * Ý nghĩa tầm quan trọng hiệp ước hữu nghị hợp tác Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt nam nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ( ký kết ngày 18-71977) Hiệp ước khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, ... tộc nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc xây dựng chủ nghĩa hội Ngày 18 tháng năm 1977, hai nước thức ký kết hiệp ước: Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng hòa Dân chủ ... lâu dài tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào Đây mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt quan hệ hai nước Lãnh đạo hai nước Việt Nam - Lào Hiệp ước Hữu Nghị Hợp tác ngày 18-7-1977...
 • 4
 • 328
 • 5

Bài dự thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào” Chủ đề 5: Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam lào, Lào Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây d

Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 5: Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam lào, Lào Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây d
... năm đặc biệt quan hệ Việt Lào, đánh d u 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Rất nhiều hoạt động hữu nghị đã, diễn hai nước Trong gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao, hai ... chí Việt Nam tiếp tục bảo vệ vun đắp mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện hai đảng, hai nhà nước nhân d n hai nước Lào -Việt Nam cho đời đời bền vững.” Làm sâu đậm thêm quan ... tạp, nhanh chóng tình đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam tiếp tục vun đắp phát triển toàn diện, chiều rộng chiều sâu, phồn vinh hai d n tộc, ấm no hạnh phúc nhân d n nước Chúng...
 • 3
 • 467
 • 3

Bài dự thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào” Chủ đề 6: Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ doàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam Lào dưới sự lãnh đọa của hai Đảng, hai nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ

Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 6: Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ doàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam Lào dưới sự lãnh đọa của hai Đảng, hai nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ
... vững, đưa quan hệ ngày vào chiều sâu, chất lượng, hiệu Đó thực biểu sinh động mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào -Việt thời kì lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Nhìn lại chặng đường lịch sử hào ... người dân hai nước, quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện hai đảng, hai nhà nước nhân dân hai nước Việt Nam- Lào chắn có bước phát triển mới, động, hiệu quả, thiết ... ứng nguyện vọng nhân dân hai nước xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống phồn vinh,...
 • 6
 • 222
 • 0

Bài dự thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào” Chủ đề 7: Những kinh nghiệm quý báu về việc giữ gìn, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào.

Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 7: Những kinh nghiệm quý báu về việc giữ gìn, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào.
... nhân dân, hệ trẻ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào giai đoạn mới, đặc biệt quan tâm việc tuyên truyền, giáo dục nhiều hình thức Công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào -Việt Nam Hai ... đề: Quan hệ ba nước giải thương lượng sở tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nhau, không can thiệp vào công việc nội Bốn là: Để việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc ... tộc Việt Nam Lào phải quán triệt thực tốt quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh Giúp bạn tự giúp mình” Bản chất quan hệ đặc biệt ViệtNam– Lào nuôi dưỡng, phát triển sức cảm hóa sâu sắc quan điểm “Giúp...
 • 8
 • 209
 • 1

Bài dự thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào” Chủ đề 8: Tầm quan trọng của việc giữ gìn phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, lào Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc trên những chẳng đường phát triển mới.

Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 8:  Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, lào – Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chẳng đường phát triển mới.
... chủ toàn chiến trường Đông Dương Điều cắt nghĩa tầm quan trọng phải giũ gìn phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Lào lên tầm cao - Gìn giữ phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào -Việt Nam ... (1973 -1975); Quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, Lào - Việt Nam giai đoạn khảo nghiệm, mở đường đổi ( 1976 1986) Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam thời kỳ ... lâu đời, hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam - Lào - Gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào -Việt Nam mong muốn nguyện vọng đáng nhân dân hai nước phát triển bền vững; góp phần...
 • 5
 • 342
 • 2

Bài dự thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào” Chủ đề 9: Những cảm nhận về văn hóa, đất nước con người Lào

Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 9:  Những cảm nhận về văn hóa, đất nước và con người Lào
... truyền đời Nếu với người phụ nữ ViệtNamlà “tam tòng tứ đức”, người phụ nữ Lào “hươn xảm nậm xi” (ba nhà bốn nước) giáo dục từ hồi bé Đây nét văn hoá, phong tục đặc sắc người Lào Người Lào gần gũi không ... Xế… Dân số Lào có khoảng triệu người, bao gồm ba tộc Lào Lùm, Lào Thơng Lào Sủng, có khoảng 2-5% người Việt, Người Hoa, người Thái chung sống, tập trung thành phố Nền văn hoá Lào: Nước Lào, trước ... cò bò khải) Người Việt lưu lại thư tịch cổ: người Lào hậu chất phác”, giao dịch buôn bán “họ vui lòng đổi chác” Đó tình cảm bình dị,chân thành mà người dân nước Việt giành cho người người dân...
 • 13
 • 280
 • 8

Bài dự thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào” Chủ đề 10: Cần làm gì để giữ gìn , phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào

Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 10:  Cần làm gì để giữ gìn , phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào
... quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam Từ vấn đề đặt là: Cần làm để gìn gi , phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào ? Qua nghiên cứu, cần xác định cần thiết xem nhiệm vụ quan ... tốt đẹp, ý nghĩa lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, lào Việt Nam nêu phần Mặt khác, bối cảnh toàn cầu hóa nay, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam Lào, Lào - Việt Nam với ... kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài toàn diện quan hệ Lào - Việt Nam ; “Núi mòn, sông cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi vững bền núi, sông” Qua mối quan hệ đặc biệt đ , hai Đảng,...
 • 9
 • 216
 • 3

Bài dự thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào” Chủ đề 11: Tại sao các thế lực thù địch xuyên tạc gây chia rẻ quan hệ đặc biệt Việt Nam lào, lào Việt Nam.

Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 11:   Tại sao các thế lực thù địch xuyên tạc gây chia rẻ quan hệ đặc biệt Việt Nam lào, lào Việt Nam.
... mối quan hệ hữu nghị đoàn kết Trước lực thù địch , xuyên tạc gây chia rẽ hai dân tộc cần có biện pháp nhận diện, đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” lực thù địch; ngăn chặn biểu “tự ... chặn biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tư tưởng phận cán bộ, đảng viên dân chúng nước Chúng ta cần gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; khắc phục kịp thời yếu ... rộng (GMS), hợp tác nước CampuchiaLào-Myanmar -Việt Nam (CLMV) , góp phần nâng cao uy tín vị hai nước khu vực giới Bởi thế lực thù địch cố tình chia rẽ hai dân tộc Quan hệ hợp tác kinh tế không ngừng...
 • 3
 • 415
 • 4

Bài dự thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào” Chủ đề 12 Tại sao hai dân tộc Việt Nam Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.

Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 12 Tại sao hai dân tộc Việt Nam Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.
... vực, lực thù địch phản động tìm cách xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, Lào Việt Nam Do vậy, lúc hết, hai dân tộc phải yêu thương, gắn chặt chẽ với nhau, đoàn kết làm thất ... mà nhân dân hai nước tiến hành tạo xung lực mới, đồng thời đặt yêu cầu khách quan gia tăng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào; Lào Việt Nam với phương thức nội dung mới, hai dân tộc phải đoàn ... giai đoạn phát triển quan hệ đoàn kết hai dân tộc anh em không quan hệ nhân dân hai nước, mà tầm quan hệ gắn hai nhà nước Hoàng thân Xuphanuvông tuyên bố: Quan hệ Lào Việt từ mở kỷ nguyên...
 • 7
 • 443
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài dự thi tìm hiểu lịch sử việt làobài dự thi tìm hiểu lịch sử đảng bộbài dự thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ huyện vũ thưbài dự thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ tỉnh phú thọbài dự thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ huyện hòa vangbài dự thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ huyện eahleobài dự thi tìm hiểu lịch sử tỉnh trà vinhbài dự thi tìm hiểu lích sử đảng bộ phú thọbài dự thi tìm hiểu lịch sử 40 năm ngày giải phóng miền namcuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ việt làothi tìm hiểu lịch sử quan hệ việt làobai du thi tim hieu hien phap nuoc cong hoa xhcn viet nambài dự thi tìm hiểu truyền thống lịch sử quân khu 3bai du thi tim hieu quan khu 3 nhung chan duong lich subài dự thi tìm hiểu về lịch sử đồng naiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật